Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Konferencja nauczycieli języka polskiego

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 25 września 2017 roku zorganizowało konferencję metodyczną dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół zatytułowaną Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018. Licznie przybyli nauczyciele spotkali się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

 

Podczas  konferencji omówiono następujące zagadnienia:

 1. Zmiany organizacyjno-programowe w szkołach od września 2017 roku.
 2. Kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.
 3. Wykład Warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego.

Rekomendacje dla nauczycieli – dr Wioletta Kozak, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 1. Planowanie pracy zgodnie z założeniami reformy edukacji i kierunkami polityki oświatowa państwa.
 2. Doskonalenie warsztatu pracy polonisty – oferta szkoleniowa dla nauczycieli.
 3. Omówienie organizacji roku szkolnego (konkursy, egzaminy zewnętrzne, komunikaty).

 

Niezwykle istotnym elementem spotkania był wykład dr Wioletty Kozak kierownika Wydziału Matur z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Prelegentka zaprezentowała  przesłanki wpływające na przyjętą koncepcję podstawy programowej z języka polskiego.  W latach 2010–2015 przeprowadzono szereg ogólnopolskich badań dotyczących jakości nauczania języka polskiego na różnych etapach kształcenia. Pokazały one, że :

 1. Uczniowie kończący poszczególne etapy kształcenia mają duże braki w wiadomościach
  i umiejętnościach we wszystkich obszarach kształcenia.
 2. Najsłabszą stroną badanych jest umiejętność formułowania argumentów i tworzenia logicznej, spójnej oraz poprawnej pod względem językowym wypowiedzi.
 3. Niskie kompetencje literackie badanych, regres czytelnictwa mimo luźnej puli lektur obowiązkowych i zwiększenia propozycji książek bliskich tematycznie wiekowi rozwojowemu uczniów oraz niski poziom kompetencji językowych uczniów.

 

Dr Kozak zwróciła uwagę na nową strukturę podstawy programowej z języka polskiego, ze szczególnym podkreśleniem roli samokształcenia w procesie edukacji.  W Preambule wyeksponowana została rola języka polskiego:

 

Język polski jest kluczowym przedmiotem nauczania – poznawanie wybitnych utworów literackich sprzyja rozwojowi osobowemu ucznia, wprowadza go w świat kultury polskiej i europejskiej. Zakres znajomości języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia przyswajanie wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów) i jest dla każdego ucznia podstawą sukcesu szkolnego.

 

Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech obszarów, tj. kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi  i samokształcenia, a ich realizacja w klasach IV ‒ VIII szkoły podstawowej wymaga zintegrowania, które ma służyć osiągnięciu przez ucznia szkoły podstawowej umiejętności celowego i świadomego posługiwania się językiem polskim.

 

Nauczyciel polonista jest zobowiązany  do stosowania takich  rozwiązań metodycznych, które zapewnią integrację kształcenia literackiego, językowego i kulturowego oraz rozwój intelektualny i emocjonalny uczniom o różnym typie inteligencji.

 

Nowa podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na kształcenie językowe, podkreślając tym samym centralną rolę języka w działaniach podejmowanych w szkolnej dydaktyce.

 

Przed nauczycielami stoją duże wyzwania. Zmienia się nie tylko podstawa programowa, ale również egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności ósmoklasistów. Prelegentka zaprezentowała przykładowe wiązki zadań dla uczniów klas IV i VII  oraz VIII lustrujące możliwości, jakie może dać praca z tekstem nieliterackim w zakresie integracji kształcenia literackiego i kulturowego oraz językowego, retoryki, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia. Omówiła również propozycje rozwiązań metodycznych dotyczących pracy na lekcji. Niezwykle ciekawa była również część poświęcona tworzeniu wypowiedzi argumentacyjnej.

 

Licznie zgromadzeni nauczyciele (ponad 160 osób) brawami nagrodzili wystąpienie dr Kozak.
Po zakończeniu części oficjalnej długo jeszcze trwały dyskusje w kuluarach, co świadczy  o dużym zainteresowaniu sprawami  związanymi z reformą programową.

 

Konferencja została zorganizowana przez Iwonę Rostankowską kierownika Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Małgorzatę Acalską i Annę Nakielską-Kowalską doradczynie metodyczne języka polskiego w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Materiał przygotowała

Iwona Rostankowska

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

dr Wioletta Kozak CKE


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc