Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij
Dzisiaj jest: sobota, 29 kwietnia 2017

Województwo kujawsko-pomorskie Województwo kujawsko-pomorskie

Współpraca międzynarodowa

fundusze unijne

 • Wsparcie na lokalne sprawy

  LGD dysponują środkami m. in. na budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, fot. Tymon Markowski

  Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa realizujące wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego, ogłosiły kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Środki z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich posłużą inwestycjom w dziedzinie turystyki, rekreacji i kultury, a także gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, wsparciu przedsiębiorczości oraz działaniom na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

 • Wsparcie z RPO: infrastruktura, kultura, przyroda i opieka nad dziećmi

  Ścieżki rowerowe, które powstaną w ramach RPO mają zachęcić zmotoryzowanych do przesiadki na rower, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Podczas kwietniowego posiedzenia Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 uruchomił środki na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej, inwestycje w szkołach zawodowych, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i systemową opiekę nad dziećmi do lat trzech, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych oraz ochronę zasobów kultury i ochronę przyrody.

 • Nasz RPO 2007-2013 na piątkę

  Dzięki wsparciu w ramach RPO 2007-2013 wypiękniała tucholska Starówka, fot. Wojtek Szabelski/Freepress.pl

  Województwo kujawsko-pomorskie najefektywniej w Polsce wykorzystało środki finansowe dostępne w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 – wynika z danych Ministerstwa Finansów.

 • Aktualne konkursy RPO

  Wsparcie trafi między innymi na tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi wsparcia na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej i działalności eksportowej firm, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i realizacji programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.

 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego

  Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

  Obradował Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Podczas piątkowego (7 kwietnia) posiedzenia gremium zajmowało się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o duży pakiet konkursów, które zostaną ogłoszone w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 • Powstaną nowoczesne targowiska

  Targowisko miejskie w Wąbrzeźnie, fot. Mikołaj Kuras

  W naszym regionie powstaną kolejne miejsca, w których mieszkańcy będą mogli nabyć świeże produkty bezpośrednio od ich lokalnych wytwórców. W puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest około 14 milionów złotych na budowę, przebudowę lub wyposażenie targowisk. Nabór wniosków o wsparcie rozpoczyna się dziś (18 kwietnia) i potrwa do 25 maja.

 • RPO: jak aplikować, jak skorzystać ze wsparcia dla młodych rodzin

  Spotkanie szkoleniowe ,,Mama może wszystko!'' w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odbędą się także konsultacje w  ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • Uruchamiamy potężne wsparcie dla biznesu

  Uroczystość podpisania umowy w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  W piątek (31 marca) w Warszawie przedstawiciele samorządu województwa podpisali umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchamiającą ponad 205 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach  instrumentów finansowych. To ważne wsparcie, które pomoże w rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.

 • W Toruniu o planie Junckera i przyszłości europejskiej polityki spójności

  Konferencja „Plan dla Europy w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

  Możliwości rozwojowe, jakie stwarzają polskim regionom nowy plan inwestycyjny dla Europy i związany z nim Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, były tematem odbywającej się w czwartek (30 marca) w Toruniu konferencji z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Ministerstwa Rozwoju. Wśród pozytywnych przykładów finansowanych w ten sposób przedsięwzięć jest rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

 • Jak aplikować o środki europejskie

  Spotkanie informacyjne ,,Mama moze wszystko!'' w Bydgoszczy, fot . Tymon Markowski

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Interesującą propozycją dla mam planujących powrót na rynek pracy będą spotkania informacyjne z cyklu ,,Mama może wszystko!”, organizowane we wszystkich miastach prezydenckich regionu. W tym miesiącu zaplanowano także spotkanie informacyjne zainteresowanych aplikowaniem w konkursie na wsparcie aktywnego włączenia społecznego. Zapraszamy również do skorzystania z konsultacji w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • Tu rozwija się biznes

  Fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy firmy z województwa do skorzystania z oferty regionalnych inkubatorów przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Z infrastruktury tych placówek korzysta w tej chwili blisko 30 przedsiębiorstw. Ceny wynajmu powierzchni biurowej dla początkujących przedsiębiorców już od 25,2 zł za metr kwadratowy. Nabór prowadzi Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

 • Mamo, przyjdź na spotkanie

  Spotkanie informacyjne ,,Mama może wszystko!” w Toruniu, fot. Andrzej Goiński

  Punkty informacyjne funduszy europejskich zapraszają na spotkania informacyjne ,,Mama może wszystko!”, na których przedstawiane są zostaną dostępne formy wsparcia ze środków unijnych na żłobki lub nianie, a także inne działania wspomagające w powrocie na rynek pracy. Zapraszamy wszystkie mamy dzieci do lat 3, które obecnie nie pracują, bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych, a które w najbliższym czasie planują powrót do pracy. Podczas spotkania zapewniamy opiekę nad dziećmi uczestniczek.

 • Welconomy Forum

  Welconomy Forum, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  W Toruniu trwa się dwudniowe (13-14 marca) Welconomy Forum, czyli XXIV Forum Gospodarcze, jeden z największych kongresów ekonomicznych w Polsce, z udziałem ważnych postaci kręgów polityki, biznesu i nauki z kraju i ze świata. W programie dwie sesje plenarne i blisko 40 paneli tematycznych.

 • Nasz pierwszy RPO: modernizacja, rozwój, pozytywne zmiany

  Fot. Mikołaj Kuras

  Na swym ostatnim posiedzeniu zebrał się 9 marca Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego poprzedniej perspektywy, by podjąć uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji programu. 98 procent mieszkańców Kujaw i Pomorza uważa, że RPO 2007-13 przyczynił się do rozwoju województwa, a blisko 90 procent zauważa prorozwojowe działania programu także w odniesieniu do własnego najbliższego otoczenia.

 • Samochody dla OSP

  Podpisana dziś umowa dotyczy zakupu sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu zakupu sześciu średnich wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się 8 marca w Urzędzie Marszałkowskim. Zakup sprzętu będzie możliwy dzięki wsparciu ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na wyposażenie strażaków ochotników z regionu trafi w tym roku w sumie 13 nowoczesnych pojazdów.

 • Wsparcie na termomodernizację

  Uroczystość podpisania umów o dofinansowaniu projektów ze środków RPO, fot. Mikołaj Kuras

  W środę (8 marca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów na dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków publicznych. Tym razem podpisy pod dokumentami złożyli przedstawiciele Grudziądza oraz gmin Bukowiec (powiat świecki) i Więcbork (powiat sępoleński). Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego trafi w sumie do 34 gmin i powiatów.

 • Będzie rozbudowa Szosy Chełmińskiej w Toruniu

  Uroczystość podpisania umów o dofinansowaniu z RPO, fot. Mikołaj Kuras

  Toruń otrzyma ponad 16 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację kolejnego etapu rozbudowy Szosy Chełmińskiej. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji odbyło się 8 marca w Urzędzie Marszałkowskim. Kolejne podpisane tego dnia umowy dotyczą zakupu samochodów dla strażaków ochotników i termomodernizacji budynków publicznych.

 • Aktualne konkursy RPO

  Wsparcie trafi między innymi na tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi wsparcia na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej i działalności eksportowej firm, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i realizacji programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.

 • RPO: pieniądze na zaplecza badawcze dla firm

  Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Ruszyły nabory wniosków w trzech konkursach w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których do podziału są środki na budowanie potencjału badawczo-wdrożeniowego małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów takich firm i ich partnerstw z instytucjami naukowymi. Będzie można za nie tworzyć i rozwijać zaplecza badawcze podmiotów biznesowych. Alokacja wynosi ponad 110 milionów złotych.

 • Pracownie dla fryzjerów, kucharzy i ślusarzy

  Pracownia dla przyszłych kucharzy w Zespole Szkół CKP w Grubnie, fot. Andrzej Goiński

  Dzięki wsparciu z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego bydgoski Ośrodek Braille’a, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w  Grudziądzu zmodernizują i rozbudują pracownie praktycznej nauki zawodu. 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa dotycząca projektu realizowanego przez samorząd Grudziądza.

 • Nowe konkursy RPO: biznes, zdrowie i interwencja społeczna

  Wsparcie z RPO trafi między innymi na przygotowanie terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najnowsze nabory wniosków dotyczą między innymi wsparcia na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej i działalności eksportowej firm, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i realizacji programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.

 • Czystsze powietrze i oszczędności – wsparcie na termomodernizację

  Uroczyste podpisanie umów o dofinansowaniu projektów termomodernizacji, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków publicznych – między innymi szkół, ośrodków kultury i zdrowia, urzędów oraz remiz strażackich. Wsparcie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do 34 gmin i powiatów.

 • Zbudują drogę z Lipna w kierunku Płocka

  Fot. Mikołaj Kuras

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy rozstrzygnął przetarg na wybór wykonawcy modernizacji 22-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna do granicy województwa. Zadanie zrealizuje firma Eurovia SA. Gruntowna przebudowa będzie kosztować 59 milionów złotych.

 • W Brukseli o naszym szpitalu na Bielanach

  Operacja wylewania betonu pod fundamenty nowego budynku głównego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

  Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył 27 lutego w Brukseli w zorganizowanym przez Komisję Europejską seminarium na temat przyszłości opieki medycznej w Europie w aspekcie strategicznych inwestycji finansowanych w ramach planu Junckera (plan inwestycyjny dla Europy). Pierwszym w Polsce przedsięwzięciem finansowanym z udziałem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), będącego jednym z filarów planu, jest rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

 • Po lutowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO

  Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, któremu towarzyszą wicedyrektor Małgorzata Wiśniewska z Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Michał Heller i Bartosz Wojtaczka z Wydziału Programowania Europejskiego; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

  Modernizacja szpitali powiatowych, rozwój publicznych e-projektów, budowa systemu wsparcia dla osób starszych, przedszkola i żłobki, przedsięwzięcia związane z cyfryzacją, a także z edukacją i szkolnictwem zawodowym - podczas lutowego posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego przyjął przedłożone przez zarząd województwa kryteria wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym. Ustalono też zasady uruchamiania w ramach RPO instrumentów finansowych, adresowanych przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, oraz ramowe plany roczne dotyczące konkursów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mój Region