TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Czerwiec 2015 > »
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Gmina Brzozie Drukuj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. 

Wójt Gminy Brzozie 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
telefon 564935466
fax 564935405
www.bip.brzozie.akcessnet.net
e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„zagospodarowanie centrum wsi Brzozie na cele rekreacyjno - kulturalne”
( roboty budowlane)


Zakres zamówienia obejmuje:
Zagospodarowanie centrum wsi Brzozie.
Projekt obejmuje:
 • wjazd,
 • miejsca parkingowe,
 • miejsca spacerowe,
 • urządzenie małej architektury w tym : scenę widowiskową,
 • ławki parkowe,
 • lampy parkowe, reklamy dużą i małą,
 • pojemniki na śmieci,
 • zieleń wysoką tuje kolumnowe,
 • zieleń niską trawy.


  Opis zagospodarowania terenu:

Działka nr 330/1 o powierzchni 0,1114 ha znajduje się w sąsiedztwie nieruchomości prywatnej oraz nieruchomości parafii rzymskokatolickiej w centrum wsi Brzozie. Teren pod projektowaną inwestycję sąsiaduje również z dwiema drogami: drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej oraz drogą gminną, /z której odbywał się będzie wjazd/, również o nawierzchni asfaltowej. Zagospodarowanie terenu obejmuje rozmieszczenie miejsc parkingowych i wjazdowych oraz elementy małej architektury. Projektuje się również zieleń dla całego terenu okalającego inwestycję.

  Bilans terenu:

Miejsca parkingowe i wjazdy- 363,22 m2
Miejsca spacerowe                 – 430,18 m2
Zieleń                                      – 220,89 m2

Istniejąca infrastruktura w tym chodnik z przystankiem autobusowym, symbol sakralny- krzyż – o łącznej powierzchni  -    99,71 m2

  Wyposażenie miejsc spacerowych:
 • Ławki parkowe
 • Lampy parkowe
 • Reklama duża
 • Reklama mała
 • Pojemniki na śmieci

  Konstrukcja nawierzchni:

 
 • Miejsca parkingowe i wjazdy:
Wierzchnia warstwa wykonana z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej z dylatacją grubości 12 cm po zagęszczeniu. Miejsca parkingowe ograniczone krawężnikiem betonowym (15x30 cm) na ławie betonowej (20x20 cm).

 • Miejsca spacerowe:
Wierzchnia warstwa wykonana z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Miejsca spacerowe ograniczone krawężnikiem betonowym (20x6 cm) na ławie betonowej (20x20 cm).

 • Scena:
Wykonana z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm o kształcie trapezu równoramiennego zlokalizowana jest w najwyższym miejscu działki /+0,90 cm/ o  wym. : 11,46 x 8,22 x 6,09 m. Prowadzą do niej  cztery schody 4 x 15 x 25 cm. Nawierzchnię sceny wykonać z kostki barwionej ułożonej na warstwie odcinającej grubości  6 cm zagęszczonego mechanicznie piasku.

 • Tereny zielone:
Trawa naturalna uprawiana pomiędzy ciągami dla pieszych oraz miejscami parkowania - należy wykonać na warstwie gleby urodzajnej grubości jako podłoże rodzime dla traw. W projekcie przewidziano również  nasadzenie drzew iglastych - tuje kolumnowe / np. thuja orientalis/, liściastych lub mieszanych w ilości 100 sztuk na podłożu warstwy gleby urodzajnej grubości ok. 50 cm.

Kod CPV:   
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników
02.41.00.00-1
Rośliny ozdobne trawy
31.52.72.00-8 Oświetlenie zewnętrzne
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowo-techniczna.

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

2. Zamówienie powinno być wykonane w terminie: do 10.06.2006r.

3. „Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie, pokój nr 10 po złożeniu zamawiającemu wniosku o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który znajduje się na stronie internetowej www.bip.brzozie.akcessnet.net

5. Cena formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 50 zł ( słownie : pięćdziesiąt złotych) płatne przelewem na konto lub w kasie urzędu gminy.

6. Miejsce i termin składania ofert :
W siedzibie zamawiającego pok. Nr 9 I piętro w dniu 23.03.2006r. do godz. 10.00

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 W siedzibie zamawiającego pok. Nr 6 I piętro (tj. sala narad) w dniu 23.03.2006r. (tj. w dniu składania ofert) o godz. 10.15.

8. Kryteria oceny ofert:
 • cena  (całkowity koszt)   100%

9. Wymagana gwarancja na wykonaną usługę na okres 3 lat

10. Wadium - 2.000 zł (konto zamawiającego Nr 80 9484 1150 2200 0015 2725 0002)

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (tj.od 23.03.2006r. do 22.04.2006r.).


Uprawnionymi do kontaktu z oferentami są Pan Mirosław Karbowski (056) 4935466

 
 
 
 


Dzisiaj jest: wtorek, 30-06-2015
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Newsletter UM


Statystyki strony
odwiedzających: 91471637
Aktualnie jest 77 gości online oraz 1 użytkownik
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007