TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Grudzień 2014 > »
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia



 
Opłata produktowa Drukuj
Opłata produktowa
 
NOWE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ODRĘBNIE ODZYSK I ODRĘBNIE RECYKLING

Od 1 stycznia 2007r. prowadzący odzysk lub recykling sporządzają dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling na podstawie wzoru zawartego  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. Nr 247, poz. 1816) – do pobrania.



OPŁATĘ PRODUKTOWĄ, ponoszoną na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity - Dz.U. Nr 90 z 2007r., poz. 607, z późn. zm.) – do pobrania należy wnosić na konto:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu

89 1020 5011 0000 9502 0119 6013  - opłata produktowa – opakowania
03 1020 5011 0000 9502 0119 6203  - opłata produktowa – akumulatory
55 1020 5011 0000 9502 0119 6237 - opłata produktowa – oleje smarowe
60 1020 5011 0000 9302 0119 6245 - opłata produktowa – opony
11 1020 5011 0000 9702 0119 6252 - opłata produktowa – lampy wyładowcze
16 1020 5011 0000 9502 0119 6260 - opłata produktowa – urządzenia chłodnicze


Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej należy składać, w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.



UWAGA

Podczas sporządzania sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. Wpisanie poprawnej, pełnej nazwy przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych należy wpisać pełne imię i nazwisko właściciela firmy czy też wspólników spółki), numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz Regon.

2. Sposób obliczenia wysokości należnej opłaty produktowej dla ODZYSKU, któremu  podlega suma wszystkich opakowań wprowadzonych na rynek w roku sprawozdawczym. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych należy obliczać według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639, z późn. zmianami):

 OPodzysk= [(M1xOP1+M2xOP2+...+M6xOP6) / M.cał.] x (Podzysku  x Mcał – Modzyskana)

gdzie:
OPodzysk – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł;
Mz indeksem liczbowym – oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym:
 
M1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
M2 – dotyczy opakowań z aluminium,
M3 – dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
M4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
M6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);

OPz indeksem liczbowym – oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym:

OP1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
OP2 – dotyczy opakowań z aluminium,
OP3 – dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
OP4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,
OP5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
OP6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Podzysku – wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku;
Mcał. – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju;
Modzyskana – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.

3. Sposób obliczenia wysokości należnej opłaty produktowej dla RECYKLINGU, do którego należy wykorzystać wzór zawarty w objaśnieniach do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 226, poz. 1654):

N = W x[(p-o) / 100%] x s,
   
    gdzie:
N    - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł,
W - oznacza masę, w kilogramach, opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wprowadzonych na rynek,
p  - oznacza wymagany poziom recyklingu, w %,
o  - oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczany jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wyrażony w %,
s - oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych;

jeżeli p-o ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.

4. Podpisanie sprawozdania przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.


Sprawozdania należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


Wzory sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej 
 
2010r. - 2011r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 259 z 2010r., poz. 1775) – do pobrania

 
2006r. - 2009r. 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 226 z 2006r., poz. 1654) – do pobrania
 
UWAGA: Przy sporządzaniu sprawozdania za 2007r. i za 2008r. należy wypełniać tab. 1.2. „Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii”. 
 
2005r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 234 z 2005r., poz. 1996) – do pobrania ;

2004r. i 2003r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 220 z 2003r., poz. 2189) – do pobrania;

2002r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 157 z 2001r., poz. 1865) – do pobrania;
 
 
Opłatę produktową oblicza się według stawek i poziomów odzysku i recyklingu obowiązujących w okresie, którego dotyczy sprawozdanie.
 
 
Stawki opłat oraz poziomy odzysku i recyklingu
 
Opłatę produktową oblicza się według stawek i poziomów odzysku i recyklingu obowiązujących  w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, tzn. opłatę produktową za 2006r. ustala się według stawek zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2005r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 157 z 2005r., poz. 1325) – do pobrania oraz poziomów odzysku i recyklingu zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005r.  w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 103 z 2005r., poz. 872) – do pobrania
 
2011r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia z 2010r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 259., poz. 1774) – do pobrania
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 109, poz. 752) – do pobrania .
 
2008r.-2010r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 247, poz. 1840) – do pobrania ;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. 109, poz. 752) – do pobrania ;
 
2007r. 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 225, poz. 1645) – do pobrania ;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005r.  w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 103, poz. 872) – do pobrania
 
 2006r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2005r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 157, poz. 1325) – do pobrania
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005r.  w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 103, poz. 872) – do pobrania
 
2005r. i 2004r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2003r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 180 z 2003r., poz. 1768) – do pobrania;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 104 z 2003r., poz. 982) – do pobrania;

2003r. i 2002r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 116 z 2001r., poz. 1235) – do pobrania;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69  z 2001r., poz. 719) – do pobrania;

  
 
 
 
 


Dzisiaj jest: sobota, 20-12-2014
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

wita 2014

menu kulturalne


Baner - Portal video

ZIT

Razem dla BiT

Nagrody i Medale


Eurolot

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Rekultywacja

Konkurs architektoniczny

Inne ważne linki

Newsletter UM






Statystyki strony
odwiedzających: 74104614
Aktualnie jest 14 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007