TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Lipiec 2015 > »
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Gmina Rogóźno Drukuj
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Rozbudowę boiska sportowego w Rogóźnie z zagospodarowaniem przyległego terenu” oraz „Adaptację szkoły w Szembruku na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenuZamówienie niniejsze dofinansowane jest ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”


1.    Zamawiający

Gmina Rogóźno   86-318 Rogóźno    woj. kujawsko - pomorskie
siedziba: Urząd Gminy Rogóźno  86-318 Rogóźno  woj. kujawsko-pomorskie
REGON: 871118661          NIP: 876-23-10-772
telefon (0-56) 468 84 94     faks (0-56) 468 85 11
e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć      www.rogozno.ug.gov.pl


2.    Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.


3.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100,00 PLN brutto można otrzymać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 15 i 16 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wydawana będzie na pisemny wniosek wykonawcy.


4.    Opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa  boiska sportowego w Rogóźnie z zagospodarowaniem przyległego terenu .

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujący zakres robót :
•     niwelacja terenu
•    wykonanie boiska sportowego
•    ogrodzenie terenu
•    wykonanie chodników z kostki betonowej
•    montaż wyposażenia placów
•    nasadzenie zieleni
•    wysianie trawy

Do obowiązków wykonawcy będzie należało zapewnienie obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej .

Prace budowlane należy wykonać  zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Wspólny słownik zamówień (CPV)

45112700-2   Kształtowanie terenu
45233222-1   Roboty w zakresie chodników
45212221-1   Roboty w zakresie boisk sportowych
45262120-8   Montaż sprzętu do gier i zabaw
45262110-5   Montaż sprzętu do odpoczynku
45111291-4   Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wysianie trawy

Adaptacja szkoły w Szembruku na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujący zakres robót:
•    wymiana pokrycia dachu z eternitu na dachówkę ceramiczną
•    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
•    wymiana instalacji elektrycznej
•    wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
•    remont i adaptacja pomieszczeń
•    malowanie elewacji
•    wykonanie placu i parkingu z kostki betonowej
•    montaż wyposażenia placu
•    nasadzenie zieleni

Do obowiązków wykonawcy będzie należało zapewnienie obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej .

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wspólny słownik zamówień (CPV)

45261210-9  Pokrycia dachowe dachówką ceramiczną
45421160-3  Stolarka okienna i drzwiowa
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne
45442100-8  Roboty malarskie
45233222-1  Roboty w zakresie placów utwardzonych
45262120-8  Montaż sprzętu do gier i zabaw
45111291-4  Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wysianie trawy

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Oferty częściowe mogą być złożone na następujące części przedmiotu zamówienia:

1.    Rozbudowa boiska sportowego w Rogóźnie z zagospodarowaniem przyległego terenu.
2.    Adaptacja szkoły w Szembruku na świetlicę wiejską z zagospodarowanie terenu.


5.    Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert  wariantowych.


6.    Termin wykonania zamówienia.

Rozbudowę boiska sportowego w Rogóźnie z zagospodarowaniem  przyległego terenu należy wykonać od dnia 05.06.2006 r. do dnia 31.08.2006 r.

Adaptację szkoły w Szembruku na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu należy wykonać od dnia 03.04.2006 r. do dnia 30.06.2006 r.


7.    Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
•    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
•    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
•    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zostaną przez wykonawców spełnione, jeżeli złożą ofertę zawierającą dokumenty wymienione w pkt IX  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.8.    Wadium

Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych.

W przypadku składania ofert częściowych wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:

Rozbudowa boiska sportowego w Rogóźnie z zagospodarowaniem przyległego terenu –
3 000,00 PLN

Adaptacja szkoły w Szembruku na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu –
4 000,00 PLN


9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie        

cena   -     100 %


10.     Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rogóźno – pokój nr 9, w terminie do dnia 24.03.2006 r. do godz. 9.00. 


11.    Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani złożonymi ofertami przez 60 dni.
 

Ogłoszenie niniejsze przekazane zostało Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2006 r.

 
 
 
 


Dzisiaj jest: poniedziałek, 06-07-2015
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Newsletter UM


Statystyki strony
odwiedzających: 92225508
Aktualnie jest 4 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007