TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Wrzesień 2014 > »
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Pre-komitet Monitorujący
Kalendarium prac Zarządu w okresie 11.04.12 - 20.04.12 Drukuj

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

11.04. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy partnerskie z samorządami lokalnymi na budowę kompleksów boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
W tym roku w programie weźmie udział 19 samorządów lokalnych, które wybudują 31 kompleksów sportowych. Wśród nich jest 10 gmin, gdzie „Orliki” powstaną po raz pierwszy. Po sześć takich obiektów powstanie w Bydgoszczy i Toruniu, a po dwa wybudują Włocławek i gmina Mrocza.
Od 2008 roku, w ramach czterech edycji programu „Moje boisko – Orlik 2012”, w Kujawsko-Pomorskiem powstało już 181 boisk. Działają one w 103 ze 144 gmin regionu, a swojego „Orlika” ma już ponad 70 proc. gmin w Kujawsko-Pomorskiem. Nasze województwo plasuje się na trzecim miejscu w kraju pod względem najmniejszej liczby mieszkańców przypadających na jednego „Orlika”.
W ramach wszystkich pięciu edycji programu w Kujawsko-Pomorskiem powstanie w sumie 212 kompleksów sportowych. Będą z nich korzystać mieszkańcy 113 gmin. Samorządy lokalne otrzymują wsparcie na budowę „Orlików” ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Marszałkowska dotacja na budowę każdego z nich to 33 proc. wartości inwestycji (maksymalnie 333 tys. zł). W ciągu pięciu lat samorząd województwa przeznaczy na ten cel ponad 70 mln zł.

11.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisał umowę partnerską z dziewięcioma gminami z regionu na realizację projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Projekt jest realizacją zawartego 20 sierpnia 2010 r. Porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do przywrócenia równowagi ekologicznej, na terenach gmin: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie, Włocławek, Brześć Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski i Choceń.
W ramach Porozumienia zaplanowano 56 zadań inwestycyjnych (podprojektów), dotyczących m.in. budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków komunalnych i stacji uzdatniania wody, rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz demontażu, zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Przedsięwzięcia, których podjęły się gminy, będą rekompensatą bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania budowy autostrady oraz pozwolą osiągnąć wyraźną poprawę stanu środowiska. Ich realizacja wpłynie również na poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców poszczególnych gmin.
Łączna wartość projektu wynosi nieco ponad 60 mln zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu to ponad 36 mln zł, środki Samorządu Województwa – ponad 2,5 mln zł, a gmin – ponad 13 mln zł.

12.04. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Wicegubernatorem chińskiej Prowincji Hubei Tianem Chengzhong, któremu towarzyszyli między innymi przedstawiciele biznesu.
Tematem rozmów były propozycje współpracy w dziedzinie gospodarki i infrastruktury, ochrony zdrowia, kultury i rolnictwa.
Delegacja Hubei odwiedziła Polskę na zaproszenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Chińczycy, którzy są zainteresowani inwestowaniem w naszym kraju i współpracą z polskim biznesem, zwiedzili m.in. Grudziądzki Park Technologiczny i zapoznali się z oferowanymi w nim możliwościami.   
Województwo Kujawsko-Pomorskie współpracuje z chińską Prowincją Hubei od kilku lat, w ubiegłym roku władze Samorządu Województwa podpisały z przedstawicielami Prowincji umowę o przyjaznych stosunkach. Relacje między nimi dotyczą przede wszystkim gospodarki i turystyki.

12.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w jubileuszu 20-lecia Caritasu Diecezji Toruńskiej, który odbył się w Dworze Artusa w Toruniu. Marszałek wręczył na ręce dyrektora placówki ks. prałata Daniela Adamowicza srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis w uznaniu całokształtu działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Caritas Diecezji Toruńskiej istnieje od 1995 roku. W ramach swojej działalności prowadzi program dożywiania Jadłodajnia, Stację Opieki Caritas, Program interwencyjny (pomoc ofiarom przemocy w rodzinie), Program sanitarny (łaźnia dla bezdomnych), Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z dysfunkcją umysłową), Ognisko Wychowawcze (dla dzieci z rodzin dotkniętych różnymi patologiami), Poradnictwo (w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej) oraz noclegownię dla bezdomnych kobiet.
W ramach Caritasu Diecezji Toruńskiej w naszym regionie działają Centra Caritas w Brodnicy, Działdowie i Grudziądzu, Centrum Pielęgnacji CDT, Centrum Wolontariatu CDT, Bursa Szkolna w Grudziądzu i Bursa Akademicka w Przysieku.

12.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył konferencję pod nazwą „Gospodarka odpadami komunalnymi wyzwaniem dla samorządów”, która była kontynuacją prac nad „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”. Spotkanie odbyło się w Toruniu z inicjatywy Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
Podczas debaty poruszono m.in. kwestie związane z pojęciem odpadu w prawie polskim, rolą samorządu województwa w tworzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz energetycznym wykorzystaniem gazu składowiskowego jako istotnego elementu kompleksowej rekultywacji toruńskiego składowiska odpadów. Zaprezentowano również toruński model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom jest polskim kontynuatorem wiedeńskiego Stowarzyszenia Verein Fuer Mitteleuropaeisches Integration (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Europy Środkowej). Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Europy Środkowej zrealizowało w latach 1997-1999 wiele projektów na terenie Polski. Projekty dotyczyły głównie zagadnień z zakresu ekologii, administracji samorządowej i edukacji.

13.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu wystawy zatytułowanej „CASTRUM ET MONASTERIUM”, która przybliża zapomnianą historię grodu i klasztoru cysterskiego w Łeknie. 
Ekspozycja prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych na stanowisku Ł3 prowadzonych od roku 1982 przez Ekspedycję Archeologiczną IH UAM „Łekno” pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja M. Wyrwy.
Wystawę będzie można zwiedzać do końca lipca 2012 r. w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.

13.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, które odbyło się w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem spotkania było omówienie informacji o bieżącym stanie realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz wykonaniu celu wydatkowania środków przyjętego przez Radę Ministrów na 2012 rok po I kwartale br., a także przedstawienie sposobu organizacji prac nad przygotowaniem dokumentów programowych i wdrożeniowych na nową perspektywę finansową na lata 2014-2020.

16.04. – Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie amerykańskiego Departamentu Stanu rozpoczął wizytę studyjną w USA w zakresie wydobycia gazu łupkowego, w trakcie której zaplanowano ciąg spotkań z przedstawicielami administracji i instytucji regulacyjnych w Waszyngtonie, Morgantown w zachodniej Wirginii, Pittsburghu w Pensylwanii i Dallas w Teksasie.
W pierwszych dniach wizyty polska delegacja gościła w Waszyngtonie. Prezentacje i debaty podczas spotkań w Departamencie Stanu, Meridian International Center, siedzibie Rady Jakości Środowiska przy Białym Domu i siedzibie Amerykańskiego Stowarzyszenia Gazu Naturalnego dotyczyły między innymi rozwoju tej dziedziny przemysłu wydobywczego i perspektyw związanego z nim biznesu oraz polityki energetycznej administracji Stanów Zjednoczonych.
Założeniem wizyty studyjnej marszałków województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz przedstawicieli polskich służb ochrony środowiska z generalnym dyrektorem ochrony środowiska Michałem Kiełsznią na czele jest zaprezentowanie samorządowcom zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów wydobywania gazu z łupków.
Wśród rozmówców marszałków, oprócz reprezentantów federalnej, stanowej i lokalnej administracji, znajdują się też naukowcy, a także reprezentanci firm eksploatujących złoża i działacze organizacji pozarządowych protestujących przeciwko ich nieskrępowanej ekspansji. Tematyka obejmuje regulacje prawne, opłaty wydobywcze i związane z tym wpływy budżetowe, skutki środowiskowe i zagrożenia oraz uwarunkowania społeczne.

16.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w konferencji „Metropolia Bydgosko-Toruńska szansą rozwoju Powiatu Nakielskiego”, która odbyła się w Nakle nad Notecią. Organizatorem spotkania było nakielskie Starostwo Powiatowe.
Podczas debaty Członek Zarządu Województwa Michał Korolko przedstawił założenia powstania metropolii bydgosko-toruńskiej, wyjaśnił mechanizm finansowania metropolii z funduszy Unii Europejskiej oraz podsumował dotychczasowe działania w tej tematyce. Zaprezentował również korzyści, jakie może zyskać Powiat Nakielski dzięki utworzeniu metropolii bydgosko-toruńskiej.

17.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 72. rocznicy Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się w Mogilnie. Organizatorem wydarzenia był Starosta Mogileński oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej.
Obchody rozpoczęły uroczystości przy Pomniku Ofiar Katynia na cmentarzu w Mogilnie oraz msza św. w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Strzelcach. Następnie złożono kwiaty na cmentarzu przy Tablicy Pamiątkowej w Gębicach i przy Pomniku Ofiar Katynia na cmentarzu w Strzelnie.

17.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w konferencji zatytułowanej „O prawie dziecka do bycia sobą”, która odbyła się w auli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Była to ósma debata z cyklu „Nie ma dzieci – są ludzie”, organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.
Podczas sesji naukowej pt. „Czym jest podmiotowe traktowanie dziecka” zaprezentowano dorobek i postać Janusza Korczaka. Na koniec spotkania dzieci z przedszkola z Zespołu Szkól Placówek nr 1 w Bydgoszczy wystąpiły z programem artystycznym.
Uchwałą Sejmu RP z 16 września 2011 r. uchwalono Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W ramach obchodów przewidziano ciąg wydarzeń kulturalno-naukowych, którego głównym organizatorem jest Rzecznik Praw Dziecka oraz Kuratoria Oświaty.
W tym roku mija 70 lat od tragicznej śmierci Janusza Korczaka w nazistowskim obozie zagłady w Treblince oraz 100 lat założenia Domu Sierot w Warszawie przy ul. Krochmalnej, unikalnej placówki wychowawczej dla dzieci żydowskich, w której Korczak budował i rozwijał idee pedagogiczne wykraczające poza standardy opieki wychowawczej tamtych lat. Janusz Korczak swoją biografią, działalnością społeczno-kulturalną, medyczną, literacką i pedagogiczną przekraczał tradycyjne podziały pomiędzy narodowościami, religiami, orientacjami politycznymi i statusami społecznymi.

18.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

18.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości otwarcia Zakładu Rehabilitacji Leczniczej we Włocławku.
Budynek, który pierwotnie pełnił funkcję szkoły gruntownie wyremontowano i przystosowano na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Koszt wykonania prac remontowo-budowlanych wyniósł ponad 6,5 mln zł i został sfinansowany z kredytu komercyjnego. Ponadto kolejne 2 mln zł przeznaczono na profesjonalny sprzęt i wyposażenie.
W placówce będą funkcjonować m.in. oddziały: opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, aerologicznej, kardiologicznej oraz dział rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej.
Oddział opieki pielęgnacyjnej będzie świadczył całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby w systemie opieki całodobowej przez 7 dni w tygodniu.
Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i kardiologicznej to oferta skierowana do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla pacjentów po urazach, zabiegach operacyjnych czy zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
Rehabilitację stacjonarną będzie wspierać dział rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

18.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem debaty „Dlaczego warto się uczyć”, zorganizowanej w Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
Podczas spotkania zaprezentowano wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim oraz przeprowadzono warsztaty w grupach panelowych nad zagadnieniem „Jak podnieść efekty kształcenia”.

19.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w jubileuszu 145-lecia Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w Kościele p.w. Św. Krzyża w Inowrocławiu, po czym uczestnicy jubileuszu przenieśli się do Teatru Miejskiego, gdzie podczas uroczystej gali wręczono odznaczenia długoletnim pracownikom Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu.
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu należy do grupy największych banków spółdzielczych w strukturach Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB). Początki działalności Banku sięgają roku 1867, kiedy w Inowrocławiu powstało Polskie Towarzystwo Pożyczkowe dla miasta i pobliskich wsi pod nazwą „Spółka Kujawska”. W swojej działalności skupia się na świadczeniu kompleksowych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania banku, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.
 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 24.03.12 - 10.04.12 Drukuj

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

24.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach z okazji 20-lecia Diecezji Toruńskiej, które uświetniła msza św. sprawowana w diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Liturgii przewodniczył Metropolita Gdański, abp Sławoj Leszek Głódź.
Diecezja Toruńska powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”, która reorganizowała struktury Kościoła w Polsce. Nowo powstała diecezja położona między rzekami Wisłą i Drwęcą obejmuje swoimi granicami pierwotne terytorium dawnej Diecezji Chełmińskiej, czyli ziemię chełmińską, lubawską i michałowską, oraz dekanat na lewym brzegu Wisły z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Obszar obejmujący 5.427 km2 zamieszkuje obecnie 609 tys. osób, z czego 591 tys. stanowią wierni wyznania rzymskokatolickiego.

24.03. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczyli w uroczystościach wręczenia Wilamów. Wydarzenie w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy uświetnił premierowy spektakl „Nadia. Portret wielokrotny” według Antoniego Czechowa.
Statuetki Wilama (w tym roku przyznane po raz dwunasty) to prestiżowe wyróżnienia dla osób i instytucji wspierających toruńską scenę i działających na jej rzecz. „Nagrodę publiczności” otrzymał aktor Tomasz Mycan, w kategorii „edukacja teatralna” statuetka powędrowała do I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle, a „przyjacielem teatru” została Ewa Dudzińska, przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów toruńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Statuetkę w kategorii „mecenas teatru” zdobył Toruń Pacific.
Przedstawienie „Nadia. Portret wielokrotny” przygotowała Agnieszka Lipiec-Wróblewska, znana toruńskiej publiczności z realizacji „Dzikiej kaczki” Ibsena.

24.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w XX Forum Pszczelarzy zorganizowanym w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Marszałek Piotr Całbecki objął to wydarzenie patronatem honorowym.
Ideą przedsięwzięcia jest wzmacnianie dialogu pomiędzy pszczelarzami a instytucjami współpracującymi ze związkami pszczelarzy, zwrócenie uwagi na rolę pszczoły w ekosystemie oraz problem stałego pogarszania się stanu zdrowotności pszczół. Rozwój pszczelarstwa w Polsce jest ściśle związany z gospodarką rolną, będąc jej nierozłącznym ogniwem.
Podczas tegorocznego spotkania wręczono zasłużonym pszczelarzom odznaczenia Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu. W ramach omawianych zagadnień poruszono kwestie związane z wpływem unasieniania matek pszczelich na ich wartość użytkową oraz marketing i sprzedaż na rynku miodu, a także przedstawiono aktualną sytuację w pszczelarstwie.

26.03. – Odbyła się XIX Sesja Sejmiku Województwa.

26.03. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył XI wystawę rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych „My też potrafimy”, odbywającą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W hallu gmachu głównego przy Placu Teatralnym rozłożyli swoje stoiska przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy i samopomocy społecznej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Można było obejrzeć i kupić wielkanocne ozdoby i kartki oraz biżuterię.
Wystawa odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych, który został ogłoszony przez Międzynarodową Organizację Pracy w 1956 roku. Stało się to po tragedii górniczej 8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w miasteczku Marcinelle w Belgii. Była to jedna z największych katastrof górniczych w historii. Pożar powstały podczas naprawy sieci elektrycznej błyskawicznie objął całą kopalnię, zginęło 262 górników, a część została poważnie ranna. Tragedia ta stała się impulsem dla Międzynarodowej Organizacji Pracy do ustanowieni Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Co roku jest ono obchodzone w trzecią niedzielę marca. Prawdopodobnie jest to najstarsze święto poświęcone osobom niepełnosprawnym. Ma ono przypomnieć społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego częścią i skłonić do refleksji nad ich bytem i funkcjonowaniem na co dzień.

26.03. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w konferencji „Metropolia Bydgosko-Toruńska szansą rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, która odbyła się w auli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Organizatorem debaty byli Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński i Senator Andrzej Kobiak. Specjalnym gościem konferencji była Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
Podczas spotkania dyskutowano o Metropolii Bydgosko-Toruńskiej w długoterminowej strategii rozwoju kraju oraz o koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a Marszałek Piotr Całbecki przedstawił obecny stan prac nad utworzeniem duopolu.

26.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z Aleksandrem Markiem Skorupą – Wojewodą Dolnośląskim i jednocześnie Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, który gościł na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jego wizyta miała na celu wizytację strategicznych dla Programu dla Odry 2006 miejsc w naszym regionie.
„Program dla Odry-2006” obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach administracyjnych 8 województw Polski (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) i stanowi ponad 1/3 powierzchni kraju. Konsekwentna realizacja Programu może zapewnić nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, lecz także stworzyć warunki do aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powodzie oraz uporządkować stosunki wodne.

27.03. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkali się z Prymasem Polski, abp. gnieźnieńskim Józefem Kowalczykiem w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z organizacją dożynek wojewódzkich w 2012 roku w Kruszwicy, współorganizowanych przez gnieźnieńską Kurię Metropolitalną.

27.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył stypendia artystyczne Marszałka Województwa podczas uroczystej gali zorganizowanej w Fundacji Tumult w Toruniu.
Zarząd Województwa rozdysponował stypendia wśród osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
Na stypendia artystyczne przeznaczono w tym roku 140 tys. zł. W pierwszym etapie Zarząd Województwa zdecydował o przyznaniu wsparcia 19 osobom na łączną sumę 81 tys. zł. Wśród stypendystów są muzycy, plastycy, malarze, ludzie teatru i tańca, a także osoby zajmujące się ochroną dziedzictwa narodowego.
Stypendia Samorządu Województwa przyznawane są dwa razy do roku, na rok lub 6 miesięcy na konkretne przedsięwzięcia oraz projekty, a także na sfinansowanie studiów, stażu lub uczestnictwa w warsztatach twórczych.

27.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Zawodów organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Ochotnicze Hufce Pracy oraz Cech Rzemiosł Różnych.
Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów klas II i III gimnazjów, ostatnich i przedostatnich klas liceów, techników oraz szkół zasadniczych, jak również do osób bezrobotnych.
Targi były podzielone na dwie części: Targi Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zawodów (adresowane do uczniów gimnazjów), które odbyły się 27 marca oraz na organizowane dzień później Targi Szkół Policealnych, Wyższych, Zawodów i Pracy (adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób bezrobotnych). Zaproszenie do udziału w imprezie przyjęły m.in. uczelnie wyższe: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy, Politechnika Łódzka, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Warszawy, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z Poznania, Wyższa Szkoła Bankowa z Torunia, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy. W drugim dniu targów włocławscy pracodawcy zaprezentowali swoje zakłady pracy wraz z ofertami zatrudnienia.

27.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu członków Zespołu ds. Programowania Przyszłej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu oraz specjaliści i praktycy z dziedziny gospodarki i przedsiębiorczości: Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Maria Karwowska, Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ewa Rybińska, Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Mirosław Ślachciak oraz Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu Zygmunt Jaczkowski.
Podczas spotkania kontynuowano dyskusję nad zagadnieniami zatrudnienia oraz rozwoju obszarów wiejskich.

28.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

28.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył wyróżnienia sześciu osobom zasłużonym dla rozwoju sztuki teatralnej w regionie podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, które odbyły się w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy.
Nagrody otrzymali: Waldemar Boruń, Tomasz Mycan i Jolanta Teska z Tetaru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Dyrektor Teatru Impresyjnego we Włocławku Jan Polak, Karolina Adamczyk z Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz Mirosław Szczepański z Teatru Baj Pomorski.
Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest od 1961 roku. Tegoroczną galę, w której wzięły udział osoby zawodowo związane z teatrem w województwie kujawsko-pomorskim, uświetnił monodram Sławomira Maciejewskiego „Cosi, Gdziesi, Kajsi, Ktosi”.

28.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył nagrody laureatom II Międzyszkolnego Konkursu Językowego „Nie taki diabeł straszny”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku.
Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku powstała w 1982 r. Cztery lata później nadano jej imię Henryka Sucharskiego, a w 1990 r. placówka stała się członkiem Klubu Szkół Westerplatte. Szkoła prowadzi dwie klasy integracyjne, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci we Włocławku. W ubiegłym roku otrzymała nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

29.03. – Marszałek Piotr Całbecki stanął na czele Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dokument powołujący Komitet został podpisany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Obecny sztandar kujawsko-pomorskich policjantów, z uwagi na nieaktualną treść i szatę graficzną oraz niezgodność z obowiązującymi przepisami, trafi wkrótce do muzeum. Został ufundowany w 1996 roku, a więc jeszcze przed reformą administracyjną powołującą do życia województwo kujawsko-pomorskie, a także przed rozporządzeniem ustanawiającym standard dla sztandarów wszystkich polskich formacji policyjnych.
Inicjatorem ufundowania nowej wersji sztandaru jest Komendant Wojewódzki Policji insp. Wojciech Ołdyński. Publiczna zbiórka funduszy odbędzie się w formie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy KWP w Bydgoszczy, zwany Funduszem Wsparcia Policji i trwać będzie do 30 maja br. Zebrane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie projektu graficznego, wyhaftowanie sztandaru, a także wydanie okolicznościowych materiałów i przygotowanie uroczystości jego nadania, które odbędzie się 29 lipca, podczas mszy polowej na Starym Rynku w Bydgoszczy, otwierającej tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji.

30.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisał umowy ze zwycięzcami konkursu przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Rybacką Borowiacka Rybka w ramach Programu Operacyjnego Ryby, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Są wśród nich samorządy lokalne, przedsiębiorcy, formacja ochotniczej straży pożarnej, bydgoski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego i dwie katolickie parafie.
W Kujawsko-Pomorskiem jest do wzięcia ponad 65 milionów złotych, którymi dysponuje pięć lokalnych grup rybackich, wspierających Urząd Marszałkowski w wyborze celów i kierunków wsparcia oraz spójnych z nimi konkretnych projektów. Pierwsze pieniądze, które trafiły do lokalnych grup rybackich na początku roku, zostały przeznaczone na organizację ich struktur, a także szkoleń i akcji promocyjnych. Także z początkiem roku grupy ogłosiły konkursy o dofinansowanie twardych projektów, adresowane do potencjalnych beneficjentów z ich obszaru działania. Najszybciej swój pierwszy konkurs przeprowadziła Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka, działająca na terenie pięciu gmin – Gostycyn, Cekcyn, Lubiewo, Śliwice i Świekatowo – leżących na terenie Borów Tucholskich. Łączna wartość wsparcia to 1,5 mln złotych.
PO Ryby ruszył latem ubiegłego roku, jako ostatni program spośród finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2007-2013. Jego oficjalna nazwa to: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” i oznacza, że jest instrumentem wspierania nie tylko gospodarki rybackiej, ale także działań na rzecz podniesienia jakości życia związanych z nią lokalnych społeczności. Znajdujące się w jego puli środki przeznaczone są na inwestycje przedsiębiorstw, przedsięwzięcia infrastrukturalne, ochronę środowiska oraz rozwój sektora lokalnych usług.

30.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w uroczystym odsłonięciu logotypu Roku Praw Dziecka, przygotowanego przez szesnastoletnią Marię Jasińską, które w formie wielkoformatowego banera wyeksponowano na ścianie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
W drugiej części wydarzenia odbywającego się na sali sesyjnej Sejmiku Województwa, Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wręczył nagrody wszystkim młodym twórcom znaków graficznych biorących udział w plebiscycie oraz nauczycielom i uczniom ze zwycięskich szkół. Na koniec spotkania uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie zaprezentowali scenkę teatralną „Dziecko jest cudem Boga i Natury” poświęconą Januszowi Korczakowi.

02.04. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Związku Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania Marszałek otrzymał Złoty Medal za zasługi dla Związku oraz publikacje wydane przez Związek Oficerów Rezerwy. Wśród nich znalazł się objęty patronatem honorowym Marszałka „Pomocniczy słownik angielsko-polski skrótów i wyrażeń użytecznych dla żołnierzy jednostek wojskowych” używany przez żołnierzy w trakcie misji poza granicami kraju.
Związek powstał w 1921 roku jako Centralny Związek Oficerów Rezerwy przy osobistej akceptacji marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego celem było niesienie pomocy demobilizowanym żołnierzom po zwycięskiej wojnie z Armią Sowiecką (1920-1921). W 1939 r. liczył prawie 25 tys. członków. Od 1944 r. władze komunistyczne zakazały działalności organizacji. Została reaktywowana w 1990 r. z zachowaniem nazwy, insygniów i statutu z okresu II RP. Związek liczy obecnie blisko 3 tys. członków.

02.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Oddziału Celnego w Toruniu.
Inwestycję ukończono w końcu 2011 roku. Starania związane z powstaniem nowych budynków Oddziału Celnego w Toruniu trwały kilka lat. Przełom przyniósł rok 2008, kiedy to udało się pozyskać środki finansowe z Ministerstwa Finansów i rozpocząć prace projektowe związane z budową i modernizacją Oddziału i Urzędu Celnego w Toruniu. Jednakże o tym, że Toruń będzie dysponował nowoczesnym kompleksem obiektów przystosowanych do obsługi obrotu towarowego przesądziły decyzje o zabezpieczeniu środków na ich realizację z funduszy zagwarantowanych w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”.
W ramach prac budowlanych powstały m.in.: nowy plac odpraw celnych, do którego doprowadzone zostały odrębne drogi, parking dla 70 tirów, nowoczesny budynek kontrolno-magazynowy wyposażony w wagę przejazdową z możliwością rozładunku towarów na bocznej i czołowej rampie, przestronna sala obsługi klienta z poczekalnią i zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz sala operacyjna dla funkcjonariuszy i biuro kierownika oddziału z bezpośrednim podglądem na plac odpraw.
Poprawie uległa też kwestia bezpieczeństwa na terenie Oddziału i Urzędu Celnego w Toruniu, ponieważ cała nieruchomość została ogrodzona, a dyspozytornia stała się również centrum monitoringu. Wykonanie nowego przyłącza energetycznego i położenie nowej sieci elektrycznej oraz zabezpieczenie kompleksu obiektów w zasilanie awaryjne pozwoli na zachowanie ciągłości pracy jednostek. Zmodernizowana została także infrastruktura telekomunikacyjna oraz wymieniona sieć ciepłownicza.
Łączne koszty całej inwestycji wyniosły blisko 17 mln zł. Z pewnością jej efektem będzie poprawa warunków kontroli, zwiększenie satysfakcji klientów Oddziału i Urzędu Celnego w Toruniu, a także polepszenie warunków pracy funkcjonariuszy celnych.

03.04. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkali się z parlamentarzystami z regionu. Podczas spotkania rozmawiano między innymi o nowych uwarunkowaniach rozwojowych regionu w kontekście Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz przygotowywanych obecnie przez rząd wyznaczników krajowej polityki miejskiej. Zaprezentowano również kluczowe aspekty tych zagadnień, na które mogą mieć wpływ posłowie i senatorowie.
Marszałek Całbecki zaapelował do posłów i senatorów o wsparcie wojewódzkiej społeczności w dochodzeniu do wspólnej wizji rozwoju regionu oraz o lobbowanie na rzez rozwiązań ustawowych, które wprowadzą regionalne przepisy urbanistyczne jako przepisy prawa miejscowego, co pozwoli Samorządowi Województwa na rzeczywiste kształtowanie ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem.

03.04. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członkowie Zarządu Województwa Sławomir Kopyść i Michał Korolko wzięli udział w konferencji otwierającej prace nad nową strategią rozwoju województwa, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa. Debatę poprzedziło spotkanie samorządowych władz województwa z parlamentarzystami regionu.
W konferencji uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie, a także przedstawiciele środowisk naukowych i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Samorządowcy otrzymali od Marszałka Województwa użyteczne na wstępnym etapie budowania strategii „skrzynki na pomysły” – przezroczyste pleksiglasowe sześciany, do których każdy mieszkaniec danego rejonu będzie mógł wrzucić kartkę z własną propozycją do dokumentu.
Prace nad przygotowywaniem dokumentu mają odbywać się w procesie ścisłej i aktywnej współpracy z samorządami wszystkich szczebli oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Planowana jest między innymi seria spotkań w powiatach oraz spotkania w grupach tematycznych. Do współuczestnictwa zaproszeni zostali również wszyscy mieszkańcy województwa – w tym celu uruchomiono specjalny adres poczty elektronicznej ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ), na który mogą oni przesyłać istotne z punktu widzenia nowo powstającej strategii uwagi, związane z kwestiami ważnymi dla lokalnych środowisk.

04.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył przyznany pośmiertnie Markowi Wakarecemu Srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców. Medal Marszałka oraz Złoty Krzyż Zasługi, który w imieniu Prezydenta RP wręczyła Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, odebrała Jadwiga Wakarecy, żona odznaczonego.
Marek Wakarecy był polskim muzykiem, działaczem społecznym i samorządowym. Współpracował z Toruńską Orkiestrą Kameralną, początkowo dorywczo, a od roku 1983 na stałe. W latach 1990-1998 był radnym Rady Miasta Torunia, a w okresie od 1994 do 2007 r. pełnił funkcję dyrektora naczelnego orkiestry, która w 2006 r. została przemianowana na Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.
W roku 1997, wspólnie z Jerzym Salwarowskim powołał do życia międzynarodowy letni festiwal „Toruń – Muzyka i Architektura„, a osiem lat później, wspólnie z Cezarym Zychem – Międzynarodowy Festiwal Haendlowski.
Zginął 7 listopada 2011 r. w Toruniu w wypadku samochodowym na Szosie Bydgoskiej. Został pochowany na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.

04.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

05.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w konferencji poświęconej konsultacjom nad projektem Planu Gospodarki Odpadami. Debata odbyła się w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego w Przysieku.
W ramach spotkania przeprowadzono dwa panele dyskusyjne: do udziału w I panelu zaproszono właścicieli i zarządzających instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy przedstawili swoje stanowisko w sprawie regionów gospodarki odpadami oraz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, wyznaczonych w projekcie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Podczas II panelu zaprezentowano projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” oraz dyskutowano o jego założeniach. W panelu tym udział wzięli mieszkańcy i przedstawiciele samorządów gmin i powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, służb ochrony środowiska oraz podmiotów prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

05.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej promowaniu Akademii Tenisowej Karoliny Woźniackiej. Spotkanie odbyło się w Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie.
Karolina Woźniacka, duńska tenisistka polskiego pochodzenia, czołowa zawodniczka według rankingu WTA, najlepsza tenisistka ubiegłego sezonu w rankingu tenisistek, nagrała w Danii singiel zatytułowany „Oxygen”. Na początku kwietnia gwiazda kortów nagrywała swój teledysk do tego utworu w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy. Klip będzie promował założoną przez Fundację BIT MASTERS w ubiegłym roku w Toruniu Akademię Tenisową Karoliny Woźniackiej. Fundatorami Akademii są: Karolina Woźnicka, Piotr Woźniacki oraz Remigiusz Trawiński. Partnerem strategicznym Akademii jest województwo kujawsko-pomorskie.
Celem Akademii jest szkolenie tenisowe dzieci i młodzieży w wieku od 8 do
14 lat, stwarzanie możliwości gry w tenisa osobom niepełnosprawnym, wykazującym predyspozycje do gry w tenisa na wózkach oraz promocja tenisa wśród dzieci i młodzieży w Polsce.
Akademia rozpoczęła również współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim oraz samorządem województwa kujawsko-pomorskiego w celu utworzenia Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w Tenisie na Wózkach, który ma powstać w Inowrocławiu.

06.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisał umowę partnerską z dziewięcioma gminami z regionu na realizację projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Projekt jest realizacją zawartego 20 sierpnia 2010 r. Porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do przywrócenia równowagi ekologicznej, na terenach gmin: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie, Włocławek, Brześć Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski i Choceń.
W ramach Porozumienia zaplanowano 56 zadań inwestycyjnych (podprojektów), dotyczących m.in. budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków komunalnych i stacji uzdatniania wody, rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz demontażu, zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Przedsięwzięcia, których podjęły się gminy, będą rekompensatą bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania budowy autostrady oraz pozwolą osiągnąć wyraźną poprawę stanu środowiska. Ich realizacja wpłynie również na poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców poszczególnych gmin.
Łączna wartość projektu wynosi nieco ponad 60 mln zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu to ponad 36 mln zł, środki Samorządu Województwa – ponad 2,5 mln zł, a gmin – ponad 13 mln zł.
 

 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 14.03.12 - 23.03.12 Drukuj

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

15.03. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich podpisali porozumienie między samorządem województwa i Izbą Celną w Toruniu, którego celem jest lepsza i bardziej skuteczna polityka proeksportowa.
Porozumienie z toruńską Izbą Celną rozpoczyna współpracę na rzecz monitorowania i analizy związanych z tym zjawisk, polegającą między innymi na gromadzeniu i przetwarzaniu danych statystycznych dotyczących aktywności regionalnych przedsiębiorstw w handlu zagranicznym. Osobnym aspektem porozumienia jest popularyzowanie w środowisku przedsiębiorców przepisów prawa celnego, podatkowego i karno-skarbowego związanego z międzynarodową wymianą gospodarczą. Efektem współpracy będą między innymi publikacje zawierające analizę trendów i możliwych perspektyw eksportowych.
Izba Celna w Toruniu funkcjonuje od 1 maja 2002 r. i jest jedną z 16 izb celnych w kraju. W jej obrębie funkcjonują 2 urzędy celne z 5 oddziałami celnymi.

15.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w I Interdyscyplinarnej Konferencji Młodzieży Bydgoskich Szkół Ponadgimnazjalnych zatytułowanej „Być człowiekiem dzisiaj - Quo vadis Homo”, która odbyła się w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.
Spotkanie stało się próbą poszukiwania przez młodzież odpowiedzi na zasadnicze, egzystencjalne pytania. Podzielono je na dwa panele, w których zaprezentowano osiem wystąpień. Referaty zawierały głębokie treści filozoficzne i teologiczne. Nawiązywały m.in. do samej definicji człowieka, zagadnienia wiary oraz godności osoby ludzkiej. Młodzi cytowali również wielkie postaci - św. Augustyna, św. Pawła, św. Jana Chryzostoma.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy istnieje od 14 stycznia 1908 roku, od podpisania umowy, na mocy której zdecydowano o jej powołaniu pod nazwą Cesarsko-Królewska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego.
W ciągu lat nazwę szkoły zmieniano aż dziesięciokrotnie. Od 1989 r. szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. inż. dypl. Franciszka Siemiradzkiego.

16.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami władz Kowalewa Pomorskiego w powiecie golubsko-dobrzyńskim oraz Wąbrzeźna, gminy Wąbrzeźno i powiatu wąbrzeskiego. Spotkania dotyczyły inwestycji drogowych oraz budowania lokalnej infrastruktury sportowej.
Licząca ponad 11 tys. mieszkańców gmina Kowalewo Pomorskie realizuje lub zrealizowała 39 projektów wspieranych w ramach pozostających w dyspozycji samorządu województwa funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Zagospodarowane już wsparcie to prawie 10 mln zł. Poza inwestycjami drogowymi i w rozwój przedsiębiorstw oraz projektami „miękkimi” są to między innymi montaż oświetlenia ulic, budowa zespołu boisk w stolicy gminy oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Lipienicy i odnowienie kościoła parafialnego w Srebrnikach.
Gmina skorzystała też z wojewódzkich środków na odnowę zabytków, dzięki którym przeprowadzono remont konserwatorski kościoła w Wielkiej Łące, oraz na rozwój bazy sportowej. W ramach tej ostatniej puli zbudowano dwa kompleksy boisk „Orlik” (w Kowalewie i Wielkiej Łące) oraz gminne Centrum Sportu, czyli stadion piłkarski z bieżnią lekkoatletyczną, pomieszczeniami zaplecza i skate parkiem, którego otwarcie zaplanowano na wiosnę. W tym roku gmina rozpocznie budowę basenu sportowego.
Liczący 35 tys. mieszkańców powiat wąbrzeski, dzięki rozdysponowywanej przez Urząd Marszałkowski unijnej puli pomocowej, realizuje lub zrealizował 99 przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych projektów społecznych. Łączna kwota zaangażowanego już dofinansowania to 70 mln zł, czyli 2 tys. zł na każdego mieszkańca powiatu. Wśród wspieranych w ten sposób inwestycji są między innymi instalacja linii sortowania odpadów w międzygminnym kompleksie unieszkodliwiania odpadów w Niedźwiedziu oraz oddana do użytku w 2010 roku hala sportowa, zaś w ubiegłym roku otwarto wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie, sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wąbrzeźno jest pierwszym miastem w regionie, które przejęło drogi wojewódzkie w granicach miasta (z dniem 1 stycznia 2012), co wiąże się z przekazaniem lokalnemu samorządowi środków z budżetu województwa na ich modernizację. Wartość subwencji to 7,7 mln zł w ciągu dwóch lat (2012 i 2013).

16.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Jakość wody w Bydgoszczy - aspekty zdrowotne i inżynierii sanitarnej”, zorganizowanej przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Partnerami konferencji byli: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Debata odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Podczas dyskusji omówiono kwestie związane z zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz potencjalnymi mikrobiologicznymi zagrożeniami ujęć wód powierzchniowych. Przedstawiono również proces wzbogacania zasobów wód podziemnych i uzdatniania wód powierzchniowych i metody zarządzania jakością wody w sieci wodociągowej.

16.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w drugiej edycji konferencji „Menedżer Kultury 21”, która odbyła sie w Auli Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jej organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Uczestnicy debaty poznali rozwiązania przyjęte w znowelizowanej ustawie, uzasadnienie ich wprowadzenia oraz problemy związane z wejściem zmian w życie.
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzoną w 1956 roku. Nazwa nawiązuje do historycznej funkcji zabytkowego budynku, w którym mieści się obecna siedziba ośrodka. WOKiS jest placówką upowszechniania kultury, która podejmuje szereg działań z zakresu animacji kulturalnej: wspiera amatorski ruch artystyczny, prowadzi działalność edukacyjną i instrukcyjno-metodyczną, współpracuje z placówkami kultury, środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami kulturalnymi. Ośrodek realizuje również projekty o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, koncerty, konferencje naukowe, warsztaty, imprezy plenerowe. WOKiS prowadzi także działalność wydawniczą (m.in. „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”, „Kwartalnik Artystyczny - Kujawy i Pomorze”). Specjalnością WOKiS jest Infolinia Kulturalna oferująca informacje o wydarzeniach kulturalnych regionu.

17.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w I Szachowych Mistrzostwach Polski Rolników, które odbyły się w Przysieku.
Był to jednodniowy turniej szachowy przeprowadzony z udziałem sędziego szachowego klasy państwowej. W mistrzostwach wzięło udział 49 rolników-szachistów. Gospodarze przybyli z całej Polski. Najmłodszy uczestnik – 9-letni Michał Drzewiecki przyjechał ze wsi Kiełp, gm. Kijewo Królewskie.

18.03. – Marszałek Piotr Całbecki w sali koncertowej Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wysłuchał „Koncertu rektorów, czyli muzyka łączy”, który objął patronatem honorowym.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Głównymi wykonawcami byli przedstawiciele władz bydgoskich uczelni wyższych. Swoje umiejętności zaprezentowali naukowcy, których codzienna praca nie zawsze jest związana z muzyką. Imprezę poprowadzili Marek Sobczak i Antoni Szpak z Kabaretu Klika.
Koncert miał na celu przede wszystkim integrację poprzez muzykę środowisk akademickich: Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Miał on również pokazać różnorodne zamiłowania rektorów do muzyki, kontynuowanie pasji muzycznej od czasów studenckich do dzisiaj, a także odkryć, jaki był udział rektorów w tworzeniu dawnej kultury studenckiej

19.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystościach 103. rocznicy urodzin gen. Elżbiety Zawackiej.
W ramach obchodów złożono kwiaty na grobie gen. Zawackiej i wręczono nagrody laureatom konkursu „Oni tworzyli naszą historię”, który odbył się już po raz czwarty. W tegorocznej edycji konkursu napłynęła rekordowa liczba 135 prac z całego regionu: 79 od uczniów gimnazjów i 56 ze szkół ponadgimnazjalnych.
W kategorii gimnazjalnej pierwsze miejsce zdobyła Anna Ulewicz z Zespołu Szkół Miejskich Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Rypinie, drugą lokatę zajęła Magdalena Knak z Gimnazjum nr 7 im. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu, a trzecią pozycję wywalczyła Joanna Kalka z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsza nagroda przypadła w udziale Monice Górskiej z Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu, drugie miejsce na podium zajęła Weronika Piątek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Bydgoszczy, a trzecie – Joanna Banasik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie.
Profesor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajowej i jedyna kobieta wśród cichociemnych, nagrodzona przez sejmik Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa, zmarła 10 stycznia 2009 roku w Toruniu w wieku 99 lat. Ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej cichociemnej i zarażenie młodych ludzi jej pasją: dokumentowaniem historii. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Urząd Marszałkowski wraz z Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskim AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu, a także z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

19.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w obchodach 31. rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981, podczas których wręczył zasłużonym opozycjonistom Medale Marszałka „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.
Uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Wydarzenia Marcowe oraz pod tablicą pamiątkową przy wejściu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W sali konferencyjnej tego Urzędu działaczom „Solidarności” wręczono ordery i odznaczenia państwowe oraz Medale Marszałka Województwa ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.
Wydarzenia z 19 marca 1981 roku, znane jako prowokacja bydgoska, to jedne z najbardziej dramatycznych wydarzeń okresu między sierpniem 1980 roku a wprowadzeniem stanu wojennego.
Przed trzydziestu jeden laty funkcjonariusze peerelowskiego aparatu represji siłą usunęli z sali obrad bydgoskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej i pobili delegatów „Solidarności”. Brutalna akcja była odpowiedzią władz na żądania praw związkowych dla rolników indywidualnych.

21.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie z Ambasadorem Japonii Makoto Yamanaka. Tematem rozmów była m.in. organizacja promujących nasz region koncertów w ramach Polsko-Japońskiej Wymiany Kulturalnej.
Było to pierwsze kurtuazyjne spotkanie gospodarza województwa z japońskim dyplomatą, który został mianowany stanowisko ambasadora w Polsce we wrześniu 2011 roku. Przedtem, od września 2010 r. pełnił obowiązki ambasadora ds. współpracy naukowo-technicznej w Tokio. Od października 2007 r. do września 2010 r. piastował funkcję ambasadora Japonii w Singapurze. Był także konsulem generalnym Japonii w San Francisco od marca 2004 r. do sierpnia 2007 r. Makoto Yamanaka rozpoczął karierę dyplomaty w 1974 roku. Pracował w Departamencie ds. Azji, Departamencie ds. Europy, Departamencie Traktatów oraz Departamencie Informacji i Analiz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Tokio. Pełnił też misję w placówkach zagranicznych takich jak ambasady Japonii w USA, Tajlandii i Wielkiej Brytanii, a także w stałym przedstawicielstwie Japonii w Wiedniu. Był również przewodniczącym Centrum OECD w Tokio w latach 1999-2002.

21.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

21.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich dokonał otwarcia nowego obiektu Szpitala Tucholskiego wraz Oddziałem Kardiologicznym, którego powstanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie ponad 5 mln zł.
Historia opieki medycznej w Tucholi wiąże się z powstałym pod koniec XIX w. klasztorem Sióstr Elżbietanek. Na jego bazie powstał później szpital, który istnieje do dziś. Duża ilość nowoczesnego sprzętu medycznego, dobra organizacja pracy, wysokie kwalifikacje oraz zaangażowanie personelu umożliwiają szybką i trafną diagnostykę i skuteczną terapię. Szpital proponuje leczenie na oddziałach chirurgicznym, dziecięcym, neonatologicznym, ginekologiczno-położniczym, wewnętrznym oraz zapewnia całodobowy dyżur zespołu reanimacyjnego z zapleczem nowoczesnego oddziału intensywnej opieki medycznej. Placówka zajęła 15. miejsce w tegorocznym rankingu Szpitali Niepublicznych dziennika „Rzeczpospolita”.
 

 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 25.02.12 - 13.03.12 Drukuj

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

27.02. – Odbyła się XVIII Sesja Sejmiku Województwa.

27.02. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej Alexandrem Alekseevem, który odwiedził nasz region w towarzystwie małżonki Olgi Alekseevej.
W programie wizyty, która odbyła się na zaproszenie prezesa Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Jarosława Józefowicza, znalazło się między innymi zwiedzanie należącej do TZMO jedynej polskiej wytwórni paroprzepuszczalnych folii i laminatów we Frydrychowie (gmina Kowalewo Pomorskie). Grupa TZMO, która jest działającym globalnie potentatem na rynku materiałów higienicznych, posiada spółki także w Rosji.
Alexander Alekseev ma 61 lat, jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W dyplomacji jest aktywny od 1973 roku, pracował między innymi w rosyjskich przedstawicielstwach w Szwajcarii, Belgii, Serbii i Czarnogórze, a przed nominacją na ambasadora w Polsce w latach 2008-2010 pełnił funkcję dyrektora departamentu europejskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych swojego kraju.

27.02. – Marszałek Piotr Całbecki złożył gratulacje Markowi Bielińskiemu, przewodniczącemu działającej przy Samorządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji z okazji otrzymania nominacji profesorskiej.
Profesor Marek Bieliński jest profesorem nauk technicznych. Pełni funkcję prorektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ds. współpracy z gospodarką. Od ubiegłego roku przewodniczy Kujawsko-Pomorskiej Radzie Innowacji.
Kujawsko-Pomorską Radę Innowacji tworzą przedstawiciele świata nauki, samorządu terytorialnego oraz instytucji biznesowych. Rada doradza Marszałkowi Województwa w zakresie polityki innowacyjnej regionu i pełni funkcję forum służącego wypracowywaniu ważnych dla województwa kujawsko-pomorskiego celów strategicznych w partnerstwie z biznesem, instytucjami naukowymi i lokalnymi samorządami. Jest również kluczowym elementem regionalnego systemu innowacji.

27.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Warszawie w spotkaniu w sprawie uzgodnień dotyczących rozwoju śródlądowej drogi wodnej E-40 na odcinku od Warszawy do Gdańska. Spotkanie odbyło się w związku z przystąpieniem Samorządu Województwa Mazowieckiego do realizacji projektu INWAPO.
Projekt INWAPO (Upgrading of Inland Watery and Sea Ports) wpisuje się w Priorytet 2. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej, Działanie 2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki, Programu dla Europy Środkowej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Projekt potrwa do września 2014 r. i ma na celu poprawę dostępności, która jest koniecznym warunkiem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym elementem redukującym dysproporcje na obszarze programu. Projekty takie promują rozwiązania oparte na technologiach informatyczno-komunikacyjnych (ICT), a także alternatywne pozatechnologiczne rozwiązania dla poprawy dostępu. Projekty wspierają połączenia oraz intermodalność w celu poprawy wykorzystania i jednoczesnej redukcji natężenia ruchu. Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni i lokalni decydenci oraz instytucje działające w dziedzinach transportu, logistyki, bezpieczeństwa w transporcie, ICT, takie jak władze krajowe, regionalne i lokalne, stowarzyszenia transportu publicznego, firmy transportowe, dostawcy infrastruktury, centra logistyczne, platformy logistyczne, instytuty badań stosowanych z zakresu transportu i mobilności, stowarzyszenia regionalne, związki transportowe, grupy interesu oraz wszelkie inne grupy obywateli i ich przedstawiciele.

28.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości przekazania 1111. umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie w wysokości pół miliona złotych trafi na budowę pierwszego odcinka ścieżki rowerowej z Krotoszyna do Piechcina. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie prawie 6-kilometrowy odcinek trasy z Krotoszyna do Sadłogoszczy.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to jeden z programów finansowanych przez Unię Europejską w ramach wspólnotowego wsparcia dla naszego kraju na lata 2007-2013. Dotyczy przedsięwzięć realizowanych na terenach wiejskich. Samorząd naszego województwa jest odpowiedzialny za realizację w Kujawsko-Pomorskiem części programu dotyczącej podziału pieniędzy na poprawę infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, budowę sieci usług dla gospodarki wiejskiej i mieszkańców wsi, rozwój i odnowę obszarów wiejskich, a także na realizację lokalnych strategii rozwojowych i funkcjonowanie lokalnych grup działania.
Pieniądze z PROW trafiają do gmin, instytucji kultury, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych. W sumie w latach 2007-2013 do rozdysponowania jest 651 milionów złotych. Do tej pory Urząd Marszałkowski przeznaczył na wsparcie w ramach tego programu ponad 466 milionów złotych.
28.02. – Marszałek Piotr Całbecki przekazał na ręce Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Marcina Łobody przyznany tej instytucji srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za całokształt działalności na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego i jego mieszkańców. Bydgoska IS uznana została w ubiegłym roku za najlepszą tego typu instytucję w kraju.
Doroczne rankingi skuteczności i efektywności administracji skarbowej prowadzi „Dziennik Gazeta Prawna” we współpracy z Ministerstwem Finansów. Ostatni, za rok 2011, został ogłoszony w grudniu. Bydgoska Izba Skarbowa, podobnie jak rok wcześniej, nie miała sobie równych w klasyfikacji generalnej, zdobywając bezapelacyjnie pierwsze miejsce.
Z punktacji wynika, że urzędnicy naszej Izby Skarbowej niezwykle rzadko mylą się na niekorzyść podatnika, a uciążliwe postępowania skarbowe prowadzą wyłącznie w niezbędnych sytuacjach. Decydujący dla oceny okazał się współczynnik uchylonych decyzji, czyli stosunek decyzji nietrafnych do wydanych.
Dyrektor naszej Izby Skarbowej, jako jeden z pięciu szefów tego typu instytucji w Polsce, może wydawać obowiązujące decyzje dotyczące interpretacji prawa podatkowego. Czyni to przy pomocy Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, które udziela telefonicznych odpowiedzi na pytania z zakresu obowiązujących przepisów w tym zakresie zadawane przez podatników z całego kraju.

29.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

29.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczył nagrody zwycięzcom VIII finału Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.
Organizatorami konkursu byli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Konkursowi patronują uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.
Pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 3 850 zł otrzymał Dawid Głowacki reprezentujący VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Drugą lokatę wraz z nagrodą w kwocie 3 300 zł wywalczył Mateusz Pietrkiewicz z Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie, a trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 2 750 zł zdobył Przemysław Mroczkowski z toruńskiego Liceum Akademickiego.
Nagrody otrzymali też nauczyciele-opiekunowie zdobywców nagród: I miejsce z nagrodą w kwocie 2 000 zł zdobył Krzysztof Bartoszyński, II miejsce z nagrodą i 1 500 zł powędrowało do Joanny Lewandowskiej, a III miejsce z nagrodą w wysokości 1 000 zł otrzymała Kinga Marulewska.
Szkoła, której finaliści zdobyli najwięcej tytułów laureatów, to Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie.

01.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w toruńskich obchodach upamiętniających żołnierzy wyklętych i złożył kwiaty pod tablicą poświęconą żołnierzom Armii Krajowej, pomordowanym po wojnie przez władze komunistyczne. Znajduje się ona na ścianie gmachu Sądu Okręgowego, przy ulicy Piekary, w sąsiedztwie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest od ubiegłego roku. Święto to ustanowiono w celu uczczenia żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963.

01.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w warsztatach integracji międzykulturowej „Rodzinna Europa, Europa Mostów” w Brukseli, organizowanych przez Dom Polski Wschodniej.
Podczas warsztatów ich uczestnicy mieli okazję poznać zagadnienia związane ze spoistością Unii Europejskiej i wspólnotowością społeczeństwa europejskiego oraz podyskutować o mocnych i słabych punktach dialogu międzykulturowego. Każdy z uczestników przygotował propozycję działań, jakie mogłaby podjąć wschodnia część Polski w ramach dialogu międzykulturowego.
Dom Polski Wschodniej to wspólne przedstawicielstwo regionów Polski Wschodniej powstałe na mocy porozumienia zawartego w 2 grudnia 2009 r.
w Brukseli pomiędzy województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim, Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurskim. Powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Poprzez osiągnięcie efektu synergii, DPW ma umożliwić pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także skuteczniej zabiegać o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom.

02.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył konferencję zatytułowaną „Sposób na odbudowę areału roślin strączkowych w Polsce”.
W trakcie konferencji dyskutowano m.in. na temat wykorzystania nowoczesnych technologii dla zwiększania produkcji roślinnej. Przedstawiono również działania wspierające i promujące rośliny strączkowe na przykładach prac prowadzonych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Przedsiębiorstwo Nasienne „Rolnas” w Bydgoszczy. W kolejnych punktach programu poruszono tematykę związaną z wybranymi zagadnieniami agrotechniki mieszanek roślin strączkowych ze zbożami, białkowym bezpieczeństwem kraju oraz stanem i ekonomiczno-rynkowymi uwarunkowaniami rozwoju produkcji roślin strączkowych w Polsce.

02.03. – Marszałek Piotr Całbecki, jako członek Komitetu Honorowego, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Wyczółkowskiego.
W programie wydarzenia znajdą się wystawy, sesje naukowe, wykłady poświęcone życiu i twórczości artysty oraz szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, konkursów, koncertów oraz spotkań artystów.
Rada Miasta Bydgoszczy ustanowiła rok 2012 Rokiem Leona Wyczółkowskiego. W tym roku mija 160. rocznica urodzin wybitnego polskiego malarza, grafika i rysownika, profesora i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz profesora ASP w Warszawie. Obchody zostały objęte patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

02.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej tegorocznego Forum Gospodarczego.
To już dziewiętnaste Forum Gospodarcze w Toruniu, w którym udział biorą ważne postacie świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, a także eksperci i goście zagraniczni. Jest to jedna z najważniejszych tego typu imprez w kraju.

02.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w ceremonii wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika zyska zaplecze sportowe godne wyższej uczelni. Położony u zbiegu ulic Św. Józefa i Św. Klemensa kompleks sportowy tworzyć będą sala gimnastyczna, 25-metrowy basen, szatnie, sale do ćwiczeń, siłownia i ścianka wspinaczkowa. Hala sportowa pomieści boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i futsalu. Dzięki kotarom grodzącym będzie można ją podzielić na 3 części i prowadzić jednocześnie zajęcia sportowe z kilku dyscyplin. Widownia hali sportowej pomieści 200 widzów, na zapleczu znajdą się ponadto siłownia i sale odnowy biologicznej.
Wartość inwestycji to blisko 28 milionów złotych, z czego 8 milionów stanowić będą środki z tegorocznego budżetu województwa. Uczelnia pozyskała również na ten cel wsparcie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obiekt ma być oddany do użytku w styczniu 2013 roku. Posłuży nie tylko celom dydaktycznym, gdyż władze uniwersytetu deklarują, iż z sal gimnastycznych Uniwersyteckiego Centrum Sportowego korzystać będą nie tylko studenci.
W przyszłości uczelnia planuje zagospodarowanie terenów wokół budynku. Mają tam powstać trzy korty tenisowe, boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska do koszykówki, siatkówki i dwa miejsca do gry w piłkę plażową oraz ośmiotorowa bieżnia o długości 130 metrów.

02.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się z grupą młodych dyplomatów biorących udział w doskonaleniu zawodowym prowadzonym przez Centrum Rozwoju Zawodowego przy Ministrze Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski. Spotkanie, którego organizatorem był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, odbyło się w Lubostroniu.
Podczas szkolenia kandydaci do objęcia stanowisk w polskich placówkach dyplomatycznych mieli okazję zapoznać się z dorobkiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, miasta Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Wkrótce udadzą się do polskich ambasad oraz konsulatów na świecie, gdzie będą mogli prezentować walory Kujaw i Pomorza poza granicami Polski.
Centrum Rozwoju Zawodowego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP zajmuje się m.in. organizacją i przebiegiem praktyk studenckich i zawodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicynzch oraz na placówkach zagranicznych, organizacją i przebiegiem aplikacji dyplomatyczno-konsularnej wraz z egzaminem kończącym, Konkursem Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych oraz egzaminami resortowymi z języków obcych.

03.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w III Turnieju Piłki Halowej o Puchar Starosty Mogileńskiego, który odbył się w sali sportowej Zespołu Szkół w Mogilnie.
W rywalizacji udział wzięły drużyny: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, Urzędu Miejskiego w Strzelnie, Urzędu Gminy w Dąbrowie, Urzędu Miejskiego w Mogilnie, Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie, SPZOZ w Mogilnie, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Powiatu Mogileńskiego. Zwycięzcą jednodniowej rywalizacji oraz zdobywcą pucharu Starosty Mogileńskiego Tomasza Barczaka okazała się reprezentacja Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, pokonując w finale reprezentację Urzędu Miasta w Mogilnie. Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. Najlepszym piłkarzem turnieju został Jarosław Marek (Urząd Miejski w Strzelnie), który otrzymał puchar Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mogilnie Karola Olejnika, a najlepszym strzelcem turnieju – Sebastian Warzecha, również z magistratu w Strzelnie.

03.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Szymkowie koło Brodnicy w uruchomieniu pierwszego w Kujawsko-Pomorskiem próbnego odwiertu, który pozwoli na oszacowanie złoża gazu z łupków. Od oceny zasobu zależy decyzja o wydobywaniu gazu na skalę przemysłową, ale prowadząca badania firma Talisman Energy musi wcześniej uzyskać wydawaną na poziomie rządowym koncesję wydobywczą.
W naszym regionie koncesje na poszukiwania gazu łupkowego dostało dziesięć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Tereny objęte tymi koncesjami obejmują powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, tucholski, wąbrzeski i radziejowski. Od kilku miesięcy koncesjonariusze prowadzili badania sejsmiczne. Kolejnym po nich krokiem muszą być właśnie próbne odwierty. Ten uruchomiony we wsi Szymkowo w gminie Brodnica jest pierwszym w naszym województwie.

03.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystym zakończeniu projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenia strat ciepła poprzez termomodernizację budynków Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy”, sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zrealizowanego projektu wynosi 6,3 mln złotych Realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju 2010 r., a ukończono ją w lutym br. W ramach projektu ocieplono obiekty warsztatowe i dydaktyczne, powstała estetyczna elewacja, nowoczesna kotłownia olejowa zastąpiła energochłonną parową, wymieniona została też instalacja grzewcza, a na budynku warsztatów założono nowy dach. Dzięki tej modernizacji zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, będą też oszczędności energii.
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy prowadzi różnorodne kursy i szkolenia oraz praktyczną naukę zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Do dyspozycji uczących się są pracownie elektrotechniki, technik spawalniczych, obróbki mechanicznej, obróbki plastycznej i cieplnej, obróbki ręcznej, kontroli jakości, robót, a także komputerowa, budowlana, krawiecka, fryzjerska i kosmetyczna. Od 2005 roku w strukturach RCKPiU funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Młodocianych. Tu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dokształcają się młodzi pracownicy, którzy uczęszczają do klas wielozawodowych oraz osoby, które odbywają wyłącznie naukę u pracodawcy. Kształcą się tu także dorośli. Funkcjonują tu także szkoła policealna oraz Liceum i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.

05.03. – Marszałek Piotr Całbecki, wraz z Prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresą Kamińską, Wójtem Gminy Unisław Jakubem Danielewiczem i Sebastianem Kwiatkowskim reprezentującym Krajową Spółkę Cukrową, podpisał porozumienie w sprawie utworzenia podstrefy w Unisławiu.
Pofabryczny teren w tej podtoruńskiej gminie ma wszystko, czego potrzeba, by zadowolić inwestorów – uzbrojenie, dogodne położenie na zapleczu dużego miasta, a także niezłe skomunikowanie z krajową siecią drogową. Obejmuje ponad 17 hektarów. Aktualnie nieruchomością administruje Krajowa Spółka Cukrowa. Podpisane porozumienie w sprawie wspólnych działań na rzecz poszerzenia PSSE stanowi między innymi o powołaniu komitetu sterującego, który zajmie się planowaniem kolejnych podejmowanych w tym celu posunięć oraz ich koordynacją. Decyzję o poszerzeniu strefy podejmuje ostatecznie Rada Ministrów.
W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje obecnie dziewięć podstref PSSE o łącznej powierzchni ponad 620 hektarów w: gminie Barcin, Bydgoszczy, Grudziądzu, Kowalewie Pomorskim, gminie Łysomice pod Toruniem, Rypinie, Świeciu, Toruniu oraz gminie Wąbrzeźno. Działające w nich firmy zainwestowały łącznie blisko 3,2 mld złotych, tworząc 5 tysięcy miejsc pracy. Z analiz ekonomicznych wynika, że najlepsze efekty osiągają podstrefy łysomicka i świecka. W pierwszej z nich zainwestował wielki japoński biznes elektroniczny, w drugiej przedsiębiorstwa branży papierniczej, Mondi Świecie i Mondi Corrugated Świecie.
O powołanie podstrefy PSSE na swoim terenie zabiegają także władze Włocławka. Chodzi o tereny Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego obejmujące 33,5 hektara gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu Anwilu przy drodze krajowej nr 1. Ich uzbrojenie zostało sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Także w tym przypadku projekt wspierają samorządowe władze województwa.

05-06.03. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w inauguracji XIX Forum Gospodarczego z udziałem ważnych postaci świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, a także ekspertów i gości zagranicznych.
Tematem wiodącym forum były transgraniczne ekonomiczne więzi systemowe, łączące gospodarki ponad granicami państw i bloków politycznych. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi odbudowa relacji Polska-Wschód, rolnictwo i przetwórstwo rolne, infrastruktura, partnerstwo publiczno-prywatne, media jako podmioty służące rozwojowi demokracji i gospodarki, obszary metropolitalne jako ośrodki wzrostu, specjalne strefy ekonomiczne oraz współpraca świata nauki i gospodarki. Organizatorzy, toruńskie Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, postawili sobie za cel przygotowanie wypracowanych podczas sesji plenarnych i paneli tematycznych wniosków w formie dezyderatów, które zostaną przedstawione władzom państwa.
Jednym z najważniejszych punktów programu było podpisanie listu intencyjnego w spawie współpracy na rzecz rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej prowadzącej na wschód międzynarodowej drogi wodnej E40. Sygnatariuszami dokumentu są samorządy województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Rolę koordynatora działań na rzecz rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej naszego odcinka E40, szlaku żeglugi śródlądowej łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym, bierze na siebie nasze województwo. Planuje się między innymi powołanie międzyregionalnego zespołu roboczego, a także aplikowanie o środki w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Na terytorium Polski przebiegają trzy drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym:
* E30 łącząca Morze Bałtyckie z Dunajem, która biegnie Odrzańską Drogą Wodną od Świnoujścia przez Szczecin i Wrocław do granicy z Czechami;
* E40 łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, która prowadzi z Gdańska przez Toruń do Warszawy, a następnie Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą do Dniepru;
* E70 (droga wodna wschód-zachód) łącząca kraje zachodniej Europy z rejonem Kaliningradu, której polski odcinek biegnie od kanału Odra-Havela
do śluzy Hohensaten, następnie przez Odrę do Kostrzyna, gdzie łączy się
z E30 i drogą wodną Odra-Wisła.
Działania na rzecz ich rewitalizacji rozpoczęły się od E70. W projekt zaangażowane są samorządy województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Kilkuletnia już współpraca zaowocowała opracowaniem dokumentu o nazwie „Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” oraz pierwszym etapem studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia. Pięć województw prowadzi też wspólne działania promocyjne polskiego szlaku. E70 i E40 mają w naszym kraju wspólny odcinek w dolnym biegu Wisły.

07.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

08.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy pułkownikiem Janem Rynkiewiczem. To pierwsza oficjalna wizyta w Urzędzie Marszałkowskim nowego dowódcy Garnizonu Bydgoszcz, który pełni tę funkcję od 1 stycznia br.
Pułkownik Rynkiewicz, najwyższy obecnie rangą wojskowy służący w naszym województwie, jest z racji funkcji terenowym organem wykonawczym ministra obrony narodowej. Podlega mu cała wojskowa administracja w Kujawsko-Pomorskiem, w tym sześć wojskowych komend uzupełnień oraz Komenda Garnizonu w Bydgoszczy.
Gość Marszałka Całbeckiego jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu pod Warszawą i warszawskiej Akademii Sztabu Generalnego. Większość swego zawodowego życia spędził w naszym regionie, gdzie rozpoczął zawodową służbę jako podporucznik w 1981 roku. W latach 2002-2008 był wojskowym komendantem uzupełnień w Toruniu. Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego został w 2009 roku.

09.03. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczyli w ceremonii otwarcia Astrobazy Kopernik przy Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy. To już siódme takie obserwatorium astronomiczne w Kujawsko-Pomorskiem.
W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim powstaje w sumie 14 astrobaz. Od czerwca 2011 roku obserwatoria rozpoczęły już działalność w: Gniewkowie (powiat inowrocławski), Radziejowie, Jabłonowie Pomorskim (powiat brodnicki), Brodnicy, Dobrzyniu nad Wisłą (powiat lipnowski) oraz w Inowrocławiu.
Budynki astrobaz mają kształt typowego obserwatorium astronomicznego – powstały na planie koła o średnicy około dziesięciu metrów. W obserwatorium o wysokości około ośmiu metrów znalazły się trzy funkcjonalne kondygnacje, na których znajdują się sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta i magazynki na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. Główny element wyposażenia to automatyczny teleskop Meade LX 200 14. Również kopuła obserwatorium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza możliwość podążania za teleskopem oraz jego zdalne zamykanie i otwieranie. Obserwacje przy użyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów mogą być też prowadzone na tarasie budynku. Pozostałe elementy wyposażenia to między innymi teleskop słoneczny Coronado PST 40/400, lornetka z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD.
Astrobazy wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem powstały dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposażenia obserwatorium to 299 tys. zł. Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 4,2 mln zł.

09.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wysłuchał koncertu „Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną”, zorganizowanego w ramach obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, który odbył się w ramach projektu „Od nocy generała do Nagrody Nobla” we Włocławku. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek, Młody Koncert w ramach obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zrealizowano w marcu, ponieważ właśnie na początku marca 1982 r. gen. Czesław Kiszczak ogłosił bilans wprowadzenia stanu wojennego. A ponieważ było to wydarzenie bezpośrednio związane z 13. grudnia 1981 r., w tę symboliczną datę postanowiono zorganizować nie tylko koncert, ale także finał konkursu „Stan wojenny w moich oczach” oraz wręczenie statuetek w ramach plebiscytu „Człowiek zmiany”.
Konkurs skierowany był do gimnazjalistów i cieszył się sporym zainteresowaniem. Laureatami zostali: I miejsce – Szymon Witka-Jeżewski, II miejsce – Anna Sobka, III miejsce – Michał Janiszewski, wyróżnienia: Rafał Kremplewski i Adam Pilarski. Tytuł „Człowieka zmiany” otrzymali: ks. biskup Senior Bronisław Dembowski oraz pośmiertnie: Irmina Szymańska, Marian Lewandowski, Józef Maciejewski, Kazimierz Nowak, Jan Szczepaniak i Bartłomiej Kołodziej.

09.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku wręczył stypendia sportowe dla 140 młodych zawodników z regionu, którzy mają już na koncie sukcesy na międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach. Na wsparcie finansowe dla sportowców przeznaczono w sumie 400 tys. zł.
Stypendia przyznano tym zawodnikom reprezentującym kluby sportowe z Kujawsko-Pomorskiego, którzy osiągają wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego. Wsparcie otrzymali zawodnicy, którzy w ubiegłym roku zdobyli medale lub reprezentowali Polskę na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży albo zdobyli medal mistrzostw Polski lub podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Stypendia otrzymali też zawodnicy niepełnosprawni.
Stypendia w wysokości do 380 zł miesięcznie zostały przyznane na okres dziesięciu miesięcy. Wśród zawodników, którzy otrzymali wsparcie, są m.in. żeglarze z Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego, kolarze z ALKS „Stal” Grudziądz, hokeiści na trawie z LKS Gąsawa oraz ciężarowcy z „Tarpana” Mrocza.

11.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrodę dla kujawsko-pomorskich laureatów finału LIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który odbył się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem przewodnim była „Etyka w życiu publicznym”.
Adrian Zimny z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu oraz Maciej Ratajczak z I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu znaleźli się wśród tegorocznych laureatów ogólnopolskiej rywalizacji, nad którą honorowy patronat objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

11-13.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wzięli udział w obchodach 10-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Podczas uroczystości odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru tej uczelni oraz wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia. Najmłodsza publiczna uczelnia regionu kształci jednorazowo dwa tysiące studentów, zatrudnia ponad 150 nauczycieli akademickich i skutecznie radzi sobie w pozyskiwaniu unijnego wsparcia na inwestycje i „miękkie” projekty.
Uczelnia posiada obecnie cztery kierunki filologiczne (filologię angielską, germańską, rosyjską i polską) oraz kierunki: administracja, zarządzanie i informatyka inżynierska. Zbudowała nowoczesną bazę dydaktyczną, którą tworzą trzy zespoły budynków o łącznej powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych. Wszystkie są wyposażone w szerokopasmową sieć informatyczną i przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych studiujących. Szkoła dysponuje kompletnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi oraz laboratoriami elektronicznym i systemów informatycznych, a także biblioteką z 33 tysiącami woluminów.

12.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w XXVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w siedzibie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.
Podczas spotkania przedstawiono stan bieżący wdrażania RPO oraz informację z prac dotyczących zarządzania tego programu. Zatwierdzono również kryteria wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy.
Komitet Monitorujący RPO WK-P powstał na podstawie art. 63 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie ogólne) oraz art. 36 ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (ze zm.). W swoich pracach KM RPO WK-P zajmuje się nadzorowaniem bieżącego stanu wdrażania programu oraz jego zarządzaniem.

13.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z prezydentami, burmistrzami oraz gminami w związku z realizacją programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”.
Program zakłada podjęcie szeregu uzupełniających się działań zaradczych, m.in. w I i II edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komplementarne działania w poszczególnych projektach pozwolą objąć kompleksowym wsparciem osoby najbardziej potrzebujące z terenu gmin.
Założenia programu mają na celu poprawę jakości życia najuboższych i niepełnosprawnych mieszkańców województwa, u których wykluczenie cyfrowe powoduje degradację społeczną i zawodową. Otrzymane wsparcie otworzy wiele nowych perspektyw i pozwoli na finansowe usamodzielnienie się osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej, które dotychczas wspomagane były przez ośrodki pomocy społecznej. 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 17.02.12 - 24.02.12 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

19.02. – Marszałek Piotr Całbecki otrzymał z rąk Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzeja Radzimińskiego medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Uroczystość w auli UMK odbyła się podczas obchodów Święta Uczelni.
Marszałek Całbecki został wyróżniony za wieloletnie wspieranie Uniwersytetu w programie inwestycyjnym i współpracę przy przekształcaniu Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy w Szpital Uniwersytecki nr 2.
Medale przyznawane są przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika szczególnie zasłużonym długoletnim pracownikom naukowym i administracyjnym Uniwersytetu, a także osobom spoza Uczelni i instytucjom, których działalność pomaga w jej rozwoju. W tym roku przyznano ich dziewięć, z czego pięć trafiło do pracowników naukowych UMK.
 
20.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu Loży Toruńskiej Business Centre Club, które odbyło się w Hotelu Spichrz w Toruniu.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z przygotowaniem EURO 2012 i zaprezentowano bieżący stan prac nad organizacją tego sportowego wydarzenia. Gościem spotkania był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz Karpiński.
Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców.
Do BCC należy 2500 członków (osób i firm), którzy reprezentują blisko 250 miast w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

22.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

22.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej współpracy przy organizacji „Kujawsko-Pomorskiej Gęsiny na Świętego Marcina”.
Podczas konferencji podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym Zakładem Doświadczalnym Kołuda Wielka, który reprezentował jego  dyrektor i zarazem Poseł na Sejm RP Eugeniusz Kłopotek.
Instytut Zootechniki - PIB Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej istnieje od 1946 r., będąc czołową krajową placówką naukowo-badawczą i hodowlaną, specjalizującą się w produkcji gęsiej i owczarskiej. Zakład zlokalizowany jest na Kujawach, 10 km od Inowrocławia i obejmuje powierzchnię 558 ha.

22.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w konferencji inauguracyjnej dotyczącej Osi 4. Programu Operacyjnego RYBY. Spotkanie odbyło się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z szansami rozwoju powiatu włocławskiego w kontekście dofinansowania z Osi 4. PO RYBY, przedstawiono również szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą ten program operacyjny.
Z prezentacją swojej działalności wystąpiła Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, która obejmuje obszar 10 jednostek samorządu terytorialnego, położonych na spójnym kulturowo, przyrodniczo i gospodarczo obszarze Kujaw Wschodnich.

23-24.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw Rzeczypospolitej Polski, które odbyło się w Wieliczce.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z Polityką Spójności w latach 2014-2020, przedstawiono sprawozdanie z działalności Związku i wykonania budżetu za rok 2011 oraz wyniki aktualizacji wieloletniej strategii Banku Gospodarstwa Krajowego w kontekście założeń nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
ZWRP powstał 9 września 2002 roku jako odpowiedź na potrzebę, reprezentację wszystkich województw przez jednakową liczbę delegatów. Najwyższą władzą w Związku jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 delegatów – reprezentantów 16 województw – po 4 osoby z każdego województwa: marszałek województwa, przewodniczący sejmiku oraz dwie osoby o statusie radnego.

 
 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 28.01.12 - 14.02.12 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

27.01. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w pierwszej konferencji z cyklu „Menedżer kultury 21”, organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy.
W spotkaniu w siedzibie Muzeum Okręgowego na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej wzięli udział dyrektorzy kilkudziesięciu instytucji kultury z regionu. Tematem spotkania była kultura w dobie recesji, ochrona wartości intelektualnej i ustawodawstwo w tym zakresie oraz zagadnienia związane z zarządzaniem kulturą.

30.01. – Odbyła się XVII Sesja Sejmiku Województwa.

31.01. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w konferencji prasowej dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
438 mln zł to tegoroczna pula środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla naszego regionu. W tym roku po raz pierwszy są to także pieniądze na preferencyjne pożyczki na start w biznesie, wsparcie integracji zawodowej niepełnosprawnych oraz kursy dla zatrudnionych w sektorze zielonej gospodarki.
Pieniądze PO KL zostaną rozdysponowane w czterech segmentach: rynek pracy otwarty dla wszystkich, integracja społeczna, regionalne kadry gospodarki i nowoczesna edukacja.
Pierwszy z nich o wartości 120 mln zł realizuje Wojewódzki Urząd Pracy. To tu znajdą się środki na dotacje służące założeniu własnej firmy, nisko oprocentowane pożyczki na uruchomienie biznesu, a także staże, praktyki zawodowe, kursy i warsztaty.
Na integrację społeczną, za którą odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, przeznaczono 116 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstanie między innymi jedenaście spółdzielni społecznych, które pozwolą się utrzymać kilkuset rodzinom. Takich spółdzielni, działających między innymi w branżach hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej, działa już w Kujawsko-Pomorskiem szesnaście. Nowością są adresowane do osób niepełnosprawnych staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, kursy poszerzające kompetencje zawodowe i pośrednictwo. Dwa ostatnie obszary wsparcia – regionalne kadry gospodarki z pulą 44 milionów złotych i nowoczesna edukacja z pulą 140 mln zł – wdraża Urząd Marszałkowski w Toruniu. To pieniądze do pozyskania na współpracę nauki i biznesu, szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, edukację przedszkolną z priorytetem dla gmin, gdzie takich placówek jest najmniej, podnoszenie poziomu kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz na staże i praktyki dla uczniów zawodówek, kursy doskonalące dla nauczycieli. Nowością są kursy i szkolenia dla instalatorów ekologicznych rozwiązań w systemach grzewczych oraz innych lokalnych systemach energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii, a także specjalna oferta doradztwa zawodowego dla tysiąca mieszkańców powiatów sępoleńskiego i aleksandrowskiego.
Oferta PO KL może być w tym roku tak bogata dzięki dodatkowym środkom z krajowej rezerwy wykonania, które województwo uzyskało jako premię za sprawne wdrażania programu w latach ubiegłych.

31.01. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wzięli udział we wspólnym posiedzeniu Konwentu Starostów i Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi sprawy związane z budowaniem geodezyjno-kartograficznej informatycznej bazy danych na temat zasobów naszego regionu oraz terminami refundacji środków finansowych i weryfikacją wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nie zabrakło także dyskusji o lokalizacji siłowni wiatrowych na obszarze województwa oraz kwestiach związanych z odpłatnością za udostępnianie terenów zrewitalizowanych.

01.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

01.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Gali podsumowującej plebiscyt Najpopularniejszy Sportowiec Regionu 2011, która odbyła się w bydgoskim Hotelu City.
Głosami Czytelników „Gazety Pomorskiej” najpopularniejszym sportowcem regionu został Bronisław Radliński, kapitan „Solanusa”. Drugie miejsce zajął Michał Wszelak, utytułowany kickbokser ze Smoka Toruń, a trzecie – włocławski rajdowiec Ariel Piotrowski.
Kapituła „Gazety Pomorskiej” wybrała też trzech najlepszych sportowców 2011 roku. Laury otrzymali zawodnicy Zawiszy Bydgoszcz: lekkoatleci Paweł Wojciechowski i Łukasz Michalski oraz kajakarz Piotr Siemionowski. Marszałek Piotr Całbecki jako patron honorowy plebiscytu tytułem Nadziei Roku wyróżnił kajakarkę Zawiszy – Joannę Bruską.

02.02. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Rady Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Podczas spotkania przedstawiono skład Rady NOTu oraz omówiono kwestie związane z jej bieżącą działalnością.
Oddział Toruński Naczelnej Organizacji Technicznej istnieje od 1960 roku.
Początkowo działał jako Komitet Miejski NOT, później jako Oddział, następnie Rada Wojewódzka, a od 1991 jako Rada Toruńska Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Celem działalności Federacji jest satysfakcja klienta poprzez oddanie do jego dyspozycji fachowej wiedzy i umiejętności specjalistów oraz proponowanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych ludziom i środowisku naturalnemu.

02.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył we Włocławku w symbolicznym rozpoczęciu budowy nowej fabryki wózków dzięcięcych firmy Teutonia, należącej do korporacji Newell Rubermaid.
Kompleks o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych powstanie przy ulicy Inowrocławskiej. Nowa fabryka będzie posiadała nowoczesne linie produkcyjne oraz korzystała z SAP - systemu informatycznego wspomagającego zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem. Wszyscy pracownicy obecnie zatrudnieni w firmie Teutonia rozpoczną pracę w nowej siedzibie jeszcze w tym roku.
Teutonia istnieje we Włocławku od 11 lat. Obecnie firma zatrudnia 110 pracowników i produkuje 75 tys. wózków rocznie. W 2007 roku Teutonia stała się częścią korporacji NewellRubbermaid, która może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w sektorze dóbr konsumenckich. Marki takie jak Teutonia, Graco czy Aprica stawiają korporację wśród najlepszych ekspertów w dziedzinie akcesoriów dziecięcych, w tym wózków oraz fotelików samochodowych.

03.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w dorocznym spotkaniu z przedstawicielami środowiska kombatantów i osób represjonowanych z Kujaw i Pomorza. Uroczyste spotkanie uświetniły swoim występem dzieci ze Szkoły Podstawowej im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży.
Podczas spotkania wręczono Medale Marszałka Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Omówiono sytuację finansową organizacji kombatanckich, zaprezentowano też harmonogram działań związanych z realizacją akcji „Szpitale przyjazne kombatantom”.
Samorząd województwa z mocy prawa sprawuje opiekę nad środowiskami kombatanckimi w całym regionie. Obecnie współpracę nawiązano z około czterdziestoma takimi organizacjami działającymi na terenie naszego województwa.

03.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej II w Wąbrzeźnie.
Na rozbudowę placówki Urząd Marszałkowski w Toruniu przeznaczył 700 tys. zł. W ramach realizacji inwestycji powstała sala do fitness oraz squash, a także zaplecze sanitarne. Po rozbudowie zatrudnienie w placówce wzrośnie z 20 do 25 osób niepełnosprawnych.
Wąbrzeski ZAZ powstał 4 września 2007 roku. Dzięki dofinansowaniu władz województwa (w kwocie ponad 1 mln zł) udało się przeprowadzić remont pomieszczeń oraz dokonać ich rozbudowy w celu otwarcia działalności. Pierwszych podopiecznych zakład zaczął przyjmować w styczniu 2008 roku.


03.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości 10-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kruszwicy. Jubileusz odbył się w Pałacu w Kobylnikach.
Ciekawym punktem obchodów jubileuszu była prezentacja multimedialna, prezentująca zebranym wybrane wydarzenia z funkcjonowania i działalności Warsztatów. Całość uroczystości swoimi występami uświetnili podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy przygotowali bardzo bogaty program artystyczny. Podopieczni WTZ w Kruszwicy bardzo aktywnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Urząd Miasta w Kruszwicy, który jest dla WTZ organem prowadzącym, poza tym uczestniczą w licznych zawodach sportowych, turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, przeglądach muzycznych, konkursach plastycznych.

04.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w dorocznym Balu Charytatywnym Przyjaciół Fundacji Ducha, który już po raz trzynasty odbył się w toruńskim Dworze Artusa.
Fundacja Ducha na rzecz Naturalnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została utworzona w 1992 roku przez Stanisława Leonarda Duszyńskiego. Zajmuje się działalnością terapeutyczną zmierzającą do poprawy sprawności ludzi dotkniętych kalectwem, aktywizuje ludzi zdrowych na rzecz działalności rehabilitacyjnej, inicjuje i wspiera działalność naukowo-badawczą i popularnonaukową w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

06.02. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wzięli udział w prezentacji wyników ewaluacji wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów operacyjnych z perspektywy na lata 2007-2013 na przekształcanie obszarów wiejskich.
Spotkanie odbyło się w ramach posiedzenia zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Po prezentacji wyników ewaluacji przedstawiono założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej po 2013 r.

06.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Gali Sportu organizowanej przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG w Bydgoszczy.
Podczas spotkania podsumowano osiągnięcia sportowe członków Klubu w roku akademickim 2010/2011. Ponadto wręczono wyróżnionym sportowcom bydgoskiego AZS-u oraz Stypendystom Ministra nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i jego promowania wśród młodych ludzi.

07.02. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich podpisali umowy na dofinansowanie czternastu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekty te dotyczą realizacji inwestycji związanych z edukacją ekologiczną, rewitalizacją zdegradowanych dzielnic miast oraz rozbudową i doposażeniem zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i oddziałów rehabilitacji. Łączna kwota dotacji to 12,4 mln zł.
Projekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast dotyczą odnowy parku na Bydgoskim Przedmieściu i elementów Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu oraz budynku dawnego sejmiku powiatowego w Lipnie.
Wsparcie na rozbudowę, modernizację i doposażenie placówek zajmujących się opieką długoterminową oraz rehabilitacją trafi do bydgoskiego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251, Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, Szpitala Miejskiego w Toruniu, Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu i Brodnicy oraz szpitala w Radziejowie.Dofinansowanie na realizację projektów dotyczących edukacji ekologicznej otrzymały: miasto Brodnica na utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII-wiecznym spichlerzu, nadleśnictwo Brodnica na utworzenie i modernizację ścieżki dydaktycznej na terenie Osady Leśnej w Górznie, Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych w Zamrzenicy na utworzenie izby ekspozycyjno-edukacyjnej przy rezerwacie przyrody Cisy Staropolskiej im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie (gmina Cekcyn, powiat tucholski) oraz Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” na remont i termomodernizację leśniczówki na terenie rezerwatu „Las Piwnicki”.

07.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu informacyjnym na temat wsparcia edukacji przedszkolnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydarzenie zorganizowano w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
W ramach omawianych zagadnień poruszono kwestie związane z wsparciem edukacji przedszkolnej ze środków EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawiono również dobre praktyki dotychczas realizowanych projektów. Na koniec spotkania wystąpiły dzieci z Przedszkola Niepublicznego Bim-Bam-Bino w Toruniu.

07.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył nagrody laureatom Konkursu Mitologicznego dla Klas I Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.
W konkursowych zmaganiach uczestniczyły dwuosobowe zespoły reprezentujące klasy I. Podczas rywalizacji uczniowie musieli się wykazać szeroką wiedzą nie tylko o bogach i herosach, ale także umiejętnością odnajdywania i interpretowania motywów mitologicznych w innych tekstach kultury.

08.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

08.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej podsumowującej 3. Dobroczynny Bal Marszałka, który odbył się 21 stycznia w Dworze Artusa w Toruniu.
100 500 złotych – taka dokładnie suma znalazła się na symbolicznym czeku, który Marszałek Całbecki przekazał kierującej Domem Pomocy Społecznej w Chełmnie siostrze Jolancie Kiszewskiej.
Balowa kwesta na rzecz mieszkańców DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo trwa jeszcze do 27 lutego.
Dodatkowe środki organizatorzy uzyskają m. in. ze sprzedaży płyt DVD z filmem z balu oraz okolicznościowego ilustrowanego magazynu w limitowanym nakładzie, w którym znajdą się między innymi zdjęcia z wydarzenia oraz wywiady z uczestnikami.
Przyszłoroczny, czwarty w historii Dobroczynny Bal Marszałka odbędzie się 19 stycznia 2013 r. w salach Opery Nova w Bydgoszczy.

08.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w konferencji upowszechniającej produkty modelu współpracy w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Organizatorem debaty było Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Podczas spotkania omawiano kwestie związane z dotychczasowymi działaniami i zamierzeniami. Zaprezentowano również charakterystykę współpracy na linii NGO-JST w regionie oraz dobre przykłady takiej kooperacji.
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica powstało 31.08.1998 roku. Podstawowym celem działania Towarzystwa jest skupianie społeczności lokalnej wobec problemów gospodarczych i wspieranie wszelkich w tym zakresie inicjatyw.
W zadaniach tych mieszczą się problemy analizy sytuacji gospodarczej, tworzenie kompleksowej informacji o zjawiskach społecznych i ekonomicznych, formułowanie propozycji rozwiązań (programy) i pomoc w ich realizacji.

08.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Warszawie w seminarium poświęconym innowacjom technologicznym na kolei.
Organizatorem szkolenia było PKP PLK, PKP Intercity oraz DuPont Poland Sp. z o. o.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z ekonomiką budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz redukcją wagi taboru. Nie zabrakło również dyskusji nad ekonomiką i estetyką taboru.

09.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji „Instrumenty pobudzania gospodarki lokalnej”.
Podczas spotkania przedstawiono założenia Inicjatywy JEREMIE w Kujawsko-Pomorskiem i działalność funduszy pożyczkowo-poręczeniowych na przykładzie Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. Omówiono również kwestie związane ze wsparciem przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z transferem wiedzy z sektora badawczego do sektora biznesu na szczeblu województwa i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaprezentowano także założenia programu pilotażowego „Voucher badawczy” jako regionalnego przykładu skutecznego sposobu stymulowania innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz cele przyszłego okresu programowania i roli miast w nowej perspektywie finansowej.

09.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z samorządowcami Gminy Pruszcz. Tematem spotkania było podsumowanie inwestycji zrealizowanych w gminie w roku 2011.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć zakończonych w ubiegłym roku była budowa kanalizacji przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji wybudowano 6 km sieci kanalizacyjnej oraz trzy przepompownie ścieków, co umożliwiło podłączenie do sieci sanitarnej siedemdziesięciu gospodarstw domowych oraz Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
Kolejną dużą inwestycją zrealizowaną przez gminę Pruszcz było przedsięwzięcie drogowe pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości Pruszcz”. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Głównym inwestorem, z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu gminy, był powiat świecki. W ramach inwestycji przebudowywano pięciokilometrowy odcinek drogi od przejazdu kolejowego w Pruszczu do Niewieścina oraz wybudowano rondo na skrzyżowaniu dróg publicznych, które otrzymało imię księdza Konrada Wedelstaedta.
Dalsza część spotkania dotyczyła planowanych zmian i inwestycji w aglomeracji Pruszcz. Jedną z nich jest budowa farm wiatrowych na trenie gminy. Gmina Pruszcz 30 grudnia 2011 r. podpisała umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, gmina Pruszcz” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina planuje też dalszą rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej. Dużym wyzwaniem jest także udział w projekcie polegającym na przebudowie międzygminnego składowiska odpadów w Sulnowie.

09.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora w Zamku Królewskim w Warszawie
Wyróżnieniem przyznawanym przez Fundację Kronenberga utworzoną przy banku Citi Handlowy nagradza się za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.
Laureatem XIII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora został prof. Norman Davies, wyróżniony za całokształt działalności przyczyniającej się do upowszechnienia polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz za wnikliwe i krytyczne badania, w których wykazał związki dziedzictwa kulturowego Polski oraz centralnych i wschodnich obszarów Europy z dziedzictwem kontynentu.
Ivor Norman Richard Davies urodził się 8 czerwca 1939 w Bolton i jest brytyjskim historykiem walijskiego pochodzenia, profesorem Uniwersytetu Londyńskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Brytyjskiej oraz autorem prac dotyczących historii Europy, Polski i Wysp Brytyjskich.
Od 1971 roku jest wykładowcą, a od 1985 roku profesorem zwyczajnym w Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich (School of Slavonic and East European Studies) University College London w Londynie. Jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

10.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Chorych w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie. Ustanowienie tego dnia ma na celu przypominanie o konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Jednym z celów inicjatywy Światowego Dnia Chorych jest popieranie zaangażowania wolontariatu.

10.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisał umowy z beneficjentami projektu „Voucher badawczy” w Bydgoszczy. To pierwsze tego typu projekty w województwie kujawsko-pomorskim.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z transferem wiedzy z sektora badawczego do przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego i programem pilotażowym w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy” jako instrumentem wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

10.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w zakończeniu projektu „Pracownie komputerowe w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku”.
W czasie uroczystości dokonano podsumowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ze środków Gminy Miasto Włocławek.

10.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Gali Laureatów i Wyróżnionych XIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”, która odbyła się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Konkurs współorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Najwyższym organem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” jest Narodowa Rada Ekologiczna działająca pod przewodnictwem małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.Celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Chodzi też o wyróżnienie samorządów, firm i instytucji zaangażowanych w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych. Konkurs promuje też nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.Podczas gali, w której udział wzięli przedstawiciele parlamentu, ministerstw resortowych, głównego i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska laureatom i wyróżnionym zostały wręczone statuetki.
Wśród laureatów z naszego regionu wyróżniono tytułem „Promotor ekologii”: Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, Przedszkole Miejskie nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu i Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Przedłużenie znaku „Promotor ekologii” otrzymały: Przedszkole Miejskie nr 8 im. J. Awgulowej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii” zdobyły: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koło Gaju oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

14.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

14.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w ceremonii otwarcia nowego obiektu hotelarsko-konferencyjnego Pałac Romantyczny w Turznie. Spotkanie uświetnił recital chopinowski w wykonaniu Pawła Wakarecego.
Pałac w Turznie wraz z otaczającymi go ogrodami został wybudowany na miejscu dawnego dworu (należącego do rodu Zboińskich) w II połowie XIX w.
Odzyskał dawny blask dzięki ponad dziesięciomilionowemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

15.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Warszawie w spotkaniu zorganizowanym w związku z wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny ws. Regionalnych Programów Operacyjnych.
Wyrok TK dotyczy zasad polityki rozwoju, regulacji środków odwoławczych oraz zakresu prawa do skorzystania ze skargi. Podczas spotkania omówiono wszystkie punkty wyroku, dyskutując o nowych regulacjach, które powinny być zawarte w kolejnym etapie programowania.

16.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Urban Forum w Brukseli.
Podczas spotkań omawiano kwestie związane z inwestycjami i promocją w zakresie zintegrowanego rozwoju miast i działań innowacyjnych dla zrównoważonego rozwoju. Tematem dyskusji były także zintegrowane inwestycje terytorialne i ich wpływ na wymiar regionalnych polityk spójności.
 

 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 7.12.11 - 16.12.11 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

07.12. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

07.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości otwarcia Astrobazy KOPERNIK w Dobrzyniu nad Wisłą. To już piąte takie obserwatorium astronomiczne, które rozpoczyna działalność na Kujawach i Pomorzu.
W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w Kujawsko-Pomorskiem powstaje w sumie 14 astrobaz. Dwie pierwsze otwarto w czerwcu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie (powiat inowrocławski) oraz przy Zespole Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Od połowy października astrobaza działa przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim (powiat brodnicki), a od dwóch tygodni także przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy.
Budynki astrobaz mają kształt typowego obserwatorium astronomicznego - powstały na planie koła o średnicy około dziesięciu metrów. W obserwatorium
o wysokości około ośmiu metrów znalazły się trzy funkcjonalne kondygnacje, na których znajdują się: sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta i magazynki na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. Główny element wyposażenia to automatyczny teleskop Meade LX 200 14. Również kopuła obserwatorium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza możliwość podążania za teleskopem oraz zdalne zamykanie i otwieranie. Obserwacje przy użyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów mogą być też prowadzone na tarasie budynku. Pozostałe elementy wyposażenia to między innymi teleskop słoneczny Coronado PST 40/400, lornetka z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD.
Astrobazy wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem powstały dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposażenia obserwatorium to 299 tysięcy złotych. Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 4,2 miliona złotych.

07.12. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w gali V edycji konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”, która odbyła się w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy.
W tegorocznej edycji zgłoszono 12 obiektów, spośród których nominowano dziesięć w trzech kategoriach: obiekt mieszkalny (3 wnioski), użyteczności publicznej (6 wniosków) i obiekty zabytkowe i sakralne (1 wniosek).
W kategorii obiekt mieszkalny nagrodę główną zdobył Budynek Mieszkalny Wielorodzinny BUDLEX S.A. w Bydgoszczy, natomiast najlepszy w kategorii obiekt użyteczności publicznej okazał się budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku. Główną nagrodę w kategorii obiekty zabytkowe i sakralne zdobyły budynki zabytkowe zespołu architektury przemysłowej na terenie Wyspy Młyńskiej Bydgoszczy, a nagrodę specjalną zdobył Zespół Szkół w Solcu Kujawskim.
Podczas gali wystąpili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie, którzy przygotowali także wystawę prac o tematyce bożonarodzeniowej.
Celem konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier” jest zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz promowanie obiektów, które są dla nich w pełni dostępne. Konkurs wyróżnia inwestorów i gospodarzy obiektów, którzy biorą pod uwagę potrzeby i ograniczenia osób niepełnosprawnych.

08.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji podsumowującej realizację kilkuletniego programu „Zdrowie Twoich Płuc”. Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
Podczas debaty przypomniano założenia Regionalnego Programu Profilaktyki Płuc oraz przedstawiono korzyści płynące z jego wdrażania.
Rok 2011 to ostatni rok funkcjonowania Regionalnego Programu Profilaktyki Płuc, który realizowany był w naszym regionie w latach 2007-2011. Program skierowany był do pacjentów, pracowników ochrony zdrowia, polityków, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów i mediów.

09.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystościach
z okazji 16. rocznicy powstania Fundacji „Wiatrak”. Spotkanie odbyło się w bydgoskim hotelu Słoneczny Młyn.
Fundacja „Wiatrak” jest ściśle związana z fordońską katolicką parafią Matki Boskiej Królowej Męczenników. Od lat prowadzi zajęcia pozalekcyjne, grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczne, parafialny klub sportowy i klub integracji społecznej.
Dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego fundacja otrzymała 8 milionów złotych wsparcia na dokończenie budowy Domu Jubileuszowego, środowiskowego centrum kultury w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Ośrodek będzie nowoczesnym miejscem spotkań i integracji mieszkańców Fordonu oraz niewielkich podbydgoskich miejscowości, z rozbudowaną częścią edukacyjną, poradniczą i terapeutyczną oraz segmentem służącym animacji kultury.

09.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości zakończenia realizacji projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”.
W ramach przedmiotowej inwestycji zmodernizowano ulice: Wodną, Sądową, Żeglarską, Łazienną, fragment ul. Strzeleckiej (na odcinku pomiędzy Bulwarem 1000-lecia a ul. Kopernika) oraz Bulwar 1000-lecia. Przeprowadzono wymianę istniejących nawierzchni drogowych, chodników i parkingów. W projekcie zaplanowano również zmianę nawierzchni ciągu spacerowego na Bulwarze
1000-lecia, a na całej jego długości wydzielono ścieżkę rowerową. Na Bulwarze 1000-lecia powstała również strefa aktywnego wypoczynku – skate park oraz betonowa konstrukcja schodowa tzw. „amfiteatr”.
Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji obejmował również wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie objętym projektem oraz umocnienie brzegów Jeziora Chełmżyńskiego po obu stronach Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz”. Łączna powierzchnia przebudowanej infrastruktury publicznej to ok. 9965,00 m2.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wyniosła 5.979.830,72 zł, z czego 3.201.224,93 zł
to kwota dofinansowania z funduszy strukturalnych, stanowiąca 54,23% wydatków kwalifikowalnych projektu.

10.12. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Burmistrza Solca Kujawskiego Antoniego Nawrockiego, które odbyły się
w kościele Bł. Michała Kozala.
Antoni Nawrocki zarządzał gminą Solec Kujawski nieprzerwanie od ponad
25 lat. Cieszył się ogromnym zaufaniem i poparciem mieszkańców. Cztery lata temu zdobył prestiżowy tytuł Europejczyka Roku 2007, przyznawany przez czasopismo Monitor Unii Europejskiej. Miał 61 lat.

10.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchał recitalu chopinowskiego podczas Koncertu Metropolitalnego, który odbył się w auli bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Podczas koncertu wystąpili dwaj związani z naszym regionem wirtuozi fortepianu: Paweł Wakarecy i Michał Szymanowski.
Doroczne Koncerty Metropolitalne Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje już po raz trzeci w ramach projektu pod nazwą „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem
XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Izbica 2011, który odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej.
W tym roku do biura organizacyjnego festiwalu wpłynęło aż 256 zgłoszeń z całego kraju, a na podstawie nadesłanych nagrań zakwalifikowano do udziału
w finale imprezy 33 solistów. Wykonawcy zgłosili się z miast z całej Polski, m.in. z: Suwałk, Gdyni, Sandomierza, Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego, Warszawy
i Nowego Miasta Lubawskiego, a województwo kujawsko-pomorskie reprezentowała 14-osobowa grupa młodych ludzi.
Uczestnicy walczyli o najwyższe laury w trzech grupach wiekowych: do 10 lat, 11-13 lat oraz 14-16 lat. W pierwszej kategorii zwyciężył Piotr Zubek z Warszawy, II miejsce przypadło w udziale Gabrieli Balcerek z Ostrowa Wielkopolskiego, a III miejsce na podium zajęła Julia Leśniewska z Lubrańca. Jury wyróżniło również Weronikę Chojnacką z Lubrańca. Zdobywcy I miejsca w drugiej kategorii nie przyznano, natomiast II miejsce zdobyła Natalia Kempa z Gdyni,
III miejsce – Natalia Teter z Sandomierza, a wyróżnienie otrzymała Natalia Straszyńska z Suwałk. W trzeciej kategorii zwyciężczynią okazała się Monika Mioduszewska z Łodzi, II miejsce zdobyła Ewelina Kisiel, również z Łodzi, III miejsce zajęła Dominika Dobrosielska z Ciechocinka, a wyróżnienie przypadło
w udziale Jakubowi Ciesielskiemu z Kowalewa Pomorskiego. Jury przyznało również Grand Prix Festiwalu, które wyśpiewał sobie Kacper Andrzejewski
z Łodzi.
Izbicki festiwal jest obecnie jedyną tego typu imprezą w kraju, gdyż młodym wokalistom towarzyszy profesjonalna orkiestra festiwalowa. Wyjątkowość tej imprezy polega również na tym, że do prowadzenia koncertów zapraszani są laureaci poprzednich edycji festiwalu. Przyjęta przez organizatorów forma sprawia, że Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej w Izbicy jest jednym z najpopularniejszych festiwali dziecięcych i młodzieżowych w kraju.

12.12. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu Loży Toruńskiej Business Centre Club, które odbyło się w Hotelu Spichrz w Toruniu.
Tematem ostatniej w tym roku debaty były środki unijne, ich wykorzystanie oraz nowy okres programowania 2014-2020. Podczas spotkania przedstawiono stan prac nad zmianą strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która umożliwi pozyskanie dotacji na strategiczne projektu transportowe, m.in. kolej dużych prędkości.
Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm), którzy reprezentują blisko 250 miast
w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

12-15.12. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczyli w obchodach 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbyły się w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Tucholi. Organizatorami obchodów byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Region Bydgoski i Region Toruńsko-Włocławski NSZZ „Solidarność”, Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym „Przymierze” oraz Społeczny Komitet „Solidarni – Toruń Pamięta”.
W Bydgoszczy uroczystości rozpoczęły się 12 grudnia na Starym Rynku otwarciem wystawy plenerowej „586 dni stanu wojennego” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. W kościele p.w. św. Andrzeja Boboli odbyła się msza święta w intencji ofiar i osób represjonowanych w stanie wojennym. Wieczorem uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą na budynku historycznej siedziby NSZZ „Solidarność” przy ulicy Stary Port, upamiętniającą wydarzenia pierwszego dnia stanu wojennego. Następnego dnia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Medal Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”. Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki Krzysztofa Osińskiego „Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego” oraz występ laureatów Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Solec Kujawski 2011”.
W Toruniu obchody rozpoczęły się 12 grudnia przed północą złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą Solidarności wmurowaną w ścianę kościoła Świętego Ducha. Kolejnego dnia w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej odbyła się inauguracja przeglądu filmów o tematyce związanej ze stanem wojennym. Wydarzeniu towarzyszyła promocja wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej książki „Trzynastego grudnia roku pamiętnego… Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego” pod red. Igora Hałagidy. W ramach wydarzeń upamiętniających 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w kościele akademickim Ducha Świętego odbyła się msza święta, a na Rynku Staromiejskim otwarto wystawę plenerową „586 dni stanu wojennego” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.
Tego samego dnia Marszałek Całbecki wręczył Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis ponad stu działaczom solidarnościowej opozycji, wśród których wielu było internowanych i prześladowanych w stanie wojennym. W trakcie uroczystości w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy odbyła się także ceremonia uhonorowania odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności nadawanym działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej PRL. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Antoni Tokarczuk, a Krzyżem Semper Fidelis „Zawsze Wierny” został uhonorowany Krystian Frelichowski.
Również we wtorek, 12 grudnia, we włocławskiej katedrze odbyła się msza święta w intencji ofiar i osób represjonowanych w stanie wojennym. Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod bramą Zakładu Karnego we Włocławku przy ulicy Bartnickiej.
Marszałek Całbecki wziął także udział w uroczystościach w Tucholskim Ośrodku Kultury, organizowanych 15 grudnia przez NSZZ Solidarność w Tucholi. Podczas obchodów Marszałek Całbecki wręczył Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis siedmiu działaczom tucholskiego Związku. Galę uświetnił koncert „Dla wszystkich ten kraj stworzony” oraz program muzyczny w wykonaniu młodzieży.
Ogłoszenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku brutalnie przecięło kilkunastomiesięczny czas wolności, związany z powstaniem związku zawodowego „Solidarność”, pierwszej niezależnej organizacji pracowniczej w pozostającej pod sowiecką dominacją Polsce. Oznaczał zawieszenie większości praw obywatelskich, militaryzację zakładów pracy i instytucji publicznych, zakaz przemieszczania się, cenzurę korespondencji oraz tryb doraźny w sądach karnych. Jego autorzy do dziś tłumaczą wprowadzenie tych obostrzeń groźbą sowieckiej interwencji oraz załamania gospodarki, związanego z działalnością demokratycznej opozycji.

12.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zatytułowanej „Europejskie Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki”. Spotkanie, w którym wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorz Karpiński, odbyło się w toruńskim Hotelu „Filmar”. To pierwsza w Polsce tak szeroko rozpoczęta dyskusja na temat Europejskich Ram Kwalifikacji w odniesieniu do sportu i turystyki.
Celem konferencji było zapoznanie się z ogólnymi zasadami Europejskich Ram Kwalifikacji, które są wspólnym europejskim systemem wiążącym krajowe systemy i ramy kwalifikacji różnych państw, szczególnie w odniesieniu do sportu
i turystyki w Polsce. Głównym tematem dyskusji było zaprezentowanie polskich ram kwalifikacji i porównanie poziomów kwalifikacji z innymi krajami w kontekście zwiększania mobilności na europejskim rynku pracy oraz dostępu do edukacji przez całe życie.

12.12. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu Narodowej Rady Ekologicznej, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku.
Podczas spotkania przedstawiono informację na temat przebiegu XIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” i powołania Parlamentarnego Zespołu „Przyjaznych Środowisku”. Omówiono również kwestie związane z funkcjonowaniem Rady oraz organizacją konferencji „Partnerstwo Wschodnie – wymiar ekologiczny”.
Idea Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma fundamentalne znaczenie, a podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji
i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Narodowa Rada Ekologiczna jest najwyższym Organem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod przewodnictwem małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, a wcześniej Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego Jerzego Buzka. NRE ocenia wnioski konkursowe, wybiera Nominatów (podmioty przechodzące do kolejnego etapu), a następnie Laureatów
i Wyróżnionych. Przyznaje także przedłużenia prawa do posługiwania się znakiem i tytułem przez kolejny rok. W skład NRE wchodzą przedstawiciele: Parlamentu RP, Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelni akademickich oraz organizacji branżowych.

14.12. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

14.12. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Pierwszą Damę RP Annę Komorowską w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Marszałek Całbecki przekazał Pierwszej Damie podziękowania za ciepły okolicznościowy list, który skierowała do uczestników związanego z obchodami Święta Niepodległości tegorocznego listopadowego festynu gęsinowego
w Przysieku, chwaląc nasz pomysł łączenia wartości patriotycznych i niepodległościowych z atmosferą rodzinnego święta i pielęgnowaniem regionalnych tradycji. Złożył również propozycję, by pani Komorowska zechciała objąć stałym honorowym patronatem doroczne wydarzenia promujące kujawsko-pomorską gęsinę na świętego Marcina, a także, by mięso z gęsi z naszego regionu znalazło się w menu świątecznych obiadów wydawanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

15.12. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczyli w konferencji związanej z konsolidacją szpitali w województwie kujawsko-pomorskim.
Włączenie w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu trzech innych wojewódzkich placówek medycznych – Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz toruńskiej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jest podyktowane nie tylko ekonomicznymi, ale przede wszystkim medycznymi względami. Nowy, zawarty w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego model lecznictwa psychiatrycznego zakłada tworzenie tego typu oddziałów w ramach szpitali ogólnych, podobnie jak obecne tendencje
w medycynie zakaźnej każą lokować jej jednostki w wielospecjalistycznych lecznicach. Baza przewozowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego będzie funkcjonalnym uzupełnieniem kompleksu leczniczego, położonego
w wielu punktach Torunia. Projekt zakłada przejęcie bazy materialnej oraz wszystkich pracowników przyłączanych placówek przez Szpital Wojewódzki.

15.12. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w konferencji zatytułowanej „Wpływ jakości ziarna zbóż
i mąki na jakość żywności”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Współorganizatorem wydarzenia był Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.
Podczas debaty omówiono kwestie związane z wpływem jakości ziarna zbóż
i mąki na jakość pieczywa, walorami żywieniowymi produktów całoziarnowych
i chlebie w tradycji ludowej. Swoje wystąpienia wygłosili m.in.: prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Nauki i Technologii Zbóż ICC-Polska, inż. Mieczysław Babalski, Prezes Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland” oraz dr inż. Barbara Robak z firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach
w branży rolno-spożywczej.

15.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kłóbce (gmina Lubień Kujawski). W inwestycji partycypował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego wkład wyniósł 30%.
Wykonawcą obiektu sportowego była firma Henkon z Chełmży. Na tę inwestycję społeczność lokalna czekała od bardzo dawna – do tej pory uczniowie najczęściej mieli zajęcia z wychowania fizycznego pod gołym niebem lub ewentualnie, gdy pogoda na to nie pozwoliła, na korytarzach szkolnych.
Nowa sala ma ponad 500 m2, ze szkołą scala ją łącznik, w którym znajdą się m.in. szatnie, siłownia i pomieszczenia socjalne.


 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 25.11.11 - 6.12.11 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

25.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach 100-lecia Klubu Wioślarskiego „Gopło”, które odbyły się w Centrum Kultury „Ziemowit”
w Kruszwicy. Podczas spotkania zaprezentowano historię klubu oraz wręczono wyróżnienia i odznaczenia jego zasłużonym działaczom.
Kruszwicki klub rozpoczął działalność w 1911 roku. Wpierw nosił nazwę
„Vistula”, bo „Gopłem” firmowało się niemieckie stowarzyszenie wioślarskie. Pierwszą łódź sprezentowali kruszwiczanom ich koledzy z Poznania. W 1920 roku klub spod Mysiej Wieży przyjął nazwę KW „Gopło”. Stowarzyszenie wioślarskie było nie tylko kuźnią talentów, ale również instytucją wychowująca
w patriotycznym duchu.
Najnowsze dzieje „Gopła”, to liczne sukcesy na mistrzostwach Polski i imprezach międzynarodowych. To także organizacja dużych zawodów wioślarskich – w 2009 r. Akademickich Mistrzostw Europy, a w br. pierwszych w historii Mistrzostw Europy Juniorów.

25.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył wiejską świetlicę w Wołuszewie.
Świetlica z wygodnymi pomieszczeniami na działalność lokalnych organizacji, dużą salą i magazynem dla Ochotniczej Straży Pożarnej kosztowała ponad 750 tysięcy złotych, z czego 250 tysięcy złotych przekazał Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ciągu pół roku zbudowała ją włocławska firma Instaltech. Na uroczyste otwarcie przybyli strażacy z miejscowej OSP. Zagrała orkiestra dęta z Ostrowąsa, uroczyście przecięto wstęgę u wejścia do budynku, a obiekt poświęcił ks. prałat Grzegorz Karolak, proboszcz ciechocińskiej parafii. W niebo poszybowały gołębie, o co zadbali członkowie prężnie działającego wołuszewskiego ogniwa Związku Hodowców Gołębi.

25.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem wernisażu prac Edwarda Lutczyna „TYLKOMIKS”, który odbył się w Miejskim Centrum Kultury we Włocławku.
Wystawa została zorganizowana z okazji 40-lecia pracy twórczej Artysty. Edward Lutczyn zaprezentował publiczności fragmenty komiksów z lat 70., 80.
i 90., a także fragmenty komiksów i rysunków ukazujących się w czasopiśmie „Szpilki” oraz plakaty. Ekspozycja zawierała prace oryginalnie wykonane przez artystę, ich kopie, jak również oryginalne wydania „Szpilek”.
 
26.11. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w gali jubileuszowej 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. Św. Antoniego w Toruniu pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Toruńskiej, Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego. W godzinach wieczornych w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika można było wysłuchać koncertu galowego, na którym wystąpili Anna Maria Staśkiewicz i Paweł Wakarecy wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Przemysława Fiugajskiego.
W skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu wchodzą Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia. OSM I i II stopnia realizuje program w zakresie kształcenia ogólnego obowiązującego i odpowiadającego poziomowi innych szkół ogólnokształcących, umożliwiając zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotów muzycznych. Szkoły Muzyczne I i II st. kształcą wyłącznie w zakresie przedmiotów muzycznych, a zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Nadzór pedagogiczny nad ZSM sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

26.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko był gościem ceremonii otwarcia XIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2011. Uroczystość odbyła się w bydgoskiej Operze Nova. Organizatorem wydarzenia była toruńska Fundacja „Tumult”.
Do Bydgoszczy zjechali się wybitni przedstawiciele branży filmowej, by walczyć o Złotą Żabę, główną nagrodę w konkursie filmów fabularnych. Inaugurację dziewiętnastej edycji Plus Camerimage otworzył najnowszy obraz Romana
Polańskiego „Rzeź”, którego premiera zapowiadana jest dopiero na styczeń 2012 r. W ramach festiwalu odbyło się kilkaset projekcji filmów, które zostały wyświetlone w ramach konkursów i przeglądów. W konkursie głównym o Złotą Żabę walczyło piętnaście filmów, w tym trzy polskie.
Jedna z najważniejszych imprez filmowych w kraju, Festiwal Plus Camerimage odbywa się w Bydgoszczy po raz drugi. Wcześniej, od 1993 roku, festiwal organizowany był w Toruniu, a także w Łodzi.

27.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył Andrzejowi Wajdzie list gratulacyjny z okazji 10-lecia istnienia jego szkoły filmowej oraz otrzymania nagrody przyznanej za całokształt twórczości dla Polskiego Reżysera ze Szczególną Wrażliwością Wizualną.
Reżyser był gościem honorowym XIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2011.
Obchodzący w tym roku 85-lecie urodzin, Andrzej Wajda przyszedł na świat
w Suwałkach. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi. Reżyserowaniem filmów zajmuje się od 57 lat, a teatralnym – od 49 lat. W latach 1989-1991 był Senatorem RP.

28.11. – Odbyła się XV Sesja Sejmiku Województwa.

28.11. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z gen. Zygmuntem Dulebą,
Dowódcą Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Wcześniej, podczas XV Sesji
Sejmiku Województwa, Generał odebrał przyznany mu w uznaniu zasług dla Regionu Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis oraz przyznaną dla POW Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Po 92 latach istnienia, decyzją Ministra Obrony Narodowej, wrośnięta w historię województwa struktura zostanie z końcem roku rozformowana. Likwidacja okręgów wojskowych to element zmian w strukturach dowodzenia polską armią, będących częścią prowadzonej przebudowy naszych sił zbrojnych. W dzisiejszym Wojsku Polskim coraz bardziej znaczący jest udział formacji, których zadaniem jest udział w misjach pokojowych i operacjach stabilizacyjnych w wielu rejonach świata.
Początki POW sięgają międzywojennych początków odrodzonego państwa polskiego i utworzenia w 1919 roku Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze
z siedzibą najpierw w Inowrocławiu, a potem w Grudziądzu. Kolejne powstające w ramach organizujących się polskich sił zbrojnych garnizony lokowano między innymi w Bydgoszczy, Toruniu i w Brodnicy. Podczas ostatniej wojny światowej żołnierze Okręgu walczyli w Armii Pomorze, a po jej rozbiciu tworzyli tajne struktury Gryfa Pomorskiego i Armii Krajowej. Drugą częścią tradycji POW są jednostki uformowanej na wschodzie I Armii Wojska Polskiego, która wiosną 1945, szturmując umocnienia Wału Pomorskiego, wyzwoliła ziemie północnej Polski. W ostatnim czasie wojskowi z POW uczestniczyli w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w zapalnych częściach globu, między innymi w Libanie, Iraku, Afganistanie i Czadzie.
Generał Zygmunt Duleba jest dowódcą POW od 2007 roku. Wcześniej zajmował między innymi stanowiska zastępcy szefa Wojsk Inżynieryjnych Warszawskiego Okręgu Wojskowego i szefa sztabu POW. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Studium Operacyjno-Strategicznego Akademii Obrony
Narodowej. Na początku kariery oficerskiej dowodził między innymi batalionami pontonowym i saperów.

28.11. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym zakończeniu prac konserwatorskich przy architekturze zewnętrznej Katedry pw. śś. Janów w Toruniu.
Największy w historii gotyckiego kościoła śś. Janów w Toruniu program prac konserwatorskich, w ramach którego odnowiono między innymi elewację oraz dach świątyni, był możliwy dzięki wsparciu Samorządu Województwa. Nadal trwają prace we wnętrzu świątyni.
Tylko w ciągu ostatnich trzech lat na prace konserwatorskie w najstarszym toruńskim kościele trafiło z Urzędu Marszałkowskiego ponad 600 tysięcy złotych. Dzięki temu możliwa była renowacja i konserwacja pokrycia ceramicznego detali na dachu wieży kościoła, konserwacja elewacji zachodniej wieży oraz ściany szczytowej nawy północnej. 6-letni program prac konserwatorskich objął też odnowienie pozostałej części dachu kościoła i elewacji, a także konserwację okien witrażowych. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasta Torunia oraz funduszy własnych parafii.
Staromiejską farę zaczęto budować w II połowie XIII wieku, a więc wkrótce po lokacji miasta. Jest to jedna z najstarszych budowli sakralnych na terenie Ziemi Chełmińskiej, kościół, w którym odbywały się uroczyste nabożeństwa z udziałem władców Polski i innych dostojnych gości Rady Miejskiej Torunia, świątynia, która była miejscem chrztu Mikołaja Kopernika – wielkiego syna Nadwiślańskiego Grodu. Charakterystyczny dla toruńskiej katedry jest dźwięk zawieszonego na wieży dzwonu „Tuba Dei” („Trąba Boża”), który zaliczany jest do największych dzwonów w Polsce. Odlany w roku 1500 w warsztacie toruńskim, posiada średnicę 2,17 m i waży 7,200 kg.
W tym roku Urząd Marszałkowski na remont zabytków w całym regionie przeznaczył w sumie ponad 8 milionów złotych, a w ciągu 3 lat ponad 23 miliony złotych dotacji z budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

29.11. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy na dofinansowanie dziewięciu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Siedem z nich umożliwi realizację inwestycji związanych z rewitalizacją zdegradowanych dzielnic miast.
Umowy dotyczą modernizacji i rozbudowy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, budowy placu zabaw i targowiska miejskiego w Janikowie, rewitalizacji Starego Miasta we Włocławku (dwie umowy), przebudowy budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 we Włocławku na potrzeby kulturalno-społeczne, budowy i rozbudowy infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim w Chełmży oraz rozbudowy i rewitalizacji obiektu byłego kina „Zdrój”
w Ciechocinku na funkcje kulturalne. Dofinansowanie trafi również na rewitalizację obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu.
Miasto Toruń otrzyma też wsparcie na realizację projektu utworzenia Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, który zakłada między innymi wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji części „Młynów Toruńskich”.

29.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko otworzył konferencję zatytułowaną „Perspektywy i bariery rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim”, która odbyła się na Wydziale Nauk i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Organizatorem debaty była toruńska uczelnia wraz z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną. Konferencja związana była z zakończeniem projektu monitoringu ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010.
Podczas spotkania zostały omówione rezultaty przedsięwzięcia w skali mikroregionów województwa, poruszono także kwestię specyfiki usług turystycznych na Starym Mieście w Toruniu oraz stanu agroturystyki w całym województwie kujawsko-pomorskim.

30.11. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

30.11. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Konsulem Chińskiej Republiki Ludowej. Xiang Zaosheng odwiedził Kujawy i Pomorze w związku ze spotkaniem z przedstawicielami sektora gospodarczego i turystycznego z chińskiej prowincji Hubei, partnerskiego regionu województwa kujawsko-pomorskiego.
Podczas spotkań sektora przedsiębiorczości w patio Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowano m.in. potencjał gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego i prowincji Hubei. Najistotniejszą częścią wydarzenia były polsko-chińskie rozmowy biznesowe przy siedmiu podstolikach branżowych. Jednocześnie w Sali Radzieckiej Ratusza Staromiejskiego spotkali się przedstawiciele branży turystycznej obu regionów, podobne spotkanie branży turystycznej obu partnerskich regionów odbyło się po południu w Bydgoszczy.
Czynności formalno-prawne zmierzające do ustanowienia relacji województwa kujawsko-pomorskiego z prowincją Hubei rozpoczęły się w 2007 roku. Marszałek Całbecki i ówczesny gubernator prowincji Luo Quigquan podpisali wówczas list intencyjny dotyczący współpracy między regionami. 7 czerwca bieżącego roku doszło do zawarcia umowy o nawiązaniu przyjaznych stosunków. Umowa zakłada partnerską współpracę województwa kujawsko-pomorskiego i prowincji Hubei w następujących dziedzinach: gospodarka, handel, usługi, nauka, technologia, kultura, edukacja, sport, ochrona zdrowia i rynek pracy.

01.12. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z nowym Konsulem Generalnym Republiki Białoruś w Gdańsku, Aleksandrem Korolem. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy i jej dalszych kierunkach.
Aleksandr Korol ma 51 lat. W 1982 roku ukończył Białoruski Instytut Mechanizacji i Rolnictwa, w 2004 roku – Akademię Zarządzania przy Prezydencie Republiki Białoruś. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Pierwszego Sekretarza – Radcy Ambasady Republiki Białoruś. W latach 2003-2008 objął stanowisko Radcy Ambasady Republiki Białoruś w Republice Litewskiej, a od października br. – Konsula Generalnego Republiki Białoruś w Gdańsku.

01-02.12. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji „Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia”, która odbyła się w bydgoskim City Hotel. Organizatorem debaty był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podczas spotkania przedstawiono aktualny poziom certyfikacji w RPO oraz plany certyfikacji do końca 2011 roku, omówiono również błędy w poświadczeniach w poprzednim okresie i wyniki audytu Komisji Europejskiej na systemie realizacji RPO WK-P w części dot. instrumentów inżynierii finansowej. Prelegenci skupili się także na kwestiach instrumentów i możliwości ich łączenia
z innymi źródłami wsparcia w ramach operacji, wybranych problemach w zakresie kontroli przeprowadzonej prognozy dochodu netto w projektach i windykacji środków europejskich oraz współfinansowania krajowego w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

01-02.12. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu grupy sterującej ds. informacji i promocji funduszy europejskich, które odbyło się w bydgoskim Hotelu Brda. Organizatorami spotkania byli: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na spotkaniu przedstawiono relację z Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days w Brukseli, omówiono akcje edukacyjne i promocyjne prowadzone przez Instytucję Kontrolującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w 2011 roku oraz główne działania IK NSRO na 2012 rok. Nie zabrakło również przeglądu najciekawszych działań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym i prezentacji spotów reklamowych.

01.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji kończącej szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego „Obsługa inwestora”. Debata odbyła się w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku.
Podczas konferencji omówiono rolę Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawiono również „lokomotywy” rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
w świetle wyników Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw 2011.

01.12. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczyli stypendia uczestnikom projektu „Zdolni na start”, koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość miała miejsce w Dworze Artusa w Toruniu.
W tym roku na liście stypendystów znalazło się 260 uczniów, którzy otrzymają stypendia w wysokości 380 złotych brutto miesięcznie przyznane na okres
12 miesięcy. Wsparcie zostanie wypłacone w czterech transzach.
Stypendia mogli otrzymać uczniowie, którzy uczą się w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mają dobre wyniki w nauce, uczestniczą w konkursach i olimpiadach lub przygotowali pracę naukową. Przeciętny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jedną osobę nie mógł przekroczyć 1008 złotych brutto (w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1166 złotych). Punkty przyznawano za średnią ocen ze świadectwa oraz z przedmiotów traktowanych priorytetowo. Znaczenie miał również wynik sprawdzianu zewnętrznego i szczególne osiągnięcia, a dodatkowe punkty otrzymywały osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz miasta do 25 tysięcy mieszkańców.
Uczniowie ubiegający się o wsparcie byli też zobowiązani do przygotowania wraz ze swoimi opiekunami dydaktycznymi indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, z którego wykonania będą rozliczani. Wynagrodzenie - 90 złotych miesięcznie - otrzymają również nauczyciele będący opiekunami dydaktycznymi stypendystów.

01.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podczas spotkania przedstawiono prezentację przedstawicieli firmy RDH Architekci Urbaniści, będącej częścią holenderskiej firmy RDH Architekten Stadtentwicklungen, u której podstaw funkcjonowania leży zintegrowany sposób myślenia i pracy w dziedzinie planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki. Prezentacja dotyczyła praktyki planistycznej, z położeniem szczególnego nacisku na uwarunkowania ekonomiczne i społeczne kształtowania przestrzeni nadbrzeżnych. W prezentacji znalazło się odniesienie do praktyki działania i doświadczeń planistów holenderskich, przedstawiono również studium przypadku dla projektu polskiego. W trakcie posiedzenia dokonano też prezentacji mającej na celu wprowadzenie członków WKUA w obecnie sporządzany projekt aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to organ doradczy marszałka województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Składa się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, w tym co najmniej w połowie z osób rekomendowanych przez branżowe stowarzyszenia
i samorządy zawodowe.

01.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z młodzieżą gimnazjalną w Strzelnie oraz we Włostowie. Spotkanie to było swego rodzaju „Lekcją samorządową”, w całości poświęconą funkcjonowaniu oraz roli samorządu w strukturach administracyjnych państwa polskiego.
Po krótkim wykładzie na temat wojewódzkiego samorządu, uczniowie zadawali pytania związane z sytuacją w gminach Strzelno i Jeziora Wielkie. Młodzież interesowało m.in. co powinno być priorytetem w dalszym rozwoju powyższych gmin, pytali o wsparcie projektów, szanse na bezpłatny Internet w każdym domu. Na spotkaniu w Strzelnie nie zabrakło także pytań o sytuację miejscowego szpitala, a we Włostowie uczniowie interesowali się sytuacją ośrodka wypoczynkowego w Przyjezierzu, który ich zdaniem od wielu lat podupada i traci zainteresowanie turystów. Najtrudniejsze pytania dotyczyły jednak oceny skutków bezrobocia w obu gminach oraz sposobu na jego zmniejszenie.

02.12. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył nagrody laureatom konkursu na najlepszą relację z rodzinnego świątecznego obiadu 11 listopada opatrzoną ciekawymi przepisami na gęś.
Konkursy były zwieńczeniem dorocznej kampanii promocyjnej „Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina”. Do udokumentowania rodzinnych spotkań przy stole i dzielenia się pomysłami na serwowanie gęsiny zaproszono wszystkich mieszkańców regionu. 9 listopada rozdano dwa tysiące tego znakomitego surowca do przygotowania wykwintnych i smacznych świątecznych dań.
Laureaci konkursu otrzymali m.in. eleganckie wydanie „Odysei smaku”, pięknie ilustrowanego kulinarnego przewodnika po Kujawach i Pomorzu oraz zaproszenia na gęsinową kolację.

02.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Gali „Przedsiębiorstwa i Gminy Fair Play”, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Programy „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Gmina Fair Play” są formą wyróżnienia tych podmiotów gospodarczych i samorządów lokalnych, które w swej działalności kierują się szeroko pojętymi zasadami uczciwości, rzetelności oraz wrażliwości na problemy otoczenia.
Konkurs „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011 podzielono na 12 kategorii: Nagroda główna – statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play” (15 laureatów), Nominacje do Statuetki „Przedsiębiorstwo Fair Play” (17 laureatów), Szczególna działalność proekologiczna (7 laureatów), Nagrody specjalne Ambasador Fair Play w Biznesie (28 laureatów), Platynowa i Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play” (odpowiednio 37 i 69 laureatów), Platynowy, Złoty, Srebrny i Brązowy Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play” (odpowiednio 37, 49, 35 i 47 laureatów), Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” (44 laureatów) oraz Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” (589 laureatów). W tegorocznej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” z Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżniono aż 102 firmy z Kujaw i Pomorza.
Konkurs „Gmina Fair Play” natomiast został podzielony na 7 kategorii: „Gmina turystyczna” (8 laureatów), „Duże miasto” (2 laureatów), „Średnie miasto” (5 laureatów), „Miasteczko i małe miasto” (24 laureatów), „Gmina wiejska AGRO”
(7 laureatów), „Gmina wiejska wielofunkcyjna” (20 laureatów) i „Samorządowy Menedżer Roku 2011” (2 laureatów). Z województwa kujawsko-pomorskiego wyłoniono trzech zwycięzców: Miasto Inowrocław – wyróżnienie honorowe
w kategorii „Gmina turystyczna”, Miasto Włocławek – certyfikat „Gmina Fair Play” w kategorii „Duże miasto” oraz Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie – certyfikat „Gmina Fair Play” w kategorii „Miasteczko i małe miasto”.

03.12. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii zamknięcia
XIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS
CAMERIMAGE 2011, która odbyła się w bydgoskiej Operze Nova. Organizatorem wydarzenia była toruńska Fundacja „Tumult”.
Główną nagrodę – Złotą Żabę zdobyła Jolanta Dylewska za film „W ciemności” Agnieszki Holland. Najlepszym filmem polskim wybrano „Salę samobójców”
Jana Komasy, do którego zdjęcia wykonał Radosław Ładczuk. Najlepszą etiudą studencką okazał się „Finale” węgierskiego reżysera Balazsa Simonyi. Konkurs pełnometrażowych filmów dokumentalnych wygrał film Tomasz Wolskiego
(reżyseria i zdjęcia) „Lekarze”, a najlepszym dokumentem krótkometrażowym został „Paparazzi” Łukasza Żala i Piotra Bernasia. W konkursie debiutów reżyserskich wygrał Karl Markovics za „Breathing”, a najlepszym operatorem - debiutantem okazał się Radosław Ładczuk za „Salę samobójców”. Teledysk „Simple math” Manchester Orchestra wygrał konkurs wideoklipów, a zdjęcia Karla Erika Brondbo do „So hot” zespołu Du wygrały konkurs na najlepsze zdjęcia
w wideoklipie. W konkursie spotów reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze” zwyciężył Urząd Marszałkowskie Województwa Opolskiego za film
pn. „Opolskie. Tu się żyje zmianami”.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjęć filmowych. PLUS CAMERIMAGE znacznie przyczynia się
do wzrostu prestiżu operatorów zdjęć filmowych wśród innych twórców X muzy. W wielu krajach, również w Polsce, zawód ten zaliczany był do technicznych. Dzięki Festiwalowi zaczęto dostrzegać, iż operator jest współtwórcą wizualnej strony filmu – jest artystą, podobnie jak reżyser i aktorzy.

05.12. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał z Wójtem Gminy Wielka Nieszawka Kazimierzem Kaczmarkiem i Dyrektorem toruńskiego Muzeum Etnograficznego imienia Marii Znamierowskiej-Prüfferowej Hubertem Czachowskim list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz utworzenia parku etnograficznego, dokumentującego życie olęderskiej społeczności mennonitów, czyli wolnych rolników, którzy trafili na nasze ziemie w XVI wieku, przynosząc ze sobą wysoką kulturę rolną i umiejętności związane z rolniczym wykorzystaniem terenów zalewowych.
Idea powstania Olęderskiego Parku Etnograficznego, będącego oddziałem toruńskiego Muzeum Etnograficznego, powstała w środowisku badaczy związanych z tą placówką. Samorząd Województwa zamierza w latach 2011 – 2014 wesprzeć przedsięwzięcie 10 milionami złotych.
Menonici byli uformowanym w XVI wieku na terenie dzisiejszej Holandii odłamem protestantyzmu. Wskutek prześladowań religijnych opuścili swoje siedziby, by osiedlić się między innymi na Żuławach Wiślanych, Mazowszu, Wielkopolsce i w Dolinie Dolnej Wisły. Byli rolnikami, legitymującymi się wysoka kulturą uprawy i hodowli, a także produkcji żywności. To im zawdzięczamy pierwsze urządzenia hydrotechniczne, które przekształciły podmokłe tereny między innymi Żuław w żyzne pola uprawne. W odróżnieniu od mieszkających w tamtych czasach na terenie dzisiejszej Polski chłopów, byli wolnymi rolnikami, czynszownikami. Od miejsca, z którego przybyli, nazywano ich olędrami, choć
z czasem te społeczności wchłaniały także Niemców i Polaków. Jednym
z miejsc, w których się osiedlili była dzisiejsza Wielka Nieszawka w powiecie toruńskim.

05.12. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach jubileuszu 15-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej.
Środowiskowy Dom Pomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób z dysfunkcją umysłową i chorobami psychicznymi. Na terenie diecezji funkcjonują 2 takie ośrodki – w Toruniu i Działdowie.
Celem ŚDS jest kontynuacja rehabilitacji poszpitalnej, zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego, organizowanie w środowisku społecznym pomocy
ze strony: rodziny, organizacji i instytucji oraz umożliwienie rozwoju osobowości podopiecznych. Placówka w szczególności zapewnia terapię zajęciową, wyżywienie, opiekę lekarską i pielęgniarską oraz spokój, bezpieczeństwo i opiekę.
Caritas Diecezji Toruńskiej istnieje od 1995 roku. W ramach swojej działalności prowadzi program dożywiania Jadłodajnia, Stację Opieki Caritas, Program interwencyjny (pomoc ofiarom przemocy w rodzinie), Program sanitarny (łaźnia dla bezdomnych), Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z dysfunkcją umysłową), Ognisko Wychowawcze (dla dzieci z rodzin dotkniętych różnymi patologiami), Poradnictwo (w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej) oraz noclegownię dla bezdomnych kobiet.

05.12. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył statuetki Nagród Marszałka oraz wyróżnienia laureatom XI edycji konkursu. O te prestiżowe doroczne laury ubiegały się wybitne postaci i zespoły reprezentujące trzynaście dziedzin. W uroczystości uczestniczył również Wicemarszałek Edward Hartwich.
Kapituła Nagród Marszałka rozpatrzyła 155 wniosków. Najwięcej podań wpłynęło z dziedziny „Sport”, najmniej – z dziedziny „Innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich”. Oprócz tych dwóch dziedzin wyróżniono laureatów z dziedzin: „Gospodarka”, „Fundusze unijne”, „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”, „Nauka, badania naukowe
i postęp techniczny”, „Edukacja”, „Kultura”, „Ochrona zdrowia”, „Ochrona środowiska naturalnego”, „Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka”, „Budowa społeczeństwa obywatelskiego” i „Promocja województwa”. Przyznano też nagrodę specjalną za promowanie regionu w świecie, którą otrzymała Fundacja „Tumult”.
Nagrody Marszałka to najważniejsze regionalne wyróżnienia za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej. Wnioski
o ich przyznanie oceniane są przez specjalnie powołaną kapitułę, złożoną z reprezentantów świata nauki, gospodarki oraz samorządowców.

06.12. – Marszałek Piotr Całbecki w toruńskim Dworze Artusa wręczył młodym naukowcom umowy stypendialne w ramach czwartej edycji programu „Krok
w przyszłość”.
Stypendia otrzymali młodzi naukowcy, którzy przygotowują dysertacje doktorskie dotyczące spraw istotnych dla rozwoju innowacyjności. Dodatkowym warunkiem było nawiązanie współpracy ze sferą przedsiębiorczości, dzięki czemu wyniki badań zostaną wykorzystane w praktyce biznesowej. Jednym z wymogów było też osiąganie znacznych postępów w pracy naukowej oraz przedłożenie harmonogramu pracy naukowej na najbliższy rok akademicki, z którego wykonania stypendyści będą rozliczani. O wsparcie mogli się ubiegać doktoranci studiujący w naszym regionie lub poza nim (jeśli na stałe mieszkają w Kujawsko-Pomorskiem), a także inne osoby które otworzyły przewód doktorski. W roku akademickim 2011/2012 stypendia otrzymało trzydzieści sześć osób. Wysokość miesięcznego wsparcia wynosi 5 tysięcy złotych. Stypendia wypłacane są w 12 miesięcznych ratach, uwarunkowanych wykazaniem przez stypendystę postępów w pracy nad doktoratem.
Projekt ,,Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z uczelniami wyższymi z naszego regionu: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Realizację czwartej edycji zaplanowano na dwa lata (do 2013 roku). Kwota przeznaczona do rozdysponowania to 4,3 miliona złotych. Stypendia przyznawane są na rok. W roku 2012 ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków o wsparcie.

06.12. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym otwarciu kącika zabaw dla dzieci z Oddziału Pediatrii i Gastroenterologii Szpitala Dziecięcego
w Toruniu.
Kącik zabaw, który powstał z inicjatywy wolontariuszy z fundacji „Dr Clown” jest jednym z elementów terapii śmiechowej, dzięki której stres powodowany rozłąką maluchów z rodzicami maleje do minimum lub jest nawet całkowicie niwelowany. W czerwcu tego roku fundacja „Dr Clown” została laureatem konkursu „Wolontariat w akcji” finansowanego z budżetu samorządu województwa.
Fundacja „Dr Clown” działa w Polsce od 1999 r. Oddział toruński jest jednym
z 19 obecnie funkcjonujących przedstawicielstw Fundacji. Założony pięć lat temu przez Macieja Jabłońskiego, od początku swojego istnienia współpracuje ze Szpitalem Dziecięcym w Toruniu. Wolontariusze Fundacji to głównie studenci pedagogiki specjalnej, ale są wśród nich także licealiści, teolodzy, chemik i aktor. „Doktorzy Clowni” w kolorowych strojach i makijażu, z czerwonym noskiem niosą małym pacjentom terapię przez zabawę i śmiech. Rozmawiają, robią magiczne sztuczki i czarują – jak tylko potrafią. Na pamiątkę spotkania zostawiają czerwone nosy, zwierzęta z baloników bądź inne drobiazgi. W ten sposób pomagają likwidować stres i napięcia spowodowane nietypową i często trudną sytuacją chorego dziecka.

06.12. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym uruchomieniu Centrum Stomatologii w Toruniu.
Pacjenci, którzy wymagają profesjonalnej opieki stomatologicznej, zyskali możliwość kompleksowej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. Nowo powstałe Regionalne Centrum Stomatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu działa już w swojej nowej siedzibie przy ul. Konstytucji 3 Maja 42. To nowoczesna placówka medyczna o profilu leczniczo-dydaktyczno-naukowym, w skład centrum wchodzą specjalistyczne poradnie stomatologiczne, Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 13.10.11 - 21.10.11 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

13.10. – Odbyło się posiedzenia Zarządu Województwa. Więcej w informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

13.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył nagrody laureatom Międzynarodowego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, organizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka (GiOPTD) w Toruniu przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa.
Wernisaż wystawy pokonkursowej, z udziałem reprezentantów akredytowanych w Polsce placówek dyplomatycznych, odbył się w siedzibie toruńskiej fundacji Tumult.
Na doroczny konkurs organizowany przez GiOPTD nadsyłają prace szkoły i młodzieżowe pracownie malarskie i graficzne z całego świata. Lista tegorocznych uczestników – wśród których są nie tylko Europejczycy, ale także między innymi reprezentanci Indii, Iranu, Kuby, Kuwejtu, Brazylii, Bangladeszu, Armenii i Meksyku – jest naprawdę imponująca. Wpłynęło blisko 23 tysiące obrazów i grafik z 51 krajów.
Międzynarodowe jury przyznało tym razem 52 nagrody i 48 wyróżnień indywidualnych oraz dwie nagrody zbiorowe za kolekcje prac, które otrzymają instytucje opiekujące się młodymi artystami. Nagrodę ufundowaną przez Marszałka Piotra Całbeckiego otrzymała bułgarska Narodowa Szkoła Sztuk Pięknych Ilia Petrow z Sofii.
W uroczystym podsumowaniu imprezy połączonym z wernisażem wystawy pokonkursowej wzięli udział ambasadorzy Republiki Indii, Islamskiej Republiki Iranu, Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki i Republiki Słowenii – Monika Kapil Mohta, Samad Ali Lakizadeh, Pamela Jayasekera Deen i Marjan Setnic – oraz wysocy urzędnicy reprezentujący akredytowane w Warszawie przedstawicielstwa dyplomatyczne Bułgarii, Tajlandii, Uzbekistanu, Węgier, Meksyku, Turcji, Litwy i Słowacji.
Wystawę pokonkursową, na którą wybrano ponad tysiąc dwieście prac, będzie można oglądać w Tumulcie do 10 listopada, a w salach GiOPTD jeszcze w pierwszych dniach grudnia. Potem ekspozycja będzie prezentowana w Hong Kongu.

13.10. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji naukowej „Żydzi w regionie kujawsko-pomorskim. Historia, dziedzictwo, kultura”, która odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego”.
Konferencję otworzyła zapowiedź przygotowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu wydawnictwa „Katalog zabytków kultury żydowskiej w województwie kujawsko-pomorskim”, które będzie pierwszym przewodnikiem po judaicach w naszym regionie. Celem publikacji jest ocalenie od zapomnienia nielicznych już dziś pamiątek obecności Żydów na terenach należących do województwa kujawsko-pomorskiego. Bogato ilustrowany katalog skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym m.in. nauczycieli edukacji regionalnej stanowić będzie pomoc i zachętę do podążania szlakiem wielokulturowości regionu.
Pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprezentowali historyczne i kulturowe wątki związane z obecnością społeczności żydowskich w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego, a także antropologiczną analizę sąsiedztwa Żydów w polskiej kulturze ludowej. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu pieśni żydowskich w języku hebrajskim, jidysz i ladino. Uczniowie Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu zaprezentowali zrealizowany przez siebie projekt edukacyjny „Wieczór Kultury Żydowskiej – Kochali to miasto, jak my kochamy, czyli jak wskrzesić pamięć o wielokulturowych i wielonarodowych korzeniach miasta?”. Konferencji towarzyszyło także otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Daniela Pacha „Zabytki kultury żydowskiej w województwie kujawsko-pomorskim”. Ekspozycję można będzie oglądać do 15 listopada.
Celem konferencji była popularyzacja wiedzy na temat historii i kultury społeczności żydowskich na terenie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, a także znaczenia wieloetniczności dla dziedzictwa kulturowego regionów.
Odkrywanie tej wartości poprzez edukację w zakresie tradycji oraz realiów życia codziennego Żydów w polskich miastach i wsiach ma za zadanie chronić młode pokolenia przed wpływem stereotypów dotyczących mniejszości etnicznych w Polsce.

14.10. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach związanych z nadaniem imienia Komisji Edukacji Narodowej Zespołowi Szkół w Jabłonowie Pomorskim połączonych z otwarciem Astrobazy „Kopernik”. To już trzecia inauguracja takiego obserwatorium astronomicznego w naszym regionie.
W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w Kujawsko-Pomorskiem powstaje w sumie 14 astrobaz. Dwie pierwsze otwarto w czerwcu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie (powiat inowrocławski) oraz przy Zespole Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Przez całe wakacje odbywały się w nich zajęcia dla miłośników astronomii.
Budynki astrobaz mają kształt typowego obserwatorium astronomicznego – powstały na planie koła o średnicy około dziesięciu metrów. W obserwatorium o wysokości około ośmiu metrów znalazły się trzy funkcjonalne kondygnacje: sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta i magazynki na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. Główny element wyposażenia to automatyczny teleskop Meade LX 200 14”. Również kopuła obserwatorium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza możliwość podążania za teleskopem oraz jej zdalne zamykanie i otwieranie. Obserwacje przy użyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów mogą być też prowadzone na tarasie budynku. Pozostałe elementy wyposażenia to między innymi teleskop słoneczny Coronado PST 40/400, lornetka z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD.
Każda z astrobaz ma swoich opiekunów, a nauczyciele i uczniowie są dobrze przygotowani do korzystania z tego sprzętu – szkolenia dla pedagogów trwają już od dwóch lat.
Budynki astrobaz wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem powstały dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposażenia jednego obserwatorium to 299 tysięcy złotych. Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 4,2 miliona złotych.

14.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu 62-kilometrowego odcinka autostrady A1 z Torunia do Nowych Marzów.
To drugi w Kujawsko-Pomorskiem odcinek autostrady A1, którą już teraz można dotrzeć na Wybrzeże, a w przyszłości – do południowej granicy Polski. W Nowych Marzach nowa trasa łączy się z istniejącym już 90-kilometrowym odcinkiem drogi prowadzącym do Gdańska. Od ubiegłego roku trwają prace budowlane na ostatnim w Kujawsko-Pomorskiem 64-kilometrowym odcinku autostrady z toruńskich Czerniewic do Kowala.
Budowa drugiego etapu autostrady A1 rozpoczęła się w połowie 2009 roku. Roboty objęły między innymi budowę nowego odcinka trasy z Nowych Marzów do Lubicza, rozbudowę istniejącego odcinka z Lubicza do toruńskich Czerniewic, dokończenie budowy mostów przez Wisłę i Drwęcę pod Toruniem oraz budowę nowej przeprawy przez Wisłę pod Grudziądzem. Na trasie powstały trzy węzły autostradowe w Nowych Marzach, Lisewie i Lubiczu, jeden obwód utrzymania autostrady w Grabowcu oraz cztery pary punktów obsługi podróżnych: Malankowo, Drzonowo, Nowy Dwór i Nowa Wieś. W Malankowie będzie też działać stacja benzynowa.

14.10. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu inaugurującym działalność Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, będącej organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
W skład komisji wchodzi 19 przedstawicieli stowarzyszeń branżowych i samorządów zawodowych, posiadający szeroką wiedzę i fachowe przygotowanie związane z teorią i praktyką planowania przestrzennego. Komisja powoływana jest zarządzeniem Marszałka Województwa.

14.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w włocławskim hotelu „Młyn” z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
W czasie spotkania nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

15.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. Bartłomieja Kołodzieja, radnego Sejmiku Województwa pierwszej kadencji, odznaczonego Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
Bartłomiej Kołodziej był działaczem publicznym, politykiem, wykładowcą akademickim, architektem. Działał w strukturach podziemnej Solidarności.
W pierwszych wyborach w demokratycznej Polsce został wybrany do Senatu RP, w kolejnej kadencji sprawował mandat poselski. W latach 1998-2002 był Radnym Województwa, później, aż do ostatnich dni, Radnym Włocławka.
To między innymi dzięki jego staraniom na włocławskim Zawiślu stanął pomnik Poległych Obrońców Wisły 1920 Roku. Za zaangażowanie w działalność publiczną został odznaczony między innymi marszałkowskim medalem Unitas Durat oraz medalami „Za walkę o Polskę wolną, solidarną i sprawiedliwą” i za zasługi dla diecezji włocławskiej.

15.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wysłuchał koncertu z okazji 20-lecia istnienia chóru „Canto” z Włocławka w wykonaniu jubilatów. Występ odbył się w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku, gdzie zebrani mogli wysłuchać utworów dawnych i współczesnych, kompozytorów polskich i obcych, negro spirituals oraz opracowań pieśni ludowych Chór „Canto”, działający przy Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena, rozpoczął swoją działalność w 1991 roku. Twórcą i dyrygentem chóru jest Marian Szczepański. Pod jego batutą chór „Canto” został laureatem wielu konkursów, festiwali i przeglądów w Polsce i za granicą.

17.10. – Odbyło się posiedzenia Zarządu Województwa. Więcej w informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

17.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w I Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki. Organizatorami Forum byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną oraz Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Forum skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, animatorów życia kulturalnego wsi oraz instytucji i organizacji pozarządowych, których działalność skierowana jest na rozwój obszarów wiejskich.
W programie konferencji przewidziano m.in. wizyty studyjne w trzech gospodarstwach agroturystycznych, podczas których uczestnicy dyskutowali nad koncepcjami projektów turystyki wiejskiej regionu, opartych na dziedzictwie kulinarnym, wioskach tematycznych oraz atrakcjach aktywnego spędzania wolnego czasu.
Podczas spotkania Wicemarszałek Kurzawa wręczył nagrody w konkursie „AGRO – wczasy”, w którym głównymi nagrodami były wyjazdy studyjne do Toskanii pn. „Toskania – europejskie centrum agroturystyki, Włochy” (25-29.10.2011 r.).

17.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji o bibliotekach publicznych w systemie kultury, która odbyła się w toruńskim hotelu „Walter”.
Podczas debaty dyskutowano m.in. o przyszłości bibliotek w systemie oświaty, misji placówek bibliotekarskich w środowiskach wiejskich oraz funkcjonowaniu bibliotek na terenie naszego regionu.

19.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w konferencji „Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości”, która odbyła się w toruńskim hotelu „Gotyk”. Debatę zorganizowała Pracownia Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Celem konferencji było rozpropagowanie idei dialogu międzyreligijnego, przedstawienie genezy i historii relacji pomiędzy wyznaniami. Podczas spotkania omówiono zagrożenia i wyzwania, jakie stoją przed owym dialogiem u progu XXI wieku.

19.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w odsłonięciu pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, sfinansowanego wspólnie przez Samorząd Województwa, Samorząd Miasta Torunia oraz zawiązany w celu koordynowania przedsięwzięcia Społeczny Komitet Budowy.
Z inicjatywą budowy pomnika w Toruniu wystąpił Społeczny Komitet, na którego czele stanęli lider toruńsko-włocławskiej struktury związku zawodowego Solidarność Jacek Żurawski oraz diecezjalny duszpasterz środowisk pracowniczych, proboszcz toruńskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego ksiądz Józef Nowakowski. Autorem koncepcji monumentu jest znany rzeźbiarz profesor Gustaw Zemła, odlew powstał w pracowni rzeźbiarskiej Pawła Pietrusińskiego. Wysoki na 5 metrów monument, przedstawiający błogosławionego w geście nawiązującym do słynnego posągu Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro, z rozerwanymi więzami zwisającymi z ramion, stanie na skwerze przy Alei Jana Pawła II, w pobliżu Ślimaka Getyńskiego.
Toruńskie uroczystości upamiętniające 27. rocznicę śmierci księdza Popiełuszki rozpoczęły się mszą świętą w kościele Wniebowzięcia NMP i bł. ks. S.W. Frelichowskiego, po której nastąpiła ceremonia odsłonięcia pomnika. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Szlakiem pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki” usytuowana na skwerze obok gmachu Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy placu Rapackiego.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, w latach osiemdziesiątych kapelan środowisk opozycyjnych i robotniczych związanych z podziemną Solidarnością, został porwany i zamordowany przez peerelowską policję polityczną w październiku 1984 roku. Trasa jego męczeńskiej ostatniej drogi wiodła z Bydgoszczy przez Górsk i Toruń do Włocławka. Krótko potem powstał w Polsce kult jego postaci. W ubiegłym roku ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany.

19-22.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w misji gospodarczej, zorganizowanej przez oraz Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) z siedzibą w Warszawie. Wizytę współorganizowała amerykańska administracja federalna, a jej celem była prezentacja polskich regionów jako interesujących miejsc do inwestowania oraz wysondowanie możliwości przyszłej współpracy gospodarczej i programów wymiany studentów.
Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Nowym Jorku oraz w czterech miastach w stanie Connecticut z przedstawicielami tamtejszego biznesu i władz stanowych oraz wspierających biznes środowisk naukowych. Delegacja z naszego województwa wzięla udział w posiedzeniach z udziałem władz i kadry Instytutu Rozwoju Technologii i Biznesu w Central Connecticut State University, republikańskiej członkini izby niższej parlamentu (Izby Reprezentantów) Connecticut Pamelą Sawyer i dyrektorki Europejsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Yvonne Bendinger-Rothschild oraz przedstawicieli piętnastu firm mających siedziby w rejonie Nowego Jorku. W programie misji zaplanowano też udział w amerykańsko-polskim seminarium biznesowym, w którym uczestnictwo zapowiedziało około setki przedsiębiorstw i wizytę w dwóch firmach technologicznych zajmujących się czystą energią. W czasie misji uczestnikom z Polski towarzyszył konsul, a jednocześnie kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku Henryk Sanecki i pracownicy tego wydziału.

Wizyty w amerykańskich firmach pilotował odpowiedzialny za promocję wzrostu gospodarczego Departament Handlu USA.
Uczestnikami polskiej delegacji oprócz reprezentantów naszego regionu byli przedstawiciele samorządu województwa śląskiego oraz samorządów Łodzi i Częstochowy, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

20.10. – Odbyła się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa.

20.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w Urzędzie Marszałkowskim spotkał się z Marianną Popiełuszko, matką błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Bezpośrednio po tym spotkaniu pani Popiełuszko wraz z towarzyszącym jej synem Stanisławem udała się pod odsłonięty dzień wcześniej pomnik kapłana, obejrzała też wystawę „Szlakiem pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki” na skwerze przy placu Rapackiego. W godzinach popołudniowych Marianna Popiełuszko wzięła udział w mszy w pod krzyżem w Górsku oraz w spotkaniu w bursie imienia ks. Jerzego w Przysieku.
Marianna Popiełuszko urodziła się w 1920 roku (według innych źródeł w 1910). Wspólnie z mężem prowadziła gospodarstwo rolne we wsi Okopy, leżącej w obecnym województwie podlaskim. Urodziła pięcioro dzieci. Od śmierci księdza Jerzego uczestniczy w licznych spotkaniach o charakterze religijnym i rocznicowym.

20.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w konferencji prasowej zwołanej w związku z organizacją wydarzenia „Jeden świat, wiele kultur”.
Sympozjum będzie kontynuacją zainaugurowanych w 2010 roku przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli w kontekście problemów współczesnego świata. Tegoroczna konferencja wpisuje się szczególnie w kontekst 25-lecia spotkania w Asyżu i dialogu między religiami. Jej celem jest stworzenie okazji do naukowej refleksji oraz pogłębionego intelektualnie dialogu dla szerokiego grona kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.
Współorganizatorem tegorocznej konferencji organizowanej pod patronatem marszałka województwa, jest Fundacja Watykańska Józef Ratzinger – Benedykt XVI, której celem powołania jest promowanie wiedzy, organizowanie i wspieranie realizacji kongresów o charakterze naukowym i kulturalnym oraz przyznawanie nagród naukowcom za ich szczególne osiągnięcia (publikacje i badania naukowe). Udział Fundacji w organizacji konferencji jest nie tylko wyrazem współpracy z Uczelnią, ale także rękojmią racjonalnego wymiaru refleksji wokół tematyki wielokulturowości współczesnego świata.
 


 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 23.09.11 - 12.10.11 Drukuj


23.09. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z nowym Ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce Robinem Barnettem i jego attaché prasowym Małgorzatą Śmierzycką. Nowy, sprawujący funkcję od kilku miesięcy szef brytyjskiego przedstawicielstwa w Warszawie odwiedził gospodarza regionu, by nawiązać relacje z regionalnymi i lokalnymi władzami samorządowymi
Pięćdziesięciotrzyletni dyplomata studiował prawo na Uniwersytecie Birmingham, w brytyjskim MSZ pracuje od ponad trzydziestu lat. Ma na koncie działalność w służbie Jej Królewskiej Mości między innymi w Indonezji i Filipinach, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, a także dwukrotnie w Polsce.

23.09. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał z wójtami i burmistrzami dziewięciu gmin powiatów aleksandrowskiego i włocławskiego dokument doprecyzowujący ubiegłoroczne porozumienie w sprawie inwestycji rekompensujących straty przyrodnicze i środowiskowe, powstałe w związku z budową autostrady A-1.
Autostrada wiąże się też z pewnymi uciążliwościami i problemami dla gmin, przez które przebiega. Chodzi nie tylko o oczywiste kwestie ekologiczne, ale także o lokalne problemy ze skomunikowaniem organizmów terytorialnych przeciętych przez trasę. Samorządowe władze regionu stworzyły mechanizm, który choć częściowo rekompensuje tego typu straty, w postaci programu inwestycyjnego obejmującego proekologiczne przedsięwzięcia, finansowanego wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, budżet województwa i budżety beneficjentów.
Dla mieszkańców miast i wsi w wymienionych gminach program oznacza budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, rekultywację składowisk odpadów i zbiorników wodnych oraz zakup sprzętu do konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnych. Podpisany dokument uzgadnia realizację 45 takich przedsięwzięć o łącznej wartości blisko
53 milionów złotych.
Gminy zobowiązały się, że do końca października br. złożą w Urzędzie Marszałkowskim dokumenty z opisem zadań inwestycyjnych oraz dokumenty potwierdzające zabezpieczenie na ich realizację wkładów własnych.
Do programu przystąpiły gminy: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie, Włocławek, Brześć Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski i Choceń.

 23.09. – Marszałek Piotr Całbecki w toruńskim Dworze Artusa na zaproszenie Prezydenta Miasta Torunia spotkał się z przedstawicielami gmin ościennych. Spotkanie miało charakter informacyjny i skupiło się na omówieniu problematyki utworzenia w regionie aktywnych obszarów metropolitalnych.
W posiedzeniu udział brali przedstawiciele samorządów z Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocina, Ciechocinka, Chełmży, Czernikowa, Gniewkowa, Kowalewa Pomorskiego, Lubicza, Łubianki, Łysomic, Obrowa, Raciążka, Rojewa, Solca Kujawskiego, Torunia, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej.

23.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych, który odbył się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Organizatorem festiwalu był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na konkurs wpłynęło 39 prac w formie prezentacji i filmów z gimnazjów z całego województwa. Pierwszą nagrodę zdobyli uczniowie Gimnazjum im. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Projekt „Wieczór Kultury Żydowskiej – kochali to miasto, jak my kochamy…, czyli jak wskrzesić pamięć o wielonarodowych korzeniach miasta?”, stworzyło 13 uczniów pod kierunkiem opiekuna – nauczyciela Marii Starosty. W ramach jego realizacji odbył się Wieczór Kultury Żydowskiej
z tańcami, piosenkami, przedstawieniem kabaretowym i degustacją potraw; uczniowie przygotowali też prezentację multimedialną, stronę internetową oraz wywiady, ankiety i plakaty.
Drugie miejsce przypadło uczniom Zespołu Szkół – Gimnazjum w Jeżewie (powiat świecki). Projekt „Na kociewską nutę – wielopokoleniowe śpiewanie” został opracowany przez 15 uczniów wraz z nauczycielką Beatą Smeją. Trzecie miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum w Lubostroniu za projekt „Pałac w Lubostroniu perłą w tradycji i historii Pałuk” stworzony przez 29 uczestników i nauczycieli: Reginę Słowińską i Julitę Jasewicz.
Jury przyznało też trzy wyróżnienia: dla Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie za projekt „Tu jest Polska – nieznani bohaterowie trudnych dni wojny”, Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku, za projekt „Dlaczego warto odwiedzić Ciechocinek? Po zdrowie i wiedzę do Ciechocinka”, Zespołu Szkół nr 11 w Bydgoszczy za projekt „Kujawy – pozytywna cooltura. O regionie literacko, filmowo, plastycznie i teatralnie” oraz dla Zespołu Szkół w Ostromecku za projekt „Nasze magiczne Ostromecko”.
Laureatów festiwalu wyłoniła kapituła złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na portalu www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl.
Urząd Marszałkowski zorganizował przedsięwzięcie, by zachęcić gimnazjalistów i ich nauczycieli do zapoznania się z tematyką związaną z naszym regionem oraz promować dobre praktyki w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej.

24.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach jubileuszu 50-lecia Oddziału Nadgoplańskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kruszwicy.
Zorganizowaną działalność turystyczną w Kruszwicy datuje się od momentu powstania Koła Terenowego 5 marca 1960 r., które podległe było Oddziałowi PTTK w Inowrocławiu. Rok później na Walnym Zjeździe kruszwiczanie podjęli decyzję o usamodzielnieniu się i powołali do życia Oddział Nadgoplański PTTK z Marianem Tymkowskim jako prezesem na czele.
Oddział zaczął umacniać się organizacyjnie i liczebnie. Powstałe nowe koła zakładowe i szkolne zaczęły dobrze rozwijać działalność statutową, zaś członkowie uczestniczyć w licznych rajdach i zlotach. Leżąca na „Szlaku Piastowskim” Kruszwica stawała się coraz bardziej popularną i atrakcyjną dla turystów krajowych i zagranicznych.

26.09. – Odbyła się XII Sesja Sejmiku Województwa.

27.09. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Toruniu umowy o dofinansowanie planowanych inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z reprezentantami dziewięciu lokalnych samorządów terytorialnych i czterech firm. Dotacje wesprą rozbudowę i modernizację szkół, rekultywację składowisk odpadów komunalnych, infrastrukturę drogową oraz przedsięwzięcia rozwojowych przedsiębiorstw.
Wartość podpisanych umów to blisko 21 milionów złotych. Wśród inwestycji, których dotyczy zapisane w umowach wsparcie, są między innymi: budowa zespołu szkół w Łochowie w gminie Białe Błota i kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim, przebudowa drogi Bruki Kokocka-Jeleniec w powiecie chełmińskim, rekultywacja składowisk odpadów w gminach Gostycyn i Skrwilno oraz przedsięwzięcia, dzięki którym rozwiną się lokalne firmy.

27.09. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Grudziądzu umowy o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego trzech projektów dotyczących utworzenia inkubatora przedsiębiorczości, przebudowy pracowni dydaktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz instalacji systemu iluminacji świetlnej zabytków Starówki.
Prawie półtora miliona złotych wsparcia trafi na utworzenie w Grudziądzu inkubatora przedsiębiorczości, w którym stworzone zostaną warunki do zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej (mikro i małych przedsiębiorstw).
Inkubator powstanie w budynku byłej strażnicy zakładowej straży pożarnej na terenie dawnej fabryki Stomilu. Projekt zakłada przeprowadzenie prac budowlanych dostosowujących obiekt do nowych funkcji, przygotowanie odpowiedniej infrastruktury oraz zakup mebli i sprzętu. Utworzone zostaną też dwie w pełni wyposażone sale szkoleniowe. Przedsięwzięcie przewiduje też zakup specjalistycznych usług doradczych, między innymi w zakresie psychologii biznesu, technik zarządzania, rachunkowości, etyki, zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Wartą 3,8 miliona złotych inwestycję zrealizuje Grudziądzki Park Przemysłowy. Inkubator powstanie do końca 2013 roku.
Dofinansowanie z RPO wesprze też modernizację pracowni edukacyjnych w Centrum Kształcenia Praktycznego. W ramach realizacji przedsięwzięcia pracownia obróbki mechanicznej zostanie przebudowana i wyposażona w nowy sprzęt. Powstanie też nowa pracownia diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych. Wartość przedsięwzięcia to prawie 1,5 miliona złotych, a wsparcie ze środków unijnych wynosi ponad 900 tysięcy złotych.
Dotacja w ramach RPO WK-P pomoże też sfinansować instalację systemu iluminacji świetlnej na terenie grudziądzkiej Starówki. Uruchomiona już instalacja podświetla spichrze, Bramę Wodną, Muzeum Miejskie, kościół Niepokalanego Serca NMP oraz budynek Centrum Kultury Teatr. Na realizację przedsięwzięcia trafi ponad 700 tysięcy złotych wsparcia z RPO. Wartość projektu to ponad milion złotych.

27.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wzięli udział w uroczystym otwarciu stacji uzdatniania wody w Grudziądzu, zmodernizowanej dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
To część wartego 20 milionów złotych projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej Grudziądza, realizowanego przez samorządową spółkę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia. Przedsięwzięcie znalazło się na liście projektów kluczowych RPO WK-P, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na jego realizację to 10,7 mln złotych.
Uroczystość połączona była z odsłonięciem rzeźby oraz tablicy upamiętniającej Bronisława Malinowskiego, tragicznie zmarłego mistrza olimpijskiego w lekkiej atletyce, który był pracownikiem Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu.
Modernizacja stacji uzdatniania wody polegała na usprawnieniu technologii, wymianie energochłonnych urządzeń, skorodowanych rurociągów i armatury oraz wprowadzeniu pełnej automatyzacji i monitorowania procesu. Wymieniono też wyeksploatowane i energochłonne pompy, zmieniono system napowietrzania wody surowej oraz zakupiono nowoczesne urządzenia do dezynfekcji, eliminujące drobnoustroje za pomocą promieni UV. W ramach modernizacji i rozbudowy ujęcia wody powstało sześć nowych studni głębinowych z przyłączami wodociągowymi. Zmodernizowany został też proces sterowania pracą wszystkich ujęć.
Częścią projektu jest też wymiana oraz rozbudowa sieci wodociągowej miasta. Zakończyła się już budowa nowego dwukilometrowego odcinka sieci, który połączył osiedle Rządz i dzielnicę Mniszek. Trwają też prace związane z wymianą starych odcinków sieci o dużej awaryjności oraz wykonanych z rur azbestowo-cementowych, o łącznej długości ponad jedenastu kilometrów.

27.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, które odbyły się w Toruniu.
Po mszy świętej w Kościele Garnizonowym uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ-AK na Placu Św. Katarzyny w Toruniu. W ramach obchodów zorganizowano również pokaz zabytkowego i współczesnego sprzętu wojskowego oraz inscenizację historyczną. Wśród wydarzeń odtwarzanych przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Nordland można było podziwiać m.in. przekroczenie polskiej granicy przez Niemców w 1939 r., zdobywanie broni, audycję podziemnego radia, łapankę i zamach na Kutscherę.

28.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

28.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach z okazji Dnia Służby Celnej, podczas których Izbie Celnej w Toruniu przekazano sztandar ufundowany przez społeczny komitet fundacyjny. Wśród fundatorów sztandaru są, oprócz Marszałka Całbeckiego, Wojewoda Ewa Mes i Prezydent Michał Zaleski.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w bazylice katedralnej pw. Świętych Janów, po której celnicy i goście, w asyście pocztów sztandarowych i wojskowych kompanii honorowych, udali się na Rynek Staromiejski, gdzie odbyła się właściwa ceremonia przekazania chorągwi oraz oficjalne wystąpienia.
Tego samego dnia zasłużeni pracownicy toruńskiej Izby Celnej odebrali w Dworze Artusa odznaczenia państwowe i resortowe oraz otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe.
Izba Celna w Toruniu    funkcjonuje od 1 maja 2002 r. i jest jedną z 16 izb celnych w kraju. Toruńska jednostka obejmuje teren województwa kujawsko-pomorskiego. W obrębie Izby Celnej w Toruniu funkcjonują 2 urzędy celne z 5 oddziałami celnymi.

28.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystym otwarciu nowych pomieszczeń Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu.
Zabytkowa kamienica przy ul. Kasztelańskiej 22 wyremontowana została przy wykorzystaniu wsparcia unijnego na poziomie 70%. W Centrum prezentowana będzie wyjątkowa stała wystawa archeologiczna stworzona pod opieką Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia prof. dr hab. Aleksandry Cofty-Broniewskiej. Ekspozycja zawierać będzie cenne, bo najstarsze zabytki wydobyte z ziemi kujawskiej przez Zespół Badań Kujaw pracujący pod kierownictwem Pani Profesor, a także dzięki Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw „Cuiavia”.
W samodzielnej części kamienicy znajdą się: sala wystaw czasowych i sale twórcze przeznaczone na szkolenia zawodowe i zajęcia dydaktyczne. Powstaną sale do organizowania zajęć kulturalno-terapeutycznych, wystaw malarstwa, fotografii, plastycznych, muzycznych, filmowych. Znajdzie się tam również sekcja plastyczna dla dzieci „Origami – sztuka bez tajemnic”, sekcja dekoracyjno-użytkowa „Studio artystyczne”, sekcja rytmiki „Szkoła rytmu”, sekcja filmowo-montażowa „Okiem obiektywu”, sekcja fotograficzna oraz sekcja informatyki
Pomieszczeniami przy ul. Kasztelańskiej 22 zarządza Kujawskie Centrum Kultury, które administruje także Instytutem Prymasa Józefa Glempa i stałą wystawą solnictwa w budynku teatru miejskiego przy pl. Klasztornym 2.

29.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym otwarciu ośrodka wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży. Obiekt ośrodka powstał dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dwukondygnacyjny budynek, który powstał przy Hallera 36a, pomieści noclegownię i schronisko dla bezdomnych oraz mieszkania chronione. Diecezjalna Caritas – współpracując ze służbami pracy i pomocy społecznej – będzie w nim prowadzić przygotowany przez specjalistów program wychodzenia z bezdomności, łączący elementy resocjalizacji i rehabilitacji społecznej. Ośrodek zatrudnia między innymi psychologów, a pierwszych pensjonariuszy przyjmie już 1 października.
W placówce, której budowę zakończono w sierpniu, działają już świetlica środowiskowa dla dzieci, punkt bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, magazyn pomocy żywnościowej oraz obsługiwany przez pielęgniarkę gabinet zabiegowy.
Inwestycja kosztowała nieco ponad 2 miliony złotych, wsparcie z RPO WK-P wyniosło 1,3 mln złotych.

30.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii wręczenia Jadwidze i Annie Góreckim – żonie i córce wybitnego polskiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego – przyznanego honorowego doktoratu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Piątkowa uroczystość z akademickim ceremoniałem odbyła się podczas wieczoru festiwalowego Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w Filharmonii Pomorskiej, na którym można było usłyszeć koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową opus 40 i „Capriccio” Henryka Mikołaja Góreckiego oraz poemat symfoniczny „Krzesany” Wojciecha Kilara. Partie fortepianowe zagrała Anna Górecka, a Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej poprowadził Zygmunt Rychert.
Henryk Mikołaj Górecki, jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów muzyki klasycznej, był przez wiele lat związany z bydgoskim środowiskiem muzycznym i akademickim. Senat UKW przyznał mu doktorat honoris causa jeszcze za życia, w 2009 roku, ale pogarszający się stan zdrowia artysty nie pozwolił na przeprowadzenie ceremonii wręczenia, planowanej najpierw w Bydgoszczy, a później w Zakopanem.

30.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkali się z merem litewskiego rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem. Rozmowa dotyczyła możliwości nawiązania współpracy z regionem oraz realizacji wspólnych inicjatyw.
W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele toruńskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kosicka i Kazimierz Zasadowski. Podczas rozmowy omówione zostały możliwości podjęcia współpracy między innymi w zakresie gospodarki, turystyki i wymiany młodzieży.
Gmina rejonowa Soleczniki położona jest w południowo-wschodniej Litwie, w okręgu wileńskim. Zamieszkuje ją ponad 30 tysięcy Polaków, co stanowi 80 procent ludności regionu. Centrum administracyjnym gminy jest położone 45 kilometrów od Wilna miasto Soleczniki.

30.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w rozpoczęciu nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
W trakcie uroczystej inauguracji Marszałek Całbecki wręczył prof. Antoniemu Zabłudowskiemu, Dziekanowi Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki, Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniesis w uznaniu zasług dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rektor UTP profesor Antoni Bukaluk odebrał natomiast z rak Przewodniczącej Sejmiku Województwa Doroty Jakuty przyznaną uczelni przez Sejmik Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią integrującą nauki rolnicze i techniczne. Pierwotnie kształcił studentów jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy, później nosił nazwę Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, a w 2006 roku uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Dzisiaj UTP kształci około 10 tysięcy studentów i zatrudnia 1,3 tysiąca pracowników.

30.09. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał z przedstawicielami bydgoskiej spółki Stara Farbiarnia umowę gwarantującą wsparcie środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego budowy czterogwiazdkowego hotelu w rejonie bydgoskiego Starego Miasta.
Ceremonia podpisania umowy odbyła się w namiocie rozbitym na Wyspie Młyńskiej, która odzyskała blask także dzięki środkom RPO WK-P. Obecnie budowana jest uzupełniająca ten zabytkowy zespół urbanistyczny nowoczesna marina.
Nowy hotel, który powstanie w zabytkowym budynku pofabrycznym w kompleksie Wenecji Bydgoskiej nad Młynówką, pomyślany został jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta nad Brdą. Oprócz części hotelowo-noclegowej, oferującej 103 pokoje i apartamenty, będzie wyposażony także w segment konferencyjny, spa z basenem i klubem fitness oraz podziemny parking. Pierwszych gości przyjmie w połowie przyszłego roku. Wartość projektu to 38,5 mln złotych, wartość wsparcia z RPO WK-P wyniesie 5,3 mln złotych.

30.09. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w konferencji „Kujawsko-Pomorskie – mój region w Europie”. Podczas spotkania zasłużeni pracownicy samorządowi oraz jednostek służby zdrowia otrzymali złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę, odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz wyróżnienia z okazji jubileuszu długoletniej pracy.
Konferencję rozpoczęła prezentacja na temat wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej pozostających w dyspozycji samorządu województwa. Uroczystość zakończył musical „My Fair Lady” Frederica Loewe’ego i Alana Lernera w reżyserii Macieja Korwina. Orkiestrę Opery Nova poprowadził Maciej Figas.

30.09. – Marszałek Piotr Całbecki w Bydgoszczy oraz Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w Mogilnie wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Budowlanych.
Podczas uroczystości w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy rozstrzygnięto konkursy „Wnętrze na medal Pomorza i Kujaw 2011 roku” i „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2011 roku”. Celem konkursów jest ukazywanie i promowanie dobrego budownictwa w regionie kujawsko-pomorskim oraz inspirowanie twórczych działań zespołów projektowych i wykonawczych w dziedzinie budownictwa i architektury. Wyróżnieni otrzymali m.in. Złote i Platynowe Kielnie.
Uroczystości z okazji Dnia Budowlanych w powiecie mogileńskim zorganizowało Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Na obchody zaproszono nie tylko przedstawicieli branży budowlanej z terenu powiatu, lecz również przedstawicieli branży budowlanej zaangażowanej w inwestycje budowlane na obszarze całego powiatu mogileńskiego.

30.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystych obchodach z okazji Roku Ulryka von Wilamowitz-Moellendorffa w Strzelnie. W ramach wydarzenia zorganizowano konferencję naukową, podczas której swoje wystąpienia wygłosili: prof. dr hab. Włodzimierz Appel z UMK, dr Tomasz Łaszkiewicz, inowrocławski historyk regionalista Edmund Mikołajczak i Jacek Secha, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Strzelnie.
Ulryk von Wilamowitz-Moellendorff urodził się w 1848 r. w Markowicach na Kujawach. Był jednym z najwybitniejszych niemieckich badaczy antyku, profesorem uniwersytetów w Gryfii, Getyndze i Berlinie. Od 1910 r. był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Zmarł w 1931 r. w Berlinie.

01.10. – Marszałek Piotr Całbecki powitał przy nabrzeżu Narodowego Centrum Żeglarstwa w Gdańsku wracającą po 502 dniach żeglugi załogę rejsu „Solanus”.
Jacht RTW Bydgostia, na żaglach którego widniał herb naszego województwa, pokonał trasę wzdłuż północno-zachodnich wybrzeży Kanady (tzw. Przejście Północno-Zachodnie) oraz opłynął obie Ameryki – Północną i Południową. Jednym z głównych partnerów rejsu „Morskim szlakiem Polonii”, który przejdzie do historii światowego żeglarstwa, był Samorząd Województwa, a honorowym patronem przedsięwzięcia został Marszałek Całbecki.
W najdłuższy w dziejach żeglarstwa w naszym regionie rejs „Solanus” wyruszył 16 maja 2010 roku. Bydgoscy żeglarze, Roman Nowak i Witold Kantak z kapitanem Bronisławem Redlińskim na czele, pokonali prawie 42 tysiące kilometrów – więcej niż wynosi obwód równika. Najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne było pokonanie Arktyki, czyli przepłynięcie pod żaglami z Grenlandii do Kanady i dalej wzdłuż północnych wybrzeży tego kraju. Wyprawa wiodła „Morskim szlakiem Polonii” ponieważ jej uczestnicy w wielu portach m.in. w kanadyjskim Vancouver, spotykali się z mieszkającymi tam Polakami.

01.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w jubileuszowych obchodach 50-lecia Szkoły Podstawowej im. A.A. Michelsona w Strzelnie.
Obchody zapoczątkowała msza święta w Bazylice Świętej Trójcy w Strzelnie, po której odbył się koncert orkiestry dętej i chóru „Harmonia” ze Strzelna.
Po zakończeniu uroczystości w bazylice, rozpoczęła się oficjalna część jubileuszu, podczas której m. in. odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą patronowi szkoły.

03.10. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w rozpoczęciu nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas inauguracji odbyło się również uroczyste otwarcie nowoczesnego budynku Collegium Humanisticum, które powstało dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Inaugurację roku akademickiego na UMK rozpoczęło tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim. Główne uroczystości odbyły się w uniwersyteckiej auli na Bielanach. Szczególne wyróżnienie UMK, Convallaria Copernican, otrzymał Biskup Toruński Andrzej Suski.
Odbyła się też immatrykulacja studentów pierwszego roku, wręczono nagrody i wyróżnienia, a inauguracyjny wykład wygłosił profesor Andrzej Skowroński.
Budowa Collegium Humanisticum to pierwszy etap realizacji koncepcji stworzenia nowego kampusu, w którym znajdą się pomieszczenia dydaktyczne i badawcze wszystkich uniwersyteckich kierunków humanistycznych. Jako pierwsi zajęcia w nowym gmachu rozpoczną studenci historii i neofilologii. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 76 milionów złotych, z czego 42 miliony złotych pochodzą z RPO WK-P. W przyszłości Collegium Humanisticum będzie mogło być rozbudowywane o kolejne moduły wydziałowe, które korzystać będą ze wspólnej części dydaktycznej. Docelowo będzie to pięciosegmentowy obiekt o łącznej powierzchni około 25.535 m?, który pomieści trzy wydziały: humanistyczny, filologiczny i pedagogiczny.

03.10. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał z Prezydentem Grudziądza Robertem Malinowskim list intencyjny w sprawie budowy Środowiskowego Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii w Grudziądzu. Uroczystość odbyła w grudziądzkim ratuszu.
Przedmiotem listu intencyjnego jest współpraca pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Grudziądz w celu utworzenia Środowiskowego Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii w Grudziądzu, a celem przedsięwzięcia jest popularyzacja kompetencji kluczowych, czyli nauk matematyczno-przyrodniczych, językowych i ICT wśród uczniów wszystkich szczebli kształcenia, studentów oraz społeczności lokalnej regionu.
Projekt „Środowiskowe Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii” to autorski pomysł Samorządu Województwa, który polega na budowie specjalistycznych obiektów, w których powstaną nowoczesne laboratoria nauk przyrodniczych uzupełnione o obserwatorium astronomiczne „Astrobaza Kopernik”. Istotnym elementem laboratorium jest znane na świecie MultiCentrum stanowiące środowisko swobodnego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii.
W pomieszczeniach Centrum znajdzie się także miejsce na eksponowanie stałych i czasowych wystaw poświęconych naukom przyrodniczym.

03.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu kształci przyszłych nauczycieli języków obcych w trzech specjalnościach: język angielski, niemiecki i francuski. W Kolegium kształci się dziś około 320 słuchaczy. Podstawą kształcenia są autorskie programy nauczania, opracowane przez nauczycieli Kolegium we współpracy z pracownikami naukowymi UMK, zgodne z nowymi standardami kształcenia nauczycieli MEN. Swoim słuchaczom oraz pracownikom Kolegium udostępnia bogato wyposażoną bibliotekę, czytelnię oraz mediotekę, a także pracownię komputerową, gdzie słuchacze mają możliwość kształcenia swojego warsztatu metodycznego i „technicznego”, np. poprzez uczestnictwo w zajęciach komputerowych.

04.10. – Marszałek Piotr Całbecki udał się z wizytą do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w Jaksicach, gdzie spotkał się z pracownikami wszystkich ośrodków w regionie.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca br. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nadzór nad ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi zostanie przekazany marszałkom województw, a publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzone przez powiaty ulegną likwidacji z dniem wejścia w życie cytowanej ustawy, czyli 1 stycznia 2012 r. Marszałkowie województw muszą powołać ośrodki adopcyjne do 31 grudnia 2011 r. Przepisy określają, że do 15 stycznia 2012 r. podmiot prowadzący ośrodek opiekuńczo-adopcyjny powinien przekazać marszałkowi dokumentację dotyczącą osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz prowadzonych procedur przysposobienia.
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonują obecnie cztery publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze: w Toruniu, Bydgoszczy, Jaksicach i Włocławku.

04.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu powstała w 2009 roku i jest to pierwsza tego typu uczelnia w Europie. WSFH stwarza dogodne warunki do współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane konferencje, sympozja oraz seminaria maja charakter otwarty i są skierowane zarówno do studentów oraz doktorantów z kraju, jak również z zagranicy.

04-05.10 – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji „Podejście LEADER po roku 2013 wobec nowych wyzwań dla rozwoju obszarów wiejskich Europy”, która odbyła się w Koszęcinie z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Województwa Śląskiego i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Podczas debaty omówiono m.in. przyszłości obszarów wiejskich w kontekście programu LEADER, perspektywę lokalną programu w Europie i Polsce, międzynarodowe projekty współpracy (TNC) i udoskonalone strategie rozwoju.

05.10. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

05.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej.
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego jest wyższą uczelnią kościelną - instytucją przystosowaną do przygotowania alumnów do kapłańskiej posługi na terenie Diecezji Toruńskiej.
Seminarium zostało powołane do istnienia Dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego z dnia 8 września 1993 r., a swą działalność rozpoczęło rok później. Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 15 października 1994 roku w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

05.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy to jedyna wyższa uczelnia artystyczna w regionie. Kształci blisko pół tysiąca kompozytorów, instrumentalistów, wokalistów i reżyserów dźwięku. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego należący do uczelni dawny gmach Opery Nova przy ulicy Gdańskiej odzyskuje dawny wygląd i zyskuje nowoczesne zaplecze dydaktyczne przystosowane do potrzeb młodych artystów.

05-08.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w szczycie Global Education Technology Summit (GETS) 2011, który odbył się w Berlinie.
Podczas szczytu jego uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami użytecznymi w edukacji, poznać zintegrowane strategie rozwiązywania problemów w uczeniu się i nauczaniu. W ramach spotkań przedstawiono również dotychczasowe osiągnięcia technologiczne w edukacji i zaprezentowano pozytywne wyniki zastosowania rozwiązań technicznych w oświacie.

06.10. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczyli w uroczystym otwarciu Centrum Stomatologii przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Nowe oblicze placówki to efekt wojewódzkiego programu dużych inwestycji medycznych oraz przypieczętowanej na początku ubiegłego roku fuzji z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym i Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym.
Centrum zajmuje zmodernizowane i zaadaptowane pod jego potrzeby skrzydło Szpitala Dziecięcego przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Toruniu, wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną pozwalającą na leczenie wszelkich stomatologicznych przypadłości. Koszt inwestycji to 12 milionów złotych. Środki pochodzą z kredytu pomocowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Dzięki przekształceniom organizacyjnym placówka stała się kompleksowym ośrodkiem, pozwalającym na koordynację wszystkich aspektów leczenia oraz opiekę stomatologiczną nad pacjentami z powikłaniami i schorzeniami układowymi, a także kobietami w ciąży i osobami specjalnej troski. Oprócz poradni – w tym poradni stomatologii dziecięcej, chirurgii szczękowo-twarzowej, protetyki, chorób przyzębia oraz endodontycznej i ortodontycznej – posiadać będzie kliniczny oddział chirurgii szczękowo-twarzowej. Już wkrótce przeniosą się tu nie tylko przychodnia stomatologiczna funkcjonująca obecnie w zabytkowym budynku przy ulicy Przedzamcze, ale też poradnia i oddział chirurgii stomatologicznej z kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Świętego Józefa. W części szpitalnej przewidziano sześć pokoi dla pacjentów oraz gabinet leczenia w znieczuleniu ogólnym. Pierwsi pacjenci skorzystają z pomocy w nowym Centrum jeszcze w listopadzie. Poradnie przy Przedzamczu zostaną wygaszone do końca roku.

06.10. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z mistrzem Europy i Świata w kajakarstwie Piotrem Siemionowskim. Na spotkaniu obecny był również trener sportowca, Mariusz Słowiński.
Złoty medalista kajakarskich mistrzostw świata w węgierskim Szegedzie jest zawodnikiem bydgoskiego klubu Zawisza, otrzymał od gospodarza województwa specjalną nagrodę – czek na 12 tysięcy złotych.
Urodzony w 1988 roku Piotr Siemionowski jest kajakarzem WKS Zawisza Stowarzyszenie Sportów Wodnych w Bydgoszczy. W sierpniu podczas mistrzostw świata w węgierskim Szegedzie wywalczył złoty medal na dystansie 200 metrów. Jest również tegorocznym złotym medalistą Mistrzostw Europy, które odbyły się w Belgradzie. Uzyskał dla Polski kwalifikację do startu na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Kajakarz był trzykrotnie stypendystą Marszałka, jest także laureatem nagród przyznawanych przez Zarząd Województwa za sportowe osiągnięcia.

06.10. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył nominacje członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych III kadencji.
Rada składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli Wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających na terenie województwa organizacji pozarządowych i fundacji. Jest ona powoływana decyzją Marszałka Województwa na czteroletnią kadencję.
W swoich działaniach rada zajmuje się inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacją ich praw oraz opiniowaniem uchwał i programów działań dotyczących osób niepełnosprawnych.

06-07.10. – Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu rocznym z Komisją Europejską, które odbyło się w Łodzi. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem spotkania było omówienie realizacji w 2010 roku Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz przedstawienie horyzontalnych kwestii dotyczących Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

07-08.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach jubileuszu 25-lecia Sakry Biskupiej Księdza Biskupa Diecezji Toruńskiej Andrzeja Suskiego.
W piątek, 7 października, odbył się współorganizowany przez Marszałka Całbeckiego uroczysty koncert na cześć jubilata, a następnego dnia wierni diecezji toruńskiej spotkali się na mszy dziękczynnej w diecezjalnym sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia.
Piątkowy koncert w auli głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zorganizowali wspólnie marszałek województwa, prezydent Torunia oraz Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Senat uczelni. W programie znalazła się wiązanka popularnych utworów muzyki klasycznej w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego oraz tenorów Tomasza Kuka, Adama Sobierajskiego i Adama Zdunikowskiego. Darem jubileuszowym dla Księdza Biskupa była replika skradzionej rzeźby Madonny Toruńskiej, która stanie w Katedrze Świętych Janów.
4 października 1986 ksiądz doktor Andrzej Suski, z doktoratem z teologii uzyskanym na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ówczesny wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, przyjął święcenia biskupie w płockiej katedrze i został biskupem pomocniczym diecezji płockiej. Sześć lat później, kiedy papież Jan Paweł II powołał do życia diecezję toruńską, mianował go jej pierwszym pasterzem. Biskup Suski jest jednocześnie wielkim kanclerzem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski.

09.10. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich w Kościele Akademickim oo. Jezuitów pw. Ducha Świętego wysłuchali koncertu symfonicznego „Beatus”, na który złożyły się kompozycje Michała Lorenca, jednego z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej. Była to polska premiera muzycznego hołdu papieżowi Janowi Pawłowi II, wykonanego po raz pierwszy w maju tego roku w Rzymie, na zakończenie uroczystości beatyfikacyjnych.
W programie koncertu znalazła się muzyka skomponowana do pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Jan Paweł II. Szukałem Was ...” oraz inne utwory. Wykonawcami byli polscy i zagraniczni soliści oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Chór Capella Corale Varsaviana i zespół Des Orient. Za pulpitem dyrygenckim stanął Andrzej Borzym jr.

07.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystościach jubileuszowych 50-lecia Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.
Z okazji rocznicy zorganizowano uroczystą akademię, podczas której zaprezentowali się uczniowie szkoły i zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. Dzień później w ZS nr 3 spotkali się zaproszeni goście, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice oraz cała społeczność szkolna. Osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju i funkcjonowania placówki otrzymały z rąk dyrektora specjalne podziękowania. Szkoła została także nagrodzona Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888 w Wołuczy, gmina Rawa Mazowiecka, a zmarła 7 maja 1967 w Warszawie. Była pedagogiem, profesorem i twórczynią pedagogiki specjalnej w Polsce.

07.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mogilnie, który odbył się w Goryszewie.
Podczas spotkania zdano relację z funkcjonowania dotychczasowego Zarządu Oddziału, wybrano nowe władze Oddziału oraz delegatów na zjazd Oddziału Wojewódzkiego.
Mogileński Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP powstał w 1998 r. na skutek zmian administracyjnych w Polsce. Pierwsze zebranie organizacyjne Zarządu w Mogilnie odbyło się dnia 7 grudnia tego samego roku.

10.10. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał z Radą Okręgową Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy pomiędzy Izbą a Samorządem Województwa.
Celem podpisania listu jest wymiana informacji, konsultacje i analiza potrzeb i perspektyw rozwoju budownictwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz możliwość uzyskania opinii samorządu zawodowego budownictwa jako eksperta zbiorowego w zakresie zmian przepisów prawa, funkcjonowania urzędów administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwa średniego i wyższego. Współpraca pomiędzy obydwoma jednostkami dotyczy również wymiany doświadczeń i opinii oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju i promocji województwa kujawsko-pomorskiego, zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w budownictwie oraz wdrożeń osiągnięć nauki do praktyki.
Oprócz wyżej wymienionych, powołane zostanie forum dyskusyjne oraz zorganizowane zostaną konferencje, sympozja, seminaria i szkolenia poświęcone szeroko rozumianemu budownictwu wszystkich branż i specjalności oraz zagospodarowaniu przestrzeni.
Dzięki kooperacji Samorządu Województwa z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizowany zostanie także wraz z Okręgową Izbą Architektów coroczny konkurs „Perły Przestrzeni Pomorza i Kujaw”, honorujący osoby fizyczne sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (lub zespoły tych osób) za najlepsze realizacje budowlane i urbanistyczne w danym roku.

10.10. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Niemiec, Rüdigerem Freiherr von Fritsch. Podczas spotkania omawiano realizację wspólnych międzyregionalnych przedsięwzięć.
Rüdiger Freiherr von Fritsch jest ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce od lipca 2010 roku. Karierę w dyplomacji rozpoczął po studiach historycznych i germanistycznych. Od 1986 do 1989 roku był referentem politycznym w ambasadzie RFN w Warszawie. Do jego zadań należało między innymi utrzymywanie kontaktów z ówczesną opozycją w Polsce. Następnie do 1992 roku pełnił funkcję referenta ds. prasy i kultury w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Nairobi. Pracował też w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w przedstawicielstwie Niemiec przy Unii Europejskiej w Brukseli. Bezpośrednio przed objęciem teki ambasadora w Polsce przez trzy lata kierował wydziałem gospodarki i rozwoju niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

10.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Adam Bezwiński.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest największą w Bydgoszczy i drugą co do wielkości uczelnią na Kujawach i Pomorzu. Zatrudnia ponad 700 nauczycieli akademickich, kształci 15 tysięcy studentów.
Dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczelnia realizuje dwie duże inwestycje służące rozwojowi bazy dydaktycznej i naukowej – budowę Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu oraz gmachu biblioteki głównej.

10-13.10. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS 2011, które odbyły się w Brukseli.
W ramach przedsięwzięcia w brukselskim teatrze Saint Michel odbył się organizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach II Polsko-Japońskiej Wymiany Kulturalnej uroczysty koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pod batutą międzynarodowej sławy maestro Mitsuyoshi Oikawy. Jako solista wystąpił Paweł Wakarecy, młody pianista z naszego regionu wyróżniony w ubiegłorocznym Konkursie Chopinowskim. Środki zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczone na naukę w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dwóch utalentowanych japońskich muzyków, pochodzących z regionu dotkniętego tsunami.
Nasz region prezentował się też w „Miasteczku Polskim”, gdzie zaprezentowano realizowane w naszym regionie projekty budowy Astrobaz, odnowy uzdrowisk w Ciechocinku i Inowrocławiu oraz rozwoju usług turystycznych w Borach Tucholskich. Podczas warsztatów przedstawiono także projekt wyposażenia szkół podstawowych w regionie w tablice interaktywne. Kujawsko-Pomorskie promowało się również na stoisku regionalnym przygotowanym wspólnie z władzami Bydgoszczy i Torunia.
Organizowane co roku w Brukseli „Open Days” to największa unijna impreza poświęcona samorządom, bogata w konferencje, debaty, seminaria i imprezy towarzyszące.

11.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z grupą polskich uczniów z Suderwy pod Wilnem. Wicemarszałek Kurzawa przybliżył dzieciom podział administracyjny Polski oraz opowiedział młodzieży o historii naszego województwa, jego organizacji, podziale, największych miastach, najważniejszych atrakcjach turystycznych, symbolach województwa i jego władzach, a także o organizacji i pracy Sejmiku Województwa.

12.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa był gościem konferencji zatytułowanej „Grudziądz – inwestycje i rozwój”, poświęconej promocji oferty inwestycyjnej regionu. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miasta Grudziądza oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Spotkanie dedykowane było m.in. przedstawicielom organizacji gospodarczych, izbom gospodarczym, potencjalnym inwestorom oraz przedstawicielom placówek dyplomatycznych działających na terenie Polski, zajmujących się pionem gospodarczym.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 60 z 150
 
 
 


Dzisiaj jest: wtorek, 23-09-2014
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

WTR

menu kulturalne


Baner - Portal video

ZIT

Razem dla BiT

Nagrody i Medale


Eurolot

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Konkurs

Inne ważne linki

Newsletter UM


Statystyki strony
odwiedzających: 64926210
Aktualnie jest 96 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007