TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Styczeń 2015 > »
P W Ś C P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Pre-komitet Monitorujący
Kalendarium prac Zarządu w okresie 12.09.12 - 21.09.12 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

11-12.09. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013. Debata odbyła się w Sopocie z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Podczas spotkania podsumowano audyty operacji oraz audyty systemów zarządzania i kontroli RPO oraz przedstawiono doświadczenia z perspektywy finansowania 2004-2006 w dziedzinie zachowania trwałości projektów. Omówiono także kwestie związane z nową perspektywą finansową i odzyskiwaniem środków w kontekście ostatnich wyroków WSA i NSA.

12.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

12.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji zatytułowanej „Specjalne Strefy Ekonomiczne a rozwój lokalny i regionalny w kontekście konkurencyjności i uwarunkowań rozwoju biznesu globalnego”, która odbyła się we Frydrychowie. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
Podczas debaty dyskutowano m.in. o lokalnych i regionalnych zmianach w rozwoju społeczno-gospodarczym w świetle nowych inwestycji realizowanych na obszarach objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz o uwarunkowaniach i oddziaływaniach instrumentów wsparcia nowych i innowacyjnych inwestycji. Nie zabrakło także informacji o nowych inwestycjach na terenach PSSE w kontekście rozwoju biznesu globalnego na przykładzie TZMO.
Grupa TZMO powstała w 1951 r. i jest wiodącym europejskim producentem i dostawcą produktów medycznych, artykułów higienicznych i kosmetycznych na rynek światowy. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesnymi technologiami produkcji, dzięki czemu dostarcza produkty tylko najwyższej jakości.

12.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich otworzył 50. Bydgoski Festiwal Muzyczny, którego inauguracyjny koncert odbył się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Festiwal kończy tegoroczny cykl dużych międzynarodowych imprez artystycznych, organizowanych przez instytucje kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
Tegoroczny festiwal odbywa się w odsłonie Musica Antiqua Europae Orientalis. W programie znalazło miejsce siedemnaście wieczorów wypełnionych religijną i świecką muzyką dawną w wykonaniu wybitnych solistów, zespołów i chórów z Europy oraz Japonii, Iranu i Izraela. Wydarzenie otworzyli gwiazda barokowej kameralistyki, międzynarodowa grupa L’Arpeggiata, złożona z wybitnych wokalistów i instrumentalistów specjalizujących się w muzyce baroku, i  mistrzowie korsykańskiej polifonii męski kwintet wokalny Barbara Fortuna. Wśród znakomitych wykonawców warto jeszcze wymienić chór mnichów z monastyru Wałaam w rosyjskiej Karelii i brytyjski Philip Pickett and The Musicians of The Globe oraz rodzimy Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedaniensis. Na finał zabrzmią Bachowska wielka msza h-moll i „Missa pro pace” Wojciecha Kilara.
W ramach nowego, opartego o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mechanizmu finansowania pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne, Urząd Marszałkowski w Toruniu wsparł w tym roku organizację czterech międzynarodowych festiwali. Na tegoroczną edycję Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego przeznaczono 450 tys. zł.

13.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył halę sportową przy Szkole Podstawowej w Krusinie (gmina Lisewo, powiat chełmiński). To kolejna inauguracja obiektu sportowego, który powstał przy udziale środków finansowych rozdysponowanych przez samorząd województwa.
Nowo wybudowana sala gimnastyczna ma wymiary 17,5 na 23,7 m, salkę do ćwiczeń oraz zaplecze socjalne, ciąg komunikacyjny i kotłownię. Obiekt wykorzystywany będzie przez dzieci i młodzież szkolną, lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe oraz mieszkańców gminy.
Wartość przedsięwzięcia to 1,8 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel w sumie ponad 300 tys. zł z budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Kujawsko-Pomorskiem powstało w ostatnim pięcioleciu kilkaset obiektów sportowych. Wśród nich jest prawie 200 Orlików, hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony i pływalnie. Od początku kładziono nacisk na rozbudowę infrastruktury sportowej nie tylko w największych miastach, ale także mniejszych miejscowościach regionu, aby dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych posiadało jak najwięcej mieszkańców Kujaw i Pomorza.

13-14.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w Konwencie Marszałków RP, który odbył się w Zielonej Górze.
Pierwszego dnia przedstawiono informację o stanie przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz program budowy dróg i autostrad. Zaprezentowano także typy programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspierających aktywizacje społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Drugiego dnia Konwentu dyskutowano o aktualnych problemach w ochronie zdrowia i planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok. Nie zabrakło także prezentacji inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Polska dotyczącej pomocy Polakom na Kresach Wschodnich.
Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, reprezentującym interesy 16 województw. Jego inicjatorem był Jan Olbrycht – Marszałek Województwa Śląskiego, który zwołał pierwsze posiedzenie Konwentu w grudniu 1998 r. W posiedzeniach Konwentu oprócz marszałków udział biorą także inni przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci administracji rządowej oraz przedstawiciele instytucji centralnych. Podczas obrad analizuje się propozycje zmian w ustawach i innych przepisach oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Tak skoordynowana współpraca między województwami przyczynia się do bardziej sprawnego i zrównoważonego zarządzania w skali całego kraju.
Aktualnie Konwentowi Marszałków RP przewodniczy województwo lubuskie.

13.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w konferencji zatytułowanej „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”. Debata, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się w Przysieku.
Podczas spotkania przedstawiono strategię stanowiącą efekt ponad dwuletnich konsultacji i uzgodnień m.in. z jednostkami samorządów wszystkich szczebli, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz niezależnymi ekspertami rolniczych z uczelni publicznych i ośrodków naukowo-badawczych. Nie zabrakło także wymiany doświadczeń i poglądów na temat kierunków rozwoju, które będą najlepsze dla kujawsko-pomorskiej wsi. W trakcie konferencji zostały także zaprezentowane ustalenia prac działającego w Urzędzie Marszałkowskim Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw rozwoju obszarów wiejskich.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 prezentuje polską wizję i oczekiwania odnośnie zmian w politykach unijnych po 2013 roku w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich. Wskazuje też kierunki rozwoju polskiej wsi. Jest to dokument, którego zapisy będą stanowiły podstawę do tworzenia dokumentów programowych dotyczących kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

13.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Przysieku w szkoleniu dla przedstawicieli samorządów gminnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczącym nowych obowiązków gmin, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym z organizowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie.
Podczas seminarium poruszono kwestie związane z aktualnym stanem prawnym w dziedzinie zagospodarowania odpadów w Polsce, z uwzględnieniem wymagań nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zasadami inwestowania w punkty selektywnego zbierania odpadów (nowe zadania gmin). Omówiono także zasady przygotowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz przedstawiono praktyczne przykłady kalkulacji kosztów odpowiedniego systemu.
Celem cyklu szkoleń było zapoznanie przedstawicieli samorządów oraz zainteresowanych stron z zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, jaka winna być prowadzona w gminach. Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znowelizowana ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. Nowelizacja nakłada na gminy szereg nowych obowiązków, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przede wszystkim organizację i nadzór nad całym systemem gospodarowania takimi odpadami. Gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji.

13.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Bydgoszczy w 16. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego i Żywienia Porównawczego, który po raz pierwszy odbywał się w Polsce. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z 24 krajów z 5 kontynentów.
Podczas debaty omówiono kwestie związane m.in. z kontrolą żywieniową i hormonalną oraz walką z otyłością u zwierząt domowych i hodowlanych. Poruszono także zagadnienia dotyczące redukcji masy ciała pod wpływem stresu i zróżnicowanej diety. Nie zabrakło również dyskusji nad adaptacją mięśni do ćwiczeń aerobowych u psów oraz spadkiem energii kotów związanym z nieodpowiednim żywieniem.
Europejskie Towarzystwo Weterynaryjne i Żywienia Porównawczego (The European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, ESVCN) zostało założone przez europejskich żywieniowców w Wiedniu w 1980 r. i wchodzi w skład Europejskiego Towarzystwa Medycyny Weterynaryjnej Chorób Wewnętrznych (The European Society of Veterinary Internal Medicine, ESVIM). Zarząd ESVCN tworzy czterech członków, wybieranych co 3 lata (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik) i Przewodniczący ubiegłej kadencji. ESVCN jest organizacją naukową, niedochodową.
Celem ESVCN jest m.in. wytwarzanie zainteresowania, stymulowanie pracy naukowej i szerzenie wiedzy z zakresu żywienia weterynaryjnego, promowanie przed- i podyplomowego kształcenia w tym zakresie oraz propagowanie stosowania żywienia klinicznego w szkołach weterynaryjnych poprzez współpracę żywieniowców i klinicystów.

14.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 5-lecia działalności Fundacji „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy.
W ramach obchodów zorganizowano konferencję, podczas której zaprezentowano i podsumowano dorobek Fundacji w naszym regionie. Omówiono również rezultaty i efektywność działania Fundacji z punktu widzenia innych jednostek służby zdrowia.
Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” z siedzibą w Bydgoszczy powstała w 2006 r. Zajmuje się bezpłatną, nocną i świąteczną stacjonarną ambulatoryjną oraz wyjazdową opieką lekarską i pielęgniarską w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy i okolicznych gmin. Oferuje także usługi lekarzy internistów, pediatrów, lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej oraz opiekę pielęgniarską. W szeregach Fundacji znajduje się obecnie 37 placówek medycznych. W 2007 r. Fundacja powołała do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą tożsamą z nazwą Fundacji. „Zdrowie dla Ciebie” jest pierwszą organizacją w Polsce prowadzącą pionierską w skali kraju całodobową działalność medyczną w sektorze szeroko zakrojonej opieki medycznej nad pacjentami.  

14.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem honorowym podczas koncertu fortepianowego zorganizowanego w Izbicy Kujawskiej z okazji 230. rocznicy urodzin Justyny z Krzyżanowskich – matki Fryderyka Chopina. Koncert był częścią projektu „Region Chopina”, finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Miał on przybliżać mieszkańcom Kujaw i Pomorza nie tylko muzykę, ale i fakty z życia kompozytora. Największe utwory kompozytora nad jeziorem Długie wykonała Anna Szałucka - studentka III roku Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Niewielka miejscowość otoczona malowniczą przyrodą. To właśnie w tym miejscu na świat przyszła Tekla Justyna z Krzyżanowskich – matka jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. O tym, że w tym miejscu stał rodzinny dom matki Fryderyka, ma przypominać pamiątkowa tablica. Wiadomo, że rodzina Krzyżanowskich spędziła tutaj kilkanaście lat. Potem sprzedała włości i przeniosła się do Żelazowej Woli, gdzie Justyna poznała ojca Fryderyka, Mikołaja.

15.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystych obchodach 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Jeziorach Wielkich.
Jubileusz rozpoczęła msza święta w kościele p. w. Najświętszej Marii Panny. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się do sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, gdzie odbyła się artystyczna część obchodów.

15.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w inauguracji XVIII Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął Marszałek Piotr Całbecki.
Problematyka tegorocznego spotkania nawiązuje do Polski Piastów. Jest to szczególnie trafna tematyka, gdyż Muzeum Archeologiczne w Biskupinie leży na Szlaku Piastowskim, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych w Polsce.
W ramach festiwalu, w ciągu dziewięciu dni (15-23 września), zaplanowano inscenizacje słowno-muzyczne dotyczące dynastii piastowskiej połączone z walkami wojów. Jedna dotyczy burzliwej historii panowania Bolesława Chrobrego zakończonego koronacją, a druga ukazuje zjazd zjednoczeniowy książąt w Gąsawie w 1227 roku i dramatyczne wydarzenia związane ze śmiercią Leszka Białego. Liczne prezentacje poświęcono zajęciom mieszkańców Biskupina i okolic w różnych okresach czasu –  sposobom zdobywania pożywienia, budowy domów, wytwarzania narzędzi, naczyń glinianych, tkanin, ozdób i szklanych paciorków.
Po raz pierwszy zwiedzający mieli okazję zobaczyć zrekonstruowaną wioskę wczesnopiastowską Stari Biskupici składającą się z czternastu chat. Obiekt ten zrekonstruowany przez specjalistów z Wolina tworzy niepowtarzalną atmosferę dla zespołów muzycznych, prezentacji zapomnianych obrzędów i różnorodnych zajęć mieszkańców we wczesnym średniowieczu.
Atrakcyjną formę edukacyjną stanowiły niecodzienne warsztaty nauki pisania głagolicą, wykonywania marzanny, świętojańskich wianków, wieńców dożynkowych czy opanowania tanecznych kroków tańców średniowiecznych. Warsztaty taneczne prowadził zespół „Comhlan” i „Lutaś” z Białorusi,  zagrał „Percival”, a „Ostrovia” pokazała także jak wykonywano instrumenty muzyczne. W wydawanej codziennie bezpłatnej „Gazecie Biskupińskiej” zamieszczano plan rezerwatu i aktualny program.
W pawilonie muzealnym na wystawie „Tajemnice Góry Świętego Wawrzyńca” zwiedzających zachwyciły piękne zabytki, plon wieloletnich badań wykopaliskowych badaczy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ciekawych aranżacjach, przy dźwiękach z pól i lasów, można było poznać opowieść o pasjonujących dziejach okolic Chełmna z czasów poprzedzających lokację tego miasta. Do udziału w licznych konkursach z nagrodami animatorzy zaprosili dzieci, młodzież i dorosłych.
Organizatorem XVIII Festynu Archeologicznego są Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (instytucja kultury Urzędu Marszałkowskiego) oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

16.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Dożynkach Prezydenckich 2012, które tradycyjnie już odbyły się w Spale.
Święto Plonów rozpoczęła msza święta w Kaplicy Polowej Armii Krajowej z udziałem Pary Prezydenckiej, po czym barwny korowód dożynkowy wyruszył na stadion Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa.
Dożynkom Prezydenckim w Spale towarzyszyły liczne atrakcje, m.in. pokazy rzemiosła i rękodzieła artystycznego, kiermasz tradycyjnej polskiej żywności, występy zespołów ludowych oraz tzw. Miasteczko Regionów, w którym prezentowane były uroki i osiągnięcia poszczególnych województw.
Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich gospodarzy podczas ostatnich żniw.
To święto mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych, jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory i prośbą o pomyślność w przyszłym. Szczególne jest również miejsce ich zorganizowania – Spała. To tutaj w latach 1927-1938 prezydent Ignacy Mościcki obejmował patronat nad uroczystościami, dzięki czemu Dożynki Prezydenckie zyskały wymiar państwowy. Po 62 latach, w 2000 roku reaktywował tę tradycję prezydent Aleksander Kwaśniewski. W latach 2006-2008 dożynki w Spale miały charakter regionalny. W 2009 roku powrócił do nich Lech Kaczyński. Bronisław Komorowski jest czwartym prezydentem, który przyjeżdża do Spały.

17.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu współfinansowanego ze środków Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych przebudowanego i gruntownie zmodernizowanego Centrum Żywieniowego przy Centrum Onkologii (CO) im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Inwestycja jest częścią wartego 100 mln zł projektu rozbudowy i modernizacji CO, finansowanego przez Samorząd Województwa.
Dzięki modernizacji szpitalnego segmentu żywieniowego centrum może uruchomić istotne dla pacjentów innowacyjne rozwiązanie dotyczące serwowania posiłków. Ci z nich, którym pozwala na to stan zdrowia, będą je mogli spożywać nie na salach chorych, a w eleganckiej i przestronnej szpitalnej restauracji.
Co ważne, do jadłodajni będą też mogli zaprosić odwiedzających ich gości.
Wartość inwestycji to 7,4 mln zł, wartość finansowania Samorządu Województwa (za pośrednictwem wojewódzkiej spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne) to blisko 6 mln zł.
Na finiszu jest obecnie inna ważna inwestycja Centrum Onkologii, budowa Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) z halą sportową i 25-metrowym basenem pływackim oraz zespołem siłowni i urządzeniami do hydroterapii, a także centrum konferencyjno-szkoleniowym. Kompleks będzie służył rekonwalescentom i osobom niepełnosprawnym, a także wszystkim mieszkańcom regionu. W oddanej do użytku części PARiS funkcjonuje już Zakład Rehabilitacji, pozostałe roboty budowlane zakończą się w grudniu, a prace wyposażeniowe będą wymagały kolejnych sześciu miesięcy. Koszt przedsięwzięcia to 40 mln zł.  
Modernizacja i rozbudowa CO jest realizowana w ramach kujawsko-pomorskiego medycznego pakietu stulecia, czyli wielkiego wojewódzkiego programu inwestycyjnego, w ramach którego najważniejsze lecznice w regionie są modernizowane i rozbudowywane. Program wartości blisko 0,5 mld zł finansowany jest długoterminowym kredytem pomocowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

17.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystościach Dnia Sybiraka upamiętniających 73. rocznicę agresji ZSRR na Polskę.
Obchody zorganizowane przez bydgoski oddział Związku Sybiraków rozpoczęły się w południe mszą świętą w katedrze bydgoskiej. Po nabożeństwie, na Starym Rynku odbyła się manifestacja patriotyczna. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy „Zesłańcy – Sybiracy - Deportowani” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.
Dzień Sybiraka to zjazd odbywający się corocznie 17 września w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę. Od 1991 r. organizowany jest przez Związek Sybiraków, polską organizację grupującą byłych zesłańców. Najważniejsze w tym dniu jest przypominanie prawdziwych losów zesłańców, spisywanie relacji od żyjących osób i przekazywanie ich następnym pokoleniom.

18.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w XV Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu, organizowanej przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji była odpowiedzialna opieka nad osobami niesamodzielnymi.
Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej to jedyne w Polsce międzynarodowe wydarzenie poświęcone obszarowi opieki długoterminowej skupiające osoby z Polski i licznych krajów Europy chcące poszerzyć swoją wiedzę, dzielić się własnymi spostrzeżeniami i działające na rzecz poprawy standardów opieki długoterminowej.
Grupa TZMO powstała w 1951 r. i jest wiodącym europejskim producentem i dostawcą produktów medycznych, artykułów higienicznych i kosmetycznych na rynek światowy. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesnymi technologiami produkcji, dzięki czemu dostarcza produkty tylko najwyższej jakości. W 2011 r. TZMO otrzymały Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a rok wcześniej prezes firmy Jarosław Józefowicz został uhonorowany Nagrodą Specjalną Marszałka Województwa.

18.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się z młodzieżą z VII LO w Toruniu. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego z okazji sukcesu uczniów w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Sejm Dzieci i Młodzieży”.
Dwa zespoły z toruńskiego liceum znalazły się w elitarnym gronie około 200 zespołów z całej Polski zaproszonych na XVIII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się 1 czerwca 2012 r. Uczniowie z naszego województwa perfekcyjnie zrealizowali tegoroczne zadanie dotyczące funkcjonowania samorządności i demokracji w szkole. Sukces jest tym większy, że zespół ten znalazł się w gronie dwóch najlepszych z każdego województwa i brał udział w warsztatach Młodzieżowej Komisji Sejmowej, która spotkała się w dniach 12-13 maja
w Warszawie.
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) powstało w 1994 r. jako niezależna instytucja edukacyjna, której celem jest poprawa jakości systemu oświaty, upowszechnianie wiedzy obywatelskiej oraz promowanie praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. CEO ma status organizacji pożytku publicznego. Otrzymało tytuły: Instytucja Pro Publico Bono oraz Najlepsza inwestycja w człowieka w konkursie „Dobre praktyki EFS”, a także akredytację Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.

19.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

20.09. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył Medale Hereditas Saeculorum dla osób zasłużonych w dziedzinie ochrony zabytków. Ceremonia odbyła się w Pałacu Dąmbskich w Toruniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
Medale przyznano w dwóch kategoriach: za prace konserwatorskie i restauratorskie oraz za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków. W pierwszej z nich zwyciężyła parafia katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu za prace konserwatorskie elewacji katedry oraz Piotr Tuliszewski, uhonorowany za odbudowę częściowo spalonej  fachwerkowej Willi Grossera. W drugiej kategorii odznaczenie otrzymali: ojciec Dacjan Marczak za bezprecedensowe wydobycie ze społecznego niebytu Kalwarii Pakoskiej, Muzeum Okręgowe w Toruniu za  stworzenie kompleksowego programu prac remontowych, konserwatorskich i modernizacyjnych Ratusza Staromiejskiego oraz pozostałych obiektów muzealnych, a także ksiądz prałat Stanisław Felicjan Kardasz za prekursorskie i modelowe zorganizowanie Wydziału Konserwacji Zabytków  Kościelnych Diecezji Toruńskiej. Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy mogli obejrzeć film promujący nagrodzone obiekty i laureatów.
Medal Hereditas Saeculorum (z łaciny: Dziedzictwo Wieków) – w tym roku przyznane po raz  pierwszy – to marszałkowskie wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Stanowi on prestiżowe wyróżnienie w dorocznym konkursie „Dziedzictwo wieków”, w którym powołana przez Marszałka Województwa kapituła wskazuje najlepsze, najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie, wyróżniając zarządców obiektów i wykonawców prac, a także osoby i instytucje mające na koncie szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie.


Sporządzono, 21 września 2012 roku

 

 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 25.08.12 - 11.09.12 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia


24.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył medale zwycięzcom Mistrzostw Polski w Windsurfingu Kujawsko-Pomorskie Cup.
Przez prawie tydzień nasz region gościł czołowych zawodników uprawiających żeglarstwo deskowe. Najpierw deskarze zawitali do Dobrzynia nad Wisłą, gdzie odbyły się Mistrzostwa Polski w klasie Raceboard. Na starcie stanęło 26 zawodników z czołowych klubów Polski oraz reprezentantka Rosji.
Kujawsko-Pomorskie Cup to element regat Tour de Windsurfing. Poza dobrzyńskimi zawodami w skład wydarzenia wchodzą też regaty Maraton Połajewo na jeziorze Gopło-Połajewo oraz zawody o Puchar Skrwilna na jeziorze Urszulewo. Organizatorami całego cyklu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Gminy w Skrwilnie, Urząd Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz Dobrzyński Klub Żeglarski.

25.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w Spotkaniu Dożynkowym Rolników Pomorza i Kujaw, które odbyło się w Ciechocinku.
Wydarzenie rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła w Ciechocinku z błogosławieństwem dla rolników i ich rodzin. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości udali się w asyście kapeli ludowej do Dworku Prezydenta RP, gdzie wygłoszono oficjalne przemówienia oraz wręczono okolicznościowe upominki i listy gratulacyjne najlepszym gospodarzom i przedstawicielom organizacji rolniczych od Prezydenta RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa.
Nie zabrakło tradycyjnego poświęcenia bochnów chleba, które wręczono honorowym gościom.
Spotkanie uświetniły występy zespołu „Senior Kujawy” z Włocławka.

25.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek, Mistrzostw Polski w Wieloboju.
Najlepsze okazały się amazonki z Kielc, drugie miejsce wywalczyły zawodniczki ze Szczecina, a trzecie miejsce na podium zajęła drużyna z Poznania. Po zmaganiach sportowych uczestniczki zawodów przeszły korowodem przez Ciechocinek, inaugurując wielką kampanię społeczną „Sekrety Życia”, która zachęca kobiety do dbania o siebie i jednocześnie promuje aktywny życia i regularne badania piersi.
Amazonki rywalizowały w takich konkurencjach sportowych, jak: wyścigi we wspólnych spodniach, narty, sztafeta z jajem, strzelanie z łuku oraz strzelanie z broni gładkolufowej długiej.
W wydarzeniu wzięło udział 120 amazonek z 32 miast. Są to kobiety, które przeszły leczenie raka piersi i działają w Federacji Stowarzyszeń Amazonki – największej organizacji kobiecej w Polsce (25 tys. amazonek działających w 200 klubach). Ideą spartakiady amazonek jest integracja i zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz pomoc w odnalezieniu się w nowym życiu po przebytej chorobie.
Spartakiady amazonek organizowane są już od 18 lat przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, wydarzenie to zostało uhonorowane wyróżnieniem kapituły konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Jest to największa sportowa impreza kobiet po leczeniu raka piersi w Polsce.

26.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Toruniu.
Właściwą ceremonię poprzedziło czuwanie modlitewne w kościele ojców paulinów na toruńskiej Skarpie, skąd obraz został w procesji odprowadzony na miejsce mszy polowej, której przewodniczył arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Nabożeństwo, na które przybyli do Torunia przedstawiciele Kościoła katolickiego z całej Polski, odbyło się na placu przed kościołem, u zbiegu Szosy Lubickiej i ulicy Przy Skarpie.
Kopia Madonny Jasnogórskiej została namalowana w 1957 r. przez toruńskiego twórcę Leonarda Torwirta, którego, jak informuje strona internetowa Jasnej Góry, wspierały w jego dziele modlitwą zakony kontemplacyjne i codzienne msze w kaplicy cudownego obrazu. Jeszcze w tym samym roku wizerunek rozpoczął wędrówkę po kraju. Podczas pierwszej peregrynacji w ciągu 23 lat odwiedził 8 tys. kościołów i kaplic w ponad 7 tys. parafii. Od 1985 r. odwiedza diecezje i parafie po raz drugi.

27.08. – Odbyła się XXV Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

27.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkali się z olimpijczykami i medalistami, którzy reprezentowali nasz region na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Podczas spotkania Marszałek Całbecki wręczył nagrody pieniężne sportowcom i ich trenerom oraz prezesom klubów sportowych, w których trenują zawodnicy.
Olimpijczycy wspólnie złożyli podpisy na fladze igrzysk olimpijskich oraz koszulkach z herbem województwa, logiem igrzysk olimpijskich i hasłem „Mistrzowie z Kujawsko-Pomorskiego”. Koszulki zostaną przeznaczone na cele charytatywne.
Na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich – Londyn 2012 Kujawsko-Pomorskie reprezentowało 31 sportowców. Nasi zawodnicy zdobyli aż 3 z 10 medali dla Polski: złoto w podnoszeniu ciężarów wywalczył Adrian Zieliński z klubu Tarpan Mrocza, a brąz w wioślarstwie zdobyła Magdalena Fularczyk z RTW Lotto Bydgostia WSG Bydgoszcz. Brązowy medal trafił też w ręce kajakarki Beaty Mikołajczyk z UKS Kopernik Bydgoszcz.

28.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w obchodach Święta Lotnictwa Polskiego, które odbyły się na bydgoskim Błoniu przed pomnikiem Lotników Ziemi Bydgoskiej poległych na frontach II wojny światowej. Organizatorem uroczystości był Dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania.
Wydarzenia rozpoczęła msza święta w intencji lotników, która odbyła się w bydgoskim kościele garnizonowym. Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odczytano apel poległych oraz złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem.
Historia obchodów Święta Lotnictwa sięga 1932 roku. Wtedy to polska załoga w składzie: por. pil. Franciszek Żwirko oraz inż. Stanisław Wigura odniosła historyczne zwycięstwo w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge. Dzień zwycięstwa w tych prestiżowych zawodach został upamiętniony jako Święto Lotnictwa Polskiego.

28.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów powiatów golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego, brodnickiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego, miasta Grudziądza i miasta Torunia. Debata zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas narady podsumowano rok szkolny 2011/2012 oraz przedstawiono sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Nie zabrakło także prezentacji priorytetów polityki oświatowej państwa i regionu w bieżącym roku szkolnym. Omówiono również wyniki kształcenia i ich konteksty na ten rok oraz postęp w realizacji strategii oświaty województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008-2013.

29.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

30.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzyli konferencję zatytułowaną „Kujawsko-Pomorski Program Społeczeństwa Informacyjnego”, która odbyła się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z rozwojem e-Administracji w naszym regionie, nowoczesnym zarządzaniem przestrzenią oraz zintegrowanymi i kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie administrowania wdrożonymi produktami i usługami w ramach K-PPSI. W ramach debaty przedstawiono również ofertę dla szkół z zakresu e-Edukacji, zaprezentowano projekt sieci dystrybucyjnej na Kujawach i Pomorzu oraz podsumowano realizację I edycji projektu.
K-PPSI realizowany będzie w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem regionu. Swoim zasięgiem objąć może do 160 jednostek samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza. W ramach projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), która posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych w sposób zdalny. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów.
W projekcie duży nacisk położony zostanie na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury technologicznej (w tym szerokopasmowej sieci zbudowanej przez spółkę Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjną), jak również upowszechnienie i standaryzację wykorzystania podstawowych środków komunikacji elektronicznej, np. poczty elektronicznej, usług WWW, podpisu elektronicznego etc. W realizacji projektu od strony technologicznej wykorzystane zostaną nowoczesne rozwiązania inżynierii oprogramowania. Całość tych działań ma zapewnić stopniowy i zrównoważony rozwój systemu, czyli ułatwić również intuicyjne poruszanie się w nim wszystkim uczestnikom platformy, zaś kolejne moduły (usługi) będą dodawane w możliwie krótkich przedziałach czasowych.

30.08.-01.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Gospodarzami tegorocznych obchodów w naszym regionie byli: Marszałek Piotr Całbecki, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność Leszek Walczak i Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność Jacek Żurawski.
Obchody rozpoczęło spotkanie w ogrodach przy Bursie Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Przysieku. Podczas spotkania odbyła się premiera filmu dokumentalnego zatytułowanego „Sierpień ’80 na Kujawach i Pomorzu”.
Drugiego i trzeciego dnia obchodów w kompleksie Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbył się Koncert Pieśni Niepokornej, najpierw część konkursowa, potem koncert galowy z udziałem gwiazd polskiej estrady: Krystyny Prońko, Tomasza Kamińskiego i Tomasza Lipińskiego. Imprezę poprowadził Maciej Orłoś. Podczas koncertu galowego Marszałek Całbecki odznaczył Medalami Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis ponad 60 osób zasłużonych dla polskich przemian demokratycznych.

30.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości zakończenia kadencji przez prof. dr. hab. inż. Józefa Kubika na stanowisku Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Oficjalne pożegnanie odbyło się w reprezentacyjnej Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Prof. dr hab. inż. Józef Kubik to absolwent Politechniki Poznańskiej, z bydgoska uczelnią związany od 1974 r. W 1996 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego, a Rektorem UKW został 10 lat później.

02.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczyli w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które odbyły się w Kruszwicy. Gospodarzami tegorocznego święta plonów w naszym regionie byli: Prymas Polski metropolita gnieźnieński arcybiskup Józef Kowalczyk, Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorskie Ewa Mes, Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski i Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
List z życzeniami dla uczestników kruszwickich uroczystości przesłał na ręce gospodarza województwa Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Miejscem głównych uroczystości był pięknie położony nad jeziorem nowy kruszwicki amfiteatr, w którym odbyły się uroczysta dożynkowa msza święta pod przewodnictwem księdza prymasa, a potem także część oficjalna uroczystości i towarzyszący jej program artystyczny w wykonaniu m.in.: Kabaretu pod Wyrwigroszem i zespołu Strachy na Lachy. Nie lada atrakcje przygotowała dla dożynkowych gości i mieszkańców Kruszwicy firma ZK Kruszwica, największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej producentów tłuszczów roślinnych. Jedną z nich był tort o wymiarach trzy na cztery metry, przygotowany przez dziewięciu cukierników pod kierownictwem mistrza Mieczysława Chojnowskiego. Dożynkowa słodycz miała kształt mapy województwa kujawsko-pomorskiego z zaznaczonymi granicami powiatów i Wisłą oraz herbami województwa, metropolity gnieźnieńskiego i Kruszwicy. Olejowy potentat, znany także z akcji na rzecz ratowania pszczół, posadził też przed siedzibą władz miasta przyjazną pszczołom rabatę kwiatową, przy której odbył się dożynkowy piknik.
Starostami wojewódzkich dożynek byli Renata i Eugeniusz Polewscy z Nożyczyna (powiat mogileński) prowadzą pięćdziesięcioośmiohektarowe gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę bydła opasowego oraz uprawę buraków cukrowych, rzepaku, pszenicy, zbóż paszowych i roślin strączkowych. Eugeniusz Polewski jest aktywnym działaczem wiejskim, zasiadał między innymi we władzach regionalnej Izby Rolniczej i Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, obecnie jest członkiem gminnego zarządu Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

02.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Gminnych Dożynkach w Lubaniu.
Święto plonów rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz barwnego korowodu ulicami Lubania na stadion Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego, gdzie odbyła się część obrzędowa gminnych dożynek. Niedzielne uroczystości zakończyły występy artystyczne. Starostami tegorocznych dożynek byli: Wioletta Skarupska z Tadzina i Sławomir Wesołowski z Janowic.

02.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Gminno-Parafialnych Dożynkach w Brześciu Kujawskim.
Uroczystości rozpoczęła msza święta, po której korowód dożynkowy prowadzony przez starostów dożynek Elżbietę Skowrońską i Marka Krużyńskiego przeszedł na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1, gdzie odbyła się artystyczna część uroczystości.
Dożynki uświetniły występy sceniczne zespołów muzycznych i folklorystycznych: Spod Strzechy, Dębowiacy, Orkiestra Brestivia, Dzieci Kujaw, zespołów GAMA oraz Contra, pokaz tańca w wykonaniu Natalii Mrozińskiej oraz koncert piosenki biesiadnej Brzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. Dla mieszkańców i gości przygotowano szereg atrakcji: na najmłodszych czekały dmuchane zamki, zjeżdżalnie i przejażdżki na kucykach, a dorośli mogli uczestniczyć w „Jarmarku Brzeskim”, gdzie swoje wyroby prezentowali twórcy ludowi i rękodzielnicy z regionu, a także firmy i instytucje związane z branżą rolniczą.
Na amatorów tradycyjnych smaków czekała degustacja kujawskich przysmaków oraz potraw z ryb przygotowanych w ramach kampanii „Zdrowa Ryba”, a także pokazy kulinarne w wykonaniu Roberta Sowy – szefa kuchni i autora książek kucharskich.
Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w gminie Brześć Kujawski w roku 2012”. Tegoroczną zwyciężczynią okazała się Bogumiła Kralska z Wieńca, drugie miejsce na podium zajęła Anita Burmistrza z Kąkowej Woli, a laureatką trzeciego miejsca została Barbara Kisieliczyn z Brześcia Kujawskiego.
Na zakończenie święta plonów odbył się koncert zespołu Bayer Full i pokaz fajerwerków.

03.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii pogrzebowej śp. Romana Czyżniewskiego, byłego wiceprezydenta Torunia, wieloletniego pracownika Urzędu Marszałkowskiego, a wcześniej Urzędu Miasta Torunia.
Roman Czyżniewski pełnił funkcję wiceprezydenta Torunia w latach 1978-1982. W latach 1975-1978 oraz 1983-1990 sprawował urząd kierownika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Torunia. Był również Członkiem Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zasiadał w Radzie Programowej Telewizji Kablowej Toruń. W ostatnim czasie obchodził 40-lecie pracy zawodowej.

03.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść podpisał list intencyjny w sprawie budowy ścieżek rowerowych, które połączą trasy na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, powiatu chełmińskiego oraz Torunia i powiatu toruńskiego. Ceremonia podpisania odbyła się w Urzędzie Miejskim w Koronowie (powiat bydgoski).
Projekt „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz” zakłada budowę ok. 22 km tras, które połączą w jeden ciąg już istniejące oraz aktualnie budowane ścieżki rowerowe w: Bydgoszczy, powiecie bydgoskim, powiecie chełmińskim, Toruniu i powiecie toruńskim. Umożliwi to bezpieczny przejazd rowerzystom trasą z Torunia poprzez Unisław, Dąbrowę Chełmińską, Bydgoszcz, Tryszczyn, Gościeradz, Samociążek do Pieczysk nad Zalewem Koronowskim. Długość powstałego w ten sposób szlaku wyniesie blisko 100 km.
Liderem projektu jest Powiat Bydgoski, a partnerami Miasto Bydgoszcz oraz Gminy: Unisław, Koronowo, Sicienko i Dąbrowa Chełmińska. Planowany koszt realizacji to ponad 8 mln zł. Otwarcie nowego szlaku zaplanowano na lipiec 2014 r.
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy wspólnie ze wszystkimi gminami z terenu powiatu już w 2010 roku zakończyło budowę ponad 33 km tras rowerowych. Rowerzyści mogą też już korzystać z tras Tuchola-Świt-Tuchola oraz Śliwice-Łobody powstałych w ramach projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury”. Prawie gotowe są też: budowany przez władze Bydgoszczy 7-kilometrowy trakt z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku oraz 22-kilometrowa trasa w Sępólnie Krajeńskim i gminie Więcbork, która połączy Jezioro Sępoleńskie z Jeziorem Więcborskim. Wsparcie trafiło też na budowę ponad 4-kilometrowego odcinka trasy rowerowej w ramach projektu budowy infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Gopło (gmina Kruszwica).
Powiat Toruński w partnerstwie z lokalnymi samorządami i Lasami Państwowymi realizuje projekt budowy trzech ścieżek rowerowych o łącznej długości niemal 70 km. Trakty o długości prawie 20 km powstają też w powiecie aleksandrowskim. Do budowy 3,7 kilometrowego odcinka szlaku rowerowego, który będzie częścią Wiślanej Trasy Rowerowej przygotowują się również władze Grudziądza.
Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe powstają też przy okazji realizacji wielu projektów infrastrukturalnych związanych z budową i przebudową ulic oraz dróg.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wsparcie trafiło między innymi na budowę ścieżek rowerowych od Podzamku Golubskiego do Owieczkowa w gminie Golub-Dobrzyń, z Nowych Dóbr przez Kolno do Górnych Wymiarów w gminie Chełmno oraz z Krotoszyna do Sadłogoszczy w gminie Barcin.

03.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w inauguracji roku szkolnego, która odbyła się w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
Miejsce rozpoczęcia roku szkolnego nie było przypadkowe. Włocławski „Elektryk” to najlepsza szkoła techniczna na terenie miasta i druga w województwie. Uroczystość rozpoczął gospodarz wydarzenia, dyrektor szkoły Piotr Człapiński, który z dumą prezentował osiągnięcia uczniów i nauczycieli ZSEl.
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. generała Aleksandra Zawadzkiego (akt nadania imienia anulowano w 1991 r.) jako samoistna placówka oświatowa powołany został zarządzeniem z 15 lutego 1974 r. Tego samego roku ZSEl przeniesiono do nowo oddanego obiektu przy ul. Toruńskiej, który powstał jako inwestycja towarzysząca budowie Zakładów Azotowych Włocławek. W założeniu cały obiekt miał być kombinatem szkół zawodowych z dominującymi kierunkami: elektrycznym oraz mechanicznym. Względy organizacyjne wymogły jednak podział na dwie odrębne placówki: Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół Szkół Mechanicznych.

03.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika pamięci Polek i Polaków deportowanych do prac niewolniczych w latach 1939-45. Ceremonia odbyła się na cmentarzu komunalnym w Koronowie.
Ratując od zapomnienia pamięć tragicznych wojennych przeżyć Polaków na cmentarzu komunalnym w Koronowie przy ulicy Przemysłowej uroczyście odsłonięto pomnik ku czci Polaków zmuszonych do niewolniczej pracy w czasach II wojny światowej, który jest dokumentacją prawdy historycznej o losach Polaków. Po ceremonii dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II, gdzie między innymi wręczono medale i dyplomy uznania.

03.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach.
Po uroczystej inauguracji roku, uczniowie szadłowickiej podstawówki zaprezentowali zgromadzonym przygotowane przez siebie przedstawienie zatytułowane „Sfrustrowana nauczycielka na wakacjach”. Wydarzenie zakończyło zwiedzanie budynku szkoły i przyszkolnej izby pamięci.
Początkowo szkoła w Szadłowicach była małym, drewnianym budynkiem.
Dopiero w 1902 roku, dzięki wsparciu proboszcza kościoła w Szadłowicach, powstała szkoła murowana zbudowana z pięknej czerwonej cegły. Placówka nosiła wiele nazw: najpierw była Szkołą Ludową, następnie Szkołą Elementarną, później przyjęła nazwę Publicznej Powszechnej I i II Stopnia. Dzisiaj znana jest jako Szkoła Podstawowa w Szadłowicach. Przez ponad 100 lat istnienia zmieniała swoje nazwy, by wreszcie w 2002 roku uzyskać zaszczytne imię swego najwybitniejszego ucznia – ks. Ignacego Posadzego.

03.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości przekazania przez płk. Artura Talika dowodzenia 2. Inowrocławskim Pułkiem Inżynieryjnym płk. Piotrowi Sołomonowowi.
Nowy dowódca 2. IPInż, płk Piotr Sołomonow, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych. Uczelnię ukończył w 1990 r. Zaraz po studiach trafił do Lęborka na stanowisko dowódcy plutonu w batalionie saperów. Potem służył w 3 Pułku Drogowo-Mostowym we Włocławku, a także w 1. Korpusie Zmechanizowanym w Bydgoszczy. Uczestniczył w misjach w Iraku i Afganistanie. Był dowódcą X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Od 2007 r. Piotr Sołomonow pełnił służbę w 16. Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku szefa wojsk inżynieryjnych dywizji. 1 września br. minister obrony narodowej wyznaczył go na dowódcę 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego.

03.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w otwarciu Letniej Szkoły Psychiatrii w Toruniu. Marszałek Piotr Całbecki objął przedsięwzięcie swoim patronatem honorowym.
Obecna, druga edycja, poświęcona innowacjom w europejskiej opiece psychiatrycznej i metodom ich ewaluacji, zorganizowana została w Toruniu przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Letnia Szkoła Psychiatrii jest cyklicznym forum szkoleniowym młodych badaczy z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej z Niemiec, Polski i Ukrainy, odbywającym się co roku w każdym z trzech krajów. Celem inicjatywy jest uruchomienie badań porównawczych dotyczących warunków funkcjonowania, rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie psychiatrii w służbie zdrowia w poszczególnych krajach.

04.09. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Gnieźnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, gdzie obaj marszałkowie podpisali 2 listy intencyjne: jeden dotyczący restytucji Szlaku Piastowskiego, a drugi – podjęcia działań umożliwiających realizację inwestycji dotyczących budowy s-5.
Szlak Piastowski, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych w Polsce, może się stać jednym z kół zamachowych gospodarki turystycznej naszego regionu. List intencyjny podpisany w tej sprawie przez gospodarzy regionów kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego to formalizacja trwającej już od ponad roku współpracy tych województw, która ma na celu lepsze wykorzystanie potencjału tej historycznej trasy tematycznej. Wcześniej marszałkowie powołali radę programowo-naukową, której dorobkiem są propozycja uporządkowania zgodnie z europejskimi trendami w tej dziedzinie przestrzeni szlaku i przeprowadzenie audytu turystycznego, będące punktem wyjścia do stworzenia spójnego i konkurencyjnego produktu turystycznego. Zasadniczym celem podpisanego listu intencyjnego jest rozwój i popularyzacja marki w powiązaniu z pielęgnowaniem związanego ze szlakiem dziedzictwa kulturowego.
Natomiast w liście intencyjnym dotyczącym spraw infrastrukturalnych obaj włodarze regionów podkreślają, że przyszła s-5 to właściwe skomunikowanie obu województw z autostradami A-1 i A-2, co ma duże znaczenie dla gospodarki i rozwoju turystyki w naszej części kraju. Z informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że przygotowania do budowy s-5 na odcinku między Bydgoszczą a węzłem autostradowym A-1 w Nowych Marzach postępują. Najbardziej zaawansowane są przygotowania do budowy etapu Nowe Marzy-Świecie, dla którego opracowano już program funkcjonalno-użytkowy, co oznacza, że po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej można będzie przystąpić do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

05.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

05.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w ceremonii otwarcia Nowoczesnego Centrum Produkcyjno-Rozwojowego Apator S.A. w podtoruńskim Ostaszewie.
Apator – giełdowy producent liczników mediów i aparatury łącznikowej – rok temu zaczął budowę nowej fabryki w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie pod Toruniem. Już w lutym ukończona była hala produkcyjna, a w drugiej połowie marca zaczęła się przeprowadzka z dotychczasowej fabryki przy ul. Żółkiewskiego w Toruniu. Najpierw przetransportowano do Ostaszewa oddziały produkcji ograniczników przepięć oraz obróbki mechanicznej. Operacja przenoszenia sprzętu z dawnego zakładu trwała też w kwietniu.
Fabrykę w Ostaszewie, nazwaną Nowoczesnym Centrum Produkcyjno-Rozwojowym, zaprojektowała pracownia Domino z Torunia, a wybudowała ją toruńska firma Marbud za 30,5 mln zł. Centrum ma 16,2 tys. m kw. powierzchni, z czego 12 tys. m. kw. zajmują hale produkcyjne, a resztę – biura. Zastosowano technologie nieszkodliwe dla środowiska: kolektory słoneczne, kotłownię na gaz ziemny, układy do odzyskiwania ciepła. Można tam odzyskiwać wodę deszczową oraz prowadzić recykling odpadów. W Toruniu pozostanie siedziba Apatora oraz jedna z jego spółek-córek.
Grupa Apator jest dynamiczną polską grupą kapitałową, w której skład wchodzi obecnie 9 spółek – 7 krajowych i 2 zagraniczne. Apator jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, z roku na rok odnotowuje rosnące przychody ze sprzedaży. Firma skupia swoją działalność w dwóch segmentach branży elektromaszynowej: pomiarowym i łącznikowym. Oferta spółek wchodzących w skład Grupy obejmuje urządzenia do pomiaru wszystkich nośników energii, takich jak: przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze i czujniki temperatury.

06.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Spotkaniu Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane m.in. z kwestią upadłości beneficjentów oraz prawnymi i finansowymi skutkami tych upadłości. Nie zabrakło również prezentacji praktycznych doświadczeń dotyczących rozwiązania umowy, rozliczeń pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wszelkich konsekwencji wynikających z przejścia w stan upadłości wykonawców lub generalnych wykonawców projektów infrastrukturalnych.
W spotkaniu wzięły udział instytucje zajmujące się wdrażaniem jednego z najważniejszych i największych programów operacyjnych w Polsce tj. Programu Infrastruktura i Środowisko. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

07.09. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Japonii w RP Makoto Yamanaka i Drugim Sekretarzem Ambasady ds. Ekonomii i Współpracy Gospodarczej Daisuke Nagasaki.
Wizyta była ściśle kurtuazyjna i dotyczyła współpracy naszego Regionu z Krajem Kwitnącej Wiśni, szczególnie w kontekście polsko-japońskiej wymiany kulturalnej.
Makoto Yamanaka jest absolwentem Uniwersytetu Kei? oraz Amherst College w Massachusetts. Rozpoczął karierę dyplomaty w 1974 r. Pracował w Departamencie ds. Azji, Departamencie ds. Europy, Departamencie Traktatów oraz Departamencie Informacji i Analiz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Tokio. Pełnił też misję w stałym przedstawicielstwie Japonii w Wiedniu oraz w placówkach zagranicznych, takich jak ambasady Japonii w USA, Tajlandii i Wielkiej Brytanii. Był również przewodniczącym Centrum OECD w Tokio w latach 1999-2002. Na stanowisko ambasadora w Polsce powołano go we wrześniu 2011 r. Przed przybyciem do naszego kraju, od września 2010 r. pełnił obowiązki ambasadora ds. współpracy naukowo-technicznej w Tokio. Od października 2007 r. do września 2010 r. piastował funkcję ambasadora Japonii w Singapurze. Był także konsulem generalnym Japonii w San Francisco od marca 2004 r. do sierpnia 2007 r.

07.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie.
Hala widowiskowo-sportowa, która powstała w rejonie ulic Niezłomnych i Grobla, w sąsiedztwie stadionu miejskiego oraz kompleksu boisk Orlik, ma pomieścić 920 osób. Wymiary boiska to 25 na 47 m. W samej hali będą mieścić się m.in. sale treningowe, sanitariaty, szatnie oraz punkt gastronomiczny. Przy obiekcie zbudowano parking dla ponad 200 samochodów.
Wykonawcą rozpoczętej w 2010 r. inwestycji była firma Budopol z Bydgoszczy, a podwykonawcą firma REBUD z Mogilna. Wartość zadania to 18,4 mln zł.
Na realizację przedsięwzięcia trafiło 5,5 mln zł dofinansowania z budżetu województwa. W późniejszym czasie przewiduje się także dobudowę kręgielni oraz hotelu. Z nowej hali cieszą się z pewnością mogileńskie kluby sportowe: siatkarki Sokoła Mogilno, piłkarze i tenisiści stołowi Pogoni Mogilno, piłkarze najstarszego klubu na terenie gminy KS Noteć Gębice oraz uczniowie mogileńskich szkół.

07.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wzięli udział w obchodach jubileuszu 50-lecia hodowli Gęsi Kołudzkiej, które odbyły się w Kołudzie i Inowrocławiu.
Prace hodowlano-badawcze, rozpoczęte w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym, Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka w 1962 r., zaowocowały wytworzeniem 2 rodów gęsi Białej Kołudzkiej, a z nich międzyrodowego mieszańca p.n. ,,gęś owsiana”, który niezaprzeczalnie jest hitem polskiego drobiarstwa. Gęś Biała Kołudzka stanowi 98% populacji gęsi w Polsce i jest jedynym polskim genotypem drobiu użytkowanym na skalę gospodarczą. Roczny eksport gęsiny wynosi około 22 tys. ton, natomiast od kilku lat, m. in. dzięki aktywnej promocji, wzrasta na nią popyt w kraju. Niezaprzeczalnie gęś Biała Kołudzka jest znaczącym osiągnięciem polskiej myśli hodowlanej i narodowym dobrem.

08.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Żninie w projekcie „Wielkie grillowanie”, nad którym objął patronat honorowy.
W takcie wydarzenia najlepsi kucharze rywalizowali w konkursie na najlepsze potrawy mięsne i rybne z grilla w I Mistrzostwach w Grillowaniu „Smoker”.
Nie zabrakło degustacji dla publiczności, konkursów, rozmów w tzw. Strefie Ognia z kucharzami o tajnikach sztuki gotowania i przepisach kulinarnych, jak również dobrej muzyki. Wieczór umilały muzyką żnińskie zespoły. Później swoje największe przeboje zaprezentował zespół Żuki i gwiazda wieczoru – zespół De Mono.

08.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Dniu Otwartym TVP Bydgoszcz z okazji jubileuszu 60-lecia Telewizji Polskiej i 18-lecia ośrodka
TVP Bydgoszcz.
Podczas uroczystości Marszałek Całbecki na ręce dyrektora bydgoskiego oddziału TVP Tomasza Pietraszaka wręczył srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców. W ramach wydarzenia przygotowano wiele atrakcji dla widzów. Oprócz zwiedzania ośrodka i zapoznawania się z telewizją „od kuchni” można było spotkać się i porozmawiać z autorami najbardziej znanych programów, którzy przygotowali swoje stoiska tematyczne, a na scenie zagrały zespoły Roan i Żuki. Przygotowano konkursy z nagrodami, grochówkę i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych.
Telewizja Polska swój pierwszy program nadała 60 lat temu. Historia bydgoskiego oddziału jest dużo krótsza, choć sympatycy mediów elektronicznych wiedzą, że już w latach 50. powstały w Bydgoszczy społeczne inicjatywy mające na celu powołanie regionalnego ośrodka TVP. Do lat 90. tematy z terenu trzech ówczesnych województw przygotowywało kilku dziennikarzy i pracowników technicznych.
Oficjalnie działanie ośrodka wiąże się z uruchomieniem 5 września 1994 r. codziennego, kilkugodzinnego programu. Obecnie w oddziale pracuje około stu pracowników i współpracowników. Codziennie przygotowują kilka godzin programu, z których najchętniej oglądany jest program informacyjny „Zbliżenia”. Dziennikarze przygotowują materiały nie tylko na antenę regionalną, ale i ogólnopolskie.

08.09. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył złoty Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis Kornelowi Morawieckiemu w uznaniu zasług za walkę o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Kornel Morawiecki to urodzony w Warszawie zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, doktor fizyki i nauczyciel akademicki. Odznaczony w 1988 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za pełną poświęcenia działalność dla idei wolności i niepodległości Polski oraz w 2010 r. Krzyżem Solidarności Walczącej za działalność w strukturach Solidarności Walczącej.

08.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w wojewódzkiej inauguracji polskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, których tegoroczne hasło brzmiało: „Tajemnice codzienności”. Inauguracja odbyła się w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
EDD to wspólny dla zjednoczonej Europy projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Idea pojawiła się jeszcze w latach 80-tych XX wieku. Ostatecznie EDD ustanowiono w 1991 roku, a Polska włączyła się w tę inicjatywę dwa lata później. Celem wydarzenia jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez imprezy kierowane do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają zwiedzającym zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze.
Ogólnopolska inauguracja odbyła się w skansenie w Maurzycach (województwo łódzkie), w którym prezentowana jest cenna architektura wiejska i sakralna ziem dawnego Księstwa Łowickiego.

09.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w 29. Międzynarodowym Sympozjum na temat Chromatografii w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gościem specjalnym spotkania była prof. Ada Yonath, laureatka Nagrody Nobla z dziedziny chemii w roku 2009, która wygłosiła wykład inauguracyjny. Organizatorem Sympozjum była Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK – z prof. Bogusławem Buszewskim na czele, który pełni funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Technik Separacyjnych (EuSSS) – Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej PAN.
Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne po raz pierwszy miało miejsce w kraju z Europy Centralnej i Środkowej. Spotkali się na nim teoretycy i praktycy, aby podsumować osiągnięcia w jednej z najbardziej rozpowszechnionych w chemii analitycznej technice – chromatografii i jej pokrewnych technikach.
W ramach debaty przedstawiono 600 posterów prezentujących prace badaczy z 57 krajów. Uzupełnieniem programu były także warsztaty szkoleniowe dla ponad 120 młodych adeptów chromatografii oraz sesje prezentacji najnowszej aparatury pomiarowej. Integralną część sympozjum stanowiła wystawa sprzętu i odczynników, jak również literatury fachowej i książek, w której wzięło udział 30 wystawców.
Chromatografia to technika separacyjna, która w sposób jakościowy i ilościowy pozwala oznaczać na poziomie śladów całą gamę związków chemicznych. Kolebką tej techniki jest Polska, a jej twórca – Mikhail S. Tswett, profesor botaniki Uniwersytetu Warszawskiego – nie spodziewał się, że odkryta przez niego technika analityczna odegra tak doniosłą rolę oraz stanie się jedną z najnowocześniejszych i najbardziej rozpowszechnionych. Podobnie pochodzący z Wąbrzeźna Walter Nernst (laureat Nagrody Nobla) nie zdawał sobie sprawy, że prawo, które zostało przez niego sformułowane, stanowiące m.in. podstawę teoretyczną dla chromatografii, będzie skutkowało takimi konsekwencjami w opisie zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie.

09.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Festynie Archeologicznym „Wehikuł Czasu”, który odbył się na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice w gminie Izbica Kujawska w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Imprezę zorganizowały Stowarzyszenie Ziemia Izbicka oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej.
Uczestnicy festynu mogli przyjrzeć się bliżej życiu w epoce neolitu. Na stanowiskach prezentowane były formy rzemiosła i życia codziennego w osadzie m.in. pokazy krzemieniarstwa, rogownictwa i bursztyniarstwa (w tym obróbka, wyrób narzędzi, broni i ozdób) oraz pokaz tkania i wyrobu ubiorów. Można było także zobaczyć pełną gamę wzorów naczyń glinianych i poznać technikę ich wytwarzania. Ciekawostką była także prezentacja wypalania ceramiki.
Podczas festynu jego uczestnicy imprezy mogli spróbować samodzielnie zbudować chatę, zobaczyć, jakimi przedmiotami codziennego użytku posługiwały się gospodynie, a jakimi mężczyźni podczas polowania na zwierzynę, czy też przy łowieniu ryb. Można było również przyjrzeć się, jak radził sobie człowiek podczas wędrówki bądź na polowaniu.

10.09. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył dziesiąte już w naszym regionie przyszkolne obserwatorium astronomiczne Astrobaza Kopernik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świeciu.
W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim zbudowano w sumie 14 astrobaz. Placówki te świetnie sprawdzają się w nauce przedmiotów ścisłych, to również wielka atrakcja dla mieszkańców regionu, którzy pod okiem specjalistów mogą spojrzeć w niebo za pomocą nowoczesnych instrumentów.
Budynki astrobaz mają kształt typowego obserwatorium astronomicznego – powstały na planie koła o średnicy około 10 m. W obserwatorium o wysokości około 8 m znalazły się trzy funkcjonalne kondygnacje, na których znajdują się: sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta i magazynki na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. Główny element wyposażenia to automatyczny teleskop Meade LX 200 14’’. Również kopuła obserwatorium o średnicy 4 m jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza jej zdalne zamykanie i otwieranie oraz możliwość podążania za teleskopem. Obserwacje przy użyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów mogą być też prowadzone na tarasie budynku. Pozostałe elementy wyposażenia to m.in.: teleskop słoneczny Coronado PST 40/400, lornetka z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD.
Do wszystkich astrobaz w Kujawsko-Pomorskiem trafiła już kolejna partia instrumentów i pomocy dydaktycznych – jedenaście teleskopów dla każdego obserwatorium, a oprócz tego cyfrowe stacje pogody, lornetki oraz fachowa literatura astronomiczna.
Astrobazy wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem powstały dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposażenia obserwatorium to 299 tys. zł. Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 4,2 mln zł.
Obserwatoria rozpoczęły już działalność w: Gniewkowie (powiat inowrocławski), Radziejowie, Jabłonowie Pomorskim, Brodnicy, Dobrzyniu nad Wisłą (powiat lipnowski), Inowrocławiu, Kruszwicy (powiat inowrocławski), Golubiu-Dobrzyniu i Rypinie. Kolejne astrobazy powstają też w: Gostycynie, Żninie, Unisławiu i Złejwsi Wielkiej.
.
10.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Gali Regionalnej Konkursu Lodołamacze 2012, która odbyła się w Galerii Miejskiej BWA Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia, nad którym patronat objął Marszałek Całbecki, była Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
W tegorocznej edycji uczestniczyło w całym kraju 330 firm z otwartego i chronionego rynku pracy oraz instytucji i organizacji. W Kujawsko-Pomorskiem do konkursu zgłosiło się 30 firm.
Ocenie podlegały m.in.: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury zakładu, a także działania na rzecz zmniejszenia ograniczeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Statuetki Lodołamacza wręczone zostały w trzech kategoriach: zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy i osoba niepełnosprawna oraz pracodawca nieprzedsiębiorca. W pierwszej kategorii zwyciężyła Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej Tuchmet z Tucholi, drugą lokatę zajęła firma Holkap Sp. z o.o. z Bydgoszczy, trzecie miejsce przyznano Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Koronowa, a wyróżnieniem uhonorowano Zakład Aktywności Zawodowej „Mango” w Wąbrzeźnie. W kategorii „Otwarty rynek pracy” zdobywcą I miejsca okazało się Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „Oaza” sp. z o.o. w Inowrocławiu, a wyróżnienie przyznano Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „Krukowiak” z Brześcia Kujawskiego i firmie Wita Krystyna Jabłońska Usługi Rehabilitacyjne we Włocławku. W trzeciej kategorii zwycięzcą okazała się Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Ponadto Kapituła uhonorowała statuetką Superlodołamacza Spółdzielnię Socjalną „Kreatywni” z Bydgoszczy, a statuetką Lodołamacza Specjalnego Ewę Ślósarek, Kierownik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy PUP Toruń.
Zwycięzcy pierwszego, regionalnego etapu automatycznie przechodzą do etapu centralnego, w którym kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2012, których poznamy 27 września br. podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizując konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze” już od 7 lat wyróżnia i nagradza pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych dają dobry przykład innym, przełamując tym samym bariery i stereotypy.


Sporządzono, 11 września 2012 roku 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 14.06.12 - 24.08.12 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

14.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

15.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy i we Włocławku.
Bydgoskie wydarzenia rozpoczęła msza święta, sprawowana w kościele garnizonowym, po czym uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Stary Rynek, gdzie odegrano hymn narodowy, wygłoszono przemówienia i odczytano Apel Pamięci. Po oddaniu salwy honorowej złożono wieńce, a na zakończenie obchodów orkiestra wojskowa odegrała wiązankę pieśni patriotycznych.
Podczas uroczystości na Placu Wolności we Włocławku wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. Wydarzenie uświetniła swoim występem Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego.

15.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w jubileuszu 110-lecia Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.
Podczas uroczystości wygłoszono okolicznościowe przemówienia, poświęcono i przekazano strażakom nowy sztandar, wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla najlepszych strażaków, a kapelan kowalskiej Straży Pożarnej ks. dr Piotr Głowacki poświęcił nowy wóz bojowy. Obchody zakończył Piknik Strażacki na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego.

16.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrodę główną – 4-osobowy voucher lotniczy – dwunastoletniej Zuzannie Seliwiak z Torunia, laureatce konkursu ogłoszonego w wydawnictwie dla dzieci o regionie „Tu jest super!”. Fundatorem lotu do Barcelony byli: Port Lotniczy Bydgoszcz i Ryanair.
Przewodnik „Tu jest super!” został wydany w czerwcu jako dodatek do całego nakładu ,,Nowości” i ,,Expressu Bydgoskiego”. Patronem akcji został Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W publikacji ogłoszono konkurs plastyczno-literacki na najlepszy opis lub rysunek przedstawiający jedno z miejsc opisanych w przewodniku „Tu jest super!”. Torunianka jako jedyna nadesłała na konkurs pracę literacką, w której umiejętnie połączyła fantazję senną z realnym miejscem z przewodnika, opisując wakacje w stadninie koni w Leźnie.

18.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystościach upamiętniających saperów 3. Warszawskiego Pułku Pontonowego oraz uczestników walk o Włocławek w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.
W ramach obchodów kolejnej rocznicy „Cudu nad Wisłą” wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono kwiaty pod pomnikiem ku czci bohaterów bitwy warszawskiej. Walka stoczona w dniach 13-15 sierpnia 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez nasz kraj. Walki o Włocławek trwały przez 4 dni. Ciała bohaterów pochowano 22 sierpnia 1920 r. w miejscu, w którym później wzniesiono i poświęcono pomnik ich pamięci.

18.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył VI Ogólnopolski Zlot Motocykli w Choceniu.
Wśród atrakcji wydarzenia znalazły się m.in.: pokazy Off-Road, „palenie gumy”, koncerty i ognisko. Trzydniowy zlot zakończył piknik rodzinny, który odbył się w niedzielę na stadionie. Na scenie zaprezentowało się wiele zespołów muzycznych, a gwiazdą spotkania była grupa „Golden Life”.

20.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa był gościem Inscenizacji Bitwy Pod Płowcami, którą zorganizowano już po raz jedenasty.
Poza samą rekonstrukcją bitwy ważnym wydarzeniem tego dnia było otwarcie muszli koncertowej oraz uroczysta msza polowa, która poprzedziła zmagania rycerzy na polu bitwy.
Celem inscenizacji historycznej było odtworzenie wydarzeń z 27 września 1331 r., kiedy w Płowcach doszło do starcia pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami zakonnymi pod wodzą komtura krajowego chełmińskiego Otto von Lauterberga. Wynik samej bitwy można uznać za nierozstrzygnięty: wojskom krzyżackim udało się odeprzeć atak wojsk polskich, lecz w perspektywie strategicznej wynik bitwy można uznać za sukces króla Władysława Łokietka. Bitwa płowiecka zapobiegła dalszemu pochodowi wojsk zakonnych w głąb dopiero co zjednoczonego Królestwa Polskiego oraz uniemożliwiła połączenie armii zakonnej z oddziałami czeskimi Jana Luksemburskiego.

20.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w spotkaniu Zespołu Doradczego Marszałka ds. Rewitalizacji Dróg Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podczas debaty przedstawiono m.in: projekt uruchomienia przeprawy promowej na Wiśle na odcinku Solec Kujawski-Czarnowo i projekt stworzenia regionalnego centrum edukacyjno-rekreacyjnego w zakresie dróg wodnych w Nakle. Rozmawiano także o efektach realizacji porozumień marszałków na rzecz rewitalizacji Dróg Wodnych E-70 i E-40. Na spotkaniu poruszono również kwestie związane z finansowaniem inwestycji w ramach Programu Odra 2000 w perspektywie na lata 2012-2015.

21.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w spotkaniu poświęconym modułowi e-Zdrowie jako części projektu „e-Usługi – e-Organizacja. Pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.
Podczas debaty omówiono kwestie związane z siecią dystrybucji jako elementu spinającego tzw. regionalny rekord pacjenta w module e-Zdrowie oraz wymaganiami dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Przedstawiono również doświadczenia z Dolnego Śląska na podstawie prezentacji „Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”. Na koniec spotkania przedstawiciele Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego zaprezentowali zakres spraw organizacyjnych i uwarunkowań formalnych koniecznych do funkcjonowania modułu e-Zdrowie w naszym regionie.

22.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

22.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości wręczenia przez Ambasadora Izraela medali, a także honorowego obywatelstwa tego kraju Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Ceremonia odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Maximum w Toruniu.
Jest to miejsce nieprzypadkowe, ponieważ jeden z odznaczonych, śp. prof. Tadeusz Czeżowski był jednym z twórców uczelni po wojnie, a w 1979 r. otrzymał doktorat honoris causa UMK.
Medale „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” nadano pośmiertnie Marcie i Józefowi Paplewskim, a Honorowe Obywatelstwo Izraela Antoninie i Tadeuszowi Czeżowskim oraz ich córce Teresie.
Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem. Wyróżnienia przyznawane są osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem noszącym jej imię i nazwisko, dyplomem honorowym i przywilejem wpisania nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem.
Do 2012 r. odznaczenie otrzymało blisko 24,5 tys. osób.
 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 23.06.12 - 13.08.12 Drukuj
 
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

23.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w lokalnych obchodach „Nocy Świętojańskiej” połączonych z otwarciem świetlicy wiejskiej w Czołowie. Inicjatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.
Uroczystości świętojańskie rozpoczął turniej siatkówki plażowej, po którym nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej. Podczas festynu wystąpił zespół „Bronisławianki”, a miejscowa straż pożarna dała pokaz sprawności. Wśród atrakcji znalazły się również: pokaz tresury psa policyjnego, koncert Orkiestry Dętej z Osięcin, występ zespołu „Kujawioki”, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański oraz obrzędy „Nocy Świętojańskiej” w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Bieganowie.

24.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w VI edycji zawodów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Zawody tradycyjnie poprzedziła parada zaprzęgów ulicami Izbicy Kujawskiej.
Dodatkową atrakcją przygotowaną przez władze samorządowe był koncert Andrzeja Rybińskiego. Artysta znany jest z występów w grupie „2 plus 1” oraz zespole „Andrzej i Eliza”, których okres popularności przypadł na lata 70-te ubiegłego wieku.

25.06. – Odbyła się XXIII Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

25.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w gali wręczenia Nagród Prezydenta Torunia za 2011 rok, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa.
Nagrody Prezydenta Torunia wręczane są od 1996 r. W tym roku zwycięzców wytypowano w ośmiu kategoriach: „Kultura fizyczna” – Roman Kłosowski, „Promocja miasta” – Wojciech Łopaciński, „Troska o człowieka” – Andrzej Warot, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – Emilia Betlejewska, „Przedsiębiorczość” – Piotr Stypa, „Ochrona zdrowia” – prof. Marek Jackowski, „Ofiarność i odwaga” – Paweł Woźniak oraz „Edukacja” – Anita Nowak.
Uroczystość swoim recitalem uświetnił Bogdan Hołownia.

26.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w XXX posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Spotkanie odbyło się w bydgoskiej DAG Fabrik.
Podczas posiedzenia zaprezentowano informację na temat bieżącego wdrażania RPO wraz z prognozą płatności w zakresie Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Zatwierdzono także sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za rok 2011.

27.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

27.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisali umowę dotyczącą finansowania pierwszego etapu rewitalizacji linii kolejowej Toruń-Grudziądz. 83% wartości inwestycji pokryją środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość wsparcia wyniesie blisko 80 mln zł. Uroczystość odbyła się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Gospodarzem uroczystości był Podsekretarz Stanu do spraw Kolejnictwa Andrzej Massel.
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę czterdziestokilometrowego odcinka linii kolejowej nr 207 między Chełmżą a Grudziądzem oraz solidne remonty i modernizację związanej z tą linią infrastruktury. Przewidziane są między innymi: przebudowa 38 przejazdów i 10 peronów oraz budowa, przebudowa i instalacja nowych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i na skrzyżowaniach z drogami, w tym rogatek, semaforów, urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych (linie zasilające, oświetlenie, ogrzewanie rozjazdów). Efektem prac będzie przede wszystkim skrócenie podróży na tym odcinku o 20 minut. Zgodnie z założeniami, zakończenie robót powinno nastąpić przed końcem 2014 roku.

28.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczyli w konferencji zatytułowanej „Odnawialne źródła energii w województwie kujawsko-pomorskim”, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku.
Tematem debaty było zmniejszanie się zasobów nieodnawialnych surowców energetycznych i związana z tym konieczność pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Podczas konferencji zaprezentowano aspekty rozwoju tych ostatnich w naszym województwie.
W trakcie spotkania przedstawiono nie tylko naukowe, lecz również i społeczne aspekty wykorzystania ekologicznych źródeł energii. Uczestnicy zapoznali się także z dobrymi praktykami w zakresie zastosowania energii odnawialnej w działalności gospodarczej, które zaprezentowali przedstawiciele firm mających siedzibę w naszym województwie. Przedstawiono także wyniki badań przeprowadzonych przez prof. Jana Mikołajczaka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, który zbadał wpływ elektrowni wiatrowych na organizmy żywe.

28.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wzięli udział w XI Walnym Zebraniu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Głównym punktem obrad było wybranie nowego Zarządu Organizacji. Podczas spotkania podsumowano poprzednią kadencję K-POT i udzielono absolutorium członkom Zarządu II kadencji.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna istnieje od roku. Celami jej działalności są: kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększenie liczby turystów oraz wpływów finansowych z turystyki, co realizuje m.in. poprzez: promocję województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą, kreowanie i promocję regionalnych produktów turystycznych, organizację regionalnego systemu informacji turystycznej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji, współpracę z lokalnymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji turystycznej oraz integrowanie środowiska samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa kujawsko-pomorskiego.

29.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego ostatnich klas Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie, które odbyło się na miejskiej hali widowiskowo-sportowej, gdzie w sposób szczególny nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie z poszczególnych klas.
Organem prowadzącym Gimnazjum jest Urząd Miejski w Strzelnie. Uczniowie szkoły aktywnie włączają się w zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań oraz biorą udział w olimpiadach i zawodach sportowych, zarówno lokalnych, jak i wojewódzkich, na których osiągają bardzo dobre wyniki. Od nowego roku szkolnego placówka wprowadza nowe profile klas: dwujęzyczny i sportowy.

02.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w siedzibie przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy w kolejnym z cyklu spotkań przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z samorządami lokalnymi.
Podczas konsultacji omawiano zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego w perspektywie na lata 2014-2020, rolą samorządów terytorialnych w tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa i Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji oraz możliwością utworzenia Stowarzyszenia Europa Pomorza i Kujaw, które miałoby działać z Brukseli.
Konsultacje organizowane przez Sejmik Województwa w największych miastach regionu pozwalają na bezpośrednią wymianę poglądów dotyczących kierunków rozwoju województwa, służą także lepszemu poznaniu problemów, z którymi borykają się samorządy lokalne.

02.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 25-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku utworzono w 1987 r. dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Dom usytuowany jest w XIX wiecznym pałacu nad jeziorem, które poprzez kanał Starej Noteci łączy się z jeziorem Janikowskim i wraz z otaczającym go parkiem stanowi zespół pałacowo-parkowy. Obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych. DPS zabezpiecza całodobową opiekę i pielęgnację osobom w nim przebywającym, zapewnia opiekę medyczno-pielęgniarską, różnorodne formy terapii zajęciowej, rehabilitacji i fizykoterapii. Zaspakajane są także potrzeby bytowe, społeczne, edukacyjno-oświatowe i kulturalne. DPS współdziała z innymi domami, uczestniczy w turniejach, konkursach, zabawach, uroczyście obchodzi Dzień Pielgrzyma oraz organizuje spotkanie integracyjne i imprezy otwarte dla społeczności lokalnej.

03.07. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach związanych z 50. rocznicą przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. prof. Jerzego Bagrowicza. Spotkanie odbyło się w Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku.
Ks. prof. Jerzy Bagrowicz urodził się 19 czerwca 1938 r. w Gogolinie Starej (powiat koniński). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie w 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, które ukończył w 1962 r. i w dniu 24 czerwca tego samego roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po trzech latach pracy duszpasterskiej został skierowany przez przełożonych kościelnych na studia w zakresie katechetyki i pedagogiki w Instytucie Katolickim w Paryżu. Nie otrzymał paszportu na wyjazd do Paryża, dlatego studiował katechetykę i pedagogikę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1996 r. otrzymał etat profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki UMK, dziś pełni funkcję kierownika Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii na Wydziale Teologicznym. W 1998 r. ks. Profesor utworzył półrocznik naukowy „Paedagogia Christiana”, a 3 lata później otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Ks. prof. J. Bagrowicz był redaktorem naczelnym znanego pisma teologicznego Ateneum Kapłańskie i jest współautorem podręczników metodycznych do nauki religii.
Pracę naukową, redakcyjną i publicystyczną ksiądz profesor łączył zawsze z posługą kapłańską: od 1973 r. pełni obowiązki kapelana Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej we Włocławku, a w latach 1973-1993 był duszpasterzem niewidomych z terenu Włocławka.

03.07. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu dotyczącym prezentacji aktualnego stanu przygotowań do realizacji inwestycji Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej (KCIK) na Politechnice Gdańskiej, polegającej na powstaniu na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego jednego z największych w świecie radioteleskopów.
Swe siły łączy kilka pomorskich uczelni w Gdańsku i Toruniu. Jest już wstępna propozycja lokalizacji tego olbrzymiego przyrządu do obserwowania wszechświata – radioteleskop ma stanąć w Borach Tucholskich, w miejscowości Dębowiec (nadleśnictwo Osie).
Budowę radioteleskopu zaproponował prof. Andrzej Kus z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Planuje się, że czasza radioteleskopu ma mieć średnicę około 90 m i wtedy urządzenie z Pomorza byłoby pod względem rozmiarów trzecim na świecie.
Posiadanie takiego aparatu do obserwacji i badań wszechświata przyciągałoby do nas zdolnych naukowców z kraju i zagranicy. Radioteleskop można by wykorzystywać także komercyjnie. Wstępny koszt budowy KCIK szacuje się na około 300-350 mln zł.
Radioteleskop z Borów Tucholskich ma nosić imię Jana Heweliusza – światowej sławy gdańskiego astronoma. Finansowanie budowy zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt o nazwie: „90 m. radioteleskop – Narodowe Centrum Radioastronomii” znalazł się na czele „Listy projektów umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej”, zaakceptowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

04.07. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wzięli udział w uroczystościach otwarcia nowego skrzydła 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Prezydent RP Bronisław Komorowski, który jako zwierzchnik sił zbrojnych RP był honorowym patronem organizowanej w tym roku po raz pierwszy aukcji na rzecz polskich wojskowych poszkodowanych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w zapalnych punktach globu.
Wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji weteranów, po której Prezydent Komorowski w towarzystwie parlamentarzystów, przedstawicieli regionalnych i lokalnych władz, wojska oraz środowisk weteranów i organizacji działających na ich rzecz, wziął udział w otwarciu nowej części lecznicy wojskowej.
Podczas osobistego spotkania z Prezydentem, Marszałek Całbecki przekazał mu specjalny prezent od Gubernatora Teksasu Ricka Perry’ego – flagę tego amerykańskiego stanu. Gospodarz naszego województwa otrzymał ją podczas kwietniowej wizyty w USA, podczas której poznawał tamtejsze realia wydobywania gazu z łupków.
Aukcja na rzecz polskich wojskowych poszkodowanych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych odbyła się w muszli koncertowej ciechocińskiego Parku Zdrojowego. Oprócz prac młodych artystów, uczniów i studentów szkół i uczelni plastycznych, przedmiotem licytacji były cenne przedmioty ofiarowane przez znane publiczne postaci. Marszałek Piotr Całbecki ofiarował faksymile toruńskiej kopii siedemnastowiecznego albumu z mapami nieba „Atlas Coelestis In qou Mundus Spectabilis” Johanna Gabriela Doppelmayra, wydanego w oficynie Johanna Homanna w Norymberdze. Oryginał tego dzieła pozostaje w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Atlas zawiera 32 miedziorytowe mapy nieba opracowane na podstawie badań Ptolemeusza, Kopernika, Keplera i Tycho Brahe, odbite na bawełnianym papierze i ręcznie kolorowane.
Aukcję poprzedził koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a uroczystości zakończył koncert rockowy.

06.07. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał z Burmistrzem Wąbrzeźna Leszkiem Kawskim umowę o udzieleniu miastu dotacji celowej z budżetu województwa na remont i modernizację siedmiu odcinków ulic o łącznej długości ponad 4 km. Wartość subwencji, która zostanie wypłacona w dwóch rocznych transzach wynosi 7 mln zł.
Marszałkowskie wsparcie dla Wąbrzeźna to efekt ubiegłorocznego porozumienia, na mocy którego w zamian za przejęcie przez gminę dawnych dróg wojewódzkich w granicach miasta, Samorząd Województwa wziął na siebie odpowiedzialność za utrzymanie miejskiej obwodnicy i zagwarantował przekazanie ratuszowi uzgodnionej puli środków na doprowadzenie do właściwego stanu przekazanych ciągów komunikacyjnych. Umowa zobowiązuje burmistrza do wyremontowania i zmodernizowania jeszcze w tym roku łącznie nieco ponad 2 km ulic. Tegoroczna transza środków wynosi 3,6 mln złotych.
Gmina zobowiązała się do wyremontowania i zmodernizowania do końca roku pasów drogowych w przebiegu ulic: Mikołaja z Ryńska, Chełmińskiej, 1 Maja, Grudziądzkiej i Partyzanta. Pozostałe objęte umową odcinki drogowe – w przebiegu ulic Kętrzyńskiej i 1 Maja – zostaną wyremontowane przez Gminę w przyszłym roku.
Samorząd Wąbrzeźna jest pierwszym w Kujawsko-Pomorskiem, który zdecydował się przejąć drogi wojewódzkie na własnym terenie (miejska gmina administruje nimi od stycznia) i przekazać na rzecz województwa odpowiedzialność za miejską obwodnicę. Stosowne uchwały w tej sprawie podjęły Sejmik Województwa i Rada Miejska w Wąbrzeźnie. Obecnie do podobnego rozwiązania przygotowuje się Chełmno, które stosowne środki z budżetu województwa otrzyma w przyszłym roku.

06.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach XXX-lecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, podczas których wręczył na ręce Dziekana Stefana Muchy przyznany instytucji srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczysta gala odbyła się w toruńskim Dworze Artusa.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu została powołana przez komitet organizacyjny ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 123, poz.1059 ze zm.). Zrzeszeni w niej radcowie prawni zajmują się obsługą prawną przedsiębiorców, urzędów, instytucji publicznych i osób fizycznych. Działalność Izby spotkała się z licznymi przejawami uznania zasług, czego wyrazem jest wyróżnienie Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP czy też medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości honorującym zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. O wysokich kwalifikacjach toruńskich radców prawnych świadczą również nadawane im od wielu lat wyróżnienia, ordery i odznaki samorządowe (Srebrna i Złota odznaka Zasłużony dla Samorządu Radcowskiego). Jeden z radców prawnych toruńskiej OIRP został laureatem Konkursu Kryształowego Serca Radcy Prawnego.
Obecnie toruńska Izba zrzesza 763 radców prawnych i organizuje szkolenia dla 257 aplikantów radcowskich. Prowadząc aplikację doprowadziła do pomyślnego zdania egzaminu przez 490 osób, a dowodem skutecznego kształcenia OIRP w Toruniu są zeszłoroczne, najwyższe w skali całego kraju oceny z egzaminu radcowskiego.

06.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział gali jubileuszowej z okazji 50-lecia nadania praw miejskich dla Janikowa.
W ramach obchodów odbyła się m.in. prezentacja historyczna dziejów miasta i zwiedzanie wystawy okolicznościowej poświęconej jego historii. Całość uświetnił występ artystyczny Eljazz Big Band pod dyrekcją Józefa Eliasza.
Janikowo jest usytuowane w powiecie inowrocławskim nad Jeziorem Pakoskim. Do najciekawszych zabytków miasta należą: kościół gotycki pw. św. Jana Chrzciciela z końca XV wieku w dzielnicy Ostrowo, plebania z XIX wieku, zabudowania cukrowni z XIX wieku oraz kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1925 r. w centrum miasta. Honorowym obywatelem Janikowa jest Abdullah bin Abdulaziz al Saud – fundator operacji rozdzielenia sióstr syjamskich z Janikowa (Darii i Olgi Kołacz).

07.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w obchodach XXX-lecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, podczas których wręczył na ręce Dziekana Zbigniewa Pawlaka przyznany instytucji srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczysta gala odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy.Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy została powołana przez komitet organizacyjny ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.). Zrzeszeni w niej radcowie prawni zajmują się obsługą prawną przedsiębiorców, urzędów, instytucji publicznych i osób fizycznych. Działalność Izby spotkała się z licznymi przejawami uznania zasług, czego wyrazem jest między innymi wyróżnienie medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, czy też medalem Kazimierza Wielkiego nadanym przez Radę Miasta Bydgoszczy. O wysokich kwalifikacjach bydgoskich radców prawnych świadczą również nadawane im od wielu lat wyróżnienia, ordery i odznaki samorządowe (Srebrna i Złota odznaka Zasłużony dla Samorządu Radcowskiego).
Łącznie Izba Bydgoska zrzesza 905 radców prawnych, wykonujących zawód na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych prowadząc aplikację doprowadziła do pomyślnego zdania egzaminu państwowego na radcę prawnego blisko 580 osób, a obecnie szkoli 223 aplikantów.

09.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczył nagrody finansowe uczestniczkom pierwszej kobiecej zimowej wyprawy na Newtontoppen (1713 m n.p.m.).
Skład pierwszej żeńskiej wyprawy na Newtontoppen był trzyosobowy, wszystkie jej uczestniczki to mieszkanki naszego regionu. Toruniance Agnieszce Siejce i kcyniance Ewie Grewling towarzyszyła we wspinaczce Katarzyna Siekierzyńska z Górska koło Torunia. Panie jako pierwsze Polki zdobyły szczyt Newtontoppen na Spitsbergenie. Pierwsze polskie zimowe wejście na Newtontoppen miało miejsce w 1997 roku (Wojciech Jazdon, Wojciech Moskal, Tomasz Schramm, Andrzej Śmiały). Męska ekipa dokonała wówczas tzw. podwójnego trawersu Spitsbergenu, a zdobycie szczytu było tylko fragmentem wyprawy. Wyczynu męskiej wyprawy do dziś nikt nie powtórzył.
Polki zdobyły Newtontoppen 5 kwietnia – po 17 dniach marszu. Plan wyprawy przewidywał wejście na szczyt 3 kwietnia, ale uniemożliwił to bardzo silny wiatr i temperatura spadająca do minus 25°C. W sumie uczestniczki wyprawy pokonały przez ten czas pieszo 300 km. Trasa prowadziła z największej na wyspie miejscowości Longyearbyen przejściem przez zamarznięty Sassenfiord do doliny Gipsdalen, z wejściem na szczyt Newtontoppen, powrót nastąpił podobnym szlakiem. Kwietniowe wejście Polek na Newtontoppen odbywało się w ekstremalnie trudnych, polarnych warunkach, co przydaje ich wyczynowi wysoką rangę, świadczy o ich determinacji i bardzo dobrym przygotowaniu do wyprawy.
Newtontoppen to najwyższa góra położonego na terytorium Norwegii (Spitsbergenu) i całego archipelagu Svalbard na Morzu Arktycznym. Osiąga wysokość 1713 m n.p.m. Jest najwyższym szczytem archipelagu. Nazwa góry została nadana w 1898 r. na cześć Isaaca Newtona, wybitnego fizyka, matematyka i astronoma.
Spitsbergen, na którym leży góra Newtontoppen, to największa wyspa Norwegii (39 tys. km?). Odkryta została w 1596 roku przez ekipę holenderskiego żeglarza i podróżnika Willema Barentsa. Około 3 tys. mieszkańców wyspy zajmuje się głównie rybołówstwem i wydobyciem węgla.

09.07. – Sławomir Kopyść uczestniczył w otwarciu trzydniowej konferencji metodycznej w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Od 2010 r. projekt jest realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” ma na celu wsparcie uczniów małych szkół wiejskich 9 województw w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych: matematycznych i naukowo-technicznych, społecznych i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się.
Letnia konferencja metodyczna jest jedną z form wsparcia udzielanego w pracy nad rozwojem umiejętności metodycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów i zasad oceniania kształtującego.

10.07. – Marszałek Piotr Całbecki odebrał z rąk Wójta Gminy Kijewo Królewskie Mieczysława Misiaszka Medal za Zasługi dla Gminy Kijewo Królewskie. To wyraz uznania za zaangażowanie oraz życzliwe podejście do spraw mieszkańców gminy Kijewo.
Władze gminy przyznają medal za zasługi działającym na rzecz gminy mieszkańcom, a także innym osobom, które w szczególny sposób angażują się w jej rozwój. Chcą w ten sposób podziękować za życzliwe podejście do spraw gminy i zrozumienie jej problemów.
Gmina Kijewo Królewskie położona jest w środkowej części Województwa Kujawsko- Pomorskiego, w powiecie chełmińskim. W skład gminy wchodzi 11 sołectw. Obszar gminy w 92,82% pokrywają użytki rolne, 2,51% stanowią lasy i grunty zadrzewione oraz 4,67% pozostałe grunty. Od roku 1991 gmina jest członkiem regionalnego Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej.

11.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

13.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w bydgoskim Joint Force Training Centre w obchodach święta narodowego Francji, ustanowionego na pamiątkę zburzenia Bastylii.
W tym roku już po raz drugi francuscy oficerowie i podoficerowie oddelegowani do Bydgoszczy mieli okazję świętować razem ze swoimi polskimi gospodarzami.
Dzień Bastylii ustanowiono 6 lipca 1880 roku. Słowo „la bastille” w wolnym tłumaczeniu oznacza zamek obronny na obrzeżach miasta. Paryska Bastylia powstała w zachodniej części Paryża w XIV wieku. Z czasem twierdza zaczęła pełnić funkcję więzienia i symbolizowała despotyzm króla.
Święto upamiętnia dzień 14 lipca 1789 roku, kiedy mieszkańcy Paryża zdobyli szturmem Bastylię, co było końcem władzy króla i początkiem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Zdobycie Bastylii jest jednym z ważniejszych wydarzeń w historii ludzkości.
Mimo, iż dziś niewiele pozostało z dawnej twierdzy, to miejsce, na którym znajdowała się Bastylia, wciąż uznawane jest za symbol ideałów wolności, równości oraz braterstwa.

17.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

19.07. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości podpisania 86 umów na kwotę ponad 86 mln zł na realizację inwestycji związanych z budową oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych oraz infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydarzenie odbyło się w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
Samorząd Województwa dysponuje wsparciem w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Limit środków dla województwa kujawsko-pomorskiego dla tego działania został wyznaczony na poziomie 59.863.710 euro (262,4 mln zł). Do tej pory podpisano 221 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 247,5 mln zł. Dzięki oszczędnościom powstałym w wyniku rozstrzygnięć przetargów oraz korekt zleceń płatności do rozdysponowania pozostało w sumie ponad 86,3 mln zł.

20.07. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył srebrne Medale Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dla organizacji World Learning Inc. oraz czterech osób z kadry amerykańskiej XIX obozu językowego, wśród których znaleźli się: Charlene Kaletka Delaney, Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Kultury w Minnesocie, Patricia Beben prowadząca szeroką działalność charytatywną, Joe Beben, emerytowany oficer armii amerykańskiej wojsk lądowych promujący kulturę polską w USA pełniący funkcję Przewodniczącego Związku Emigrantów z Pomorza w USA oraz Jim Neuenfeldt, oficer policji i ratownik medyczny, wielki miłośnik sportu.
Wręczone Medale stanowią dowód uznania wobec wieloletniego wkładu w rozwój kontaktów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz docenienie działalności edukacyjnej skierowanej do młodzieży Kujaw i Pomorza w kontekście wzajemnego zbliżenia narodów i ich kultur.
Osoby wyróżnione Medalem od wielu lat czynnie włączają się w organizację obozu języka angielskiego na terenie naszego województwa. Projekt pozwala poznać młodym Polakom różnice kulturowe, mentalne, światopoglądowe oraz pomaga rozwijać umiejętności językowe.
World Learning Inc. jest międzynarodową organizacją non-profit, która koncentruje się na rozwoju, edukacji i programach wymiany. Stworzyła najdłużej funkcjonujący program wymiany młodzieży, dzięki któremu młodzież amerykańska ma szansę odwiedzić m.in. nasz kraj i poznać polską historię, kulturę i obyczaje. World Learning Inc. nagradza zdolną młodzież, wyróżniającą się zaangażowaniem w życie społeczne oraz wolontariat i z naszą współpracą umożliwia im pobyt w Polsce, przekazując uczestnikom międzynarodowe doświadczenia.

23.07. – Odbyła się Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

24-25.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisał z samorządami gminnymi umowy na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Uroczystości odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Zarząd województwa przeznaczył blisko 7 mln zł na dotacje dla 87 samorządów gminnych z Kujaw i Pomorza. Środki zostaną przeznaczone na modernizację 80 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Ten sposób dotowania inwestycji na terenach wiejskich zastąpił realizowany w minionych latach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, który przestał funkcjonować po zmianach przepisów prawa w 2011 roku. Gminy mogą wykorzystać dotacje z budżetu województwa na realizację różnych przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników. Można było aplikować o dotację na poprawę jakości gruntów rolnych, w tym budowę zbiorników retencyjnych lub modernizację dróg dojazdowych. W tym roku wszystkie samorządy wnioskowały o środki na remonty dróg.
Zmodernizowane drogi zapewniają bezpieczny i komfortowy dojazd do pól. Realizacja tych inwestycji polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi. Każde z zadań zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.
Co roku samorządy gminne mogą wnioskować o dotacje na realizację jednej inwestycji na terenie ich gminy. W trybie nadzwyczajnym o współfinansowanie realizacji drugiej inwestycji mogą ubiegać się gminy dotknięte powodzią, zalaniem czy przemieszczeniem mas ziemnych. Dzięki przyznawanym w latach 2007-2011 dotacjom, między innymi w ramach FOGR, gminy zmodernizowały 392 km dróg poprawiających warunki pracy rolniczej. Samorząd Województwa wsparł realizację tego typu inwestycji kwotą blisko 24 mln zł.

25.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z przedstawicielem Targów Berlińskich na Europę Środkową i Wschodnią Emmerichem Babernitz oraz dyrektorem berlińskich targów Grüne Woche Moniką Bader.
Tematem rozmów był udział naszego województwa w przyszłorocznej edycji targów „Zielony Tydzień” (Grüne Woche) w Berlinie. Będzie to dla naszego regionu jubileusz 20-lecia prezentacji regionu na tej ważnej dla branży rolno-spożywczej imprezie.
„Zielony Tydzień” to jedyna w swoim rodzaju międzynarodowa wystawa gospodarki żywnościowej, rolnictwa i ogrodnictwa. Do tradycji targów należy przede wszystkim degustacja ponad 100 tys. przysmaków z 56 krajów. W ofercie wystawców znajdują się produkty spożywcze z całego świata, a wśród nich liczne potrawy regionalne, produkty z ekologicznych upraw, seminaria informacyjne na temat zdrowego odżywiania oraz wiele innych atrakcji. Wśród przysmaków jest wiele owoców, warzyw, ryb, mięs, wędlin, produktów mleczarskich, przypraw oraz win. Nie brakuje także stoisk poświęconych rolnictwu, leśnictwu i ogrodnictwu. Dla najmłodszych gości organizowany jest obszar ze zwierzętami domowymi.
W ubiegłym roku głównym partnerem targów była Polska z hasłem „Polska smakuje”. W roku 2012 krajem partnerskim jest Rumunia.

29.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Policji, które odbyły się w Bydgoszczy. Częścią oficjalnych uroczystości była ceremonia nadania nowego sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Marszałek Całbecki stanął na czele Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru.
Ceremonia nadania nowej chorągwi kujawsko-pomorskim policjantom inaugurująca wojewódzkie obchody Święta Policji odbyła się na Starym Rynku w Bydgoszczy, po uroczystej mszy świętej odprawionej w bydgoskiej katedrze.
Inicjatorem ufundowania nowej wersji sztandaru był Komendant Wojewódzki Policji inspektor Wojciech Ołdyński.
Dotychczasowy sztandar kujawsko-pomorskich policjantów, z uwagi na nieaktualną treść i szatę graficzną oraz niezgodność z obowiązującymi przepisami, trafi wkrótce do muzeum. Został ufundowany w 1996 roku, a więc jeszcze przed reformą administracyjną powołującą do życia województwo kujawsko-pomorskie, a także przed rozporządzeniem ustanawiającym standard dla sztandarów wszystkich polskich formacji policyjnych. „Ojczyzna i prawo” – to motto, które zostało umieszczone na nowej chorągwi.

01.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

01.08. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w toruńskich obchodach 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości zorganizowały wspólnie Samorząd Województwa i Samorząd Miasta Torunia oraz Dowództwo Garnizonu Toruń i Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej.
Podczas toruńskich uroczystości rocznicowych pod pomnikiem Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono kwiaty. Na zakończenie obchodów odbył się koncert Harcerskiej Grupy Artystycznej Północ, która jest reprezentacyjnym zespołem wokalno-instrumentalnym hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Tucholi. Organizację toruńskich wydarzeń rocznicowych wspierały też harcerki i harcerze z toruńskich hufców Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, dystrybuując wśród mieszkańców rocznicowe wydanie „Gazety Powstańczej”.

02.08. – Marszałek Piotr Całbecki już po raz drugi w tym roku wręczył stypendia artystyczne osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Wśród 12 stypendystów są muzycy, plastycy, tancerka oraz aktor. Ceremonia wręczenia stypendiów odbyła się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
Finansowane przez Samorząd Województwa stypendia dla twórców i animatorów kultury oraz osób zajmujących się ochroną zabytków służą realizacji przedsięwzięć artystycznych i projektów naukowych, są też przeznaczane na finansowanie studiów i dalszego rozwoju profesjonalnego. Adresowane są zarówno do osób stojących u progu kariery, jak i do dojrzałych artystów.
Wsparcie tego typu przyznawane jest dwa razy do roku. W lutym br. Zarząd Województwa zdecydował o przyznaniu stypendiów 19 osobom na łączną sumę 81 tys. zł. W lipcu natomiast rozdysponował wsparcie wśród kolejnych 12 osób na łączną sumę 59 tys. zł.
Artystyczną oprawą uroczystości był koncert tegorocznych stypendystów: bydgoskiego muzyka Bartłomieja Weznera z zespołem BMF Piano Trio oraz toruńskiego skrzypka Adama Siebersa – studenta Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

02.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w uroczystości podpisania umowy przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe z polską filią austriackiej firmy Porr AG na prace związane z rewitalizacją linii kolejowej nr 18 między Bydgoszczą i Toruniem. Gościem wydarzenia był Podsekretarz Stanu do spraw Kolejnictwa Andrzej Massel.
Bydgosko-toruński odcinek osiemnastki jest kluczowy dla powodzenia kolejowej części BiT City, największego projektu infrastrukturalnego regionu, czyli szybkiej kolei metropolitalnej. Trasa ta nie była pierwotnie objęta żadnym programem zakładającym gruntowną poprawę stanu technicznego. O remont tych torów zabiegano cztery lata, prowadząc rozmowy w ministerstwach i Komisji Europejskiej, zanim latem ubiegłego roku można było wreszcie ogłosić, że jest pozytywna decyzja w tej sprawie.
Remont trasy – blisko 92 km torów – finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa, zostanie zrealizowany na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Rewitalizacja obejmie wymianę nawierzchni torowej i rozjazdów, remont przejazdów kolejowych na przecięciu z drogami kołowymi, odbudowę rowów odwadniających oraz niezbędną modernizację automatycznych urządzeń sterowania ruchem i urządzeń energetycznych.
Wybrana w trybie przetargowym firma Porr Polska – spółka córka drugiej co do wielkości austriackiej firmy budowlanej Porr AG – która w Polsce ma na swoim koncie realizację takich inwestycji jak remont warszawskiej Trasy W-Z i rewitalizację dworca Warszawa Centralna oraz budowę Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – ma 622 dni na opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz zaprojektowanie i przeprowadzenie planowanej rewitalizacji. Wartość przedsięwzięcia to ponad 200 mln zł. Zakończenie robót zaplanowano na początek 2014 roku.

05.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w festynie folklorystycznym pod hasłem „Na Folkową Nutę”, który odbył się w skansenie w Kłóbce na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego.
Po raz pierwszy w skansenie wystąpiły zespoły wykonujące muzykę ludową we własnych, współczesnych aranżacjach. Członkowie zaproszonych grup wywodzą się w większości z kapel ludowych. Źródłem inspiracji do powstania zespołów była muzyka ludowa, której słuchali podczas innych festiwali folklorystyczny, m. in. w Kazimierzu nad Wisłą. Oprócz tradycyjnych instrumentów muzycznych takich jak skrzypce, wykorzystują gitary, perkusje i instrumenty klawiszowe, dzięki czemu tradycyjne utwory otrzymują nowe brzmienie.
Występom przy karczmie towarzyszyły liczne pokazy dawnych zajęć domowych, gospodarskich i rzemieślniczych. Dzieci zaproszone zostały na zajęcia edukacyjne, dzięki którym poznały elementy tradycyjnego stroju kujawskiego, same wykonywały fartuszki i rogatywki. W planie imprezy znalazł się również pokaz wyrobu twarogu i masła oraz ich degustacja. Wzdłuż skansenowskiej drogi odbył się kiermasz sztuki ludowej i wyrobów inspirowanych twórczością ludową oraz smakowitego jadła.

09.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

12.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w X Wielkim Festynie Pomidorowym w Jeziorach Wielkich. Marszałek Piotr Całbecki objął wydarzenie patronatem honorowym.
Podczas pikniku można było spróbować swoich sił w zrywaniu czy rzucie pomidorem oraz wziąć udział w wielkiej pomidorowej bitwie. Nie zabrakło także degustacji potraw z tego warzywa: tradycyjnej pomidorówki, pomidorów smażonych czy nawet pomidorowego dżemu. Na zakończenie festynu wystąpił znany wokalista pieśni cygańskich DON VASYL z zespołem oraz Q-Bass feat. MONICA.
Na terenie gminy swoją działalność prowadzi blisko 300 plantatorów pomidora, którzy posiadają ok. 1000 tuneli foliowych z uprawami tego warzywa. Siedem lat temu ówczesny Gminny Ośrodek Kultury w Jeziorach Wielkich zorganizował I Wielki Festyn Pomidorowy, który stanowił okazję do świetnej zabawy dla licznie zgromadzonej publiczności, a impreza ta na stałe znalazła miejsce w kalendarzu największych imprez plenerowych organizowanych na terenie gminy.

12.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w obchodach Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, które odbyły się w Zarzeczewie. Miodowy piknik z kiermaszem, prelekcjami, pokazami i propozycjami rodzinnej zabawy zorganizowało marszałkowskie biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Kujawsko-pomorskie święto miodu było dla pszczelarzy doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiej gamy regionalnych produktów pasiecznych, a dla odwiedzających do ich degustacji i zakupu. Podczas imprezy można było dowiedzieć się, jakie są właściwości lecznicze produktów pasiecznych oraz jaką rolę odgrywa miód w codziennej diecie. Nie zabrakło prezentacji zespołów ludowych oraz przedstawicielek kół gospodyń wiejskich.
W programie znalazły się też pokazy przygotowywania dań z wykorzystaniem miodu, historycznego wypieku pierników, odwirowywania miodu, wyrobu świec z wosku, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych, konkursy oraz kiermasze miodów i produktów pszczelarskich, żywnościowych produktów tradycyjnych, wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego.

12.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył I Turniej Szachowy im. Króla Kazimierza Wielkiego, który odbył się w sali byłego dworca autobusowego w Kowalu.
Uczestnicy rywalizowali w grze szybkiej, dla czterech najlepszych przewidziano nagrody rzeczowe o wartości do 1 tys. zł. Pojedynki odbywały się w kategorii open, systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, w tempie gry 15 minut na zawodnika.

13.08. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Józefa Hallera w Toruniu, która odbyła się w 139. rocznicę jego urodzin. Jednym z fundatorów monumentu jest Samorząd Województwa.
Pomnik autorstwa toruńskiego artysty Andrzeja Borcza stanął przy zbiegu placu św. Katarzyny i ulicy Piastowskiej, którą w 1920 roku wraz ze swoimi oddziałami maszerował generał Haller. Rzeźba przedstawia postać Józefa Hallera w mundurze, w rozpiętym płaszczu, z pochyloną głową, wspierającego się na lasce.
Generał Józefa Haller to ważna postać dla mieszkańców Torunia wiążąca się z odzyskaniem niepodległości po latach zaborów. Dowodzone przez generała wojska Frontu Pomorskiego wkroczyły do miasta 18 stycznia 1920 roku.
W pierwszą rocznicę tych wydarzeń Józef Haller odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia. Pierwszy pomnik generała stał w Toruniu w okresie międzywojennym.
Inicjatorem ponownego wzniesienia monumentu było Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Uchwałę w tej sprawie podjęli w 2010 roku włodarze Torunia. Do komitetu organizacyjnego budowy pomnika zaproszono Marszałka Piotra Całbeckiego oraz Przewodniczącą Sejmiku Dorotę Jakutę.

13.08. – Marszałek Piotr Całbecki był gościem Pikniku Wioślarskiego, który odbył się na terenie przystani w Bydgoszczy. Jednym z gości wydarzenia organizowanego przez Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Lotto-Bydgostia-WSG była brązowa medalistka olimpijska, Magdalena Fularczyk.
Piknik jest tradycyjnie organizowany w następnym dniu po finałach Mistrzostw Polski Seniorów. W imprezie wzięli udział wioślarki i wioślarze: uczestnicy mistrzostw Polski seniorów, olimpijczycy, w tym medaliści czterech ostatnich igrzysk.
To kolejny udany sezon w wykonaniu zawodników Bydgostii, którzy już po raz dwudziesty z rzędu zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Jest to jednocześnie dwudziesty czwarty tytuł w historii klubu.
Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia powstało 4 grudnia 1928 r.
W 84-letniej historii sportowcy LOTTO-Bydgostia-WSG zdobyli na imprezach światowych 109 medali (w tym 37 złotych, 38 srebrnych, 34 brązowe), a na Mistrzostwach Polski 1413 medali (w tym 580 złotych, 431 srebrnych, 402 brązowe).
 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 9.06.12 - 22.06.12 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
 
09.06. – Marszałek Piotr Całbecki zainaugurował AstroFestiwal Astronoc 2012, który odbył się w Przysieku w ramach Święta Województwa i był świetnym połączeniem nauki z zabawą. Dużą atrakcją dla odbiorców wydarzenia były obserwacje słońca i nieba przez profesjonalne teleskopy, które przywieziono na festyn specjalnie z astrobaz. Uczestnicy spotkania wyposażeni w lunety, lornetki i inne przyrządy do obserwacji nieba, próbowali też pobić rekord wszechświata. Polegał on na zgromadzeniu na jak najmniejszej powierzchni możliwie największej liczby osób wyposażonych w przyrządy do obserwacji nieba. Wydarzenie to uwieczniono na wspólnej fotografii, wykonanej z wysięgnika wozu strażackiego. Organizatorzy AstroFestiwalu przewidzieli też konkursy wiedzy astronomicznej, w których głównymi nagrodami były vouchery na lot z bydgoskiego lotniska do Barcelony czy Glasgow. Najmłodsi wyhasali się podczas Kosmicznych Zabaw, czyli wspólnych tańców oraz konkurencji sportowych i gry terenowej „Wyścigi planet”. W pomieszczeniach Ośrodka Doradztwa Rolniczego naukowcy z UMK prowadzili wykłady popularnonaukowe, podczas których opowiadali o fascynującym świecie astronomii. Można było dowiedzieć się między innymi, jak wielki jest wszechświat i jak tworzą się zorze polarne w układzie słonecznym. Przez cały czas trwania AstroFestiwalu czynna też była wystawa „Fiat Lux-spojrzenie w niebo”, gdzie prof. Grzegorz Karwasz (kierownik zakładu Fizyki UMK), opowiadał zwiedzającym o zjawiskach optycznych, jakie spotykamy w codziennym życiu. Spragnieni wiedzy mogli obejrzeć pokazy zjawisk
fizycznych i projekcje w Astro-Arenie – mobilnym planetarium. Była też okazja do zobaczenia prawdziwego łazika marsjańskiego, jeżdżącego na odtworzonej powierzchni Marsa. Astrofestiwal uświetnili członkowie Akademii Gwiezdnych Wojen, którzy przez całą imprezę ku uciesze najmłodszych jej uczestników przechadzali się w strojach rodem z sagi George’a Lucasa i prowadzili pokazy walki na miecze świetlne.

11.06. – Marszałek Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu grupę dzieci, które w ramach wydarzeń Święta Województwa odbyły lekcję demokracji.
Pierwszaki z regionu zasiadły w sejmikowych ławach, debatowały i głosowały. Były tańce, minikonkursy geograficzne, quizy, malowanie twarzy i puszczanie baniek mydlanych. Młodzi mieszkańcy regionu dowiedzieli się z jakimi problemami zmagają się samorządowcy, zwiedzili też urząd oraz gabinet marszałka.

11.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystej inauguracji Centrum Studiów Ratzingera, wspólnego przedsięwzięcia Watykańskiej Fundacji Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) i bydgoskiej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa na temat relacji ekonomii i etyki w świetle papieskiego nauczania i wręczenie honorowego doktoratu uczelni sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałowi Tarcisio Bertone, który wygłosił wykład inauguracyjny.
Celem Centrum jest promowanie wiedzy i studiów z zakresu teologii i nauczania kard. Josepha Ratzingera, organizowanie i wspieranie konferencji naukowych, wyróżnianie naukowców i studentów nagrodą o roboczej nazwie „Master Ratzingera”, koordynowanie współpracy uczelni w Polsce z uczelniami zagranicznymi. Współpracę z CSR zadeklarowały już polskie uczelnie: KUL, Uniwersytet Warszawski, UKSW, wydziały teologiczne uniwersytetów poznańskiego
i opolskiego, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
Instytucja mieści się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy,
z którą umowę podpisała Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera (Benedykta XVI). Przewodniczący rady fundacji, ks. prałat Giuseppe Scotti, podczas konferencji prasowej w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie podkreślił wagę, jaką sam Ojciec Święty przywiązuje do Centrum, delegując na jego otwarcie swego sekretarza stanu. Zaznaczył, że CSR będzie propagowało metodologię pracy Josepha Ratzingera – czyli studiowanie Pisma Świętego, nauczanie ojców Kościoła i z ich pomocą odpowiadanie na problemy i pytania stawiane przez współczesnego człowieka.
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa istnieje od 2000 roku, na pięciu wydziałach studiuje w niej sześć tysięcy studentów. Zajmuje 14. miejsce w Polsce pod względem naboru studentów i 16. wśród 300 wyższych szkół niepublicznych miejsce pod względem liczby studentów.
Idea zorganizowania Centrum Studiów Ratzingera właśnie w bydgoskiej uczelni zrodziła się podczas współpracy z Fundacją Ratzingera w związku z organizacją w ubiegłym roku konferencji „Pielgrzym prawdy, pielgrzym pokoju. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji”, która zgromadziła ponad stu referentów z 32 uczelni i instytucji polskich oraz zagranicznych.

12.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść stanął na czele oficjalnej delegacji samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, która na zaproszenie izraelskiego ministra nauki i technologii Daniela Hershkowitza rozpoczęła czterodniową wizytę w Izraelu. Pobyt naszych przedstawicieli koordynowała ambasada RP w Izraelu.
Izraelska wizyta miała charakter misji naukowo-gospodarczej. Trzon delegacji stanowili naukowcy z kujawsko-pomorskich wyższych uczelni oraz instytucji naukowo-badawczych. Jednym z najważniejszych punktów programu było spotkanie z ministrem Hershkowitzem, który jest także członkiem Knesetu, izraelskiego parlamentu, i profesorem matematyki. Z uwagi na rangę tego spotkania wziął w nim udział także Marszałek Piotr Całbecki. W trakcie misji przewidziano między innymi wizyty w Sharet Institute of Oncology w szpitalu Hadassa w Jerozolimie i w będącym jedną z najważniejszych izraelskich wyższych uczelni technicznych Instytucie Technologii Technion w Hajfie oraz w rządowej agencji zajmującej się międzynarodową współpracą w dziedzinie badań i wdrożeń MATIMOP. Nasza delegacja spotyka się także z ambasadorem RP w Tel Awiwie Jackiem Chodorowiczem i konsulem honorowym RP w Jerozolimie Zeevem Baranem, przedstawicielami izraelskich ministerstw spraw zagranicznych i turystyki, a także z władzami miejskimi Tel Awiwu, Hajfy i Jerozolimy.

13.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
13.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Ryszarda Cyby, lekarza medycyny, Honorowego Obywatela Miasta Strzelna i wieloletniego wiceprezesa Towarzystwa Miłośników tego miasta.
Z urodzenia Wielkopolanin, syn niezłomnego i bohaterskiego oficera Wojska Polskiego, jeńca oflagu, dyrektora liceum w Ostrowie Wielkopolskim. Z wyboru Kujawiak, lekarz, społecznik, od 1972 r. mieszkaniec Strzelna. Swoim życiem dał świadectwo człowieka dobrego, służącego swą wiedzą mieszkańcom całego regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Działalnością społeczną
w dużej mierze przyczynił się do rozwoju miasta, upamiętniania jego historii oraz promocji. Był wieloletnim radnym miejskim oraz radnym powiatowym, należał także do bydgoskiej Izby Lekarskiej. Miał 72 lata.

14.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich wizytował wraz z dziennikarzami budowę nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
Prace prowadzone są w dużym tempie, w stanie zamkniętym surowym jest już nowe skrzydło gmachu głównego. Inwestycja, której głównym wykonawcą jest warszawski Budimex rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku. Do tej pory zakończyły się już wszystkie prace betonowe i żelbetowe związane z budową skrzydła budynku głównego. Na ich potrzeby zużyto około 9 tysięcy metrów sześciennych betonu i około 780 ton stali zbrojeniowej. Położono 30 km instalacji rurowych oraz 160 km przewodów i kabli elektrycznych. Nowa powierzchnia użytkowa, to około 12 tysięcy metrów kwadratowych.
Obecnie wewnątrz budynku trwają prace murarskie, tynkarskie i posadzkarskie. Wstawiono już okna i drzwi, prowadzone są prace związane z ociepleniem
i elewacją budynku. Ekipy fachowców montują instalacje wodne, kanalizacyjne
i wentylacyjne, a na dachu i ostatniej kondygnacji instalowane są urządzenia do wytwarzania wody lodowej zasilającej klimatyzację dla obszarów o podwyższonych wymaganiach co do jakości powietrza, takich jak blok operacyjny oraz laboratorium. Budynek został też wyposażony w system rurociągów gazów medycznych, instalowane są systemy wykrywania pożaru i włamania, telewizji dozorowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Trwa montaż dźwigów osobowych. Rozpoczęły się prace związane ze stawianiem specjalistycznych ścian bloku operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem, m.in. stropami laminarnymi.
Nowe mury szpitala pomieszczą między innymi nowoczesny oddział chirurgiczny i leczenia oparzeń oraz cztery dobrze wyposażone sale operacyjne.
Na dachu budynku powstanie ponadto ogród z placem zabaw. W szpitalu znajdą się również miejsca noclegowe dla rodziców chorych dzieci. Skrzydło gmachu głównego będzie gotowe pod koniec 2012 roku a termin zakończenia całej inwestycji to listopad 2013 roku.
Po modernizacji szpitala powstanie nowoczesne centrum leczenia wielospecjalistycznego dzieci i młodzieży. Cztery sale operacyjne będą w pełni wykorzystane na potrzeby chirurgii i laryngologii dziecięcej. Na każdej z nich zaplanowano realizację 5 – 6 zabiegów operacyjnych dziennie. 12 łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony w nowoczesny sprzęt pozwoli na stosowanie najnowszych technik znieczulenia i ratowania życia. W oparciu
o oddziały dotychczas funkcjonujące placówka będzie zajmować się leczeniem chirurgicznym chorób okresu noworodkowego, schorzeń onkologicznych, oraz chirurgią plastyczną. Ogromnym ułatwieniem i przyspieszeniem diagnostyki będzie możliwość wykonywania na miejscu badań obrazowych – tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Powstanie też centrum leczenia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży: anoreksji i otyłości. Istotnym uzupełnieniem leczenia zachowawczego i zabiegowego będzie nowoczesna rehabilitacja.
Przedsięwzięcie sfinansował Urząd Marszałkowski w Toruniu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Koszt budowy to 118,5 mln złotych.

15.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w gali finałowej, podczas której ogłoszono werdykt jury XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Radziejowie.
Jak co roku w czerwcu, już po raz dziewiętnasty, w Zespole Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zarówno solistów, jak i zespołów wokalnych i zespołów wokalno-instrumentalnych. Każdy uczestnik festiwalu został zobowiązany do przygotowania dwóch piosenek francuskich, jednej w wersji oryginalnej i drugiej w polskim przekładzie językowym.
I miejsce zdobyła Izabela Zalewska, II miejsce - Joanna Linkowska, a III miejsce przypadło Darii Grabowskiej. Wyróżnienia otrzymali: Dominika Dobrosielska oraz Zbigniew Tatar i Adam Dziadkowiec. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Ambasadę Francji w Warszawie (wycieczka do Francji) otrzymała Aneta Rzońca.


18.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w podpisaniu umów o dofinansowanie z Beneficjentami osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2012” z zakresu „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa” z konkursów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Rybacką „Drwęca” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Rybak” na łączną kwotę 897 853,45 złotych. Gościem specjalnym wydarzenia zorganizowanego w toruńskim CSW był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
Umowy zostały podpisane przez następujących beneficjentów: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie” – tytuł operacji: „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca” – kwota dofinansowania: 236 699,81 zł; Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – tytuł operacji: „System ochrony bezpośredniej wód obszaru LGR Drwęca” – kwota dofinansowania: 311 803,77 zł; Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – tytuł operacji: „Zakup specjalistycznego samochodu patrolowego do ochrony wód” – kwota dofinansowania:
245 420,67 zł; Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzydowie - tytuł operacji: „Zakup sprzętu i urządzeń do eliminowania zanieczyszczonych zbiorników wodnych na obszarze LGR Drwęca” – kwota dofinansowania: 59 929,20 zł; Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku - tytuł operacji: „Ochrona obszaru chronionego krajobrazu poprzez zakup zestawu pompowego dla OSP Ryńsk” – kwota dofinansowania: 22 000,00 zł; Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy - tytuł operacji: „Ochrona obszaru chronionego krajobrazu poprzez zakup zestawu pompowego dla OSP Płużnica” – kwota dofinansowania: 22 000,00 zł.

18.06. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Świeciu w otwarciu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie”. Inwestycja o łącznej wartości 4 178 079, 74 zł została zrealizowana przy wykorzystaniu środków finansowych z budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego wału wstecznego rzeki Wdy (1,357 km), który stanowi część systemu ochrony przeciwpowodziowej lewostronnej doliny Wisły, od miejscowości Grabowo do Świecia. Głównym celem wykonanej inwestycji była przebudowa wału w sposób dostosowujący jego parametry przekroju poprzecznego i podłużnego do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie.

19.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dziennikarzami i wizytował wraz z nimi plac budowy Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu przy bydgoskim Centrum Onkologii. Zakład Rehabilitacji bydgoskiego Centrum Onkologii przeniósł się już do nowych przestronnych pomieszczeń w budowanym kosztem
40 mln zł obiekcie. W ten sposób zakończył się pierwszy etap inwestycji, zakończenie II etapu budowy oraz otwarcie Parku planowane jest za rok. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane przez samorząd województwa w ramach medycznego pakietu stulecia.
Koncepcja budowy ośrodka wyrosła z potrzeby zapewnienia pacjentom Centrum oraz osobom niepełnosprawnym profesjonalnej rehabilitacji, która ostatecznie zaowocuje maksymalnym skróceniem okresu rekonwalescencji. Projekt powstał również z myślą o wszystkich lubiących aktywnie spędzać wolny czas. Ma on pozytywnie wpłynąć na rzecz mieszkańców regionu w zakresie promocji sportu. Stworzenie dla tych trzech grup wspólnego miejsca przyniesie dodatkową korzyść w postaci reintegracji osób po przebytych chorobach lub po urazach wymagających rehabilitacji. Ponowne dzielenie przestrzeni z ludźmi
w pełni zdrowymi przyspieszy proces rehabilitacyjny, doda sił i motywacji.
PARIS to nowoczesne centrum sportu i rehabilitacji z 25-metrowym basenem do hydroterapii, halą sportową, bardzo dobrze wyposażoną siłownią oraz centrum konferencyjno-szkoleniowym. Wśród dyscyplin sportowych które będzie można w PARIS uprawiać są pływanie, piłka wodna, sporty siłowe, koszykówka i siatkówka, a także szermierka.
Zgodnie z założeniami, nowe obiekty będą służyć nawet stu tysiącom osób rocznie.

20.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

20.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w ceremonii otwarcia Astrobazy Kopernik przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie. To kolejne takie obserwatorium astronomiczne w Kujawsko-Pomorskiem.
W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim powstaje w sumie 14 astrobaz.
Budynki astrobaz mają kształt typowego obserwatorium astronomicznego – powstały na planie koła o średnicy około dziesięciu metrów. W obserwatorium
o wysokości około ośmiu metrów znalazły się trzy funkcjonalne kondygnacje, na których znajdują się sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta i magazynki na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. Główny element wyposażenia to automatyczny teleskop Meade LX 200 14. Również kopuła obserwatorium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza możliwość podążania za teleskopem oraz jego zdalne zamykanie i otwieranie. Obserwacje przy użyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów mogą być też prowadzone na tarasie budynku. Pozostałe elementy wyposażenia to między innymi teleskop słoneczny Coronado PST 40/400, lornetka z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD.
Astrobazy wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem powstały dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposażenia obserwatorium to 299 tys. zł. Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 4,2 mln zł.

20.06. – Marszałek Piotr Całbecki był gospodarzem gali dwunastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w Dworze Artusa w ramach obchodów Święta Województwa.
O prestiżowe doroczne wyróżnienia ubiegały się wybitne postacie i zespoły reprezentujące trzynaście dziedzin. Nagrody Marszałka to najważniejsze regionalne wyróżnienia za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej. Wnioski o ich przyznanie oceniane są przez specjalnie powołaną kapitułę, złożoną z reprezentantów świata nauki, gospodarki oraz samorządowców.
W tegorocznej edycji Nagród Marszałka rywalizowali autorzy ponad 170 projektów.
Galę wręczenia nagród i wyróżnień uświetnił recital w wykonaniu „Los Angeles Trio” w składzie Józef Eliasz, Bogdan Hołownia i Andrzej Gulczyński.

21.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się w bydgoskiej Wyższej Szkole Gospodarki z młodzieżą szkół z regionu. W trakcie wydarzenia podziękował młodym mieszkańcom regionu za oprawę muzyczną i organizacyjną uroczystej sesji sejmiku zorganizowanej z okazji Święta Województwa.
Gośćmi samorządu województwa byli uczniowie: Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy im. Artura Rubinsteina, Chóru Mieszanego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy,
Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy oraz Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

21.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich gościł na trybunach sali gimnastycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy podczas meczu rugby zawodników bydgoskiej drużyny Jokers.
Pięć wózków dla niepełnosprawnych sportowców sfinansowano ze środków Samorządu Województwa. Ich przekazanie w tym roku umożliwiło start nowych zawodników w odbywającym się w kwietniu turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w Radomiu, kwietniowym zgrupowaniu kadry narodowej w Pniewach oraz czerwcowym zgrupowaniu w Gniewie.
Rugby na wózkach jest grą kontaktową, polegającą m. in. na zderzaniu poruszających się na nich zawodników. Wózki są tak skonstruowane, aby chronić graczy i wytrzymywać uderzenia. Gra jest skierowana do osób z równoczesną dysfunkcją kończyn dolnych i górnych. Zawodnicy mający ograniczenia
w chwycie palcami dłoni stosują specjalne rękawice i klej zwiększający tarcie
i tym samym umożliwiający napędzanie wózków.

21.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich w bydgoskim przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego spotkał się z Tadeuszem Centek - zasłużonym wolontariuszem Hospicjum im. księdza Jerzego Popiełuszki. Bydgoski społecznik pracuje w hospicjum od samego początku jego istnienia, czyli od ponad 20 lat
i w uznaniu zasług na rzecz potrzebujących w czerwcu br. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi nadany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
W podziękowaniu za ofiarną służbę na rzecz drugiego człowieka Marszałek Całbecki w imieniu Samorządu Województwa nagrodził społecznika voucherem na pobyt w ciechocińskiej Klinice Uzdrowiskowej „Pod tężniami”.
 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 26.05.12 - 8.06.12 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
 
25.05. – Marszałek Piotr Całbecki gościł z gospodarską wizytą w Chełmnie, Stolnie i Starogrodzie, podczas której przyglądał się efektom prac rewitalizacyjnych prowadzonych na rynku, wieży ratusza, w kościele farnym, Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 1, a także w zespole klasztornym. Inwestycje są realizowane dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chełmna rozpoczęła się sześć lat temu, kiedy do dyspozycji lokalnych społeczności pozostawiono pierwsze znaczne unijne środki pomocowe, rozdysponowywane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wart blisko 4 mln zł pierwszy etap przedsięwzięć związanych z odnową zabytkowych obiektów obejmował najpilniejsze remonty konserwatorskie w chełmińskich świątyniach: kościele śś. Piotra i Pawła, śś. Jakuba i Mikołaja, farze i kaplicy św. Marcina. Dwa kolejne etapy, znacznie obszerniejsze i znacznie kosztowniejsze, wspierane są środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i realizowane przez konsorcjum beneficjentów, którego liderem jest Samorząd Miasta, a partnerami Starostwo Chełmińskie, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Chełmińsko-Poznańska Prowincja Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo.
Prawie zakończony drugi etap prac rewitalizacyjnych obejmował między innymi renowację murów obronnych i położenie historycznej nawierzchni chodników wzdłuż pierzei rynku, renowację gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1, położenie nowego dachu na farze i restaurację gotyckiej polichromii w jej wnętrzu oraz prace remontowo-konserwatorskie w kompleksie klasztornym. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia wymieniło dach na budynku głównym i klasztornym kościele, wstawiło 60 nowych okien, odnowiło architekturę dziedzińca
i wnętrze kościoła oraz elewację budynku mieszczącego dom pomocy społecznej,. Dofinansowanie z RPO WK-P wyniosło 9 mln zł.
Trwają już roboty związane z kolejnym, trzecim etapem rewitalizacji zabytków
w mieście zakochanych. Zakończył się remont wieży ratusza, biblioteki miejskiej i elewacji kliku innych obiektów. Trwają prace przy elewacji budynków klasztoru oraz korespondującej z historycznym kontekstem nowej nawierzchni rynku
i deptaka. Projekt obejmie też iluminację najciekawszych zabytkowych budowli oraz kompleksową odnowę ulicy Grudziądzkiej. Realizacja tego etapu potrwa do 2014 roku, wsparcie z RPO WK-P wynosi blisko 9 mln zł.
W sumie na realizację drugiego i trzeciego etapu projektu kluczowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO trafiło 18 mln zł wsparcia. Chełmno otrzymało też 4,5 mln zł dofinansowania z RPO na rewitalizację zdegradowanych dzielnic miast. To pieniądze między innymi na instalację monitoringu. 
Na chełmińskim rynku trwają obecnie intensywne prace związane z odrestaurowywaniem płyty placu, roboty obejmą też wkrótce nawierzchnię przyległych ulic. Dynamicznie przebiegają też prace w chełmińskiej farze, w której zdarto zniszczoną posadzkę, dzięki czemu odsłonięte zostały umieszczone pod nią cenne płyty nagrobne. Termin zakończenia prac w świątyni to wrzesień tego roku. Trwa też remont konserwatorski wieży w kompleksie klasztornym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo.
Podczas wizyty w powiecie chełmińskim gospodarz województwa odwiedził też Stolno oraz kościół św. Barbary w Starogrodzie remontowany dzięki wsparciu Samorządu Województwa. Kościół parafialny jest najcenniejszą i wyróżniającą się budowlą Starogrodu. Pierwszy murowany kościół powstał pod koniec
XIII wieku, obecny budynek pochodzi z 1754 roku i powstał na miejscu poprzedniego, gotyckiego, prawdopodobnie na starych fundamentach. Został ufundowany przez biskupa Wojciecha Stanisława Leskiego. Murowany z cegły, otynkowany, na niskim cokole. W kościele przeważa wystrój XVIII-wieczny. Sztukę późnego baroku reprezentują: ołtarz główny ze św. Barbarą, aniołem i młodzieńcem (prawdopodobnie św. Stanisław Kostka). Na rokokowy wystrój świątyni składają się: ambona, drzwi, portal i polichromowany strop w prezbiterium, epitafium biskupa Leskiego. Na uwagę zasługują także dwa dzwony. Pierwszy kościół w tym miejscu wzmiankowany jest już w roku 1276. Obecny został wybudowany w 1754 roku w miejscu poprzedniego – gotyckiego.

25.05. – Marszałek Piotr Całbecki odsłonił tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu 150-lecia Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Gościem specjalnym uroczystości był Wicepremier RP, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.
Spotkanie spółdzielców bankowych w Brodnicy miało przede wszystkim na celu przypomnienie, że idea spółdzielczości jest niezwykle silna, a jej promocja i pozycja w dzisiejszym systemie gospodarczym godna uwagi. Animatorem i twórcą brodnickiego banku był Mieczysław Łyskowski, sędzia, poseł do parlamentu pruskiego, twórca wielu towarzystw finansowych i społeczno-kulturalnych na Pomorzu i w Wielkopolsce. Jemu też oraz jego przyjaciołom, którzy półtora wieku temu w trudnych czasach zaboru pruskiego znaleźli sposób na walkę o polskość, poświęcono tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu 150-lecia BS Brodnica.

25.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Chemika, które odbyło się w hali sportowo-widowiskowej w Janikowie.
Tegoroczne obchody miały szczególną rangę, gdyż połączono je z jubileuszem 55-lecia istnienia zakładów sodowych w Janikowie. Podczas spotkania przedstawiono historię firmy oraz kolejne etapy rozbudowy i rozwoju Zakładów. Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości zasłużonym pracownikom firmy wręczono odznaczenia oraz okolicznościowe dyplomy i upominki.

26.05. – Marszałek Piotr Całbecki wysłuchał koncertu zatytułowanego „Nie ma jak u mamy”, który odbył się z okazji Dnia Matki w Centrum Konferencyjnym „Park” w Toruniu. Była to już trzecia edycja tego wydarzenia.
Wydarzenie z udziałem znanych i lubianych artystów  transmitowała m. in. TVP Polonia. Podczas koncertu wystąpiły polskie gwiazdy znane ze sceny, telewizji
i filmów:  Aleksandra Nieśpielak, Maria Niklińska, Hanna Śleszyńska, Joanna Trzepiecińska, Natalia Sikora, Jacek Bończyk, Andrzej Grabowski, Marcin Mroziński i Tomasz Stockinger. Koncert poprowadzili Małgorzata Kożuchowska
i Artur Orzech.

26.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 60-lecia Koła Łowieckiego „Samura” w Woli Wapowskiej.
Uroczystości rozpoczęła msza święta sprawowana w intencji byłych i obecnych członków Koła. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie, podczas którego przybliżono krótko historię powstania jednostki oraz kolejne etapy jej funkcjonowania. Zaprezentowano również obszary działalności, które nie polegają jedynie na polowaniu na zwierzynę.
Koło Łowieckie „Samura” jest odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniej liczebności populacji na swoim terenie. Odpowiada również za zimowe dokarmianie zwierzyny, zajmuje się edukacja ekologiczną, utrzymaniem paśników
i ambon w odpowiednim stanie. Jednym z zadań każdego koła łowieckiego jest także zwalczanie kłusownictwa na obszarze obwodu.   

26.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”. Tegoroczna piąta już edycja wydarzenia odbyła się na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Festyn składał się z trzech integralnych części: „Biegu dla Mamy", Festynu „Bądźmy razem" oraz akcji układania serca dla mamy na płycie lotniska. Dla uczestników spotkania przygotowano wiele stanowisk z różnymi atrakcjami (ponad 40 instalacji) i konkursami  (ekologicznymi, sportowymi, plastycznymi itp.). Wydrzenie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

28.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w wizytacji kluczowych inwestycji realizowanych na terenie Torunia z udziałem środków z Unii Europejskiej,
w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także budżetu województwa.
Marszałek Całbecki wraz z Radnymi Województwa zwiedzili kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie powstało Collegium Humanisticum i trwa budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Wizytacja objęła także prezentację budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema oraz projekty realizowane w Młynach Toruńskich: Centrum Nowoczesności, Toruński Inkubator Technologiczny i Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. Na zakończenie objazdu Radni Województwa obejrzeli postęp prac przy budowie mostu drogowego w Toruniu.
Wizyta związana była z punktem „Prezentacja projektów dofinansowanych
ze środków unijnych i budżetu województwa na terenie Torunia i powiatu toruńskiego”, znajdującym się w porządku obrad XXI Sejmiku Województwa.
Ubiegłoroczną, XII sesję Sejmiku, poprzedziła wizytacja bydgoskich inwestycji
z obszaru kultury, służby zdrowia, turystyki i infrastruktury.

28.05. – Odbyła się XXI Sesja Sejmiku Województwa.

29.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości zorganizowanej
w związku z przejściem na emeryturę Andrzeja Wiśnickiego, który odszedł
ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora będzie pełnić Roger Hartwig, dotychczasowy Zastępca Dyrektora ds. Finansowych.
Andrzej Wiśnicki, mający na koncie 45 lat pracy, funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu pełnił od 1992 roku,
a w okresie 1 stycznia 2009 roku do 7 listopada 2010 roku – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Andrzej Wiśnicki ukończył wyższe studia prawnicze oraz podyplomowe studia zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.
Roger Hartwig od 2009 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu, a od 8 listopada 2010 roku – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. L. Rydygiera w Toruniu. Obronił dyplom z organizacji i zarządzania przemysłem oraz ukończył podyplomowe studia zarządzania jednostkami ochrony zdrowia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Studium Menedżerskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Może się również pochwalić uprawnieniami audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych wydane przez Ministerstwo Finansów.

29.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w gali wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta RP, która odbyła się w Poznaniu. W tym roku triumfowały Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA nagrodzone w kategorii „obecność na rynku globalnym”.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – prestiżowe wyróżnienie, uznawane za polskiego gospodarczego Nobla – przyznano za sukcesy w globalnej ekspansji firmie będącej międzynarodowym potentatem na rynku produktów higienicznych.  
Toruńskie „Opatrunki” to przykład spektakularnego sukcesu w biznesie. Powstałe w 1951 roku, przeszły udany proces prywatyzacji, by z impetem ruszyć na podbój rynków. Dziś Grupa TZMO to ponad pół setki przedsiębiorstw w kilkunastu krajach, zatrudniających blisko 7,5 tys. ludzi i sprzedających wyroby pod kilkoma markami w ponad 60 krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowej
i Wschodniej, Afryce i na Dalekim Wschodzie, a obecnie próbujących sił na wymagającym rynku amerykańskim. W ramach grupy działają też Szpital Specjalistyczny Matopat oraz sieć centrów usług sterylizacyjnych i prania bielizny szpitalnej.
„Opatrunki” łączą sukces ekonomiczny ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Regularnie organizują Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej, będące forum upowszechniania najwyższych standardów w tego typu usługach medycznych, oraz międzynarodowe rozgrywki piłkarskie osób niepełnosprawnych Seni Cup. Utworzyły też w Toruniu Centrum Opieki Długoterminowej, które prowadzi szkołę dla opiekunów medycznych.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP ma wyłącznie symboliczny i prestiżowy wymiar. Jest formą wysokiego uhonorowania liderów biznesu i środowiska przedsiębiorców.

29.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisał warte blisko 15 mln zł umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dziesięciu inwestycji służących poszerzeniu oferty turystycznej regionu. Uroczystość podpisania odbyła się
w grudziądzkim ratuszu.
Na liście wspartych przedsięwzięć znalazły się budowa ścieżek rowerowych
z Fordonu do Myślęcinka oraz akwarium i terrarium w Ogrodzie Fauny Polskiej w Bydgoszczy, Wiślana Trasa Rowerowa, renowacja parku miejskiego i modernizacja ośrodka wypoczynkowego w Rudniku, mała architektura i służąca jej infrastruktura w ramach turystycznego zagospodarowania Wdy w granicach gminy Świecie, modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakolu Drwęcy w Brodnicy, rozbudowa stanicy żeglarskiej w Barcinie, modernizacja drogi łączącej Wiele w gminie Mrocza z Jeziorem Wieleckim, rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej oraz stworzenie segmentu konferencyjnego na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

30.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

31.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Tematem spotkania było utworzenie metropolii bydgosko-toruńskiej.
Podczas sesji rozpatrzono projekt oświadczenia w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prac nad kształtowaniem obszarów metropolitalnych w ramach konsultacji dotyczących Zielonej Księgi Obszarów Metropolitalnych, prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Radni miejscy jednogłośnie przyjęli oświadczenie o metropolii jako duopolu.

31.05. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył międzynarodową konferencję zatytułowaną „Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech”, która odbyła się w toruńskim Collegium Maximum. Organizatorem debaty była Katedra Prawa Pracy oraz Katedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane m.in. z kodyfikacją prawa pracy w Polsce, prawem sporów zbiorowych z perspektywy prawa europejskiego, niemieckimi związkami zawodowymi oraz trudnymi relacjami pomiędzy związkiem zawodowym, radą zakładową i pracownikami. Podczas konferencji wygłoszono w sumie 15 referatów, które symultanicznie tłumaczono na język niemiecki i polski. Wśród gości debaty znaleźli się profesorowie i sędziowie Sądu Najwyższego z Polski i Niemiec, a sama konferencja była otwarta dla studentów.

31.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z 15-osobową delegacją samorządowców i wysokich rangą pracowników administracji rządowej z Bułgarii.
Bułgarscy goście przyjechali do Polski na zaproszenie Ministra Rozwoju Regionalnego, zainteresowani dobrymi praktykami w dziedzinie inwestowania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Podczas spotkania rozmawiano między innymi o mechanizmach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz regionalnych segmentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiono również prezentację zatytułowaną „Rozwój kapitału ludzkiego województwa poprzez komplementarne działanie RPO i POKL”.
Przedstawiciele bułgarskich ministerstw i samorządów oraz rządowi eksperci zapoznali się również z działalnością toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej oraz finansowanymi ze środków pomocowych UE inwestycjami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

01.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości nadania Szkole Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach sztandaru.
Od 11 listopada 1995 r. szkoła nosi imię Leona Filcka, przedwojennego kierownika tej placówki i działacza zasłużonego dla środowiska.
Leon Filcek urodził się 14 stycznia 1893 r. w miejscowości Pniewite koło Chełmna. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kwidzynie. W 1923 r. został powołany na stanowisko kierownika szkoły w Świerczynkach i zamieszkał
w budynku naprzeciw kościoła. Do 1932 r. był także wójtem i urzędnikiem stanu cywilnego. Cieszył się dużym zaufaniem lokalnej społeczności. 5 listopada
1939 r. został rozstrzelany w lasach podtoruńskiej Barbarki.

01.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej elewów służby przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych. Organizatorem wydarzenia było Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen.
J. Bema w Toruniu. Gościem specjalnym był Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.
Przysięgę na sztandar toruńskiego Centrum złożyło 233 elewów (w tym 42 kobiety), którzy swoją żołnierską służbę rozpoczęli 7 maja br. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, władze miasta, dowódcy i komendanci jednostek garnizonu i służb mundurowych oraz rodziny i najbliżsi nowo zaprzysiężonych żołnierzy.

01.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkali się w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w związku z promocją i oceną postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Spotkanie było połączone z uroczystością wręczenia awansów pracownikom Urzędu.

02.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji zatytułowanej „Oddziały terenowe siłą TVP – blisko ludzi i samorządu”, która oceniła dorobek cyklu konferencji „Szanse oddziałów terenowych TVP w dobie telewizji cyfrowej”. Specjalna sesja podsumowująca odbyła się drugiego dnia 49. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Celem cyklu debat było wzmocnienie więzi między regionami kraju a telewizją publiczną, uzmysłowienie władzom lokalnym, centralnym i biznesowym dużej roli telewizji publicznej w regionach oraz pokazanie perspektyw, jakie stwarzają nowe technologie, a w szczególności zastąpienie emisji analogowej przez cyfrową. Konferencje miały stanowić wyraźny głos w dyskusji dotyczącej modelu dalszego funkcjonowania programów regionalnych, aby mogły one w pełni wykorzystać swój potencjał.

04.06. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wzięli udział w oficjalnej części obchodów Święta Województwa w Bydgoszczy, które w tym roku odbyły się już po raz piąty.
Świętowanie rozpoczęła uroczysta XII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w bydgoskim ratuszu. Z okazji trwającego w naszym województwie Roku Praw Dziecka oraz Roku Leona Wyczółkowskiego pracownicy Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy przygotowali odczyt na temat dziecka
w twórczości artysty.
Podczas sesji zostały też wręczone Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae, przyznane uchwałą Sejmiku trzem kujawsko-pomorskim diecezjom: bydgoskiej, włocławskiej i toruńskiej.
Marszałek Piotr Całbecki i Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wręczyli insygnia Województwa przedstawicielom pięciu placówek edukacyjnych z regionu: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.
Po zakończeniu sesji w Katedrze śś. Marcina i Mikołaja zostało odprawione nabożeństwo pod przewodnictwem biskupów: Wiesława Meringa, Andrzeja Suskiego i Jana Tyrawy w intencji mieszkańców województwa.

04.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z oficjalną delegacją ukraińskiego Obwodu Chmielnickiego pod przewodnictwem zastępcy Gubernatora Leonida Gurala.  
W skład delegacji weszli wysocy rangą reprezentanci obwodowej i lokalnej administracji oraz biznesu, a także Prezydent Obwodowej Izby Przemysłowo-Handlowej Nataliy Byelyakov. W ramach wizyty odbyło się także spotkanie
w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy oraz zwiedzanie kompleksu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie w powiecie toruńskim
i kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także spotkanie z władzami gminy Łysomice.
Leżący w zachodniej części Ukrainy Obwód Chmielnicki jest jednym z zagranicznych regionów partnerskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

04.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko stanął na czele zespołu szkolącego z zakresu zarządzania, wdrażania oraz promocji RPO WK-P dla przedstawicieli regionalnych agencji rozwoju oraz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego Chorwacji. Dwudniowe szkolenie odbyło się w ramach seminarium pn. Towards successful post-accession fund management in Croatia: regional and local perspective.
Dnia 9 grudnia 2011 roku został podpisany Traktat Akcesyjny z Chorwacją,
a 22 stycznia 2012r. przy frekwencji 43,5% odbyło się w Chorwacji referendum akcesyjne, w którym za wejściem tego kraju do Unii Europejskiej opowiedziało się 66,24% uczestniczących w głosowaniu Chorwatów. Jeśli proces ratyfikacji traktatu przebiegnie bez przeszkód we wszystkich krajach UE oraz w Zagrzebiu, Chorwacja przystąpi do Unii 1 lipca 2013 roku, stając się 28 państwem członkowskim.
W związku z potrzebą wypracowania systemów absorpcji środków przez Chorwację, Urząd Marszałkowski w Toruniu zaproponował realizację projektu polegającego na przekazaniu dobrych praktyk nowo przyjętemu do struktur UE krajowi. Województwo Kujawsko-Pomorskie rozpoczęło już współpracę w tym zakresie i w ubiegłym roku wzięło udział w forum odbywającym się w Chorwacji
w ramach europejskiego Tygodnia Miast i Regionów „Open Days”.  Forum zostało zorganizowane przez Krapinsko-Zagorską Żupanię oraz Zagorską Agencję Rozwoju i stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji  o obecnej
i przyszłej sytuacji chorwackich miast i regionów w kontekście integracji europejskiej.

05.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w 34. T-RV Plenary Meeting
w Dworze Artusa w Toruniu. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i Urząd Miasta Torunia.
Tematem przewodnim dwudniowego posiedzenia ważnego gremium Rady Europy, czyli Stałego Komitetu ds. Zwalczania Przemocy Podczas Imprez Sportowych (T-RV), był stan przygotowań do tego wydarzenia w Polsce i na Ukrainie.
Stały Komitet T-RV powstał na mocy podpisanej przez wszystkie kraje RE międzynarodowej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej. Powodem podpisania dokumentu i powołania zajmującego się tą problematyką stałego 70-osobowego ciała były tragiczne w skutkach incydenty na stadionach. Gremium zbiera się dwukrotnie w ciągu roku, a w czasie rozgrywania piłkarskich mistrzostw Europy na miejsca posiedzeń wybiera zwykle miasta w krajach będących gospodarzami rozgrywek.
W pierwszym dniu obrad przedstawiono prezentację polskich organizatorów
Euro 2012 na temat wdrożenia ustaleń i rekomendacji wynikających z raportu
T-RV, który powstał po wizycie konsultacyjnej w 2010 roku, oraz prezentacje polską i ukraińską na temat stanu przygotowań do rozpoczynających się rozgrywek Euro.

05.06. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył Sejmik Dziecięcy, który odbył się
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach obchodów Święta Województwa, Roku Praw Dziecka oraz Roku Janusza Korczaka.
Podczas spotkania, w którym wzięli udział uczniowie z placówek edukacyjnych m.in. z tych noszących imię Janusza Korczaka z terenu naszego województwa, dominowała tematyka przestrzegania praw dziecka, którą zebranym przybliżyła Anna Sobiesiak, Doradca Rzecznika Praw Dziecka. Temu istotnemu zagadnieniu poświęcone są także prace X Jubileuszowego Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Multimedialnego pod hasłem „Dziecko i jego prawa”. Dzieci wysłuchały także laureatów konkursu „Mój list do Janusza Korczaka”.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac nadesłanych na konkurs fotograficzny pod hasłem „Dzieciństwo” organizowany w ramach XXI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
Młodzi uczestnicy sesji obejrzeli spektakl „Król Maciuś Pierwszy” Teatru Buratino z Bydgoszczy oraz poznali uroki toruńskiej starówki i zobaczyli panoramę miasta z pokładu statku wycieczkowego.

05.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Królestwa Belgii Raoulem Delcorde i Konsulem Honorowym Belgii w Polsce Stanisławem Wrońskim.
Rozmowa dotyczyła między innymi rozwoju kontaktów biznesowych i inwestycyjnych. Belgia przeznacza na eksport około 90 procent produkcji, a Polska jest dla tego kraju jednym z najważniejszych partnerów handlowych.
Przed objęciem funkcji ambasadora Belgii w Polsce Raoul Delcorde pracował między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Belgii, był też ambasodrem w Szwecji. To pierwsza wizyta dyplomaty w Kujawsko-Pomorskiem.

05.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu z partnerami projektu książeczki-przewodnika dla dzieci „Tu jest super”, który został wydany jako dodatek do dzienników ,,Nowości” i „Express Bydgoski”. Urząd Marszałkowski był głównym partnerem tego wydawnictwa.
Podczas spotkania Prezes ,,Express Media” Tomasz Wojciekiewicz podziękował za współpracę stronom zaangażowanym w projekt i przekazał każdemu
z zaproszonych pierwsze egzemplarze książki.
Wśród uczestników spotkania znalazły się m.in. Justyna Malinowska z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Daria Kieraszkiewicz z organizacji
Visite!, redaktor naczelny „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości” Mariusz Załuski oraz przedstawiciele miejsc i atrakcji turystycznych opisanych w przewodniku.
 
06.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

07.06. –Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wysłuchał koncertu zatytułowanego „Uwielbienie”, który odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku. Organizatorem występu był Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Włocławek. Marszałek Całbecki objął wydarzenie swoim patronatem honorowym.
Wśród wykonawców znalazł się Piotr Pałka, Sebastian Iwanowicz, Krakowska Orkiestra Kameralna „Dell’Arte”, Dziecięcy Zespół Wokalny z Brześcia Kujawskiego i Młodzieżowy Teatr Tańca Inaczej z Włocławka.
 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 16.05.12 - 25.05.12 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

16.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

16.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył  III posiedzeniu Komitetu Sterującego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, które odbyło się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Organizatorami debaty byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Jacek Kozłowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz Prezes ENERGA S.A. Mirosław Bieliński.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z wpływem stopnia wodnego we Włocławku na bezpieczeństwo powodziowe, przedstawiono także stan prac nad programem bezpieczeństwa powodziowego w zlewni Wisły środkowej.
Nie zabrakło również dyskusji na temat bezpieczeństwa powodziowego w polityce państwa na przykładzie programów bezpieczeństwa powodziowego dorzeczy Odry i Wisły.

17.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w konferencji zatytułowanej „Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gminie”, która odbyła się w Przysieku koło Torunia. Organizatorem debaty był Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Spotkanie przeznaczone było dla przedstawicieli samorządów gmin, służb ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Celem konferencji było zapoznanie jej uczestników z zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, jaka powinna być prowadzona w gminach. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy lokalne szereg nowych obowiązków, przede wszystkim organizację i nadzór nad całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. W myśl tych przepisów gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

17.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Kowalu w Ogólnopolskiej Konferencji Burmistrzów „Oblicza małych miast”. Organizatorami debaty byli: Miasto Kowal, Związek Miast Polskich oraz Unia Miasteczek Polskich.
Podczas spotkania wypracowano postulaty samorządów w stosunku do rządu i parlamentu nie tylko w celu przeciwdziałania ubożeniu małych miast, ale także określeniu ich roli w policentrycznym, a nie tylko metropolitarnym rozwoju Polski. W pierwszym dniu konferencji jej uczestnicy obradowali w zespołach roboczych, następnego dnia – w oparciu o wypracowane stanowiska zespołów – odbyła się debata, w której wzięli także udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja zakończyła się przyjęciem stanowisk, które będą przesłane do rządu i parlamentu.

18.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w Mogilnie wziął udział w jubileuszu 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej połączonym z obchodami Dnia Strażaka.
Uroczysty apel na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzedzony był mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Faustyny w Mogilnie, celebrowaną przez Kapelana Strażaków województwa kujawsko-pomorskiego ks. Zenona Rutkowskiego oraz Kapelana Strażaków powiatu mogileńskiego ks. Tomasza Walterbacha. Podczas apelu wręczono przyznane wyróżnienia i awanse służbowe, po czym odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionych samochodów, dzięki którym strażacy szybciej dotrą do miejsc zagrożenia.

18.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Choceniu w dyskusji o strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem parlamentarzystów, samorządowców i mieszkańców powiatu Włocławskiego. Organizatorem spotkania były władze Gminy Choceń.
Dyskusja dotyczyła w szczególności sytuacji i diagnozy terenów poza dużymi miastami i była nawiązaniem do tematyki poruszanej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Burmistrzów, która odbyła się dzień wcześniej w Kowalu.

19.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w jubileuszu 40-lecia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, który odbył się w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji pracowników i pacjentów szpitala w kościele św. Józefa w Toruniu, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Toruńskiej ks. Bp Andrzej Suski.
Podczas wydarzenia Wicemarszałek Kurzawa wręczył Dyrektorowi Szpitala Andrzejowi Wiśnickiemu srebrny Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis w podziękowaniu za całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców, natomiast pracownicy lecznicy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, dla którego organem tworzącym jest Samorząd Województwa, od 40 lat diagnozuje i leczy mieszkańców województwa. Lecznica posiadająca 14 wysokospecjalistycznych oddziałów w kompleksie budynków w lasku bielańskim (przy ulicy Józefa), 9 oddziałów przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz 2 Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Szpital dysponuje 727 łóżkami, 66 łóżeczkami noworodkowymi i 26 stanowiskami dializacyjnymi. Od 2010 roku, w efekcie konsolidacji uchwalonej przez Sejmik Województwa, w ramach toruńskiego Szpitala Zespolonego działają Centrum Stomatologii oraz Szpital Dziecięcy.
Pod kierunkiem doświadczonych ordynatorów, z których część sprawuje jednocześnie funkcję konsultantów wojewódzkich, wykształceni pracownicy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt zapewniają w wielu dziedzinach kliniczny poziom leczenia. Poza lecznictwem zamkniętym prowadzona jest diagnostyka i leczenie w przychodniach wojewódzkich oraz w zespołach poradni znajdujących się na terenie szpitala. Placówka jako jedna z nielicznych w województwie posiada status szpitala akredytowanego, a także certyfikaty „Szpital bez bólu” oraz „Szpital Przyjazny Dziecku”.

19.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt” w Toruniu, która odbyła się w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.
Festiwal „Kontakt”, organizowany od 1991 roku przez toruński Teatr będący instytucją kultury Samorządu Województwa, to przegląd najciekawszych zjawisk teatralnych w naszej części Europy skonfrontowanych z tym, co ważne i inspirujące na scenach zachodniej części kontynentu. W tegorocznej edycji Festiwalu organizatorzy zaproponowali dwanaście przedstawień w wykonaniu teatrów z Brukseli, Rotterdamu, Dublina, Moskwy, Berlina, Rygi, Iasi, Wilna oraz Budapesztu, a także Warszawy i Wrocławia. Nie zabrakło także spektaklu w wykonaniu zespołu gospodarzy, który pokazał swoją ubiegłoroczną premierę „Mroczna gra albo historie dla chłopców”. Festiwal organizowany jest w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

19-20.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu IX Regionalnych Targów Rolnych w Bielicach, organizowanych przez Powiat Mogileński.
Na targach swoje produkty prezentowali wystawcy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ościennych gmin z Województwa Wielkopolskiego. Dla odwiedzających organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: od degustacji kulinarnych, przez występy zespołów ludowych (m.in. Zespół Pieśni i Tańca Łany Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), po niezwykle widowiskowe konkursy skoków przez przeszkody i X Powiatowe Zawody w Powożeniu Zaprzęgami.

21.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości przekazania przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego jedenastu teleskopów dla każdej Astrobazy zlokalizowanej na Kujawach i Pomorzu. Samorząd Województwa zakupił sprzęt w ramach projektu regionalnych kół fizycznych, matematycznych, informatycznych i astronomicznych.
Podczas uroczystości wręczono również akty powołania dla 6 członków utworzonej przez Marszałka Województwa Rady Programowej Astrobaz. Do jej zadań będzie należało tworzenie i opiniowanie programów merytoryczno-obserwacyjnych realizowanych w astrobazach, diagnozowanie potrzeb kształcenia w zakresie astronomii, opiniowanie tematyki i harmonogramu szkoleń dla animatorów astrobaz oraz inicjowanie działań popularyzatorskich w zakresie astronomii.
Regionalne Koła Astronomiczne to nowa część projektu, której uczestnicy będą korzystać z obserwatoriów astronomicznych, powstałych w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu budowy 14 astrobaz w regionie.
Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a poprowadzą je odpowiednio przeszkoleni nauczyciele. Weźmie w nich udział ponad 300 uczniów.

22.05. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2012, które odbyły się w Bydgoszczy.
Organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” Targi są adresowane corocznie do wysokiej klasy specjalistów. Wystawcy prezentują na nich najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, technologiczne, specjalistyczne urządzenia i usługi, a także mają okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, twórczych dyskusji.
Tegorocznej bydgoskiej imprezie wystawienniczej towarzyszyły konferencje, w których uczestniczyły władze kraju, przedstawiciele nauki, a przedmiotem dyskusji były wymagające rozstrzygnięć problemy branżowe. Dodatkową atrakcją Targów WOD-KAN 2012 były konkursy, a wśród nich konkurs na najciekawszą ekspozycję oraz rywalizacja o statuetkę GRAND PRIX Targów WOD-KAN.

23.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

23.05. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść podpisali list intencyjny z przedstawicielami Sejmiku Samorządu Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość podpisania odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Celami współpracy pomiędzy Województwem a Sejmikiem Gospodarczym są m.in.: wzmocnienie i dywersyfikacja powiązań gospodarczych dla wzrostu gospodarczego, zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego regionu, tworzenie partnerstwa między środowiskami samorządowymi oraz wzmocnienie roli Kujaw i Pomorza wśród województw w Polsce jako regionu nowoczesnego i silnego, budującego innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy.
Partnerzy poprzez swoje działania będą promować region jako ośrodek innowacyjnej i efektywnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych dla województwa sektorów wiodących, monitorować rozwój gospodarczy regionu oraz współuczestniczyć w planowaniu i zarządzaniu kluczowymi przedsięwzięciami dla znaczenia rozwoju gospodarki i potencjału innowacyjnego.
Sejmik Samorządu Gospodarczego jest organem samorządu gospodarczego regionu. Działa na podstawie deklaracji, określającej zasady prowadzenia wspólnych działań, której sygnatariuszami są organizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentujące interesy przedsiębiorców. Głównym atutem Sejmiku jest posiadanie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji środowisk gospodarczych regionu Kujaw i Pomorza, zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony jej interesów wobec samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Zasadniczym zadaniem Sejmiku jest wypracowywanie wspólnego stanowiska organizacji i środowisk gospodarczych we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących regionu, a zwłaszcza związanych z jego rozwojem gospodarczym.

23.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji na temat wydobycia gazu łupkowego z udziałem samorządowców z regionu. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Podczas debaty omówiono kwestie związane ze środowiskowymi uwarunkowaniami prawnymi poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego, regulacjami w zakresie sektora gazu ziemnego oraz znaczeniem gazu łupkowego dla Polski i Europy. Dyskutowano również o presji na środowisko naturalne podczas wydobycia gazu łupkowego, technice prowadzenia badań geofizycznych oraz doświadczeniach związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce. Przedstawiono także plany dotyczącego poszukiwania niebieskiego paliwa w województwie kujawsko-pomorskim.

24.05. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał Porozumienie Partnerskie w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Uroczystość podpisania odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Współpraca ma na celu m.in.: wzmocnienie aktywności Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności oraz badań i wdrożeń w dziedzinie budownictwa, korzystanie z wiedzy i doświadczeń członków Izby w procesie konsultacji i uzgodnień projektów aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym oraz udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
W ramach współpracy Partnerzy będą systematycznie wymieniać informacje dotyczące spraw będących w sferze zainteresowania każdej ze stron, organizować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli stron w miarę istniejących potrzeb oraz zapraszać do uczestnictwa w organizowanych przez strony porozumienia konferencjach, debatach i konsultacjach przedstawicieli instytucji właściwych ze względu na ich tematykę.
Kujawsko-Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym, który reprezentuje i ochrania interesy zawodowe jego członków oraz współdziała z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa.

24.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach Dnia Samorządu Terytorialnego i 20-lecia samorządów osiedlowych, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Podczas spotkania Marszałek Całbecki wręczył srebrne Medale Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis w podziękowaniu za długoletnią służbę w samorządzie Przewodniczącemu Rady Miasta Bydgoszczy Romanowi Jasiakiewiczowi oraz Radnym Miasta Bydgoszczy: Annie Mackiewicz, Jackowi Bukowskiemu, Markowi Gralikowi i Piotrowi Królowi.
Obchodzone 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony w 2000 r. przez Sejm RP na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych.

24.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Konferencji Naukowej „Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla pomocy społecznej”. Debata była adresowana do pracowników naukowych, pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych, studentów oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką.
Podczas konferencji poruszono zagadnienia związane z problemami społeczno-egzystencjalnymi osób starszych, solidarnością międzypokoleniową, instytucjonalną opieką nad osobami starszymi, szansami i możliwościami rozwoju i realizacji aktywności społeczno-kulturowej osób starszych oraz polityką społeczną wobec starzejącego się społeczeństwa.
Prognozy demograficzne wskazują, że w kolejnych latach będziemy wciąż obserwowali dynamiczny proces starzenia się społeczeństwa. Znaczny wzrost ludzi starych nastąpi szczególnie w najstarszych grupach wiekowych. Przytoczone prognozy wskazują na konieczność podejmowania wieloaspektowej i interdyscyplinarnej dyskusji, wymiany doświadczeń w zakresie diagnozowania potrzeb, szans i możliwości ludzi starych oraz organizowania odpowiednich form pomocy.
 
 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 21.04.12 - 15.05.12 Drukuj

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

23.04. – Odbyła się XX Sesja Sejmiku Województwa.

23.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Było to pierwsze posiedzenie Konwentu. Dotyczyło ukierunkowania działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu na zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego, w tym na społeczeństwo oparte na wiedzy, nawiązując do głównego przesłania reformy szkolnictwa wyższego zawartego w znowelizowanej 18 marca 2011 r. ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

24.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Kruszwicy w otwarciu konferencji „Sukces sportowy szansą na zwycięstwo w życiu”, której organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Akademia Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urząd Miasta w Kruszwicy.
Spotkanie było adresowane do szeroko rozumianego środowiska sportowego, głównie do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, działaczy sportowych i samorządowców związanych ze sportem. Z okazji Roku Korczakowskiego zaproszone zostały również osoby pracujące z młodzieżą w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W trakcie konferencji, nad którą patronat objął Marszałek Całbecki, zaprezentowano m.in. bazę sportową Kruszwicy oraz działające na terenie gminy kluby i stowarzyszenia sportowe. Gościem specjalnym debaty był Sławomir Szmal, bramkarz reprezentacji Polski w piłce ręcznej.

24.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku z samorządowcami z regionu włocławskiego. Zainaugurował tym samym cykl spotkań organizowanych przez Sejmik Województwa, podczas których omawiane będą zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego w perspektywie na lata 2014-2020, rolą samorządów terytorialnych w tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji oraz możliwością utworzenia stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw” działającego w Brukseli.
Podczas konsultacji, w których ze strony Samorządu Województwa wzięli udział również Radni Sejmiku wybrani z terenu włocławskiego okręgu wyborczego, rozmawiano także o stanie dróg wojewódzkich oraz kondycji służby zdrowia w regionie.

24.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podczas którego wręczono tytuł Doktora Honoris Causa prof. Michałowi Kleiberowi, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk.
Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber urodził się 23 stycznia 1946 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1968 roku. Studiował także na Uniwersytecie Warszawskim, otrzymując w roku 1971 stopień magistra na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
W roku 1972 obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i od tego czasu pracuje w Warszawie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, kierując od 1986 roku Zakładem Metod Komputerowych. W wymienionym Instytucie habilitował się w 1978 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1984 roku, zaś profesora zwyczajnego w 1989 roku.

24.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w pierwszym posiedzeniu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku kształci wykwalifikowane kadry na kierunkach ściśle powiązanych z gospodarką regionu. Uczelnia podjęła także działania zmierzające do zacieśnienia kontaktów z otoczeniem zewnętrznym poprzez zaproszenie do współpracy spośród przedstawicieli opiniotwórczych środowisk społecznych i gospodarczych, ludzi z dużym dorobkiem zawodowym, doświadczeniem społecznym a także cenionych fachowców. Efektem tych działań było powołanie Konwentu Uczelni, który jest miejscem wyrażania opinii i doradzania władzom uczelni w sprawach dotyczących kierunków rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

25.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

25.04. – Marszałek Piotr Całbecki zakończył misję gospodarczą do USA wizytą w Chicago, gdzie przybył na zaproszenie amerykańskiej Polonii. W trakcie pobytu w Chicago Marszałek Całbecki spotkał się z Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) Franciszkiem Spulą oraz polonijnymi działaczami.
KPA powstał w czerwcu 1944 r. z inicjatywy polonijnych działaczy w USA w celu wspomagania i ratowania Polski zagrożonej przez ZSRR. Podczas kongresu założycielskiego w Buffalo ustalono, że na czele KPA stać będzie prezes największej i najbogatszej organizacji polonijnej, jaką był Związek Narodowy Polski (ZNP). W skład KPA weszło ponad 100 organizacji polonijnych w USA oraz wiele osób fizycznych.
Osiągnięcia KPA w okresie jego działalności to m.in.: doprowadzenie do uznania zbrodni katyńskiej za zbrodnię sowiecką i ludobójstwo przez Kongres USA, znaczny wkład w przyjęcie Polski do NATO oraz liczne akcje pomocowe od czasów Solidarności po dzień dzisiejszy.
Na zakończenie wizyty w Chicago Marszałek Całbecki gościł w Polsko-Amerykańskiej Izbie Gospodarczej i spotkał się z lokalnymi mediami.

25.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji prasowej w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy.
Podczas spotkania poinformowano o tym, że już od 29 października z naszego regionalnego portu lotniczego polecimy bezpośrednio do Włoch, Francji, Niemiec oraz do sześciu miast na Wyspach Brytyjskich. Linie lotnicze OLT Express jeszcze tej jesieni uruchomią nowe destynacje z Bydgoszczy do dwunastu miast Europy, w tym Rzymu, Paryża, Mediolanu oraz Frankfurtu i Monachium. Połączenia obsługiwać będzie flota airbusów A320, zabierających na pokład 180 pasażerów. Jeden z tych samolotów będzie miał bazę w Bydgoszczy.
OLT Express jest nowym, powstałym w ubiegłym roku operatorem lotniczym. Jego właścicielem jest gdańska firma Amber Gold. Wcześniej przewoźnik zapowiedział uruchomienie od lipca codziennych połączeń na trasie Bydgoszcz-Kraków.

26.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z uczniami Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach. Młodzież przygotowuje film promujący Kujawsko-Pomorskie, który chce zaprezentować podczas majowej wizyty w Chorwacji.
Film o naszym województwie powstaje w ramach programu Comenius, w którym uczniowie z Dobrzejewic uczestniczą wspólnie z młodzieżą ze szkół w Angelholm w Szwecji i Podgorze w Chorwacji. Tytuł realizowanego wspólnie projektu to „Statek Kosmiczny Santa Maria”. Do tej pory gimnazjaliści z naszego regionu odwiedzili już Szwecję, a w przyszłym roku zagraniczni goście przyjadą z rewizytą do Dobrzejewic.

27.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej jego wizytę w Stanach Zjednoczonych.
Gospodarz naszego województwa oraz marszałkowie czterech innych polskich regionów, w których odkryto pokłady gazu z łupków, na zaproszenie amerykańskiego Departamentu Stanu poznawali realia wydobywania „błękitnego złota” w Stanach Zjednoczonych, spotykając się z przedstawicielami administracji i instytucji regulacyjnych, a także firm wydobywczych i lokalnych społeczności oraz wizytując miejsca przemysłowej eksploatacji złóż. Założeniem wizyty studyjnej – w której uczestniczyli też przedstawiciele polskich służb ochrony środowiska z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Michałem Kiełsznią na czele – było zaprezentowanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów wydobycia. Tematyka spotkań obejmowała regulacje prawne, opłaty wydobywcze i związane z tym wpływy budżetowe, zagrożenia środowiskowe oraz uwarunkowania społeczne.
Podczas konferencji Marszałek Całbecki podkreślił, że w USA gazonośne łupki stały się impulsem dla gospodarki i źródłem bogactwa dla lokalnych społeczności, choć początkowo, przy stosowaniu starszych technologii, nie uniknięto strat środowiskowych i lokalnych konfliktów społecznych. Obecnie – dzięki zastosowaniu bardzo zaawansowanych technologicznie procesów wydobywczych i rygorystycznego prawa dotyczącego ochrony środowiska i krajobrazu – problemy tego typu udało się w większości wyeliminować.
Zdaniem Marszałka, Kujawsko-Pomorskie i inne województwa mogą wiele skorzystać na wydobyciu gazu z łupków, ale muszą zostać spełnione twarde warunki dotyczące dwóch kwestii: sprawiedliwego podziału zysków, w którym partycypować powinni mieszkańcy, oraz rygorystycznych standardów ochrony środowiska. Zapowiedział, że marszałkowie będą zabiegać u przedstawicieli rządu o tego typu rozwiązania.

27.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w VII Konwencie Dyrektorów Powiatowych Zarządów Dróg Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w gołaszewskiej agrofarmie w gminie Kowal.
Spotkanie na terenie Powiatu Włocławskiego, drugiego w Polsce pod względem doświadczenia i efektów na polu budowy dróg, miało wspomóc regionalnych zarządców dróg w znalezieniu najlepszych rozwiązań, pozwalających na możliwie efektywne pozyskanie i wykorzystanie środków na modernizację i utworzenie nowej infrastruktury drogowej.

27.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisał 400. umowę o przyznanie pomocy w ramach „małych projektów” Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uroczyste podpisanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Projekt pn. „Organizacja szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu dla seniorów oraz utworzenie klubu „@ktywny Senior w Sieci” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrańcu” został złożony w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Celem projektu jest przeszkolenie 20-osobowej grupy uczestników w wieku 50+ w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz wyposażenie pracowni klubu „@ktywny Senior w Sieci” w podstawowy sprzęt komputerowy. Dofinansowanie projektu wynosi 7 711,42 zł.
„Małe projekty” to przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie rozwoju, służące rozwojowi obszarów wiejskich i realizowane dzięki środkom w ramach Osi Leader PROW 2007-2013. Ze wsparcia korzystają między innymi przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i związki wyznaniowe. Zakres pomocy obejmuje między innymi organizację szkoleń, imprez kulturalnych i sportowych, remonty świetlic wiejskich, budowę małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, promowanie dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, remont i wyposażenie muzeów, urządzenie miejsc pamięci oraz wykorzystanie energii odnawialnej.
Do tej pory na realizację tego typu przedsięwzięć Urząd Marszałkowski rozdysponował 6,8 mln zł.

28.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Bazylice Katedralnej w Pelplinie.
Zmarłego hierarchę żegnało ponad 30 biskupów, 700 księży, przedstawiciel prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, parlamentarzyści, rektorzy uczelni, samorządowcy, przedstawiciele wielu organizacji społecznych i mieszkańcy z całego Pomorza i kraju.
Uroczystościom przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, a wśród arcybiskupów i biskupów z Polski i z zagranicy był obecny kard. Józef Glemp, który w 1988 r. konsekrował ks. prof. Jana Bernarda Szlagę na biskupa pomocniczego ówczesnej diecezji chełmińskiej. Homilię wygłosił abp Henryk Muszyński, Prymas Polski senior, wieloletni przyjaciel biskupa pelplińskiego.
Jan Bernard Szlaga miał 72 lata, w tym 49 lat posługi kapłańskiej i 24 lata posługi biskupiej.
01.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w oficjalnym rozpoczęciu sezonu lotniczego połączonym z festynem dla mieszkańców na lotnisku w Kruszynie.
Tegoroczna data otwarcia sezonu lotniczego była wyjątkowa. Inauguracja odbyła się w 8. rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej i w 113. rocznicę urodzin patrona Aeroklubu Włocławskiego płk. Pil. Stanisława Skarżyńskiego.
Podczas wydarzenia złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym Papieża Jana Pawła II oraz tablicą dedykowaną patronowi Aeroklubu Włocławskiego płk. Pil. Stanisławowi Skarżyńskiemu.

03.05. – Marszałek Piotr Całbecki w Bydgoszczy i Toruniu, a Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść we Włocławku, wzięli udział w obchodach 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Bydgoskie uroczystości na Starym Rynku rozpoczęła msza święta celebrowana przez biskupa Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawę, po której z oficjalnymi przemówieniami wystąpili Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Oficjalną ceremonię zakończyła wiązanka pieśni patriotycznych. Częścią wydarzeń był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu bydgoskich chórów pod kierownictwem Mariana Wiśniewskiego, Jana Sierszulskiego i Michaliny Spychalskiej, który odbył się w Ostromecku. Podczas koncertu wystąpili członkowie Stowarzyszenia Muzycznego Fordonia, Chór Cantus Cordis oraz zespół pieśni dawnej Fresca Voce.
Toruńskie obchody Święta Narodowego 3 Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Suskiego na Rynku Staromiejskim. Po mszy odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod wmurowaną w elewację Kościoła p.w. Świętego Ducha tablicę upamiętniającą obywatelski protest mieszkańców Torunia z 1982 roku. Po niej odbyła się uroczystość wojskowa, a w jej trakcie defilada pododdziałów wojska oraz koncert Orkiestry Garnizonu Toruń. Następnie, prowadzony przez orkiestrę orszak przeszedł przy dźwiękach poloneza na Rynek Nowomiejski, gdzie odbył się festyn militarny „Witaj majowa jutrzenko”. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji: pokazy współczesnego i historycznego sprzętu wojskowego oraz grup rekonstrukcyjnych, występy artystyczne toruńskich i regionalnych grup młodzieżowych, gry i zabawy z nagrodami oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Imprezę zakończył koncert zespołu „Żuki”. Obchodom 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja towarzyszyła inscenizacja „Średniowieczne konflikty mieszczan z zakonem krzyżackim” w Fosie Zamkowej. W programie znalazły się m.in.: strzelanie z łuku, rzut oszczepem, pokazy tańca średniowiecznego oraz gry i zabawy plebejskie.
Włocławskie uroczystości na placu przed bazyliką katedralną, w których wzięły udział poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich, kompanie honorowe policji, straży miejskiej i straży pożarnej, rozpoczęło odegranie hymnu państwowego. Następnie w Katedrze Włocławskiej odprawiono mszę świętą za Ojczyznę.
Uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku Konstytucja 3 Maja była drugim na świecie i pierwszym w Europie dokumentem, który kodyfikował obowiązki i prawa wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

07-08.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Rola Agencji Rozwoju Regionalnego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020”, która odbyła się w Łodzi. Organizatorem spotkania była Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Podczas debaty poruszono kwestie związane z m.in. Strategią Rozwoju Kraju 2020, założeniami wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz udziału Agencji Regionalnych w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów. Poruszono również zagadnienia dotyczące dobrych praktyk, wykorzystania potencjału Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w przyszłej perspektywie finansowej oraz współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Agencjami Regionalnymi w bieżącym okresie programowania.

08.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w XXIX posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park” w Toruniu.
Podczas spotkania poruszono kwestie związane z działaniami Samorządu Województwa w ramach Programu Operacyjnego RYBY oraz z bieżącym wdrażaniem i zarządzaniem Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zaprezentowano również wyniki badania końcowego zatytułowanego „Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów z perspektywy 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim”.

08.05. – Marszałek Piotr Całbecki wizytował obiektu toruńskiego Klubu „Budowlanie” oraz spotkał się z szermierzami – medalistami Mistrzostw Europy i Świata.
Klubowi szermierze od lat należą do czołówki krajowej, europejskiej i światowej we florecie. Martyna Jelińska, Marta Hausman, Marika Chrzanowska – to medalistki Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w drużynie floretowej juniorek i kadetek. Wymieniona wyżej trójka florecistek oraz zawodnik Klubu Rafał Żelazko to tegoroczni stypendyści Marszałka.
Obecnie w Budowlanych trenuje ponad 80 zawodniczek i zawodników. W Klubie pracuje m.in. dwóch trenerów kadry młodzieżowej – Aleksander Borkowski (floret kobiet), Jacek Achenbach (szpada kobiet).
Marszałek zwiedził obiekty klubowe Budowlanych umiejscowione na lewym brzegu Wisły: stanicę wioślarską oraz halę szermierczą. Władze klubu z prezesem Jarosławem Hausmanem na czele przedstawiły Marszałkowi plany zagospodarowania terenu nad Wisłą – będącego własnością Klubu – mające na celu zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców regionu.

10.05. – Członkowie Zarządu Województwa Michał Korolko i Sławomir Kopyść uczestniczyli w IV konferencji dotyczącej wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim, zatytułowanej „Co nowego w POKL? Wyzwania na dziś i jutro”, która odbyła się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Organizatorem debaty byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Regionalne Ośrodki EFS w Bydgoszczy i Toruniu.
Celem konferencji było podsumowanie stanu wdrażania i dotychczasowych osiągnięć w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim, a także spojrzenie na wyzwania, jakie stawia nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020.
Podczas konferencji omówiono zagadnienia związane z nowościami w zakresie realizacji POKL, nauką dla innowacji w biznesie oraz wsparciem dla osób niepełnosprawnych i w wieku 50+.
Dla beneficjentów odbyły się również indywidualne konsultacje z zakresu realizacji projektów w ramach Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL.

10.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Toruniu. To jedna z inicjatyw podjętych w ramach Roku Praw Dziecka, który na 2012 r. ustanowił Sejmik Województwa.
Podczas spotkania Wicemarszałek Kurzawa przekazał przedszkolakom informacje na temat funkcjonowania Sejmiku oraz kompetencji władz samorządowych. Jedną z atrakcji była możliwość poznania przez najmłodszych sali sesyjnej. Wicemarszałek opowiedział również o symbolach województwa, przybliżył dzieciom ich znaczenie i zasady stosowania.

11.05. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał list intencyjny o współpracy między Fundacją Watykańską Józefa Ratzingera Benedykta XVI a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Wydarzenie odbyło się w bydgoskiej Kurii Diecezjalnej.
W ramach współpracy Fundacja uruchomi w Bydgoszczy Centrum Studiów Ratzingera. To pierwszy i jedyny taki ośrodek poza Watykanem, który będzie zajmował się rozwijaniem działalności dydaktycznej i naukowej Fundacji, między innymi organizowaniem konferencji i studiów oraz wspieraniem naukowców. Kierownikiem Centrum mieszczącego się w gmachu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej został ksiądz dr Mariusz Kuciński. Uroczyste otwarcie instytucji z udziałem Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Tarcisio Bertone odbędzie się 11 czerwca, w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI”.
Fundacja Watykańska Josepha Ratzingera – Benedykta XVI została powołana w 2010 r. przez Ojca Świętego. Zajmuje się wspieraniem badań i studiów nad myślą księdza Ratzingera zanim został papieżem oraz po wybraniu go na ten urząd. Jej zadanie to między innymi promowanie rozwoju teologii, organizacja spotkań naukowych oraz nagradzanie badaczy. Instytucji przewodniczy ksiądz prałat Giuseppe Scotti, jednocześnie sygnatariusz podpisanego w Bydgoszczy listu intencyjnego.

11.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Powiecie Inowrocławskim.
W tym roku strażackie święto miało szczególny wymiar, bowiem zbiegło się z oddaniem do użytku nowej komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Budowa nowej komendy rozpoczęła się w 2004 r. i trwała przez blisko 8 lat. Nowoczesny obiekt został pobudowany przy znacznym wsparciu finansowym Powiatu Inowrocławskiego, z budżetu którego na ten cel przeznaczono ok. 1 mln zł.

11.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z uczestnikami międzynarodowego projektu „10 Przykazań Tolerancji”, realizowanego w ramach programu Comenius.
Uczestnicy projektu analizują m.in. politykę władz lokalnych w krajach partnerskich (Polska, Finlandia, Hiszpania, Belgia, Turcja) w obszarze pomocy ludziom ubogim, wykluczonym społecznie, emigrantom, niepełnosprawnym oraz w kontekście równego traktowania ludzi o innych wyznaniach.
Program Comenius jest skierowany do uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej, nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół, stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną, osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie oraz podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.
Celem Programu jest m. in.: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie.

11.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w podsumowaniu realizacji „Programu przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2012-2015”.
Na przedsięwzięcie składa się 56 projektów inwestycyjnych, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, rekultywacja terenu składowiska odpadów komunalnych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych, zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, usuwanie i utylizacja elementów zawierających azbest.
Łączny koszt wszystkich projektów wyniesie 60,9 mln zł. Koszty kwalifikowane, które sięgną 52,7 mln zł, zostaną pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędu Marszałkowskiego; resztę stanowić będzie wkład własny gmin. Najwięcej na inwestycje proekologiczne realizowane w ramach umowy zostanie wydane w gminach Aleksandrów Kujawski i Kowal – po 13,2 mln zł.

11.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystym otwarciu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki rozdysponowanemu przez Urząd Marszałkowski wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na terenie obiektu urządzono boisko do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, powstała bieżnia do biegu na 60 metrów oraz skocznia do skoku w dal i wzwyż. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Wartość przedsięwzięcia to 770 tys. zł. Wsparcie w ramach naszego RPO to prawie 230 tys. zł.
12.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goryszewie.
Obchody rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów i gości na placu przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie, następnie wprowadzono poczty sztandarowe do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta okolicznościowa msza święta, w trakcie której poświęcono sztandar jednostki, ufundowany przez mieszkańców wsi.
Po zakończeniu nabożeństwa pochód uformowany przez strażaków, zaproszonych gości oraz mieszkańców przemaszerował przy akompaniamencie orkiestry OSP Strzelno na boisko przy świetlicy wiejskiej w Goryszewie na dalszą część uroczystości, w trakcie której przekazano sztandar jednostce oraz wręczono medale, odznaki, statuetki i dyplomy zasłużonym oficerom.
13.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Toruniu w zawodach Kurkowego Bractwa Strzeleckiego o „Buławę Marszałka”, podczas których otrzymał tytuł Honorowego Członka Bractwa.
Na początku 1999 roku, po 60-letniej przerwie kilkunastoosobowa grupa obywateli Torunia reprezentujących różne środowiska podjęła decyzję o reaktywowaniu toruńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które powstało w 1352 roku. Działalność Bractwa ma charakter kulturalno-sportowy. Głównymi jego celami jest: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie i kultywowanie historycznych tradycji i zwyczajów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu, kultywowanie tradycyjnego strzelania obywatelskiego poprzez organizowanie zawodów strzeleckich w konkurencjach, których rodowód nierzadko sięga średniowiecza oraz propagowanie sportu strzeleckiego wśród szerokich rzesz społeczeństwa poprzez prowadzenie szkoleń, strzelań i zawodów o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim.

13.05. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w zakończeniu Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbył się w Operze Nova w Bydgoszczy. Wydarzenie uświetniła opera Aleksandra Borodjna zatytułowana „Kniaź Igor”, wykonana przez Moskiewski Teatr Nowaja Opera im. J. Kołobowa.
Przedstawienie „Kniazia…” w Nowej Operze w wersji Głazunowa/Rimskiego-Korsakowa w reżyserii Jurija Aleksandrowi wystawiono po 10-letniej nieobecności tego tytułu na moskiewskich afiszach.
Bydgoski Festiwal Operowy odbywa się od 1994 roku i jest największym tego typu w Polsce przeglądem najciekawszych dokonań krajowych i zagranicznych teatrów muzycznych. Festiwalowa publiczność (dotychczas ponad 100 tys. widzów) podziwiała już prezentacje tak renomowanych zagranicznych zespołów operowych jak: Ukraińska Opera Narodowa z Kijowa, Lwowski Teatr Opery i Baletu, Łotewska Opera Narodowa, Moskiewska Opera Kameralna, Sofijska Opera Narodowa, Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu czy znakomite rodzime Teatry z Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa, Gdańska, Wrocławia. Bydgoski Festiwal uświetniały swymi występami światowej sławy ansamble taneczne: Akademicki Teatr Baletu Askolda Makarowa z St. Petersburga, belgijski Królewski Balet Flandryjski, Hubbard Street Dance Chicago, Complexions Contemporary Ballet Korea National Ballet Company, dwukrotnie: hiszpański Ballet Cristina Hoyos i szwedzki Cullbergballet, francuski Ballet du Capitole z Tuluzy, Danza Contemporanea de Cuba oraz Bejart Ballet Lausanne.
Bydgoskie Festiwale Operowe finansowane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Festiwalowi towarzyszą wystawy, przegląd filmów muzycznych na DVD, a także (od 2008 r.) przegląd oper kameralnych: Operowe Forum Młodych, w wykonaniu studentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych.

15.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść podpisali umowę dotacji pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1”.
Łączna wartość projektu określona została na kwotę 60 906 125,33 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 52 707 082,85 zł, przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 36 894 958,00 zł, Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2 635 354,14 zł oraz poszczególnych gmin na poziomie 13 176 770,71 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8 199 042,48 zł to koszty niekwalifikowane ponoszone przez gminę.

15.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, gdzie wręczył dziewięciu zasłużonym przedstawicielkom środowiska finansowe nagrody Marszałka Województwa. Podczas spotkania z recitalem fortepianowym wystąpił Michał Kuzimski.
Dzień Bibliotekarza obchodzony jest od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Mottem tegorocznych obchodów są słowa Emila Zegadłowicza: „Książka jest największym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją. Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności, przezwycięża mijanie”.

15.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w seminarium zatytułowanym „Energia odnawialna – od strategii do rzeczywistości”, które odbyło się w Łubiance.
Podczas spotkania przedstawiono stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz politykę Komisji Europejskiej w tym obszarze. Dyskutowano również o jednoczesnym wdrażaniu oszczędności energii i energii ze źródeł odnawialnych oraz o rozwijaniu energii słonecznej i mechanizmów pomocniczych na przykładzie działań w Estonii. Zaprezentowano także starania społeczności wiejskich w tym zakresie oraz zalety energii wiatrowej jako kolejnego stopnia rozwoju energii.

 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 11.04.12 - 20.04.12 Drukuj

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

11.04. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy partnerskie z samorządami lokalnymi na budowę kompleksów boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
W tym roku w programie weźmie udział 19 samorządów lokalnych, które wybudują 31 kompleksów sportowych. Wśród nich jest 10 gmin, gdzie „Orliki” powstaną po raz pierwszy. Po sześć takich obiektów powstanie w Bydgoszczy i Toruniu, a po dwa wybudują Włocławek i gmina Mrocza.
Od 2008 roku, w ramach czterech edycji programu „Moje boisko – Orlik 2012”, w Kujawsko-Pomorskiem powstało już 181 boisk. Działają one w 103 ze 144 gmin regionu, a swojego „Orlika” ma już ponad 70 proc. gmin w Kujawsko-Pomorskiem. Nasze województwo plasuje się na trzecim miejscu w kraju pod względem najmniejszej liczby mieszkańców przypadających na jednego „Orlika”.
W ramach wszystkich pięciu edycji programu w Kujawsko-Pomorskiem powstanie w sumie 212 kompleksów sportowych. Będą z nich korzystać mieszkańcy 113 gmin. Samorządy lokalne otrzymują wsparcie na budowę „Orlików” ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Marszałkowska dotacja na budowę każdego z nich to 33 proc. wartości inwestycji (maksymalnie 333 tys. zł). W ciągu pięciu lat samorząd województwa przeznaczy na ten cel ponad 70 mln zł.

11.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisał umowę partnerską z dziewięcioma gminami z regionu na realizację projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Projekt jest realizacją zawartego 20 sierpnia 2010 r. Porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do przywrócenia równowagi ekologicznej, na terenach gmin: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie, Włocławek, Brześć Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski i Choceń.
W ramach Porozumienia zaplanowano 56 zadań inwestycyjnych (podprojektów), dotyczących m.in. budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków komunalnych i stacji uzdatniania wody, rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz demontażu, zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Przedsięwzięcia, których podjęły się gminy, będą rekompensatą bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania budowy autostrady oraz pozwolą osiągnąć wyraźną poprawę stanu środowiska. Ich realizacja wpłynie również na poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców poszczególnych gmin.
Łączna wartość projektu wynosi nieco ponad 60 mln zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu to ponad 36 mln zł, środki Samorządu Województwa – ponad 2,5 mln zł, a gmin – ponad 13 mln zł.

12.04. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Wicegubernatorem chińskiej Prowincji Hubei Tianem Chengzhong, któremu towarzyszyli między innymi przedstawiciele biznesu.
Tematem rozmów były propozycje współpracy w dziedzinie gospodarki i infrastruktury, ochrony zdrowia, kultury i rolnictwa.
Delegacja Hubei odwiedziła Polskę na zaproszenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Chińczycy, którzy są zainteresowani inwestowaniem w naszym kraju i współpracą z polskim biznesem, zwiedzili m.in. Grudziądzki Park Technologiczny i zapoznali się z oferowanymi w nim możliwościami.   
Województwo Kujawsko-Pomorskie współpracuje z chińską Prowincją Hubei od kilku lat, w ubiegłym roku władze Samorządu Województwa podpisały z przedstawicielami Prowincji umowę o przyjaznych stosunkach. Relacje między nimi dotyczą przede wszystkim gospodarki i turystyki.

12.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w jubileuszu 20-lecia Caritasu Diecezji Toruńskiej, który odbył się w Dworze Artusa w Toruniu. Marszałek wręczył na ręce dyrektora placówki ks. prałata Daniela Adamowicza srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis w uznaniu całokształtu działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Caritas Diecezji Toruńskiej istnieje od 1995 roku. W ramach swojej działalności prowadzi program dożywiania Jadłodajnia, Stację Opieki Caritas, Program interwencyjny (pomoc ofiarom przemocy w rodzinie), Program sanitarny (łaźnia dla bezdomnych), Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z dysfunkcją umysłową), Ognisko Wychowawcze (dla dzieci z rodzin dotkniętych różnymi patologiami), Poradnictwo (w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej) oraz noclegownię dla bezdomnych kobiet.
W ramach Caritasu Diecezji Toruńskiej w naszym regionie działają Centra Caritas w Brodnicy, Działdowie i Grudziądzu, Centrum Pielęgnacji CDT, Centrum Wolontariatu CDT, Bursa Szkolna w Grudziądzu i Bursa Akademicka w Przysieku.

12.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył konferencję pod nazwą „Gospodarka odpadami komunalnymi wyzwaniem dla samorządów”, która była kontynuacją prac nad „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”. Spotkanie odbyło się w Toruniu z inicjatywy Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
Podczas debaty poruszono m.in. kwestie związane z pojęciem odpadu w prawie polskim, rolą samorządu województwa w tworzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz energetycznym wykorzystaniem gazu składowiskowego jako istotnego elementu kompleksowej rekultywacji toruńskiego składowiska odpadów. Zaprezentowano również toruński model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom jest polskim kontynuatorem wiedeńskiego Stowarzyszenia Verein Fuer Mitteleuropaeisches Integration (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Europy Środkowej). Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Europy Środkowej zrealizowało w latach 1997-1999 wiele projektów na terenie Polski. Projekty dotyczyły głównie zagadnień z zakresu ekologii, administracji samorządowej i edukacji.

13.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu wystawy zatytułowanej „CASTRUM ET MONASTERIUM”, która przybliża zapomnianą historię grodu i klasztoru cysterskiego w Łeknie. 
Ekspozycja prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych na stanowisku Ł3 prowadzonych od roku 1982 przez Ekspedycję Archeologiczną IH UAM „Łekno” pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja M. Wyrwy.
Wystawę będzie można zwiedzać do końca lipca 2012 r. w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.

13.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, które odbyło się w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem spotkania było omówienie informacji o bieżącym stanie realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz wykonaniu celu wydatkowania środków przyjętego przez Radę Ministrów na 2012 rok po I kwartale br., a także przedstawienie sposobu organizacji prac nad przygotowaniem dokumentów programowych i wdrożeniowych na nową perspektywę finansową na lata 2014-2020.

16.04. – Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie amerykańskiego Departamentu Stanu rozpoczął wizytę studyjną w USA w zakresie wydobycia gazu łupkowego, w trakcie której zaplanowano ciąg spotkań z przedstawicielami administracji i instytucji regulacyjnych w Waszyngtonie, Morgantown w zachodniej Wirginii, Pittsburghu w Pensylwanii i Dallas w Teksasie.
W pierwszych dniach wizyty polska delegacja gościła w Waszyngtonie. Prezentacje i debaty podczas spotkań w Departamencie Stanu, Meridian International Center, siedzibie Rady Jakości Środowiska przy Białym Domu i siedzibie Amerykańskiego Stowarzyszenia Gazu Naturalnego dotyczyły między innymi rozwoju tej dziedziny przemysłu wydobywczego i perspektyw związanego z nim biznesu oraz polityki energetycznej administracji Stanów Zjednoczonych.
Założeniem wizyty studyjnej marszałków województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz przedstawicieli polskich służb ochrony środowiska z generalnym dyrektorem ochrony środowiska Michałem Kiełsznią na czele jest zaprezentowanie samorządowcom zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów wydobywania gazu z łupków.
Wśród rozmówców marszałków, oprócz reprezentantów federalnej, stanowej i lokalnej administracji, znajdują się też naukowcy, a także reprezentanci firm eksploatujących złoża i działacze organizacji pozarządowych protestujących przeciwko ich nieskrępowanej ekspansji. Tematyka obejmuje regulacje prawne, opłaty wydobywcze i związane z tym wpływy budżetowe, skutki środowiskowe i zagrożenia oraz uwarunkowania społeczne.

16.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w konferencji „Metropolia Bydgosko-Toruńska szansą rozwoju Powiatu Nakielskiego”, która odbyła się w Nakle nad Notecią. Organizatorem spotkania było nakielskie Starostwo Powiatowe.
Podczas debaty Członek Zarządu Województwa Michał Korolko przedstawił założenia powstania metropolii bydgosko-toruńskiej, wyjaśnił mechanizm finansowania metropolii z funduszy Unii Europejskiej oraz podsumował dotychczasowe działania w tej tematyce. Zaprezentował również korzyści, jakie może zyskać Powiat Nakielski dzięki utworzeniu metropolii bydgosko-toruńskiej.

17.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 72. rocznicy Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się w Mogilnie. Organizatorem wydarzenia był Starosta Mogileński oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej.
Obchody rozpoczęły uroczystości przy Pomniku Ofiar Katynia na cmentarzu w Mogilnie oraz msza św. w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Strzelcach. Następnie złożono kwiaty na cmentarzu przy Tablicy Pamiątkowej w Gębicach i przy Pomniku Ofiar Katynia na cmentarzu w Strzelnie.

17.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w konferencji zatytułowanej „O prawie dziecka do bycia sobą”, która odbyła się w auli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Była to ósma debata z cyklu „Nie ma dzieci – są ludzie”, organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.
Podczas sesji naukowej pt. „Czym jest podmiotowe traktowanie dziecka” zaprezentowano dorobek i postać Janusza Korczaka. Na koniec spotkania dzieci z przedszkola z Zespołu Szkól Placówek nr 1 w Bydgoszczy wystąpiły z programem artystycznym.
Uchwałą Sejmu RP z 16 września 2011 r. uchwalono Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W ramach obchodów przewidziano ciąg wydarzeń kulturalno-naukowych, którego głównym organizatorem jest Rzecznik Praw Dziecka oraz Kuratoria Oświaty.
W tym roku mija 70 lat od tragicznej śmierci Janusza Korczaka w nazistowskim obozie zagłady w Treblince oraz 100 lat założenia Domu Sierot w Warszawie przy ul. Krochmalnej, unikalnej placówki wychowawczej dla dzieci żydowskich, w której Korczak budował i rozwijał idee pedagogiczne wykraczające poza standardy opieki wychowawczej tamtych lat. Janusz Korczak swoją biografią, działalnością społeczno-kulturalną, medyczną, literacką i pedagogiczną przekraczał tradycyjne podziały pomiędzy narodowościami, religiami, orientacjami politycznymi i statusami społecznymi.

18.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

18.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości otwarcia Zakładu Rehabilitacji Leczniczej we Włocławku.
Budynek, który pierwotnie pełnił funkcję szkoły gruntownie wyremontowano i przystosowano na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Koszt wykonania prac remontowo-budowlanych wyniósł ponad 6,5 mln zł i został sfinansowany z kredytu komercyjnego. Ponadto kolejne 2 mln zł przeznaczono na profesjonalny sprzęt i wyposażenie.
W placówce będą funkcjonować m.in. oddziały: opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, aerologicznej, kardiologicznej oraz dział rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej.
Oddział opieki pielęgnacyjnej będzie świadczył całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby w systemie opieki całodobowej przez 7 dni w tygodniu.
Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i kardiologicznej to oferta skierowana do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla pacjentów po urazach, zabiegach operacyjnych czy zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
Rehabilitację stacjonarną będzie wspierać dział rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

18.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem debaty „Dlaczego warto się uczyć”, zorganizowanej w Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
Podczas spotkania zaprezentowano wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim oraz przeprowadzono warsztaty w grupach panelowych nad zagadnieniem „Jak podnieść efekty kształcenia”.

19.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w jubileuszu 145-lecia Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w Kościele p.w. Św. Krzyża w Inowrocławiu, po czym uczestnicy jubileuszu przenieśli się do Teatru Miejskiego, gdzie podczas uroczystej gali wręczono odznaczenia długoletnim pracownikom Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu.
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu należy do grupy największych banków spółdzielczych w strukturach Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB). Początki działalności Banku sięgają roku 1867, kiedy w Inowrocławiu powstało Polskie Towarzystwo Pożyczkowe dla miasta i pobliskich wsi pod nazwą „Spółka Kujawska”. W swojej działalności skupia się na świadczeniu kompleksowych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania banku, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.
 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 24.03.12 - 10.04.12 Drukuj

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

24.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach z okazji 20-lecia Diecezji Toruńskiej, które uświetniła msza św. sprawowana w diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Liturgii przewodniczył Metropolita Gdański, abp Sławoj Leszek Głódź.
Diecezja Toruńska powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”, która reorganizowała struktury Kościoła w Polsce. Nowo powstała diecezja położona między rzekami Wisłą i Drwęcą obejmuje swoimi granicami pierwotne terytorium dawnej Diecezji Chełmińskiej, czyli ziemię chełmińską, lubawską i michałowską, oraz dekanat na lewym brzegu Wisły z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Obszar obejmujący 5.427 km2 zamieszkuje obecnie 609 tys. osób, z czego 591 tys. stanowią wierni wyznania rzymskokatolickiego.

24.03. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczyli w uroczystościach wręczenia Wilamów. Wydarzenie w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy uświetnił premierowy spektakl „Nadia. Portret wielokrotny” według Antoniego Czechowa.
Statuetki Wilama (w tym roku przyznane po raz dwunasty) to prestiżowe wyróżnienia dla osób i instytucji wspierających toruńską scenę i działających na jej rzecz. „Nagrodę publiczności” otrzymał aktor Tomasz Mycan, w kategorii „edukacja teatralna” statuetka powędrowała do I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle, a „przyjacielem teatru” została Ewa Dudzińska, przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów toruńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Statuetkę w kategorii „mecenas teatru” zdobył Toruń Pacific.
Przedstawienie „Nadia. Portret wielokrotny” przygotowała Agnieszka Lipiec-Wróblewska, znana toruńskiej publiczności z realizacji „Dzikiej kaczki” Ibsena.

24.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w XX Forum Pszczelarzy zorganizowanym w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Marszałek Piotr Całbecki objął to wydarzenie patronatem honorowym.
Ideą przedsięwzięcia jest wzmacnianie dialogu pomiędzy pszczelarzami a instytucjami współpracującymi ze związkami pszczelarzy, zwrócenie uwagi na rolę pszczoły w ekosystemie oraz problem stałego pogarszania się stanu zdrowotności pszczół. Rozwój pszczelarstwa w Polsce jest ściśle związany z gospodarką rolną, będąc jej nierozłącznym ogniwem.
Podczas tegorocznego spotkania wręczono zasłużonym pszczelarzom odznaczenia Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu. W ramach omawianych zagadnień poruszono kwestie związane z wpływem unasieniania matek pszczelich na ich wartość użytkową oraz marketing i sprzedaż na rynku miodu, a także przedstawiono aktualną sytuację w pszczelarstwie.

26.03. – Odbyła się XIX Sesja Sejmiku Województwa.

26.03. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył XI wystawę rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych „My też potrafimy”, odbywającą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W hallu gmachu głównego przy Placu Teatralnym rozłożyli swoje stoiska przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy i samopomocy społecznej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Można było obejrzeć i kupić wielkanocne ozdoby i kartki oraz biżuterię.
Wystawa odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych, który został ogłoszony przez Międzynarodową Organizację Pracy w 1956 roku. Stało się to po tragedii górniczej 8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w miasteczku Marcinelle w Belgii. Była to jedna z największych katastrof górniczych w historii. Pożar powstały podczas naprawy sieci elektrycznej błyskawicznie objął całą kopalnię, zginęło 262 górników, a część została poważnie ranna. Tragedia ta stała się impulsem dla Międzynarodowej Organizacji Pracy do ustanowieni Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Co roku jest ono obchodzone w trzecią niedzielę marca. Prawdopodobnie jest to najstarsze święto poświęcone osobom niepełnosprawnym. Ma ono przypomnieć społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego częścią i skłonić do refleksji nad ich bytem i funkcjonowaniem na co dzień.

26.03. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w konferencji „Metropolia Bydgosko-Toruńska szansą rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, która odbyła się w auli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Organizatorem debaty byli Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński i Senator Andrzej Kobiak. Specjalnym gościem konferencji była Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
Podczas spotkania dyskutowano o Metropolii Bydgosko-Toruńskiej w długoterminowej strategii rozwoju kraju oraz o koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a Marszałek Piotr Całbecki przedstawił obecny stan prac nad utworzeniem duopolu.

26.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z Aleksandrem Markiem Skorupą – Wojewodą Dolnośląskim i jednocześnie Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, który gościł na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jego wizyta miała na celu wizytację strategicznych dla Programu dla Odry 2006 miejsc w naszym regionie.
„Program dla Odry-2006” obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach administracyjnych 8 województw Polski (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) i stanowi ponad 1/3 powierzchni kraju. Konsekwentna realizacja Programu może zapewnić nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, lecz także stworzyć warunki do aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powodzie oraz uporządkować stosunki wodne.

27.03. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkali się z Prymasem Polski, abp. gnieźnieńskim Józefem Kowalczykiem w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z organizacją dożynek wojewódzkich w 2012 roku w Kruszwicy, współorganizowanych przez gnieźnieńską Kurię Metropolitalną.

27.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył stypendia artystyczne Marszałka Województwa podczas uroczystej gali zorganizowanej w Fundacji Tumult w Toruniu.
Zarząd Województwa rozdysponował stypendia wśród osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
Na stypendia artystyczne przeznaczono w tym roku 140 tys. zł. W pierwszym etapie Zarząd Województwa zdecydował o przyznaniu wsparcia 19 osobom na łączną sumę 81 tys. zł. Wśród stypendystów są muzycy, plastycy, malarze, ludzie teatru i tańca, a także osoby zajmujące się ochroną dziedzictwa narodowego.
Stypendia Samorządu Województwa przyznawane są dwa razy do roku, na rok lub 6 miesięcy na konkretne przedsięwzięcia oraz projekty, a także na sfinansowanie studiów, stażu lub uczestnictwa w warsztatach twórczych.

27.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Zawodów organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Ochotnicze Hufce Pracy oraz Cech Rzemiosł Różnych.
Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów klas II i III gimnazjów, ostatnich i przedostatnich klas liceów, techników oraz szkół zasadniczych, jak również do osób bezrobotnych.
Targi były podzielone na dwie części: Targi Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zawodów (adresowane do uczniów gimnazjów), które odbyły się 27 marca oraz na organizowane dzień później Targi Szkół Policealnych, Wyższych, Zawodów i Pracy (adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób bezrobotnych). Zaproszenie do udziału w imprezie przyjęły m.in. uczelnie wyższe: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy, Politechnika Łódzka, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Warszawy, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z Poznania, Wyższa Szkoła Bankowa z Torunia, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy. W drugim dniu targów włocławscy pracodawcy zaprezentowali swoje zakłady pracy wraz z ofertami zatrudnienia.

27.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu członków Zespołu ds. Programowania Przyszłej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu oraz specjaliści i praktycy z dziedziny gospodarki i przedsiębiorczości: Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Maria Karwowska, Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ewa Rybińska, Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Mirosław Ślachciak oraz Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu Zygmunt Jaczkowski.
Podczas spotkania kontynuowano dyskusję nad zagadnieniami zatrudnienia oraz rozwoju obszarów wiejskich.

28.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

28.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył wyróżnienia sześciu osobom zasłużonym dla rozwoju sztuki teatralnej w regionie podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, które odbyły się w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy.
Nagrody otrzymali: Waldemar Boruń, Tomasz Mycan i Jolanta Teska z Tetaru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Dyrektor Teatru Impresyjnego we Włocławku Jan Polak, Karolina Adamczyk z Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz Mirosław Szczepański z Teatru Baj Pomorski.
Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest od 1961 roku. Tegoroczną galę, w której wzięły udział osoby zawodowo związane z teatrem w województwie kujawsko-pomorskim, uświetnił monodram Sławomira Maciejewskiego „Cosi, Gdziesi, Kajsi, Ktosi”.

28.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył nagrody laureatom II Międzyszkolnego Konkursu Językowego „Nie taki diabeł straszny”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku.
Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku powstała w 1982 r. Cztery lata później nadano jej imię Henryka Sucharskiego, a w 1990 r. placówka stała się członkiem Klubu Szkół Westerplatte. Szkoła prowadzi dwie klasy integracyjne, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci we Włocławku. W ubiegłym roku otrzymała nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

29.03. – Marszałek Piotr Całbecki stanął na czele Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dokument powołujący Komitet został podpisany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Obecny sztandar kujawsko-pomorskich policjantów, z uwagi na nieaktualną treść i szatę graficzną oraz niezgodność z obowiązującymi przepisami, trafi wkrótce do muzeum. Został ufundowany w 1996 roku, a więc jeszcze przed reformą administracyjną powołującą do życia województwo kujawsko-pomorskie, a także przed rozporządzeniem ustanawiającym standard dla sztandarów wszystkich polskich formacji policyjnych.
Inicjatorem ufundowania nowej wersji sztandaru jest Komendant Wojewódzki Policji insp. Wojciech Ołdyński. Publiczna zbiórka funduszy odbędzie się w formie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy KWP w Bydgoszczy, zwany Funduszem Wsparcia Policji i trwać będzie do 30 maja br. Zebrane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie projektu graficznego, wyhaftowanie sztandaru, a także wydanie okolicznościowych materiałów i przygotowanie uroczystości jego nadania, które odbędzie się 29 lipca, podczas mszy polowej na Starym Rynku w Bydgoszczy, otwierającej tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji.

30.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisał umowy ze zwycięzcami konkursu przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Rybacką Borowiacka Rybka w ramach Programu Operacyjnego Ryby, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Są wśród nich samorządy lokalne, przedsiębiorcy, formacja ochotniczej straży pożarnej, bydgoski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego i dwie katolickie parafie.
W Kujawsko-Pomorskiem jest do wzięcia ponad 65 milionów złotych, którymi dysponuje pięć lokalnych grup rybackich, wspierających Urząd Marszałkowski w wyborze celów i kierunków wsparcia oraz spójnych z nimi konkretnych projektów. Pierwsze pieniądze, które trafiły do lokalnych grup rybackich na początku roku, zostały przeznaczone na organizację ich struktur, a także szkoleń i akcji promocyjnych. Także z początkiem roku grupy ogłosiły konkursy o dofinansowanie twardych projektów, adresowane do potencjalnych beneficjentów z ich obszaru działania. Najszybciej swój pierwszy konkurs przeprowadziła Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka, działająca na terenie pięciu gmin – Gostycyn, Cekcyn, Lubiewo, Śliwice i Świekatowo – leżących na terenie Borów Tucholskich. Łączna wartość wsparcia to 1,5 mln złotych.
PO Ryby ruszył latem ubiegłego roku, jako ostatni program spośród finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2007-2013. Jego oficjalna nazwa to: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” i oznacza, że jest instrumentem wspierania nie tylko gospodarki rybackiej, ale także działań na rzecz podniesienia jakości życia związanych z nią lokalnych społeczności. Znajdujące się w jego puli środki przeznaczone są na inwestycje przedsiębiorstw, przedsięwzięcia infrastrukturalne, ochronę środowiska oraz rozwój sektora lokalnych usług.

30.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w uroczystym odsłonięciu logotypu Roku Praw Dziecka, przygotowanego przez szesnastoletnią Marię Jasińską, które w formie wielkoformatowego banera wyeksponowano na ścianie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
W drugiej części wydarzenia odbywającego się na sali sesyjnej Sejmiku Województwa, Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wręczył nagrody wszystkim młodym twórcom znaków graficznych biorących udział w plebiscycie oraz nauczycielom i uczniom ze zwycięskich szkół. Na koniec spotkania uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie zaprezentowali scenkę teatralną „Dziecko jest cudem Boga i Natury” poświęconą Januszowi Korczakowi.

02.04. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Związku Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania Marszałek otrzymał Złoty Medal za zasługi dla Związku oraz publikacje wydane przez Związek Oficerów Rezerwy. Wśród nich znalazł się objęty patronatem honorowym Marszałka „Pomocniczy słownik angielsko-polski skrótów i wyrażeń użytecznych dla żołnierzy jednostek wojskowych” używany przez żołnierzy w trakcie misji poza granicami kraju.
Związek powstał w 1921 roku jako Centralny Związek Oficerów Rezerwy przy osobistej akceptacji marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego celem było niesienie pomocy demobilizowanym żołnierzom po zwycięskiej wojnie z Armią Sowiecką (1920-1921). W 1939 r. liczył prawie 25 tys. członków. Od 1944 r. władze komunistyczne zakazały działalności organizacji. Została reaktywowana w 1990 r. z zachowaniem nazwy, insygniów i statutu z okresu II RP. Związek liczy obecnie blisko 3 tys. członków.

02.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Oddziału Celnego w Toruniu.
Inwestycję ukończono w końcu 2011 roku. Starania związane z powstaniem nowych budynków Oddziału Celnego w Toruniu trwały kilka lat. Przełom przyniósł rok 2008, kiedy to udało się pozyskać środki finansowe z Ministerstwa Finansów i rozpocząć prace projektowe związane z budową i modernizacją Oddziału i Urzędu Celnego w Toruniu. Jednakże o tym, że Toruń będzie dysponował nowoczesnym kompleksem obiektów przystosowanych do obsługi obrotu towarowego przesądziły decyzje o zabezpieczeniu środków na ich realizację z funduszy zagwarantowanych w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”.
W ramach prac budowlanych powstały m.in.: nowy plac odpraw celnych, do którego doprowadzone zostały odrębne drogi, parking dla 70 tirów, nowoczesny budynek kontrolno-magazynowy wyposażony w wagę przejazdową z możliwością rozładunku towarów na bocznej i czołowej rampie, przestronna sala obsługi klienta z poczekalnią i zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz sala operacyjna dla funkcjonariuszy i biuro kierownika oddziału z bezpośrednim podglądem na plac odpraw.
Poprawie uległa też kwestia bezpieczeństwa na terenie Oddziału i Urzędu Celnego w Toruniu, ponieważ cała nieruchomość została ogrodzona, a dyspozytornia stała się również centrum monitoringu. Wykonanie nowego przyłącza energetycznego i położenie nowej sieci elektrycznej oraz zabezpieczenie kompleksu obiektów w zasilanie awaryjne pozwoli na zachowanie ciągłości pracy jednostek. Zmodernizowana została także infrastruktura telekomunikacyjna oraz wymieniona sieć ciepłownicza.
Łączne koszty całej inwestycji wyniosły blisko 17 mln zł. Z pewnością jej efektem będzie poprawa warunków kontroli, zwiększenie satysfakcji klientów Oddziału i Urzędu Celnego w Toruniu, a także polepszenie warunków pracy funkcjonariuszy celnych.

03.04. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkali się z parlamentarzystami z regionu. Podczas spotkania rozmawiano między innymi o nowych uwarunkowaniach rozwojowych regionu w kontekście Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz przygotowywanych obecnie przez rząd wyznaczników krajowej polityki miejskiej. Zaprezentowano również kluczowe aspekty tych zagadnień, na które mogą mieć wpływ posłowie i senatorowie.
Marszałek Całbecki zaapelował do posłów i senatorów o wsparcie wojewódzkiej społeczności w dochodzeniu do wspólnej wizji rozwoju regionu oraz o lobbowanie na rzez rozwiązań ustawowych, które wprowadzą regionalne przepisy urbanistyczne jako przepisy prawa miejscowego, co pozwoli Samorządowi Województwa na rzeczywiste kształtowanie ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem.

03.04. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członkowie Zarządu Województwa Sławomir Kopyść i Michał Korolko wzięli udział w konferencji otwierającej prace nad nową strategią rozwoju województwa, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa. Debatę poprzedziło spotkanie samorządowych władz województwa z parlamentarzystami regionu.
W konferencji uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie, a także przedstawiciele środowisk naukowych i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Samorządowcy otrzymali od Marszałka Województwa użyteczne na wstępnym etapie budowania strategii „skrzynki na pomysły” – przezroczyste pleksiglasowe sześciany, do których każdy mieszkaniec danego rejonu będzie mógł wrzucić kartkę z własną propozycją do dokumentu.
Prace nad przygotowywaniem dokumentu mają odbywać się w procesie ścisłej i aktywnej współpracy z samorządami wszystkich szczebli oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Planowana jest między innymi seria spotkań w powiatach oraz spotkania w grupach tematycznych. Do współuczestnictwa zaproszeni zostali również wszyscy mieszkańcy województwa – w tym celu uruchomiono specjalny adres poczty elektronicznej ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ), na który mogą oni przesyłać istotne z punktu widzenia nowo powstającej strategii uwagi, związane z kwestiami ważnymi dla lokalnych środowisk.

04.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył przyznany pośmiertnie Markowi Wakarecemu Srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców. Medal Marszałka oraz Złoty Krzyż Zasługi, który w imieniu Prezydenta RP wręczyła Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, odebrała Jadwiga Wakarecy, żona odznaczonego.
Marek Wakarecy był polskim muzykiem, działaczem społecznym i samorządowym. Współpracował z Toruńską Orkiestrą Kameralną, początkowo dorywczo, a od roku 1983 na stałe. W latach 1990-1998 był radnym Rady Miasta Torunia, a w okresie od 1994 do 2007 r. pełnił funkcję dyrektora naczelnego orkiestry, która w 2006 r. została przemianowana na Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.
W roku 1997, wspólnie z Jerzym Salwarowskim powołał do życia międzynarodowy letni festiwal „Toruń – Muzyka i Architektura„, a osiem lat później, wspólnie z Cezarym Zychem – Międzynarodowy Festiwal Haendlowski.
Zginął 7 listopada 2011 r. w Toruniu w wypadku samochodowym na Szosie Bydgoskiej. Został pochowany na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.

04.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.

05.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w konferencji poświęconej konsultacjom nad projektem Planu Gospodarki Odpadami. Debata odbyła się w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego w Przysieku.
W ramach spotkania przeprowadzono dwa panele dyskusyjne: do udziału w I panelu zaproszono właścicieli i zarządzających instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy przedstawili swoje stanowisko w sprawie regionów gospodarki odpadami oraz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, wyznaczonych w projekcie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Podczas II panelu zaprezentowano projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” oraz dyskutowano o jego założeniach. W panelu tym udział wzięli mieszkańcy i przedstawiciele samorządów gmin i powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, służb ochrony środowiska oraz podmiotów prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

05.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej promowaniu Akademii Tenisowej Karoliny Woźniackiej. Spotkanie odbyło się w Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie.
Karolina Woźniacka, duńska tenisistka polskiego pochodzenia, czołowa zawodniczka według rankingu WTA, najlepsza tenisistka ubiegłego sezonu w rankingu tenisistek, nagrała w Danii singiel zatytułowany „Oxygen”. Na początku kwietnia gwiazda kortów nagrywała swój teledysk do tego utworu w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy. Klip będzie promował założoną przez Fundację BIT MASTERS w ubiegłym roku w Toruniu Akademię Tenisową Karoliny Woźniackiej. Fundatorami Akademii są: Karolina Woźnicka, Piotr Woźniacki oraz Remigiusz Trawiński. Partnerem strategicznym Akademii jest województwo kujawsko-pomorskie.
Celem Akademii jest szkolenie tenisowe dzieci i młodzieży w wieku od 8 do
14 lat, stwarzanie możliwości gry w tenisa osobom niepełnosprawnym, wykazującym predyspozycje do gry w tenisa na wózkach oraz promocja tenisa wśród dzieci i młodzieży w Polsce.
Akademia rozpoczęła również współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim oraz samorządem województwa kujawsko-pomorskiego w celu utworzenia Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w Tenisie na Wózkach, który ma powstać w Inowrocławiu.

06.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisał umowę partnerską z dziewięcioma gminami z regionu na realizację projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Projekt jest realizacją zawartego 20 sierpnia 2010 r. Porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do przywrócenia równowagi ekologicznej, na terenach gmin: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie, Włocławek, Brześć Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski i Choceń.
W ramach Porozumienia zaplanowano 56 zadań inwestycyjnych (podprojektów), dotyczących m.in. budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków komunalnych i stacji uzdatniania wody, rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz demontażu, zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Przedsięwzięcia, których podjęły się gminy, będą rekompensatą bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania budowy autostrady oraz pozwolą osiągnąć wyraźną poprawę stanu środowiska. Ich realizacja wpłynie również na poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców poszczególnych gmin.
Łączna wartość projektu wynosi nieco ponad 60 mln zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu to ponad 36 mln zł, środki Samorządu Województwa – ponad 2,5 mln zł, a gmin – ponad 13 mln zł.
 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 60 z 158
 
 
 


Dzisiaj jest: czwartek, 29-01-2015
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT

Nagrody i Medale


Eurolot

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Rekultywacja

Konkurs architektoniczny

Inne ważne linki

Newsletter UM


Statystyki strony
odwiedzających: 77733031
Aktualnie jest 100 gości online oraz 1 użytkownik
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007