TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Marzec 2015 > »
P W Ś C P S N
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Uchwały Zarządu - 2015 Drukuj


Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść
1/1/2015 7.01.2015 w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2015 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego zobacz
1/2/2015 7.01.2015 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 zobacz
1/3/2015 7.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych wraz z załącznikami, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zobacz
1/4/2015 7.01.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00” zobacz
1/5/2015 7.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Papieru – kreatywne wykorzystanie recyklingu. Warsztaty papiernicze z amerykańską grupą Peace Paper Project zobacz
1/6/2015 7.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Afryka Reggae Festiwal 2015 zobacz
1/7/2015 7.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. II Ogólnopolski konkurs kompozytorski im. Piotra Perkowskiego – koncert laureatów zobacz
1/8/2015 7.01.2015 w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych zobacz
1/9/2015 7.01.2015 w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych zobacz
1/10/2015 7.01.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko–pomorskiego (druga edycja)” skierowanego do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, dla których trudna sytuacja materialna lub niepełnosprawność stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu zobacz
2/11/2015 14.01.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II - Glinki” zobacz
2/12/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań w zakresie informacji i promocji na rok 2014 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
2/13/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
2/14/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” zobacz
2/15/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych do Chin i Niemiec wraz z załącznikami, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu partnerskiego pn. ”Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zobacz
2/16/2015 14.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na zbycie aktywów trwałych zobacz
2/17/2015 14.01.2015 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych zobacz
2/18/2015 14.01.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
2/19/2015 14.01.2015 w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych zobacz
2/20/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
2/21/2015 14.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013) zobacz
2/22/2015 14.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011) zobacz
2/23/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 136/V/5.5/2014 zobacz
2/24/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 zobacz
2/25/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2014 roku zobacz
3/26/2015 21.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 66/III/3.3/2011) zobacz
3/27/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 zobacz
3/28/2015 21.01.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Seniorzy dla młodzieży – zajęcia edukacyjne dla Seniorów związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu (10.02.2015) zobacz
3/29/2015 21.01.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” zobacz
3/30/2015 21.01.2015 w sprawie przyjęcia Planu Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu na rok 2015 zobacz
3/31/2015 21.01.2015 w sprawie przyjęcia programów: Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie i Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” zobacz
3/32/2015 21.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Zbudujemy wymarzony dom” zobacz
3/33/2015 21.01.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Spokojna przystań” zobacz
3/34/2015 21.01.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek zobacz
3/35/2015 21.01.2015 w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku zobacz
3/36/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
3/37/2015 21.01.2015 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” zobacz
3/38/2015 21.01.2015 w sprawie aktualizacji ramowego Harmonogramu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz
3/39/2015 21.01.2015 w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu 130/I/1.1/2014 zobacz
3/40/2015 21.01.2015 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobacz
3/41/2015 21.01.2015 w sprawie wyposażenia wojewódzkich jednostek budżetowych, tj. Kujawsko- Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” – realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 zobacz
3/42/2015 21.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 19/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
3/43/2015 21.01.2015 w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” przygotowywanego przez Wydział Sportu w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
3/44/2015 21.01.2015 w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie dla zarekomendowanego przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
3/45/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie dla zarekomendowanych przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
3/46/2015 21.01.2015 w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w 2014 r. zobacz
3/47/2015 21.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 20/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu zobacz
3/48/2015 21.01.2015 w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich rzeki Brda Nr 10 i rzeki Noteć Nr 8 zobacz
3/49/2015 21.01.2015 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
3/50/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
3/51/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
3/52/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnej przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu udzielonej pożyczki zobacz
3/53/2015 21.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 118/V/5.5/2014 zobacz
3/54/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011) zobacz
3/55/2015 21.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011) zobacz
3/56/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
3/57/2015 21.01.2015 w sprawie wykluczenia wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
4/58/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zobacz
4/59/2015 28.01.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy Akacjowej w miejscowości Lipniki, gmina Białe Bota zobacz
4/60/2015 28.01.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
4/61/2015 28.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Nasza świetlica naszym domem” zobacz
4/62/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 65/V/5.5/2011 zobacz
4/63/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów zobacz
4/64/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz
4/65/2015 28.01.2015 w sprawie ogłoszenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
4/66/2015 28.01.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do żądania wykonania decyzji w drodze egzekucji administracyjnej zobacz
4/67/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zobacz
4/68/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/69/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/70/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI, VII, VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zobacz
4/71/2015 28.01.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do żądania wykonania decyzji w drodze egzekucji administracyjnej zobacz
4/72/2015 28.01.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu zobacz
4/73/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/74/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/75/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/76/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/77/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/78/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na przedłużenie okresu obowiązywania umowy zawartej z DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zobacz
4/79/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
4/80/2015 28.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Z kulturą za Pan Brat” zobacz
4/81/2015 28.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Bilbordy Galerii Rusz w Toruniu oraz w przestrzeni Warszawy” zobacz
4/82/2015 28.01.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
4/83/2015 28.01.2015 w sprawie podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2015 roku. zobacz
4/84/2015 28.01.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej w Akademickiej Przychodni Lekarskiej i Przychodni Medycyny Pracy Nr 1 w Toruniu” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu zobacz
4/85/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/86/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów systemowych wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/87/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/88/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) zobacz
4/89/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
4/90/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/91/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” nr RPKP.05.05.00-04-006/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
4/92/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/93/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/94/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/95/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/96/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/97/2015 28.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013 zobacz
4/98/2015 28.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013 zobacz
4/99/2015 28.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013 zobacz
4/100/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2015 zobacz
4/101/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 zobacz
4/102/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/103/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/104/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/105/2015 28.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014, schemat – drogi wojewódzkie zobacz
4/106/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 zobacz
4/107/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
4/108/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 138/III/3.1/2014 zobacz
4/109/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 131/V/5.1/2014 zobacz
4/110/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 108/V/5.5/2013 zobacz
4/111/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/112/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 3/III/3.2/2008) zobacz
4/113/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 3/III/3.2/2008 zobacz
4/114/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/115/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 135/II/2.5/2014 zobacz
5/116/2015 4.02.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080438C Drużyny – Budy – Chojno długości ok. 2,4 km oraz drogi nr 080440C na odcinku długości około 0,8 km w miejscowości Chojno, ETAP II i III” zobacz
5/117/2015 4.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
5/118/2015 4.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
5/119/2015 4.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
5/120/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego stylu życia” zobacz
5/121/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Terapeutyczna moc bajek. Epizod II” zobacz
5/122/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wybieram odpowiedzialność” zobacz
5/123/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Światowego Dnia AIDS” zobacz
5/124/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/125/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/126/2015 4.02.2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2015 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” oraz otwartego konkursu ofert nr 16/2015 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia zobacz
5/127/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Idziemy ku wyżynom” zobacz
5/128/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” zobacz
5/129/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” zobacz
5/130/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok, sporządzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu” zobacz
5/131/2015 4.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup unitu stomatologicznego wraz z fotelem stomatologicznym do Poradni Stomatologicznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu zobacz
5/132/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia informacji za II półrocze 2014 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego zobacz
5/133/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oceniającej do oceny kwalifikowalności ofert złożonych w ramach naborów przedsiębiorców na misje gospodarcze organizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zobacz
5/134/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020” zobacz
5/135/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020” zobacz
5/136/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie” zobacz
5/137/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/138/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/139/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/140/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków zobacz
5/141/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
5/142/2015 4.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 23/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zobacz
5/143/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/144/2015 4.02.2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia negocjacji zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
5/145/2015 4.02.2015 w sprawie wszczęcia procedury konkursowej dotyczącej powołania dyrektora Filharmonii Pomorskiej im Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
5/146/2015 4.02.2015 w sprawie wszczęcia procedury konkursowej dotyczącej powołania dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zobacz
5/147/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, schemat: fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/148/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/149/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
6/150/2015 10.02.2015 w sprawie sprawozdania za 2014 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zobacz
6/151/2015 11.02.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem nawierzchni” zobacz
6/152/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2015, 13/2015 i 14/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku zobacz
6/153/2015 11.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
6/154/2015 11.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Wsparcie jednostek OSP, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015) zobacz
6/155/2015 11.02.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd na turniej „Canoe Polo Alitusa”. Litwa 7-8.02.2015 r. zobacz
6/156/2015 11.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów pn. Ferie z Dziadkami zobacz
6/157/2015 11.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Ferie Zimowe mogą być wesołe – zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci z wiosek Parafii Kozy” zobacz
6/158/2015 11.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. ZIMOWISKO NA RUDAKU zobacz
6/159/2015 11.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie” zobacz
6/160/2015 11.02.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Ferie z Trampoliną” zobacz
6/161/2015 11.02.2015 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
6/162/2015 11.02.2015 w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zobacz
6/163/2015 11.02.2015 w sprawie przekazania sprzętu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy zobacz
6/164/2015 11.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia zobacz
6/165/2015 11.02.2015 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2015 zobacz
6/166/2015 11.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2013-2015 dla zadania pod nazwą „System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi województwa kujawsko-pomorskiego” zobacz
6/167/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi województwa kujawsko-pomorskiego” zobacz
6/168/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
6/169/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
6/170/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup uzupełniający wyposażenia dla WPZP w Bydgoszczy ul. Sułkowskiego 58A” – realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz
6/171/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Naprawa pokrycia dachowego” – realizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zobacz
6/172/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Prace remontowe w obiekcie WPZP – poradnia dla Dorosłych – Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 58A” – realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz
6/173/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup oprogramowania medycznego do rejestracji usług medycznych dla WPZP w Bydgoszczy” – realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz
6/174/2015 11.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) zobacz
6/175/2015 11.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 21/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja projektu MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
6/176/2015 11.02.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu zobacz
6/177/2015 11.02.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku zobacz
6/178/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2015 oraz 9/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku zobacz
6/179/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2015 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2015 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej zobacz
6/180/2015 11.02.2015 zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2014 r. zobacz
6/181/2015 11.02.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
6/182/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” oraz otwartego konkursu ofert nr 23/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zobacz
6/183/2015 11.02.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2015 i 5/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom zobacz
6/184/2015 11.02.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom zobacz
6/185/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 18/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. zobacz
7/186/2015 18.02.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy zobacz
7/187/2015 18.02.2015 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu zobacz
7/188/2015 18.02.2015 w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 roku zobacz
7/189/2015 18.02.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zobacz
7/190/2015 18.02.2015 w sprawie przyznania stypendiów osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami zobacz
7/191/2015 18.02.2015 w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy Pana Macieja Figasa, bez przeprowadzania konkursu zobacz
7/192/2015 18.02.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014 zobacz
7/193/2015 18.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 zobacz
7/194/2015 18.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 zobacz
7/195/2015 18.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 roku dla spółek wodnych zobacz
7/196/2015 18.02.2015 w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych zobacz
7/197/2015 18.02.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w 2014 roku zobacz
7/198/2015 18.02.2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz
7/199/2015 18.02.2015 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka zobacz
7/200/2015 18.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów zobacz
7/201/2015 18.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Święto Trzeźwości – Piknik Rodzinny BARBARKA 2015” zobacz
7/202/2015 18.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie do 30 listopada 2015 r. terminu realizacji Projektu nr RPKP.05.01.00-04-001/13, pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
7/203/2015 18.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomych składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku zobacz
7/204/2015 18.02.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
7/205/2015 19.02.2015 w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
7/206/2015 19.02.2015 w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
8/207/2015 25.02.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1259C Sulnówko – Sulnowo pod ciąg pieszorowerowy w km 0+005,50 ÷ km 0+707,80 zobacz
8/208/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
8/209/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia VIII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki” zobacz
8/210/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” zobacz
8/211/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę Nr 52/878/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku” Nr RPKP.08.01.00-04-005/10 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesem zarządzania i wdrażania RPO zobacz
8/212/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
8/213/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym – II edycja” Nr RPKP.05.05.00-04-005/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
8/214/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 135/II/2.5/2014) zobacz
8/215/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
8/216/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) zobacz
8/217/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: pomoc społeczna, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 142/III/3.2/2015) zobacz
8/218/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 143/III/3.2/2015) zobacz
8/219/2015 25.02.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014 zobacz
8/220/2015 25.02.2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu nieruchomości zobacz
8/221/2015 25.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
8/222/2015 25.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
8/223/2015 25.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
8/224/2015 25.02.2015 w sprawie wyrażenia woli zawarcia aneksu do Porozumienia i tekstu jednolitego Porozumienia zobacz
8/225/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2015 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zobacz
8/226/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2015 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zobacz
8/227/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” zobacz
8/228/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
8/229/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
8/230/2015 25.02.2015 w sprawie zatwierdzenia planu działań na rok 2015 „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” zobacz
8/231/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wpieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” zobacz
8/232/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie Pomocy Społecznej pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” zobacz
8/233/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” zobacz
8/234/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” zobacz
8/235/2015 25.02.2015 w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie dla zarekomendowanych przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
8/236/2015 25.02.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 2/2015 i 20/2015, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” zobacz
8/237/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Ko-mitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków zobacz
8/238/2015 25.02.2015 w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu 130/I/1.1/2014 zobacz
8/239/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015) zobacz
8/240/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 141/II/2.4/2015) zobacz
8/241/2015 25.02.2015 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz
8/242/2015 25.02.2015 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 zobacz
8/243/2015 25.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” zobacz
8/244/2015 25.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Odbudowa dworu w Kłóbce” zobacz
8/245/2015 25.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zobacz
8/246/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zobacz
8/247/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
8/248/2015 25.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie do 15 listopada 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.04.00-04-001/14, pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
8/249/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa” zobacz
8/250/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” zobacz
8/251/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” zobacz
8/252/2015 25.02.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014 zobacz
8/253/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 zobacz
8/254/2015 25.02.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 134/I/1.2/2014 zobacz
9/255/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na lokalizacji ulicy Bocznej w Żołędowie zobacz
9/256/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na lokalizacji ulic Borsuczej i Gronostajowej w Osielsku zobacz
9/257/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010344C, ul. Przytorze droga nr 010333C zobacz
9/258/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na lokalizacji ulicy Przepiórczej w Osielsku zobacz
9/259/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim zobacz
9/260/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
9/261/2015 4.03.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „I Toruńskie Interpretacje Muzyki Chóralnej” zobacz
9/262/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia zobacz
9/263/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych zobacz
9/264/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż aktywów trwałych w trybie negocjacji zobacz
9/265/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych zobacz
9/266/2015 4.03.2015 w sprawie trybu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok zobacz
9/267/2015 4.03.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Zamiast używek wspieramy nasz sportowy narybek” zobacz
9/268/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na użyczenie aktywów trwałych zobacz
9/269/2015 4.03.2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności zobacz
9/270/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
9/271/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
9/272/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
9/273/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów zobacz
9/274/2015 4.03.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” zobacz
9/275/2015 4.03.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 22/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja projektu Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
9/276/2015 4.03.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 19/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu zobacz
9/277/2015 4.03.2015 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej akceptacji założeń projektu pn. „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” przygotowywanego przez Wydział Sportu w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
9/278/2015 4.03.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
9/279/2015 4.03.2015 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
9/280/2015 4.03.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
9/281/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zobacz
9/282/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 zobacz
9/283/2015 4.03.2015 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
9/284/2015 4.03.2015 w sprawie lokalnego systemu informatycznego mającego na celu obsługę procesów związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz
9/285/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
 
 
 
 


Dzisiaj jest: wtorek, 31-03-2015
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Region w rankingach i badaniach

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Rekultywacja

Nasza Energia

Inne ważne linki

Newsletter UM


Statystyki strony
odwiedzających: 83000610
Aktualnie jest 129 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007