TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Marzec 2015 > »
P W Ś C P S N
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Uchwały Zarządu - 2015 Drukuj


Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść
1/1/2015 7.01.2015 w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2015 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego zobacz
1/2/2015 7.01.2015 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 zobacz
1/3/2015 7.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych wraz z załącznikami, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zobacz
1/4/2015 7.01.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00” zobacz
1/5/2015 7.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Papieru – kreatywne wykorzystanie recyklingu. Warsztaty papiernicze z amerykańską grupą Peace Paper Project zobacz
1/6/2015 7.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Afryka Reggae Festiwal 2015 zobacz
1/7/2015 7.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. II Ogólnopolski konkurs kompozytorski im. Piotra Perkowskiego – koncert laureatów zobacz
1/8/2015 7.01.2015 w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych zobacz
1/9/2015 7.01.2015 w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych zobacz
1/10/2015 7.01.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko–pomorskiego (druga edycja)” skierowanego do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, dla których trudna sytuacja materialna lub niepełnosprawność stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu zobacz
2/11/2015 14.01.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II - Glinki” zobacz
2/12/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań w zakresie informacji i promocji na rok 2014 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
2/13/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
2/14/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” zobacz
2/15/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych do Chin i Niemiec wraz z załącznikami, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu partnerskiego pn. ”Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zobacz
2/16/2015 14.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na zbycie aktywów trwałych zobacz
2/17/2015 14.01.2015 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych zobacz
2/18/2015 14.01.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
2/19/2015 14.01.2015 w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych zobacz
2/20/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
2/21/2015 14.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013) zobacz
2/22/2015 14.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011) zobacz
2/23/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 136/V/5.5/2014 zobacz
2/24/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 zobacz
2/25/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2014 roku zobacz
3/26/2015 21.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 66/III/3.3/2011) zobacz
3/27/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 zobacz
3/28/2015 21.01.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Seniorzy dla młodzieży – zajęcia edukacyjne dla Seniorów związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu (10.02.2015) zobacz
3/29/2015 21.01.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” zobacz
3/30/2015 21.01.2015 w sprawie przyjęcia Planu Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu na rok 2015 zobacz
3/31/2015 21.01.2015 w sprawie przyjęcia programów: Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie i Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” zobacz
3/32/2015 21.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Zbudujemy wymarzony dom” zobacz
3/33/2015 21.01.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Spokojna przystań” zobacz
3/34/2015 21.01.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek zobacz
3/35/2015 21.01.2015 w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku zobacz
3/36/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
3/37/2015 21.01.2015 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” zobacz
3/38/2015 21.01.2015 w sprawie aktualizacji ramowego Harmonogramu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz
3/39/2015 21.01.2015 w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu 130/I/1.1/2014 zobacz
3/40/2015 21.01.2015 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobacz
3/41/2015 21.01.2015 w sprawie wyposażenia wojewódzkich jednostek budżetowych, tj. Kujawsko- Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” – realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 zobacz
3/42/2015 21.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 19/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
3/43/2015 21.01.2015 w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” przygotowywanego przez Wydział Sportu w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
3/44/2015 21.01.2015 w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie dla zarekomendowanego przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
3/45/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie dla zarekomendowanych przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
3/46/2015 21.01.2015 w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w 2014 r. zobacz
3/47/2015 21.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 20/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu zobacz
3/48/2015 21.01.2015 w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich rzeki Brda Nr 10 i rzeki Noteć Nr 8 zobacz
3/49/2015 21.01.2015 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
3/50/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
3/51/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
3/52/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnej przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu udzielonej pożyczki zobacz
3/54/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011) zobacz
3/55/2015 21.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011) zobacz
3/56/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
3/57/2015 21.01.2015 w sprawie wykluczenia wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
 
 
 
 


Dzisiaj jest: poniedziałek, 02-03-2015
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Region w rankingach i badaniach

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Rekultywacja

Nasza Energia

Inne ważne linki

Newsletter UM


Statystyki strony
odwiedzających: 80560486
Aktualnie jest 37 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007