TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Czerwiec 2015 > »
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Uchwały Zarządu - 2015 Drukuj


Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść
1/1/2015 7.01.2015 w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2015 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego zobacz
1/2/2015 7.01.2015 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 zobacz
1/3/2015 7.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych wraz z załącznikami, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zobacz
1/4/2015 7.01.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00” zobacz
1/5/2015 7.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Papieru – kreatywne wykorzystanie recyklingu. Warsztaty papiernicze z amerykańską grupą Peace Paper Project zobacz
1/6/2015 7.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Afryka Reggae Festiwal 2015 zobacz
1/7/2015 7.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. II Ogólnopolski konkurs kompozytorski im. Piotra Perkowskiego – koncert laureatów zobacz
1/8/2015 7.01.2015 w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych zobacz
1/9/2015 7.01.2015 w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych zobacz
1/10/2015 7.01.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko–pomorskiego (druga edycja)” skierowanego do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, dla których trudna sytuacja materialna lub niepełnosprawność stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu zobacz
2/11/2015 14.01.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II - Glinki” zobacz
2/12/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań w zakresie informacji i promocji na rok 2014 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
2/13/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
2/14/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” zobacz
2/15/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych do Chin i Niemiec wraz z załącznikami, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu partnerskiego pn. ”Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zobacz
2/16/2015 14.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na zbycie aktywów trwałych zobacz
2/17/2015 14.01.2015 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych zobacz
2/18/2015 14.01.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
2/19/2015 14.01.2015 w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych zobacz
2/20/2015 14.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
2/21/2015 14.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013) zobacz
2/22/2015 14.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011) zobacz
2/23/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 136/V/5.5/2014 zobacz
2/24/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 zobacz
2/25/2015 14.01.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2014 roku zobacz
3/26/2015 21.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 66/III/3.3/2011) zobacz
3/27/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 zobacz
3/28/2015 21.01.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Seniorzy dla młodzieży – zajęcia edukacyjne dla Seniorów związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu (10.02.2015) zobacz
3/29/2015 21.01.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” zobacz
3/30/2015 21.01.2015 w sprawie przyjęcia Planu Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu na rok 2015 zobacz
3/31/2015 21.01.2015 w sprawie przyjęcia programów: Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie i Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” zobacz
3/32/2015 21.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Zbudujemy wymarzony dom” zobacz
3/33/2015 21.01.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Spokojna przystań” zobacz
3/34/2015 21.01.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek zobacz
3/35/2015 21.01.2015 w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku zobacz
3/36/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
3/37/2015 21.01.2015 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” zobacz
3/38/2015 21.01.2015 w sprawie aktualizacji ramowego Harmonogramu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz
3/39/2015 21.01.2015 w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu 130/I/1.1/2014 zobacz
3/40/2015 21.01.2015 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobacz
3/41/2015 21.01.2015 w sprawie wyposażenia wojewódzkich jednostek budżetowych, tj. Kujawsko- Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” – realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 zobacz
3/42/2015 21.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 19/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
3/43/2015 21.01.2015 w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” przygotowywanego przez Wydział Sportu w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
3/44/2015 21.01.2015 w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie dla zarekomendowanego przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
3/45/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie dla zarekomendowanych przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
3/46/2015 21.01.2015 w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w 2014 r. zobacz
3/47/2015 21.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 20/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu zobacz
3/48/2015 21.01.2015 w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich rzeki Brda Nr 10 i rzeki Noteć Nr 8 zobacz
3/49/2015 21.01.2015 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
3/50/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
3/51/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
3/52/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnej przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu udzielonej pożyczki zobacz
3/53/2015 21.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 118/V/5.5/2014 zobacz
3/54/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011) zobacz
3/55/2015 21.01.2015 w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011) zobacz
3/56/2015 21.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
3/57/2015 21.01.2015 w sprawie wykluczenia wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
4/58/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zobacz
4/59/2015 28.01.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy Akacjowej w miejscowości Lipniki, gmina Białe Bota zobacz
4/60/2015 28.01.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
4/61/2015 28.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Nasza świetlica naszym domem” zobacz
4/62/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 65/V/5.5/2011 zobacz
4/63/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów zobacz
4/64/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz
4/65/2015 28.01.2015 w sprawie ogłoszenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
4/66/2015 28.01.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do żądania wykonania decyzji w drodze egzekucji administracyjnej zobacz
4/67/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zobacz
4/68/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/69/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/70/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI, VII, VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zobacz
4/71/2015 28.01.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do żądania wykonania decyzji w drodze egzekucji administracyjnej zobacz
4/72/2015 28.01.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu zobacz
4/73/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/74/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/75/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/76/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/77/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu zobacz
4/78/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na przedłużenie okresu obowiązywania umowy zawartej z DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zobacz
4/79/2015 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
4/80/2015 28.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Z kulturą za Pan Brat” zobacz
4/81/2015 28.01.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Bilbordy Galerii Rusz w Toruniu oraz w przestrzeni Warszawy” zobacz
4/82/2015 28.01.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
4/83/2015 28.01.2015 w sprawie podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2015 roku. zobacz
4/84/2015 28.01.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej w Akademickiej Przychodni Lekarskiej i Przychodni Medycyny Pracy Nr 1 w Toruniu” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu zobacz
4/85/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/86/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów systemowych wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/87/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/88/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) zobacz
4/89/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
4/90/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/91/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” nr RPKP.05.05.00-04-006/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
4/92/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/93/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/94/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/95/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/96/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/97/2015 28.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013 zobacz
4/98/2015 28.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013 zobacz
4/99/2015 28.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013 zobacz
4/100/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2015 zobacz
4/101/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 zobacz
4/102/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/103/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/104/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/105/2015 28.01.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014, schemat – drogi wojewódzkie zobacz
4/106/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 zobacz
4/107/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
4/108/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 138/III/3.1/2014 zobacz
4/109/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 131/V/5.1/2014 zobacz
4/110/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 108/V/5.5/2013 zobacz
4/111/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
4/112/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 3/III/3.2/2008) zobacz
4/113/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 3/III/3.2/2008 zobacz
4/114/2015 28.01.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
4/115/2015 28.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 135/II/2.5/2014 zobacz
5/116/2015 4.02.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080438C Drużyny – Budy – Chojno długości ok. 2,4 km oraz drogi nr 080440C na odcinku długości około 0,8 km w miejscowości Chojno, ETAP II i III” zobacz
5/117/2015 4.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
5/118/2015 4.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
5/119/2015 4.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
5/120/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego stylu życia” zobacz
5/121/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Terapeutyczna moc bajek. Epizod II” zobacz
5/122/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wybieram odpowiedzialność” zobacz
5/123/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Światowego Dnia AIDS” zobacz
5/124/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/125/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/126/2015 4.02.2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2015 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” oraz otwartego konkursu ofert nr 16/2015 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia zobacz
5/127/2015 4.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Idziemy ku wyżynom” zobacz
5/128/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” zobacz
5/129/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” zobacz
5/130/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok, sporządzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu” zobacz
5/131/2015 4.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup unitu stomatologicznego wraz z fotelem stomatologicznym do Poradni Stomatologicznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu zobacz
5/132/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia informacji za II półrocze 2014 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego zobacz
5/133/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oceniającej do oceny kwalifikowalności ofert złożonych w ramach naborów przedsiębiorców na misje gospodarcze organizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zobacz
5/134/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020” zobacz
5/135/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020” zobacz
5/136/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie” zobacz
5/137/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/138/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/139/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/140/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków zobacz
5/141/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
5/142/2015 4.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 23/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zobacz
5/143/2015 4.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/144/2015 4.02.2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia negocjacji zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
5/145/2015 4.02.2015 w sprawie wszczęcia procedury konkursowej dotyczącej powołania dyrektora Filharmonii Pomorskiej im Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
5/146/2015 4.02.2015 w sprawie wszczęcia procedury konkursowej dotyczącej powołania dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zobacz
5/147/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, schemat: fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/148/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
5/149/2015 4.02.2015 w sprawie przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
6/150/2015 10.02.2015 w sprawie sprawozdania za 2014 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zobacz
6/151/2015 11.02.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem nawierzchni” zobacz
6/152/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2015, 13/2015 i 14/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku zobacz
6/153/2015 11.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
6/154/2015 11.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Wsparcie jednostek OSP, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015) zobacz
6/155/2015 11.02.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd na turniej „Canoe Polo Alitusa”. Litwa 7-8.02.2015 r. zobacz
6/156/2015 11.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów pn. Ferie z Dziadkami zobacz
6/157/2015 11.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Ferie Zimowe mogą być wesołe – zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci z wiosek Parafii Kozy” zobacz
6/158/2015 11.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. ZIMOWISKO NA RUDAKU zobacz
6/159/2015 11.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie” zobacz
6/160/2015 11.02.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Ferie z Trampoliną” zobacz
6/161/2015 11.02.2015 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
6/162/2015 11.02.2015 w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zobacz
6/163/2015 11.02.2015 w sprawie przekazania sprzętu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy zobacz
6/164/2015 11.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia zobacz
6/165/2015 11.02.2015 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2015 zobacz
6/166/2015 11.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2013-2015 dla zadania pod nazwą „System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi województwa kujawsko-pomorskiego” zobacz
6/167/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi województwa kujawsko-pomorskiego” zobacz
6/168/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
6/169/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
6/170/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup uzupełniający wyposażenia dla WPZP w Bydgoszczy ul. Sułkowskiego 58A” – realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz
6/171/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Naprawa pokrycia dachowego” – realizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zobacz
6/172/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Prace remontowe w obiekcie WPZP – poradnia dla Dorosłych – Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 58A” – realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz
6/173/2015 11.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup oprogramowania medycznego do rejestracji usług medycznych dla WPZP w Bydgoszczy” – realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz
6/174/2015 11.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) zobacz
6/175/2015 11.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 21/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja projektu MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
6/176/2015 11.02.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu zobacz
6/177/2015 11.02.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku zobacz
6/178/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2015 oraz 9/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku zobacz
6/179/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2015 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2015 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej zobacz
6/180/2015 11.02.2015 zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2014 r. zobacz
6/181/2015 11.02.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
6/182/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” oraz otwartego konkursu ofert nr 23/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zobacz
6/183/2015 11.02.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2015 i 5/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom zobacz
6/184/2015 11.02.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom zobacz
6/185/2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 18/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. zobacz
7/186/2015 18.02.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy zobacz
7/187/2015 18.02.2015 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu zobacz
7/188/2015 18.02.2015 w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 roku zobacz
7/189/2015 18.02.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zobacz
7/190/2015 18.02.2015 w sprawie przyznania stypendiów osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami zobacz
7/191/2015 18.02.2015 w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy Pana Macieja Figasa, bez przeprowadzania konkursu zobacz
7/192/2015 18.02.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014 zobacz
7/193/2015 18.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 zobacz
7/194/2015 18.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 zobacz
7/195/2015 18.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 roku dla spółek wodnych zobacz
7/196/2015 18.02.2015 w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych zobacz
7/197/2015 18.02.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w 2014 roku zobacz
7/198/2015 18.02.2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz
7/199/2015 18.02.2015 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka zobacz
7/200/2015 18.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów zobacz
7/201/2015 18.02.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Święto Trzeźwości – Piknik Rodzinny BARBARKA 2015” zobacz
7/202/2015 18.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie do 30 listopada 2015 r. terminu realizacji Projektu nr RPKP.05.01.00-04-001/13, pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
7/203/2015 18.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomych składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku zobacz
7/204/2015 18.02.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
7/205/2015 19.02.2015 w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
7/206/2015 19.02.2015 w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
8/207/2015 25.02.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1259C Sulnówko – Sulnowo pod ciąg pieszorowerowy w km 0+005,50 ÷ km 0+707,80 zobacz
8/208/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
8/209/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia VIII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki” zobacz
8/210/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” zobacz
8/211/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę Nr 52/878/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku” Nr RPKP.08.01.00-04-005/10 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesem zarządzania i wdrażania RPO zobacz
8/212/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
8/213/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym – II edycja” Nr RPKP.05.05.00-04-005/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
8/214/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 135/II/2.5/2014) zobacz
8/215/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
8/216/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) zobacz
8/217/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: pomoc społeczna, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 142/III/3.2/2015) zobacz
8/218/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 143/III/3.2/2015) zobacz
8/219/2015 25.02.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014 zobacz
8/220/2015 25.02.2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu nieruchomości zobacz
8/221/2015 25.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
8/222/2015 25.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
8/223/2015 25.02.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
8/224/2015 25.02.2015 w sprawie wyrażenia woli zawarcia aneksu do Porozumienia i tekstu jednolitego Porozumienia zobacz
8/225/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2015 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zobacz
8/226/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2015 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zobacz
8/227/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” zobacz
8/228/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
8/229/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
8/230/2015 25.02.2015 w sprawie zatwierdzenia planu działań na rok 2015 „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” zobacz
8/231/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wpieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” zobacz
8/232/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie Pomocy Społecznej pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” zobacz
8/233/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” zobacz
8/234/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” zobacz
8/235/2015 25.02.2015 w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie dla zarekomendowanych przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
8/236/2015 25.02.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 2/2015 i 20/2015, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” zobacz
8/237/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Ko-mitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków zobacz
8/238/2015 25.02.2015 w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu 130/I/1.1/2014 zobacz
8/239/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015) zobacz
8/240/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 141/II/2.4/2015) zobacz
8/241/2015 25.02.2015 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz
8/242/2015 25.02.2015 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 zobacz
8/243/2015 25.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” zobacz
8/244/2015 25.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Odbudowa dworu w Kłóbce” zobacz
8/245/2015 25.02.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zobacz
8/246/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zobacz
8/247/2015 25.02.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
8/248/2015 25.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie do 15 listopada 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.04.00-04-001/14, pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
8/249/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa” zobacz
8/250/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” zobacz
8/251/2015 25.02.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” zobacz
8/252/2015 25.02.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014 zobacz
8/253/2015 25.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 zobacz
8/254/2015 25.02.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 134/I/1.2/2014 zobacz
9/255/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na lokalizacji ulicy Bocznej w Żołędowie zobacz
9/256/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na lokalizacji ulic Borsuczej i Gronostajowej w Osielsku zobacz
9/257/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010344C, ul. Przytorze droga nr 010333C zobacz
9/258/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na lokalizacji ulicy Przepiórczej w Osielsku zobacz
9/259/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim zobacz
9/260/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
9/261/2015 4.03.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „I Toruńskie Interpretacje Muzyki Chóralnej” zobacz
9/262/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia zobacz
9/263/2015 4.03.2015 w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych zobacz
9/264/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż aktywów trwałych w trybie negocjacji zobacz
9/265/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych zobacz
9/266/2015 4.03.2015 w sprawie trybu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok zobacz
9/267/2015 4.03.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Zamiast używek wspieramy nasz sportowy narybek” zobacz
9/268/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na użyczenie aktywów trwałych zobacz
9/269/2015 4.03.2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności zobacz
9/270/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
9/271/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
9/272/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
9/273/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów zobacz
9/274/2015 4.03.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” zobacz
9/275/2015 4.03.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 22/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja projektu Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
9/276/2015 4.03.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 19/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu zobacz
9/277/2015 4.03.2015 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej akceptacji założeń projektu pn. „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” przygotowywanego przez Wydział Sportu w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
9/278/2015 4.03.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
9/279/2015 4.03.2015 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
9/280/2015 4.03.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
9/281/2015 4.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zobacz
9/282/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 zobacz
9/283/2015 4.03.2015 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
9/284/2015 4.03.2015 w sprawie lokalnego systemu informatycznego mającego na celu obsługę procesów związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz
9/285/2015 4.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
10/286/2015 11.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Kraińskiej w Toruniu zobacz
10/287/2015 11.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa nawierzchni drogi gminnej odc. od drogi powiatowej nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka do msc. Nowa Wioska zobacz
10/288/2015 11.03.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
10/289/2015 11.03.2015 w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 30 kwietnia 2014 r. z „Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zobacz
10/290/2015 11.03.2015 w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 30 kwietnia 2014 r. z „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zobacz
10/291/2015 11.03.2015 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Inowrocław oraz odpłatnej służebności gruntowej zobacz
10/292/2015 11.03.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz
10/293/2015 11.03.2015 w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych zobacz
10/294/2015 11.03.2015 w sprawie zatwierdzenia listy rezerwowej beneficjentów ostatecznych w projekcie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” realizowanego w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zobacz
10/295/2015 11.03.2015 w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2015 roku zobacz
10/296/2015 11.03.2015 w sprawie sporządzenia raportu z wykonania w 2014 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016” zobacz
10/297/2015 11.03.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zobacz
10/298/2015 11.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu, w którym winna być dokonana komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zobacz
10/299/2015 11.03.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „JESTEM znaczy MIŁOŚĆ” zobacz
10/300/2015 11.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia nienadającego się do dalszego użytkowania zobacz
10/301/2015 11.03.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu zobacz
10/302/2015 11.03.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów Podhorskiej” zobacz
10/303/2015 11.03.2015 w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie dla zarekomendowanych przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
10/304/2015 11.03.2015 w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie” zobacz
10/305/2015 11.03.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014 zobacz
10/306/2015 11.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
10/307/2015 11.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
10/308/2015 11.03.2015 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa zobacz
10/309/2015 11.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Ko-mitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków zobacz
10/310/2015 11.03.2015 w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 zobacz
10/311/2015 11.03.2015 w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) zobacz
10/312/2015 11.03.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2011-2015 zadania pod nazwą „Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
10/313/2015 11.03.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
10/314/2015 11.03.2015 w sprawie przyjęcia „Zasad oceny Strategii ZIT wojewódzkiego przez IZ RPO” zobacz
10/315/2015 11.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu monitorującego projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zobacz
11/316/2015 18.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi Brodnica (ul. Polna) – Szczuka zobacz
11/317/2015 18.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Osiek – Dębowo – Tadajewo – Sumin zobacz
11/318/2015 18.03.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 080461C Drużyny zobacz
11/319/2015 18.03.2015 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 14/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz
11/320/2015 18.03.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 24/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
11/321/2015 18.03.2015 w sprawie zatwierdzenia cennika usług oferowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz
11/322/2015 18.03.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2014 rok zobacz
11/323/2015 18.03.2015 w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu „Mój Rynek – Mój Produkt 2015” zobacz
11/324/2015 18.03.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „NASZ WIELKI BOHATER – GEN. ELŻBIETA ZAWACKA” zobacz
11/325/2015 18.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku na podjęcie dodatkowego zatrudnienia zobacz
11/326/2015 18.03.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup uniwersalnej maszyny stolarskiej” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
11/327/2015 18.03.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup decybelomierza” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
11/328/2015 18.03.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup krzeseł kontrabasowych” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
11/329/2015 18.03.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup defibrylatora” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
11/330/2015 18.03.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
11/331/2015 18.03.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 8” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zobacz
11/332/2015 18.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia zobacz
11/333/2015 18.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia zobacz
11/334/2015 18.03.2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy zobacz
11/335/2015 18.03.2015 w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zobacz
11/336/2015 18.03.2015 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
11/337/2015 18.03.2015 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
11/338/2015 18.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Zdolni na start - IV edycja” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
12/339/2015 25.03.2015 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2014 r. zobacz
12/340/2015 25.03.2015 w sprawie sprawozdania o udzielonych w 2014 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz
12/341/2015 25.03.2015 w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zobacz
12/342/2015 25.03.2015 w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” oraz częściowego sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015” zobacz
12/343/2015 25.03.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) zobacz
12/344/2015 25.03.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2015 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu zobacz
12/345/2015 25.03.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu zobacz
12/346/2015 25.03.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) zobacz
12/347/2015 25.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
12/348/2015 25.03.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2014 zobacz
12/349/2015 25.03.2015 w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2015 zobacz
12/350/2015 25.03.2015 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów rekrutacyjnych oraz ustalenia terminu naboru w ramach naboru stypendystów na rok 2015 w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start – IV edycja”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
12/351/2015 25.03.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Muzyczne wakacje z pasją w Bachotku” zobacz
12/352/2015 25.03.2015 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz
12/353/2015 25.03.2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu zobacz
12/354/2015 25.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w ramach którego realizowany będzie projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
12/355/2015 25.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
12/356/2015 25.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
12/357/2015 25.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz
12/358/2015 25.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) zobacz
12/359/2015 25.03.2015 w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu 132/III/3.3/2014 zobacz
12/360/2015 25.03.2015 w sprawie dofinansowania w 2015 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
12/361/2015 25.03.2015 w sprawie dofinansowania w 2015 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
12/362/2015 25.03.2015 w sprawie dofinansowania w 2015 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
12/363/2015 25.03.2015 w sprawie dofinansowania w 2015 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
12/364/2015 25.03.2015 w sprawie dofinansowania w 2015 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
12/365/2015 25.03.2015 w sprawie dofinansowania w 2015 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
12/366/2015 25.03.2015 w sprawie dofinansowania w 2015 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
12/367/2015 25.03.2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu nieruchomości zobacz
12/368/2015 25.03.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” zobacz
12/369/2015 25.03.2015 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz
12/370/2015 25.03.2015 w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobacz
12/371/2015 25.03.2015 w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobacz
12/372/2015 25.03.2015 w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobacz
12/373/2015 25.03.2015 w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobacz
12/374/2015 25.03.2015 w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zobacz
12/375/2015 25.03.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zobacz
12/376/2015 25.03.2015 w sprawie ogłoszenia III Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla gimnazjalistów w ramach projektu „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015” i wprowadzenia jego regulaminu zobacz
12/377/2015 25.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Region Nauk Ścisłych” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
13/378/2015 30.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2015 zobacz
13/379/2015 30.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 zobacz
13/380/2015 1.04.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa nawierzchni w ul. Limbowej w Brodnicy zobacz
13/381/2015 1.04.2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz
13/382/2015 1.04.2015 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. zobacz
13/383/2015 1.04.2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
13/384/2015 1.04.2015 w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy zobacz
13/385/2015 1.04.2015 w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne” zobacz
13/386/2015 1.04.2015 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zobacz
13/387/2015 1.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
13/388/2015 1.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych – schemat: edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014) zobacz
13/389/2015 1.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
13/390/2015 1.04.2015 w sprawie złożenia wniosku na rozszerzenie zakresu projektu ”Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia zobacz
13/391/2015 1.04.2015 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) pn. ”Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” zobacz
13/392/2015 1.04.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
13/393/2015 1.04.2015 w sprawie uwzględnienia w części odwołania złożonego przez Wykonawcę zobacz
13/394/2015 1.04.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
13/395/2015 1.04.2015 w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2015 zobacz
13/396/2015 1.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) zobacz
13/397/2015 1.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz
14/398/2015 8.04.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” zobacz
14/399/2015 8.04.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu zobacz
14/400/2015 8.04.2015 w sprawie zakupu nieruchomości położonej w obrębie Krzewent, gmina Kowal zobacz
14/401/2015 8.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 zobacz
14/402/2015 8.04.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
14/403/2015 8.04.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w mieście Janikowo oraz gminie Pakość zobacz
14/404/2015 8.04.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup uzupełniający wyposażenie dla Poradni dla Dzieci” – realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz
14/405/2015 8.04.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup oprogramowania do serwera” – realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz
14/406/2015 8.04.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup czelesty” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
14/407/2015 8.04.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz
14/408/2015 8.04.2015 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” zobacz
14/409/2015 8.04.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
14/410/2015 8.04.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Program wzmacniania rodzin” zobacz
14/411/2015 8.04.2015 w sprawie powołania zespołu ds. rokowań nad zawarciem ponadzakładowego układu zbiorowego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
14/412/2015 8.04.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zobacz
14/413/2015 10.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
14/414/2015 10.04.2015 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regio-nalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) zobacz
15/415/2015 15.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 30 listopada 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.05.00-04-005/14, pn. „A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1”. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
15/416/2015 15.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
15/417/2015 15.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
15/418/2015 15.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
15/419/2015 15.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
15/420/2015 15.04.2015 w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu zobacz
15/421/2015 15.04.2015 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Matki Teresy z Kalkuty zobacz
15/422/2015 15.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie dla zarekomendowanych przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
15/423/2015 15.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 zobacz
15/424/2015 15.04.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Sesja Szkoleniowa dla Przewodników Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Kujawy Wschodnie” zobacz
15/425/2015 15.04.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „IX Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz
15/426/2015 15.04.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Rajd Pieszy Szlakiem św. Jakuba” zobacz
15/427/2015 15.04.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova” zobacz
15/428/2015 15.04.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Wymiana rozdzielnicy średniego napięcia w stacji transformatorowej gmachu Opery Nova” zobacz
15/429/2015 15.04.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Kolekcje – zakup „Portretu wachmistrza” Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zobacz
15/430/2015 15.04.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
15/431/2015 15.04.2015 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
15/432/2015 15.04.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za I kwartał 2015 roku zobacz
15/433/2015 15.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) zobacz
15/434/2015 15.04.2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zobacz
15/435/2015 15.04.2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz
15/436/2015 15.04.2015 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz
15/437/2015 15.04.2015 w sprawie przyjęcia „Zasad oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez IZ RPO” zobacz
15/438/2015 15.04.2015 w sprawie przyjęcia „Zasad oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji przez IZ RPO” zobacz
15/439/2015 15.04.2015 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zobacz
15/440/2015 15.04.2015 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę zobacz
15/441/2015 15.04.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
16/442/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
16/443/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zobacz
16/444/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobacz
16/445/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz
16/446/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zobacz
16/447/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zobacz
16/448/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy zobacz
16/449/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu zobacz
16/450/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz
16/451/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz
16/452/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz
16/453/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu zobacz
16/454/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zobacz
16/455/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zobacz
16/456/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu zobacz
16/457/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu zobacz
16/458/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu zobacz
16/459/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku zobacz
16/460/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy zobacz
16/461/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy zobacz
16/462/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu zobacz
16/463/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy zobacz
16/464/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zobacz
16/465/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy zobacz
16/466/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Czarnym Bryńsku zobacz
16/467/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu zobacz
16/468/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku zobacz
16/469/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy zobacz
16/470/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi zobacz
16/471/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu zobacz
16/472/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu zobacz
16/473/2015 22.04.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 080432C Kawki – Małki – Wymokłe na odcinku od miejscowości Kawki do drogi krajowej nr 15 zobacz
16/474/2015 22.04.2015 w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki” zobacz
16/475/2015 22.04.2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego na likwidację zużytego mienia zobacz
16/476/2015 22.04.2015 w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowania dla zarekomendowanych przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
16/477/2015 22.04.2015 w sprawie przyjęcia nieodpłatnych służebności gruntowych ustanowionych na nieru-chomościach stanowiących własność Gminy Miasta Toruń zobacz
16/478/2015 22.04.2015 w sprawie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu zobacz
16/479/2015 22.04.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 25/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. WSPIERANIE RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI RODZICIELSKICH zobacz
16/480/2015 22.04.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz
16/481/2015 22.04.2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zobacz
16/482/2015 22.04.2015 w sprawie przyjęcia kryterium regionalnego oceny projektów dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, zwanych dalej „mikroinstalacjami prosumenckimi” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobacz
16/483/2015 22.04.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, zwanych dalej „mikroinstalacjami prosumenckimi” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobacz
16/484/2015 22.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
16/485/2015 22.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów zobacz
16/486/2015 22.04.2015 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
16/487/2015 22.04.2015 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
16/488/2015 22.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 zobacz
16/489/2015 22.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014 zobacz
16/490/2015 22.04.2015 w sprawie zatwierdzenia listy projektów systemowych wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
16/491/2015 22.04.2015 w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2015 r. zobacz
16/492/2015 22.04.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
16/493/2015 22.04.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zobacz
16/494/2015 22.04.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
16/495/2015 22.04.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
16/496/2015 22.04.2015 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2014 r. zobacz
16/497/2015 22.04.2015 w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu zobacz
16/498/2015 22.04.2015 w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zobacz
17/499/2015 24.04.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Bukowej w Toruniu o chodnik i ścieżkę rowerową zobacz
17/500/2015 24.04.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 15 (dz. nr 76) na dz. nr 85/4 w miejscowości Kwieciszewo, gmina Mogilno zobacz
17/501/2015 24.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na wynajęcie aktywów trwałych zobacz
17/502/2015 24.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) zobacz
17/503/2015 24.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2015 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2015 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
17/504/2015 24.04.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014, schemat – drogi wojewódzkie zobacz
17/505/2015 24.04.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 zobacz
17/506/2015 24.04.2015 w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 zobacz
17/507/2015 24.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 131/V/5.1/2014 zobacz
17/508/2015 24.04.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
17/509/2015 24.04.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
17/510/2015 24.04.2015 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
17/511/2015 24.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 zobacz
17/512/2015 24.04.2015 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
17/513/2015 24.04.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
17/514/2015 24.04.2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw organizacji Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu zobacz
17/515/2015 24.04.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
17/516/2015 24.04.2015 w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
18/517/2015 6.05.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ulic: Zięby, Cyranki, Słowiczej, Strusiej i Albatrosa w Murowańcu zobacz
18/518/2015 6.05.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2014 rok zobacz
18/519/2015 6.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 30 listopada 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.05.00-04-012/14, pn. „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
18/520/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
18/521/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów zobacz
18/522/2015 6.05.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
18/523/2015 6.05.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu zobacz
18/524/2015 6.05.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka zobacz
18/525/2015 6.05.2015 w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu oraz wywieszenia wykazu zobacz
18/526/2015 6.05.2015 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu zobacz
18/527/2015 6.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
18/528/2015 6.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woje wództwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
18/529/2015 6.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno – Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie” zobacz
18/530/2015 6.05.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno – Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie” zobacz
18/531/2015 6.05.2015 w sprawie akceptacji założeń projektu, planowanego do ujęcia we wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 1. Rozwój Infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr konkursu: RPOWKP 129/I/1.1/2014 zobacz
18/532/2015 6.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Nadbudowa o jedną kondygnację segmentu B” realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz
18/533/2015 6.05.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2016 zadania pod nazwą „Nadbudowa o jedną kondygnację segmentu B” realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz
18/534/2015 6.05.2015 w sprawie akceptacji założeń projektu, planowanego do ujęcia we wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 1. Rozwój Infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr konkursu: RPOWKP 129/I/1.1/2014 zobacz
18/535/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie zobacz
18/536/2015 6.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia zobacz
18/537/2015 6.05.2015 w sprawie określenia wielkości naboru uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2015/2016 do szkół policealnych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa zobacz
18/538/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zobacz
18/539/2015 6.05.2015 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kandydatury rekomendowanej przez komisję konkursową przeprowadzającą konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz
18/540/2015 6.05.2015 w sprawie przyjęcia wstępnego projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020” i skierowania go do konsultacji społecznych w Bydgoszczy zobacz
18/541/2015 6.05.2015 w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazdowe warsztaty terapeutyczno-edukacyjne dla osób niepełnosprawnych” zobacz
18/542/2015 6.05.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
18/543/2015 6.05.2015 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
18/544/2015 6.05.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
18/545/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków zobacz
18/546/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) zobacz
18/547/2015 6.05.2015 w sprawie przyjęcia projektu macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
18/548/2015 6.05.2015 w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowania dla zarekomendowanych przez Operatora projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu skojarzeń: Podmiot lokujący - Producent, w celu zalokowania produktów markowych województwa kujawsko-pomorskiego w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych zobacz
18/549/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2014 r. zobacz
18/550/2015 6.05.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „ODKRYWCA 2015” będącego Wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki zobacz
18/551/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
18/552/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
18/553/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
18/554/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
18/555/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
18/556/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
18/557/2015 6.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 32/V/5.2.1/2010 zobacz
18/558/2015 6.05.2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014 zobacz
19/559/2015 13.05.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w Rożnie-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski zobacz
19/560/2015 13.05.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz
19/561/2015 13.05.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz
19/562/2015 13.05.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz
19/563/2015 13.05.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz
19/564/2015 13.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup systemu nagłośnienia frontalnego dużej sali widowiskowej Opery Nova w Bydgoszczy – I etap” zobacz
19/565/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu zobacz
19/566/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu zobacz
19/567/2015 13.05.2015 w sprawie ustalenia odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo w 2015 roku zobacz
19/568/2015 13.05.2015 w sprawie ustalenia „Programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie kujawsko-pomorskim na rok 2015” zobacz
19/569/2015 13.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze zobacz
19/570/2015 13.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 roku dla spółek wodnych zobacz
19/571/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2015 zobacz
19/572/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2015 zobacz
19/573/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2015 zobacz
19/574/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew zobacz
19/575/2015 13.05.2015 w sprawie zaopiniowania „Projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do 2022 r.” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do 2022 r.” zobacz
19/576/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2015 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zobacz
19/577/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2015 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz
19/578/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2015 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zobacz
19/579/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2015 „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu zobacz
19/580/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2015 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zobacz
19/581/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2015 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni zobacz
19/582/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2015 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz
19/583/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu zobacz
19/584/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zobacz
19/585/2015 13.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2015 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu zobacz
19/586/2015 13.05.2015 w sprawie zatwierdzenia listy projektów systemowych wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz
19/587/2015 13.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
19/588/2015 13.05.2015 w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych zobacz
19/589/2015 13.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobacz
19/590/2015 13.05.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
19/591/2015 13.05.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
19/592/2015 13.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
19/593/2015 13.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę zobacz
19/594/2015 13.05.2015 w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
19/595/2015 13.05.2015 w sprawie przyjęcia Kierunkowych zasad dotyczących wyboru oraz dokonywania oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 8i zobacz
19/596/2015 13.05.2015 w sprawie przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) w zakresie Działania 8.1 zobacz
19/597/2015 13.05.2015 w sprawie przyjęcia projektu założeń do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz
19/598/2015 13.05.2015 w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz
19/599/2015 13.05.2015 w sprawie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2010-2015 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odbudowa dworu w Kłóbce” zobacz
19/600/2015 13.05.2015 w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok i skierowania go do zaopiniowania zobacz
19/601/2015 13.05.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Toruńskie Dni Dialogu: Rodzina” zobacz
19/602/2015 13.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Odbudowa dworu w Kłóbce” zobacz
20/603/2015 20.05.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika ul. Okrężek z ul. Dankowskiego w Inowrocławiu zobacz
20/604/2015 20.05.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Cichej w Rypinie zobacz
20/605/2015 20.05.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Podmiejskiej w Rypinie zobacz
20/606/2015 20.05.2015 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej kl. L nr G080523 Kominy – Gorczenica na odcinku 1640 m w km 0+464 do 1+973 w miejscowości Gorczenica zobacz
20/607/2015 20.05.2015 w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Brodnicy” zobacz
20/608/2015 20.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz
20/609/2015 20.05.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
20/610/2015 20.05.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
20/611/2015 20.05.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz
20/612/2015 20.05.2015 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2015 zobacz
20/613/2015 20.05.2015 w sprawie uzgodnienia projektu zmian w statucie Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu zobacz
20/614/2015 20.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy” zobacz
20/615/2015 20.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu, ujętego we wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 1. Rozwój Infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014 zobacz
20/616/2015 20.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów zobacz
20/617/2015 20.05.2015 w sprawie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2011-2015 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” zobacz
20/618/2015 20.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” zobacz
20/619/2015 20.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zobacz
20/620/2015 20.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia prewencyjnego ze środków PZU Życie” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy zobacz
20/621/2015 20.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz
20/622/2015 20.05.2015 w sprawie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2013-2015 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień ul. Tramwajowa 2/4” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz
20/623/2015 20.05.2015 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień ul. Tramwajowa 2/4” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz
20/624/2015 20.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu zobacz
20/625/2015 20.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) zobacz
20/626/2015 20.05.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zobacz
20/627/2015 20.05.2015 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
20/628/2015 20.05.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
20/629/2015 20.05.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
20/630/2015 20.05.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zobacz
20/631/2015 20.05.2015 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz
20/632/2015 20.05.2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych zobacz
20/633/2015 20.05.2015 w sprawie złożenia wniosku do Komitetu Monitorującego o powołanie Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów przy Komitecie Monitorującym Regionalny Pro-gram Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) zobacz
20/634/2015 20.05.2015 w sprawie złożenia wniosku do Komitetu Monitorującego o powołanie Grupy roboczej do spraw badań i innowacji przy Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) zobacz
20/635/2015 20.05.2015 w sprawie złożenia wniosku do Komitetu Monitorującego o powołanie Grupy roboczej do spraw ZIT przy Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Woje-wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) zobacz
20/636/2015 20.05.2015 w sprawie przeznaczenia środków z budżetu państwa na konkurs nr RPOWKP 135/II/2.5/2014 ogłoszony w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz
20/637/2015 20.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 135/II/2.5/2014 zobacz
20/638/2015 20.05.2015 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
20/639/2015 20.05.2015 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zobacz
 
 
 
 


Dzisiaj jest: wtorek, 30-06-2015
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Newsletter UM


Statystyki strony
odwiedzających: 91494013
Aktualnie jest 12 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007