Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Programy Polityki Zdrowotnej

Program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego

Program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej

 

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej  w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

 

Niniejszy program profilaktyczny ukierunkowany jest na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, celem poprawy wykrywalności nowotworu jelita grubego, dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowe.

 

 

Kto może brać udział w badaniu:

  1. Osoby pracujące, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy:                                                                                   

- w wieku 50-65 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego,   
- w wieku 40-49 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które mają
w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,   

 - w wieku 25-49 lat, pochodzące z rodzin, w których występuje dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku potrzebne jest skierowanie (potwierdzenie)
z poradni genetycznej;     
  

  1. Osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia:

-  w wieku 50-65 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego,   
-  w wieku 40-49 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które mają
w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,   

 -  w wieku 25-49 lat, pochodzące z rodzin, w których występuje dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku potrzebne jest skierowanie (potwierdzenie)
z poradni genetycznej.     
  

Informacja o organizatorze:

Organizatorem konkursu, w oparciu o który przebiega realizacja programu, jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - konkurs nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region w ramach, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc