Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Pierwszy nabór Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego rozstrzygnięty

Logo Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego

18 i 19 listopada br. w Malmö (Szwecja), miało miejsce posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego (IBSR), podczas którego podjęto decyzję o dofinansowaniu projektów, złożonych w pierwszym naborze.

 

Spośród 78 projektów, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie preselekcji, ostatecznie wybrano 35 przedsięwzięć, o łącznej wartości ponad 93 mln euro z EFRR (40% środków programu). Polscy partnerzy, pochodzący z 9 województw, będą zaangażowani w 32 projekty, a wartość przyznanych im środków z EFRR wynosi 12,5 mln euro. Największą popularnością wśród wnioskodawców cieszyła się tematyka dot. infrastruktury badań i innowacji oraz innowacji nietechnologicznych, a także zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Obszarami pozostającymi wciąż do zagospodarowania przez projekty są m.in. energia odnawialna, efektywność energetyczna, dostępność, czy mobilność miejska.

 

Wśród zatwierdzonych do finansowania projektów znalazły się dwa z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Są to:

  1. Z zakresu interoperacyjności transportu – Projekt EMMA (Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych);
  2. Z zakresu inteligentnych specjalizacji – Projekt EmpInno (Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miast i regionach).

Zasady drugiego naboru projektów w IBSR zostaną ustalone na początku 2016 r.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.