Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

III posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

III posiedzenie WRdsPS, autor: Ewa Zbelicka
III posiedzenie WRdsPS, autor: Ewa Zbelicka

12 maja 2015 r. odbyło się III posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Żejmo-Wysocka Przewodnicząca WRdsPS.

 

W trakcie posiedzenia Członkom Rady zaprezentowane zostały informacje dot. gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i prowadzonej przez nie polityki senioralnej oraz planów na rok 2015 z nią związanych. Członkowie Rady zostali też zaznajomieni z pismami, jakie z inicjatywy Rady, zostały skierowane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a dotyczącymi funkcjonowania i działań WRdsPS. Przedstawione zostały również informacje zebrane podczas ogólnopolskiego spotkania rad seniorów dotyczącego projektu "Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania", które zorganizowane zostało w Warszawie w dniu 16.02.2015 r. Spotkanie zakończyła Pani Małgorzata Zamojska przedstawicielka Instytutu Badań Inicjatyw Senioralnych, która zaprezentowała projekt pn. „Senior - Aktywny Mieszkaniec”.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.