Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Krajowy Dzień Informacyjny Interreg Europa

logo Programu Interreg Europa

Dużym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju spotkanie dla osób planujących udział w drugim naborze programu Interreg Europa. Odbyło się ono 4 kwietnia br. – Jestem przekonany, że pomoże ono w opracowaniu dobrych wniosków oraz realizacji wielu ciekawych i wartościowych międzynarodowych projektów, których rezultaty będą widoczne w polskich regionach – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak otwierając wydarzenie. Start drugiego naboru już jutro. Potrwa on do 13 maja 2016 r.

 

Interreg Europa umożliwia współpracę z partnerami ze wszystkich regionów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Pozwala wykorzystać już istniejące kontakty, jak i nawiązać nowe z instytucjami z obszarów mających podobne problemy. – Udział w projektach Interreg Europa pozwala zjednoczyć wysiłki, porównać skuteczność podejmowanych działań i nie powielać błędów – powiedział wiceszef resortu. Dodał, że inicjatywy współfinansowane z programu mogą znaleźć swoją kontynuację w przedsięwzięciach dotowanych z krajowych czy regionalnych programów. – Doświadczenia z międzynarodowej współpracy mogą przełożyć się na sprawniejsze wykorzystywanie środków innych programów także dlatego, że sprzyjają podniesieniu wiedzy, kwalifikacji i kreatywności pracowników instytucji uczestniczących w projektach. Wpływają także na rozpoznawalność miasta czy regionu w Europie i pozwalają na rozszerzenie sieci współpracy – zaznaczył Adam Hamryszczak.

 

To, że projekty współpracy międzyregionalnej mają znaczenie dla mieszkańców najlepiej widać na przykładach już zrealizowanych przedsięwzięć.  Wiceminister wspomniał o dwóch z nich. Pierwszy – Euroscreen http://www.rarr.rzeszow.pl/en/projects/euroscreen, zgromadził partnerów zainteresowanych wykorzystaniem atrakcyjnych lokalizacji dla przyciągnięcia produkcji filmowych. Z kolei projekt DAA http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/innowacje-na-rzecz-aktywego-starzenia-si-daa pozwolił na zaprojektowanie innowacyjnych modeli aktywizacji starszego pokolenia.

 

Podczas spotkania, informacje teoretyczne wzbogacono wystąpieniami przedstawicieli instytucji zaangażowanych w projekty, które uzyskały dofinansowanie w pierwszym naborze (22 czerwca - 31 lipca 2015 r.). Ich lista dostępna jest na stronie programu http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-call-projects-approved/. Zainteresowane osoby mogły skorzystać też z indywidualnych konsultacji.

 

Więcej informacji o programie http://www.interregeurope.eu/

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.