Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Dokumenty

 

* Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

* Uchwała Nr 5/131/19 Zarządu WK-P z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego - aktualna

 

* Uchwała Nr 39/1545/16 Zarządu WK-P z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego - archiwalna

 

* Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiące Załącznik nr 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

* Poradnik "Jak poprawnie napisać program rewitalizacji umożliwiający uzyskanie dofinansowania interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020?" (.pdf)
 

* Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 sierpnia 2016 r.

 

* Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777)

 

* Krajowa Polityka Miejska 2023, przyjęta przez Radę Ministrów 20 października 2015 r.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.