Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Raporty Strategii 2020+

Raporty o stanie województwa z art. 34a ustawy o samorządzie województwa (uwzględniające roczne raporty z realizacji Strategii 2020+)

 

Raporty o stanie województwa z art. 34a ustawy o samorządzie województwa

 

Raporty roczne z realizacji Strategii 2020+

 

Raporty 3-letnie o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa

 

Raporty analityczne realizowane na potrzeby monitorowania Strategii 2020+

 

  • „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych - Etap II – 5 największych miast województwa” (Tom I; Tom II)

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.