Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

I spotkanie Zespołu ds. edukacji i kultury

W dniu 21 września 2016 roku, o godzinie 10:00 w Kujawsko - Pomorskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy odbyło się I spotkanie Zespołu ds. edukacji i kultury.

 

Głównymi tematami spotkania były m.in.:

  1. Przyjęcie Regulaminu pracy Zespołu
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego

 

Zespół ustalił, iż należy zmienić nazwę zespołu z „Zespół ds. edukacji i kultury” na „Zespołu ds. edukacji, nauki, kultury i dziedzictwa narodowego” o co na najbliższym posiedzeniu K-PWRDS złoży wniosek, wówczas będzie mógł przyjąć regulamin pracy.

Wiceprzewodniczącym Zespołu został Pan Sławomir Wittkowicz - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone