Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

XI posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

XI posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia
XI posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

XI posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 22 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym w Toruniu.

 

W trakcie posiedzenia Przewodnicząca Rady przedstawiła informacje na temat zmian w programie „Senior – WIGOR”, który zmienił nazwę na „Senior +”. Następnie głos zabrał Pan Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który przedstawił prezentację na temat projektu rozwoju pomocy środowiskowej dla niesamodzielnych osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim. W trakcie swojego wystąpienia Pan Adam Szponka omówił założenia i pomysły dotyczące przygotowywanego przez ROPS projektu.

 

Po wystąpieniu Pana Adama Szponki, Pani Małgorzata Leźnicka - Kierownik Biura Programów Profilaktycznych w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawiła Członkom Rady informacje  na temat możliwości szczepienia się przez seniorów w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Więcej informacji o programie – tutaj.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.