Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Trzeci sektor w nowych ramach prawnych – szkolenie

ngo

Nadchodzą zmiany w ustawodawstwie dotyczącym organizacji pozarządowych. Nowe zasady funkcjonowania pozarządówek będą tematem pierwszego spotkania z cyklu organizowanych przez Urząd Marszałkowski bezpłatnych szkoleń i indywidualnych konsultacji dla przedstawicieli trzeciego sektora, które odbędzie się w poniedziałek (24 kwietnia) w Bydgoszczy.

 

Projekt „Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS). Przewidzieliśmy około 20 szkoleń o różnej tematyce (rachunkowość, finanse, księgowość w organizacji, prawo dotyczące organizacji pozarządowych, ochrona danych osobowych, 1% w organizacjach, pisanie projektów i sprawozdawczość) i kilkadziesiąt godzin doradztwa indywidualnego dla NGO-sów z Kujawsko-Pomorskiego. Do udziału zapraszamy członków i przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze,  a także pracowników samorządowych prowadzących nadzór nad stowarzyszeniami.

 

Pierwsze szkolenie „Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach – funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych” odbędzie się 24 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim Bydgoszczy. Uczestnicy spotkania omówią zasady stosowania nowych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem treści ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawią też praktyczne aspekty stosowania ustawy (m.in. zakładanie, ewidencja i likwidacja organizacji) i omówią zasady sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi. 

 

Bezpośrednio po szkoleniu prowadzone będą konsultacje, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji lub związane z problematyką procesu tworzenia i rejestracji stowarszyszeń.

 

Szczegóły na temat spotkania, program oraz formularz zgłoszeniowy

 

O kolejnych terminach szkoleń będziemy informowali na bieżąco.

 

Czytaj też: 1 procent dla naszego regionu

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone