Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Konkursy RPO: wodociągi i oczyszczalnie

Stacja wodociągowa w Grążawach, fot. Mikołaj Kuras
Stacja wodociągowa w Grążawach, fot. Mikołaj Kuras

W połowie maja rozpoczną się nabory wniosków w dwóch konkursach w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których rozdysponujemy wsparcie na inwestycje z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej.

 

Nabory (jeden z nich w ramach ZIT) dotyczą wspierania kompleksowych inwestycji obejmujących budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę z ujęciami i stacjami uzdatniania wody oraz instalacji do odzyskiwania i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Możliwe będzie także dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie i technicznie niezasadna.

 

Aplikować mogą przede wszystkim samorządy lokalne, a także podmioty działające w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W jednym konkursie do podziału jest 26 milionów złotych, w drugim (w ramach ZIT) 16,6 miliona złotych.

 

Nabory wniosków rozpoczną się 15 maja i mogą trwać do wyczerpania środków zarezerwowanych w puli konkursowej, do zakończenia naboru decyzją instytucji organizującej konkurs lub do wejścia w życie nowych przepisów porządkujących gospodarkę ściekową w kraju.

 

Szczegóły na temat naborów tutaj oraz tutaj.

 

Czytaj też:

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 maja 2017 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone