Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

LGD polecają

Wśród propozycji LGD jest między innymi wsparcie na szkolenia zawodowe, fot. Tymon Markowski
Wśród propozycji LGD jest między innymi wsparcie na szkolenia zawodowe, fot. Tymon Markowski

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty  Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, które dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców. W najbliższym czasie oferują one między innymi warsztaty i szkolenia zawodowe oraz kolejne nabory wniosków o wsparcie.

 

Lokalne grupy działania (LGD) tworzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządy.

 

Do ich dyspozycji dzięki RLKS trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują w najbliższym czasie: 

 

 • szkolenia, spotkania informacyjne i poradnictwo

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje, iż w związku z trwającymi naborami wniosków w konkursach 1/2017, 2/2017, 3/2017 pracownicy biura prowadzą doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków. Z porad można skorzystać w biurze stowarzyszenia w Dobrzyniu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.


LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
 zaprasza młode osoby w wieku 15-29 lat z terenu powiatu żnińskiego do udziału w do udziału w szkoleniach i stażach zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność”. Przedsięwzięcie jest skierowane do osób bezrobotnych i nie uczących się, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, odbyć płatny, trzymiesięczny staż i uzyskać wsparcie w późniejszym poszukiwaniu pracy. Więcej informacji na stronie www.lgd-paluki.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza do udziału w szkoleniach zawodowych pod hasłem ,,Młodzi-wykształceni”. Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-29 lat, nie uczących się i pozostających bez pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego, wziąć udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i D, kursy spawania). Po ich zakończeniu będzie można odbyć trzymiesięczny staż zawodowy i skorzystać z pośrednictwa pracy w nowo zdobytym zawodzie. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zaprasza do udziału w projekcie  „Krajeńskie integracje”. Jego celem jest wsparcie i aktywizacja społeczna osób w wieku powyżej 60 lat z terenu powiatu sępoleńskiego i ich integracja z przedstawicielami młodszego pokolenia. Projekt rozpocznie się 8 września, udział w nim jest bezpłatny. Każdy uczestnik weźmie udział w trzech warsztatach: wikliniarskich, hafciarskich i kulinarnych. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza sobotę (9 września) do Mobilnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w czasie odbywających się  XXVII Targów Rypin AGRA i Dożynek  Powiatowych na stadionie MOSIR-u. Więcej na stronie LGD.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu rozliczania operacji oraz wywiązania się ze zobowiązań umowy. Szkolenie odbędzie się w piątek (8 września) w siedzibie Partnerstwa (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią). Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie związane z rozliczeniem rzeczowo-finansowym operacji oraz zasadą konkurencyjnego wyboru wykonawców. więcej informacji na stronie LGD

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Szkolenie  odbędzie się w piątek (8 września) w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Więcej informacji na stronie LGD

 

LGD Grudziądzki Spichlerz zaprasza i informuje, iż szkolenia dla potencjalnych beneficjentów na projekty grantowe odbędą się w następujących terminach:

 1. 28 września (czwartek) w godz. 13:00 – 19:00;
 2. 4 października (środa) w godz. 12:00 – 18:00;
 3. 11 października (środa) w godz. 9:00 – 15:00;
 4. 25 października (środa) w godz. 9:00 – 15:00;
 5. 8 listopada (środa) w godz. 12:00 – 18:00;
 6. 16  listopada (czwartek) w godz. 9:00 – 15:00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne z zasad przyznawania pomocy, kryteriów oceny i zasad wyboru operacji przez LGD w ramach podejmowania działalności gospodarczej. Spotkania odbędą się dziś (7 września) w Kruszwicy w Hotelu Sportowym przy ul. Poznańskiej 17 w godzinach 10-12 i jutro (8 września) w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich w godzinach 10-12 i Urzędzie Gminy Rojewo w godzinach 13-15. Więcej informacji na stronie internetowej: www.czarnoziemnasoli.pl

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Z doradztwa mogą skorzystać wszyscy zainteresowani zdobyciem informacji o założeniach LSR, zasadach uzyskania wsparcia oraz zasadach przygotowania wniosków i rozliczania projektów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Ziemi Gotyku. Na doradztwo zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. 7.30 – 15.30 po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Więcej informacji na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com.

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa i  Fundacja Ekspert Kujaw zapraszają do udziału w projekcie „Czas na aktywność”.  Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia  z powiatów; mogileńskiego, żnińskiego, radziejowskiego, inowrocławskiego nie uczących się, biernych zawodowo, posiadających niskie kwalifikacje. W projekcie - szkolenia i staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Informacje i zapisy w biurze LGD . Więcej informacji na stronie www.lgd-paluki.pl.

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) zapraszają do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Akademia Młodych Liderów”. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich do 35 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - osób, które w przyszłości chcą pełnić rolę lidera lokalnego. Jest on dedykowany osobom młodym, które chciałyby się zaangażować w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych, mających predyspozycje do pełnienia roli lidera, którym brakuje wiedzy i umiejętności do pełnienia tej roli. Nabór uczestników trwa do 11 września. Szkolenia planowane są w dwóch terminach:

- grupa I -8 – 10 września 2017 r. i  21 - 23 września 2017 r.

- grupa II i  III - 15  - 17 września 2017 r. i  20 - 22  października 2017 r. 

Szkolenia odbędą się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Orłowo w Gminie Płużnica. Szczegółowe informacje oraz formularz i ankietę zgłoszeniową można znaleść na stronie www.trgp.org.pl w zakładce Akademia Młodych Liderów. Więcej informacji na stronie LGD

 

 • nabory wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  do 25 września prowadzi nabór wniosków o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, promowanie obszaru objętego Lokalną Grupą Wsparcia, łącznie w puli konkursów do rozdysponowania jest 3 430 000,00 zł. Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny” i na stronie internetowej: www.trzydoliny.eu

 

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje, że do 2 października prowadzi nabór wniosków o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków w ramach naboru 2 000 000,00 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” oraz na stronie www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

 • inna aktywność

 

LGD Bory Tucholskie oraz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” organizują od 19 do 21 września w Tleniu VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wyróżnij się!". Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się w jaki sposób przygotować ofertę dla konkretnej grupy odbiorców, uwzględniając przy tym specyfikę danego regionu. Forum skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, animatorów życia kulturowego wsi, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Więcej informacji na stronach: www.lgdswiecie.pl  lub  www.lgd.borytucholskie.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno  zaprasza najmłodszych do świetlicy Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie. W ramach projektu pn. „Nasza świetlica, nasza szansa” dzieci i młodzież będą mogły skorzystać tam z zajęć logopedycznych, muzyczno-tanecznych, sportowych, komputerowo-filmowych i wielu innych. Więcej informacji na stronie www.lgdchelmno.pl

 

Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Pojezierza Brodnickiego” Zaprasza na  Dożynki i Festyny organizowane na terenie powiatu brodnickiego, podczas których będzie prowadzić mobilne punkty informacyjno – konsultacyjne promujące Lokalną Strategię Rozwoju. Zainteresowani uzyskają informacje o planowanych naborach wniosków w ramach planowanych konkursów, a także uzyskają informacje  o głównych założeniach  LSR.

Najbliższe spotkania:

 • Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżywięciu (Plac przy WDK) – 09.09.2017r. od godz. 16.00
 • Festyn Ekologiczny (w Parku przy Starostwie Powiatowym w Brodnicy ul. Kamionka 18) – 16.09.2017r. od godz. 12.00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”  zaprasza nie tylko mieszkańców Grudziądza na Festyn Rodzinny promujący Lokalną strategię Rozwoju. Impreza odbędzie się dnia w piątek (08 września) w godzinach od 14 do 18 w porcie Marina Grudziądz. W programie m.in. animacja dla małych i dużych, strzelanie z łuku, dmuchany zamek i wiele innych atrakcji. Więcej na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na rajd nordic walking, który odbędzie się dnia w sobotę 16 września w Gąsawie, na trasie 10 km. Rajd ma charakter turystyczno-krajoznawczy i jest współfinansowany ze środków Powiatu Żnińskiego. Udział  jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie LGD

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 września 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2017 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone