Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

LGD zapraszają - nabory wniosków i piknik rodziny

Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl

Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują one środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców. W najbliższym czasie będzie można za ich pośrednictwem składać kolejne wnioski o wsparcie oraz wziąć udział w rodzinnym pikniku w Inowrocławiu.

 

Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

 W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują:

 

  • nabory wniosków:

 

Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Nabór trwa do 18 października, w puli konkursu jest 990 tysięcy złotych. Pojedynczy wnioskodawca może liczyć na wsparcie w wysokości od 50 do 150 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie  do 27 października przyjmuje wnioski o wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – rozwijanie działalności gospodarczej lub podnoszenie kompetencji osób prowadzących własne firmy.  Limit środków w ramach naboru to ponad milion złotych, wnioskodawcy mogą starać się o wsparcie w wysokości od 50 do 300 tysięcy złotych.

 

Dodatkowo 19 i 20 października pracownicy biura LGD będą udzielać osobom zainteresowanym aplikowaniem tym w konkursie bezpłatnych konsultacji w zakresie biznesplanów. Udział w nich jest możliwy po wcześniejszym umówieniu daty i godziny spotkania pod numerem telefonu 52 336 12 13. Więcej informacji na temat naboru i konsultacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa do 23 października przyjmuje wnioski o wsparcie na działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Muszą one dotyczyć promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Do podziału w ramach naboru jest 400 tysięcy złotych, więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie do 30 października przyjmować będzie wnioski o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Wsparciu będą podlegały działania zmierzające do utworzenia lub utrzymania nowych miejsc pracy niezwiązanych z podstawowa działalnością rybacką, jak i służących rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Maksymalna kwota wsparcia o jaka może ubiegać się pojedynczy wnioskodawca to 300 tysięcy złotych, więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki przyjmuje wnioski o wsparcie na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Nabór trwa do 17 listopada, w puli konkursu jest ponad 1 milion 257 tysięcy złotych, minimalna kwota wsparcia to 50 tysięcy złotych. Szczegóły na temat naboru tutaj.

 

  • spotkania informacyjne i doradztwo:

 

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego  planuje uruchomienie dotacji na działania skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspierające ich integrację ze środowiskiem. Będzie można uzyskać między innymi wsparcie  na założenie klubów samopomocy, klubów młodzieżowych lub świetlic środowiskowych oraz na inne działania animujące społeczność lokalną: usługi samopomocy, wsparcie gospodarki społecznej itp. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą kontaktować się do 18 października z pracownikiem biura LGD pod numerem 730-731-842. Więcej informacji tutaj.

 

Podobnej tematyce będzie poświęcone szkolenie organizowane przez tę Lokalną Grupę Działania, dotyczące tworzenia projektów miękkich. Odbędzie się ono 24 października w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (powiat mogileński), szczegóły tutaj.

 

  • inna aktywność:

 

 Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza 12 października od godziny 16 do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Inowrocławiu na piknik rodzinny. Organizatorzy przygotowali zajęcia ekologiczne, konkursy, gry i zabawy. Impreza ma zachęcić mieszkańców do dbania o tereny zielone w swoim otoczeniu, a w szczególności w obrębie Stawu Kauli, gdzie w ramach akcji ,,Zielony Inowrocław” zaplanowano nasadzenia roślin ozdobnych.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 października 2017 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.