Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

LGD ZAPRASZA

Lokalna Grupa Działania zaprasza 9 listopada 2017 r. o godz. 13.30 do udziału w spotkaniu informacyjnym  związanym z naborem wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku, w tym szkolenia w zakresie środowiska naturalnego”

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.lgd.ziemiagotyku.com

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/265-spotkanie-informacyjne-zwiazane-z-naborem-wnioskow-o-powierzenie-grantow

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.