Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Konkrety marszałkowskiej polityki senioralnej

Fot. Jacek Smarz dla UMWKP
Fot. Jacek Smarz dla UMWKP

Rusza marszałkowski pilotażowy program opieki senioralnej, którym obejmujemy 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Wśród proponowanych rozwiązań opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej. Trwają przygotowania organizacyjne, rekrutacja uczestników w marcu, pierwsze efekty w drugim kwartale 2018.

 

- Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. To problem, z którym musimy się zmierzyć. Proponowane przez nas rozwiązania to właściwa odpowiedź na te wyzwania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach programu powstaną:

  • sieć dziennej opieki domowej na terenach wiejskich (20 opiekunów dla 180 seniorów)
  • system pomocy sąsiedzkiej w miastach (80 opiekunów/sąsiadów dla 120 seniorów)
  • system wsparcia dla tzw. opiekunów faktycznych (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu powstaną ośrodki wypożyczające sprzęt pielęgnacyjny, które będą też szkoliły i udzielały porad dotyczących opieki)
  • struktura wolontariatu opiekuńczego (86 wolontariuszy zaopiekuje się tylomaż seniorami w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu)
  • Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (zdrowie, opieka, edukacja, sport, kultura, integracja) i portal z tego rodzaju informacjami.

 

Będące obecnie w stadium organizacji Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (długoterminowej) będzie ośrodkiem zbierającym dane dotyczące usług dedykowanych seniorom oraz rodzinom niesamodzielnych seniorów. Będzie się można do niego zwrócić na przykład w razie nagłej potrzeby zapewnienia opieki nad niesamodzielną osobą starszą.  

 

Efektem będzie oczywiście poprawa bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych osób starszych, zwłaszcza tych ze skromnymi dochodami, ale wśród rezultatów warto też wskazać przeszkolenie osób, które staną się wykwalifikowanymi opiekunami, w tym ponad 100 opiekunów zawodowych. 

 

Program będzie kosztował ponad 12 milionów złotych, finansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjny. Realizują go kujawsko-pomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone