Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

LGD-y dla aktywnych

Fot. Filip Kowalkowski
Fot. Filip Kowalkowski

Nawet 50 tysięcy na start mogą zdobyć przedsiębiorcy w konkursach organizowanych przez Lokalne Grupy Działania. Wsparcie można uzyskać także na przebudowę infrastruktury turystycznej czy przedsięwzięcia zachowujące lokalną kulturę i dziedzictwo. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami i składania wniosków.

 

LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który w tak dużej skali zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach.

- Warto skorzystać z unijnego wsparcia dystrybuowanego za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. Dostępne za ich pośrednictwem środki to szansa na zaspokojenie istotnych potrzeb lokalnych społeczności. Zasilą one  publiczną infrastrukturę, wesprą małą przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców– przypomina marszałek Piotr Całbecki.

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

W najbliższym czasie nabory wniosków z wykorzystaniem tych środków organizują :

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego do 25 kwietnia przyjmuje wnioski w konkursie na pobudzenie zaangażowania mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych. Limit środków w ramach naboru wynosi 200 tysięcy złotych, wsparcie udzielane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Więcej informacji tutaj. 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” do 4 maja przyjmuje wnioski w dwóch konkursach o wsparcie:

  1. na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz jej wyposażenie – do rozdysponowania w ramach naboru jest
    1 milion 620 tysięcy złotych, wysokość wsparcia wynosi od 50 do 300 tysięcy złotych,
  2. na zachowanie dziedzictwa lokalnego i szerzenie lokalnej kultury (w tym zakup wyposażenia). Limit środków w ramach tego naboru wynosi 180 tysięcy złotych, minimalna kwota wsparcia to 50 tysięcy złotych.

Więcej informacji na stronie LGD.

 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku od 27 kwietnia do 11 maja prowadzić będzie trzy nabory wniosków o wsparcie:

  1. projektów rozwoju obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – limit środków w ramach naboru wynosi ponad 1 milion 385 tysięcy złotych,
  2. podmiotów działających w obszarze kultury, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego – do rozdysponowania w ramach tego naboru jest 120 tysięcy złotych,
  3. działań w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, których zakres obejmuje prace restauratorskie i konserwatorskie w zabytkach. Limit środków w ramach naboru to 100 tysięcy złotych.

Szczegóły na temat konkursów na stronie LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ od 4 do 18 maja przyjmować będzie wnioski o wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub wspieranie kompetencji osób prowadzących własne firmy.
Do rozdysponowania w ramach naboru jest 7 milionów złotych, pojedynczy wnioskodawca może otrzymać wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych. Więcej informacji dostępne na stronie LGD.

Lokalne Grupy działania działają też aktywnie w innych obszarach:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza do mobilnego punktu informacyjno-promocyjnego, dostępnego od 1 maja do 12 sierpnia w trakcie gminnych imprez i wydarzeń. Dokładny harmonogram tutaj.  

W ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”, realizowanego przez Lokalną Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, można otrzymać bezzwrotną dotację na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 23 tysięcy 500 złotych oraz pomoc szkoleniowo-doradczą. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zaprasza udziału w warsztatach kulinarnych organizowanych w ramach projektu współpracy „Cztery pory roku na Krajnie”. Do końca roku odbędą się cztery spotkania, związane tematycznie z produktami i przyrządzanymi z nich potrawami w danej porze roku. Więcej informacji tutaj.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza 24 kwietnia do udziału w Forum Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Nakielskiego, więcej informacji o wydarzeniu tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza na indywidualne spotkania informacyjne na temat głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego LGD „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Harmonogram spotkań na stronie LGD.

 

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 24 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone