Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Sięgnij po wsparcie z LGD

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy.Za ich pośrednictwem można ubiegać się o środki unijne na rewitalizację terenów wiejskich lub rozbudowę dostępnej na nich infrastruktury turystycznej i  rozwój małych firm.

 

Lokalne Grupy Działania realizują inicjatywy aktywizujące mieszkańców z udziałem środków europejskich, przekazanych im w ramach instrumentu ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który w tak dużej skali zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach.

 

 

- Środki unijne przekazane do dyspozycji LGD to nasz regionalny budżet obywatelski. Warto skorzystać z tego wsparcia, które zaspokaja istotne potrzeby lokalnych społeczności. Pieniądze te pozwolą wyremontować  publiczną infrastrukturę, wesprą małą przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców– przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

W najbliższym czasie nabory wniosków z wykorzystaniem tych środków organizują:

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” do 25 maja czeka na wnioski o wsparcie działań infrastrukturalnych, przyczyniających się do rewitalizacji społeczno- gospodarczej miejscowości wiejskich, w szczególności tych o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Limit środków w konkursie wynosi ponad 1 milion 64 tysiące złotych, dotacja będzie przyznawana w formie refundacji lub rozliczenia wypłaconej zaliczki. Więcej tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska do 11 czerwca przyjmować będzie wnioski na działania rozwijające ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjna lub kulturalną i jej dostosowanie do lokalnych potrzeb.  Kwota wsparcia w konkursie wynosi od 50 do 300 tysięcy złotych, do rozdysponowania w ramach naboru jest  ponad 1 milion 118 tysięcy złotych. Więcej na stronie LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska od 28 maja do 11 czerwca przyjmować będzie wnioski w konkursie na wsparcie działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Na ten cel można otrzymać od 50 do 300 tysięcy złotych, całkowita pula środków w konkursie przekracza 441 tysięcy złotych., Więcej tutaj.

 

 „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” od 30 maja do 13 czerwca czekać będzie na wnioski o wsparcie przedsięwzięć rozwijających ogólnodostępną, niekomercyjną infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną. W puli konkursu jest 300 tysięcy złotych, więcej na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w czerwcu (od 1 do 8 czerwca) przyjmować będzie wnioski o wsparcie w tworzeniu małych inkubatorów przedsiębiorczości. Pula na ten cel zarezerwowana w ramach konkursu to 150 tysięcy złotych, więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” od 4 do 12 czerwca prowadzić będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu wzmocnienia rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu. Do dyspozycji w ramach konkursu jest ponad 968 tysięcy złotych, więcej informacji tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” od 1 do 25 czerwca czekać będzie na wnioski w konkursie dotyczącym poprawy atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD. Wsparcie będzie można uzyskać na inwestycje infrastrukturalne, przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.
Na dofinansowanie projektów w konkursie przewidziano 4,5 miliona złotych, więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa od 4 do 18 czerwca przyjmować będzie wnioski na o wsparcie projektów grantowych podnoszących wiedzę lokalnej społeczności o ochronie środowiska, zmianach klimatu oraz wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w ochronie przyrody. Limit środków w ramach naboru to pół miliona  złotych, kwota pojedynczego grantu może wynieść od 5 do 20 tysięcy złotych. Więcej na stronie LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki od 11 do 26 czerwca przyjmować będzie wnioski w konkursie dotyczącym wspierania osób chcących założyć działalność gospodarczą lub ją rozwinąć. Na ten cel będzie można uzyskać 50 tysięcy złotych, limit środków w ramach konkursu to 700 tysięcy złotych. Więcej tutaj

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

24 maja 2018 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.