Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uczestnicy posiedzenia
uczestnicy posiedzenia

W dniu 23 października br. w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Bydgoszczy odbyło się  kolejne posiedzenie WRdsPS. 

 

Członkowie WRdsPS oraz zaproszeni goście wysłuchali referatu na temat praw konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz konsumentów. Referat  prezentowali pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

 

Kolejnym tematem posiedzenia była prelekcja w ramach projektu „Ocena kondycji psychicznej” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Regionalny koordynator projektu pan Szymon Medalion – przedstawił tematykę  „Smutek czy depresja – jak i po co dbać o swoją kondycję psychiczną”.

 

Uczestnicy posiedzenie zostali również poinformowani o  możliwości korzystania z "Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”, działającej pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030".

 

Kolejnym tematem posiedzenia był „Bezpieczny Senior – analiza wybranych aspektów prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego”. Prezentację w tym zakresie przedstawiła Lidia Makarska Radca Prawny.

 

uczestnicy posiedzenia  uczestnicy posiedzenia  uczestnicy posiedzenia  uczestnicy posiedzenia

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.