Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

  • Start
  • Edukacja
  • Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promujący Rok Stanisława Moniuszki „Stanisław Moniuszko - mistrz dźwięków, który „sam toczy się do serca”

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promujący Rok Stanisława Moniuszki „Stanisław Moniuszko - mistrz dźwięków, który „sam toczy się do serca”

Logotyp - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sylwetki i muzyki Stanisława Moniuszki.
  2. Poszerzanie wiedzy o wybitnym polskim kompozytorze.
  3. Inspirowanie do reinterpretacji twórczości artysty.
  4. Popularyzowanie różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych.
  5. Promowanie kreatywności i pobudzanie ekspresji poprzez działalność plastyczną młodzieży w kontakcie z kulturą wysoką.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, klasy III gimnazjów oraz młodzież klas I-III szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Prace wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3 należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15.03.2019 roku na adres organizatora: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie, dostępnym na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Organizatorem konkursu jest: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 
85-94 Bydgoszcz
tel. 52 341-19-84  
www.pbw.bydgoszcz.pl 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone