Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Spotkanie samorządowców w Niemieckim Konsulacie Generalnym

Konsul Generalna Niemiec, pani Cornelia Pieper, która wielokrotnie była gościem w naszym regionie i  współpracowała z przedstawicielami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowała spotkanie noworoczne z pracownikami samorządów.

 

Odbyło się ono w Gdańsku, dlatego nie mogło zabraknąć wspomnienia o tragicznie zmarłym niedawno prezydencie Pawle Adamowiczu. Spotkanie to było okazją to podkreślenia wagi wartości demokratycznych, wolności obywatelskich i praw człowieka. Gdańsk, który był miejscem najbardziej znamiennej walki Solidarności z komunistycznym reżimem, bez wątpienia jest odpowiednim miejscem, dla przypominania o tym, że nasza wolność i demokracja są potrzebne do właściwego rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa.  Wspomniano ważne w historii XX wieku osoby, które przyczyniały się do krzewienia tych wartości, jak Mahatma Gandhi, Martin Luther King czy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej John F. Kennedy. Swoją obecnością i postawą uczestnicy wydarzenia oddali hołd tym wartościom, które naród polski również wyznaje u progu 30-lecia wolności i demokracji w Polsce. 

Wśród obecnych była Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca funkcję prezydenta Gdańska, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności – Basil Kerski oraz deputowana do Bundestagu  - Renata Alt. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentował Wicemarszałek Sławomir Kopyść.                         

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone