Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

POSIEDZENIE RAD SPOŁECZNYCH

Posiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon Zdziebło
Posiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon Zdziebło

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Członkowie obu Rad zostali poinformowani o działaniach na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością realizowanych przez Urząd Marszałkowski - Departament Spraw Społecznych i Departament Zdrowia, a także przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Nie zabrakło informacji na temat otwartych konkursów ofert rozstrzygniętych w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”, „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”.

 

Uczestnicy posiedzenie zostali również poinformowani o możliwości korzystania z "Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”, działającej pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030".

 

Posiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon Zdziebło

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.