Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Konkurs z myślą o gospodarce wodno-ściekowej

W konkursie będzie można zdobyć środki także na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego
W konkursie będzie można zdobyć środki także na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej jest tematem nowego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór wystartował 8 maja, a o dofinansowanie ze środków unijnych mogą się ubiegać podmioty z terenu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski mogą składać również związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Wsparcie ma być przeznaczone na  budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, a także budowę, przebudowę i  modernizację specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej.

 

Najważniejsze fakty:

  • Nabór jest prowadzony w trzech rundach - I runda: od 8 do 31 maja, II runda: od 3 do 26 czerwca, III runda: od 1 lipca do 30 sierpnia,
  • Kwota środków przeznaczony na dofinansowanie to 3 233 447,00 zł,
  • Więcej informacji na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 kwietnia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone