Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

  • Start
  • Aktualności
  • Pożyczki na rozwiązania przyjazne środowisku w przedsiębiorstwach

Pożyczki na rozwiązania przyjazne środowisku w przedsiębiorstwach

Ceremonia parafowania umowy EBI-Pekao, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Ceremonia parafowania umowy EBI-Pekao, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Bank Pekao SA uruchomi niekomercyjne pożyczki na proekolologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw. 15 maja w Urzędzie Marszałkowskim, w obecności marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Dariusza Kurzawy, parafowana zastała umowa w tej sprawie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Pieniądze, blisko 180 milionów złotych, pochodzą przede wszystkim z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

- O tym, jak ważna jest gospodarka oparta o rozwiązania energooszczędne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przekonujemy się szczególnie wtedy, gdy docierają do nas informacje o złym stanie powietrza, którym oddychamy, albo spowodowanych działalnością człowieka gwałtownych zmianach klimatycznych. Uruchamiane właśnie środki to kolejny ważny krok we właściwym kierunku. Nasze działania wpisują się w założenia polityki klimatycznej, która jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

O tanie, oprocentowane poniżej stopy rynkowej pożyczki na rozwiązana służące oszczędności energii w procesie produkcyjnym będą się mogły ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a w określonych sytuacjach także przedsiębiorstwa duże. Środki mogą zostać przeznaczone m. in. na przebudowę linii produkcyjnych i zastosowanie energooszczędnych technologii, instalacje wykorzystujące zieloną energię, termomodernizację budynków i wymianę oświetlenia oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią. Wysokość pożyczki do 5 mln złotych, czas spłaty do 15 lat.

 

Pożyczki zostaną uruchomione w połowie roku, szczegóły wkrótce na stronie Pekao.

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest jedną z trzech instytucji finansowych, które administrują łącznie blisko 900 milionami złotych (211 mln euro) z naszego RPO, przeznaczonymi na pożyczki i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. (Pozostałe to Bank Gospodarstwa Krajowego i samorządowy wojewódzki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.) Bank Pekao to duży polski bank uniwersalny, kontrolowany przez Skarb Państwa.

 

W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli Goetz von Thadden i Piotr Skiba z EBI oraz wiceprezes Pekao Magdalena Zmitrowicz.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego  

 

15 maja 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2019 r.

 

Ceremonia parafowania umowy EBI-Pekao, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia parafowania umowy EBI-Pekao, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia parafowania umowy EBI-Pekao, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia parafowania umowy EBI-Pekao, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia parafowania umowy EBI-Pekao, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia parafowania umowy EBI-Pekao, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia parafowania umowy EBI-Pekao, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone