Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

 • Start
 • Rolnictwo
 • Zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 2020, Berlin

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 2020, Berlin

Fot. Andrzej Żeglarski
Fot. Andrzej Żeglarski

Zapraszamy kujawsko-pomorskie firmy z branży rolno-spożywczej do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie w dniach 17-26 stycznia 2020 r. Targi w Berlinie zaliczają się do najważniejszych wydarzeń branży spożywczej na świecie. Rekrutacja potrwa do 31 października 2019 r.

 

Rekrutacja ma charakter otwarty i jest skierowana do wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP reprezentujących branżę rolno-spożywczą, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania działalności do dnia zgłoszenia udziału w Targach.

 

Celem uczestnictwa w Targach jest ukazanie potencjału gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, promowanie postaw proeksportowych przedsiębiorstw i/lub zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia/rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych i poznanie perspektywicznych rynków zagranicznych oraz nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi w ramach realizowanego projektu.

 

Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche organizowane są w ramach projektu nr RPKP.01.05.02-04-003/18, pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, kryteria i koszty udziału przedsiębiorstw, zawarte są w  Regulaminie uczestnictwa.

 

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału w Targach poprzez wypełnienie i przesłanie w formie papierowej wniosku o uczestnictwo wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, z tytułem: „Targi Grüne Woche 2020”.

 

Dokumenty do pobrania tutaj.

 

Termin rekrutacji: do 31 października 2019 r.

 

Na podstawie § 5 Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorstw (z sektora MŚP) w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche odbywających się w dniach 17-26 stycznia 2020 r. w Berlinie (Niemcy) uchwalonego Uchwałą Nr 31/1402/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku oraz na podstawie Uchwały Nr 46/2127/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 28 listopada 2019 roku, w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 17-26.01.2020 w Berlinie, publikuje się listę przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w ww. Targach.

 

Wnioski o udział w ww. przedsięwzięciu złożyło 8 firm z województwa kujawsko-pomorskiego. Po analizie złożonych dokumentów oraz na podstawie regulaminu uczestnictwa wszystkie firmy zostały zakwalifikowane do udziału w ww. Targach, są to:

 1. Masarnia Władysławowo Spółka Jawna Roman Zawistowski, Andrzej Zawistowski, Barbara Zawistowska – 50 pkt.
 2. Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi – 47 pkt
 3. Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” Jana Pawła II – 42 pkt
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Kwiecińscy Spółka Jawna – 35 pkt
 5. Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska – 30 pkt
 6. Zajazd przy Kominku Katarzyna Raniszewska – 27 pkt
 7. Tradycyjne Jadło Mirosława Wilk – 23 pkt
 8. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unisław – 23 pkt

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone