Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Spotkanie partnerów projektu Surface na Węgrzech

Warsztaty podczas spotkania partnerów projektu Surface
Warsztaty podczas spotkania partnerów projektu Surface

Przedstawiciele Wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Departamentu Środowiska w dniach 30 września – 4 października 2019 roku wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu SURFACE (Interreg Europa Środkowa). Podczas spotkania omówione zostały założenia projektu oraz perspektywy przyszłych działań.

 

Każdy z uczestniczących partnerów zaprezentował działanie pilotażowe realizowane w regionie w ramach projektu, którym jest utworzenie Parku Ponownego Użycia Przedmiotów. Zadaniem pilotażowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest uruchomienie Punktu Ponownego Użycia – Kawiarenki Naprawczej na terenie Osady Leśnej na Barbarce, której celem będzie promocja i upowszechnienie tematyki związanej z ponownym wykorzystaniem przedmiotów oraz bezpłatna naprawa uszkodzonych przedmiotów.

 

W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Miasta Bydgoszczy, które podpisało list intencyjny w sprawie przystąpienia do projektu SURFACE w roli partnera współpracy twinningowej oraz wyraziło wolę współpracy w zakresie działań na rzecz racjonalnego wykorzystywania dostępnych zasobów i produktów w codziennym życiu, w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez promocję idei ponownego użycia.

 

Spotkanie partnerów było połączone z wizytą w utworzonym w Budapeszcie Parku Ponownego Użycia Przedmiotów, którego działaniem jest popularyzacja ponownego wykorzystania produktów w celu przedłużenia ich cyklu życia poprzez promowanie upcyklingu oraz zwiększenie świadomości mieszkańców.

 

Projekt Surface - Sojusz miast Europy Środkowej na rzecz ponownego użycia produktów realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Programu Interreg Europa Środkowa od kwietnia 2017 roku.

 

Partnerami projektu Surface są: Waste Management Association Mid-Tyrol (Austria), Reuse Centre (Słowenia), Prowincja Rimini (Włochy), Insieme Social Enterprise (Włochy), ZAK Wastemanagement GmbH (Niemcy), Bay Zoltan Nonprofit Ltd. for Applied Research (Węgry), ACT Group (Chorwacja), RREUSE – Reuse and Recycling European Union Social Enterprises (Belgia), IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements (Republika Czeska)

 

Punkt ponownego użycia przedmiotów w BudapeszcieSpotkanie partnerów projektu SurfaceWarsztaty podczas spotkania partnerów projektu Surface

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone