Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego

22 października odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego. Głównym celem spotkania było wypracowanie celów i zadań Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2022.

 

Na posiedzeniu omówiona została aktualna sytuacja w psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim, która podobnie jak w całej Polsce jest niepokojąca. Brak kadry, niewystarczająca infrastruktura i niewydolny system finansowania to tylko niektóre z problemów.

 

Poruszono także kwestie związane z potrzebą tworzenia i rozwijania różnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym ich aktywizacji zawodowej. Podkreślono niezwykle istotną rolę współpracy psychiatrów, psychologów, pedagogów oraz psychoterapeutów. Zwrócono uwagę na niebagatelną rolę obecności rodziny pacjenta w procesie terapeutycznym oraz potrzebę wspierania psychiatrii środowiskowej.

 

Następne lata psychiatrii w województwie kujawsko-pomorskim to dalsze prace w zakresie upowszechniania psychiatrii środowiskowej, powstawanie nowych Centrów Zdrowia Psychicznego oraz szerokie zmiany w psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

Obecny Wojewódzki Zespół ds. Zdrowia Psychicznego został powołany na mocy uchwały nr 25/1233/18 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Przewodniczącym Zespołu jest konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii prof. dr n. med. Aleksander Araszkiewicz.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.