Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

 • Start
 • Edukacja
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na seminarium branżowe „Platforma szkoła-uczelnia-pracodawca perspektywą dla kształcenia branżowego”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na seminarium branżowe „Platforma szkoła-uczelnia-pracodawca perspektywą dla kształcenia branżowego”

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Zapraszamy dyrektorów, kierowników szkolenia zawodowego, doradców zawodowych, nauczycieli zawodu, pedagogów na  seminarium, którego tematem przewodnim jest współpraca, wyzwania, bariery  i odkrywanie współzależności w działaniach szkół, uczelni wyższych i pracodawców w celu rozwijania kompetencji zawodowych uczniów zgodnych z potrzebami rynku pracy.

 

Spotkanie umożliwi nawiązanie przez szkoły kontaktów zawodowych i  ich praktyczne wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego, nakreśli  możliwe metody wsparcia i korzyści dla ucznia wynikające  ze współpracy szkoły, uczelni wyższych i potencjalnych pracodawców, również w zakresie programów dedykowanych dla uczniów. Przybliży znaczenie Zintegrowanego System Kwalifikacji, jako narzędzia polityki na rzecz uczenia się przez całe życie.

 

Wśród prelegentów przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, instytutu Badań Edukacyjnych, wiodących pracodawców bydgoskich, koordynatorzy programów Erasmus, kierownik szkolenia praktycznego

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem  objął  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy.

 

Program seminarium:

 

 • Kreowanie nowych kadr poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami -  Piotr Wojciechowski Dyrektor Biura Bydgoskiego Klastra Przemysłowego 
 • Możliwości, rodzaje, obszary i formy współpracy ze szkołami kształcącymi w zawodzie
  • Aleksander Ohla - prezes firmy Akson Sp. z o.o
  • Rafał Radwański - dyrektor firmy TYCO Electronics Connectivity Polska Sp. z o.o
 • Zintegrowany System Kwalifikacji jako most łączący edukację z rynkiem pracy - dr Ziemowit Socha, Doradca Regionalny Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Euromobilność kluczem do kariery w życiu zawodowym – mgr inż. Lucyna Brodziak, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy i nauczyciel języka angielskiego mgr Ewa Sikora, koordynatorki projektów Erasmus
 • Uczelnia wyższa partnerem w rozwoju i wspieraniu szkolnictwa zawodowego - mgr Przemysław Muller, Specjalista ds. Innowacji i Promocji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • Absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pełnosprawny na rynku pracy - mgr Monika Stepa, kierownik szkolenia praktycznego, doradca zawodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy

 

Seminarium jest bezpłatne i odbędzie się 26.11.2019 roku o godzinie 15.30 w auli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Oprac. Roma Gorczyca

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone