Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Kreatywne i innowacyjne rozwiązania dla turystyki dzięki programowi Interreg Europa

Międzynarodowe projekty oferują ciekawe rozwiązania turystyce w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Międzynarodowe projekty oferują ciekawe rozwiązania turystyce w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Rok 2019 był niezwykle intensywnym czasem wymiany doświadczeń i poznawania dobrych praktyk w projektach Interreg realizowanych przez Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

28 listopada br. odbyło się spotkanie podsumowujące działania w ramach projektu CultCreaTE oraz Digitourism. Każdy z tych projektów dotyka innego aspektu możliwości poszerzania oferty turystycznej.  Na spotkanie zaproszono regionalnych interesariuszy: przedstawicieli instytucji kultury i organizacji turystycznych oraz administratorów obiektów na Szlaku Piastowskim w województwie kujawsko-pomorskim. To obszar, na którym skupiono działania w ramach realizacji obu projektów.

 

Podczas spotkania dzielono się wiedzą z odbytych wizyt studyjnych organizowanych  w ramach projektów, jak również dyskutowano nad możliwością ich realnego zastosowania.

O ile wdrażanie kreatywnych rozwiązań w turystyce (Projekt CultCreaTE) nie musi się wiązać z dużymi nakładami finansowymi, by uatrakcyjnić ofertę turystyczną, tak przy wprowadzeniu nowoczesnych technik takich, jak wirtualna czy rozszerzona rzeczywistość - VR i AR (Projekt Digitourism) trzeba liczyć się z zaangażowaniem większych kosztów.

Oba kierunki zrewolucjonizowały nie tylko branżę turystyczną na całym świecie, ale również inne gałęzie gospodarki, odnajdując w nich niezwykły potencjał.

Poniżej kilka informacji nt. dobrych praktyk przedstawionych w ramach obu projektów.

 

Włochy:

 1. Murale na ścianach kamienic w Padwie, jako przykład sztuki ulicznej
 2. ADVISTA – firma produkująca filmy promocyjne dla regionu Veneto.
 3. Opactwo Santa Giustina, które jest interesariuszem Regionu Veneto w projekcie Cult-CreaTe. Opactwo posiada materiały promocyjne w wersji drukowanej: foldery, wizytówki.

 

Cypr:

 1. Dzielnica Nikozji zniszczona przez konflikt zbrojny między Grecją a Turcją, udostępniona młodym artystom, by ożywić strefę byłych działań wojennych. Organizują oni warsztaty dla grup szkolnych i turystycznych w celu przybliżenia sztuki lokalnej i rękodzieła.
 2. Fundacja kultury i badań Phaneromenis 70 promuje ludową tradycję artystyczną i dziedzictwo, warsztaty, organizuje wystawy, współpracuje z lokalnymi rzemieślnikami tworząc oryginalne pamiątki z Cypru. Dodatkowo, w ramach projektu, zbiera się zdjęcia i teksty udostępnione przez turystów, którzy odwiedzili Cypr, co pomaga spojrzeć na wyspę z innej perspektywy (odwiedzającego).
 3. Prywatne Muzeum Włókiennictwa Julii Astreou, gdzie pielęgnowane są tradycje lokalnego rzemiosła. Na pokazy tkactwa oraz warsztaty przyjeżdżają ludzie z całego świata. Muzeum jest częścią cypryjskiego szlaku tekstylnego: www.juliastreou.com

 

Norwegia:

 1. Hamar Bussines Region PARK – klaster skupiający przedsiębiorstwa z branży nowoczesnych technologii, szkolnictwa i sektora publicznego. Łączy komercjalizację produktów z interesem publicznym.
 2. Hunderfossen Family Park – rodzinny park rozrywki, którego elementem jest Energy Center. To centrum edukacji z interaktywnymi instalacjami o energii czerpanej z naturalnych źródeł.
 3. Cyfrowa wystawa Van Gogh Alive – multimedialna instalacja o życiu i twórczości Van Gogh’a.

 

Węgry:

 1. Pazirik Ltd – firma zajmująca się tworzeniem rekonstrukcji obiektów historycznych w 3D, filmów animowanych oraz aplikacji wykorzystujących wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość.
  W mieście Pecz znajdują się liczne zabytki, których zwiedzanie jest wspomagane wirtualną
  i rozszerzoną rzeczywistością (np. Meczet Gazi Kasima paszy, Cella Septichora).
 2. Centrum naukowe Agroversum (Martonvasar) – wystawa przedstawiająca w jaki sposób
  z pomocą nauki można przezwyciężać problemy środowiskowe, gospodarcze i społeczne, spowodowane zmianami klimatycznymi. Wystawa wspierana jest przez wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość stworzoną i wykonaną przez firmę Innoteq Ltd. z miasta Pecz.

 

Hiszpania:

 1. Imascono – firma projektująca i wdrażająca rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość w różnych kampaniach marketingowych: https://imascono.com/imascono-team-background/
 2. ITAINNOVA Big Data & Cognitive Systems Lab. Demo: Smart Tourism Observatory – laboratorium informatyczne zajmujące się opracowywaniem nowych produktów i usług
  w oparciu o dane przy użyciu technologii Big Data i sztucznej inteligencji.

 

Francja:

 1. Museopic -  firma, która oferuje muzeom aplikacje mobilną, za pomocą której turyści mogą odkryć na nowo muzeum poprzez wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość: http://www.museopic.com/?lang=en
 2. REOVIZ - oferuje oprogramowanie na urządzenia mobilne i rozwija aplikacje turystyczne
  i muzealne z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości: http://reoviz.fr/
 3. Projekt ODOXO (Outdoor 360) – promocja uprawiania sportów w regionie przy użyciu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.
 4. Minalogic - globalny klaster innowacji dla technologii cyfrowych z siedzibą we francuskim regionie Owernia-Rodan-Alpy.

 

Anglia:

 1. Watt’s gallery – galeria sztuki zaprojektowana do prezentacji dzieł sztuki wiktoriańskiego malarza G F Watts’a. Uniwersytet w Surrey we współpracy z galerią sztuki wprowadził aplikację AR: https://www.youtube.com/watch?v=AQgoYq9PtyY
 2. “Culture is digital”– Strategia rządu  brytyjskiego zawierająca inicjatywy z zakresu rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.
 3. Surrey University School of Tourism and Hospitality Management: Digital Visitor Economy –grupa badawcza, zajmująca się technologiami informatycznymi i mediami cyfrowymi, wykorzystywanymi w turystyce.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone