Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

SZKOLENIE DORADCÓW METODYCZNYCH

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

14 grudnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się szkolenie doradców metodycznych. Spotkanie otworzył Robert Preus dyrektor placówki, który omówił przepisy regulujące ich pracę oraz zadania i sposób realizacji. Krystyna Karpińska nauczyciel konsultant poprowadziła ćwiczenia integrujące. Wspólnie zbudowano model pracy doradcy metodycznego i określono jego najważniejsze cechy. Z kolei Grażyna Szczepańczyk omówiła i zaproponowała sposoby dokumentowania pracy nauczyciela doradcy metodycznego. Artur Spryszyński Inspektor Ochrony Danych przeprowadził z nowymi pracownikami szkolenie w zakresie RODO.

 

Wszyscy życzyli doradcom metodycznym wielu ciekawych pomysłów w nowej pracy i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć edukacyjnych.

 

Oprac. R. Preus

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone