Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Warsztaty dotyczące Strategii komunikacji marketingowej Szlaku Piastowskiego

kamienny posąg Światowida
kamienny posąg Światowida

Strategia komunikacji Szlaku Piastowskiego była głównym tematem warsztatów, które odbyły się 23 i 24 stycznia w Inowrocławiu. Trasa szlaku przebiega przez obszar dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, toteż warsztaty skierowane były do administratorów obiektów, organizacji turystycznych oraz przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z obu tych regionów.

 

Koncepcja strategii komunikacji Szlaku Piastowskiego jest tworzona w ramach projektu Cult-CreaTE, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie (Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Biuro ds. Rozwoju Turystyki) w ramach Programu Interreg Europe.

 

Głównym celem projektu jest upowszechnienie turystyki kreatywnej i kulturalnej, uznawanej za nową generację branży turystycznej, która angażuje samych turystów i mieszkańców do aktywnego współtworzenia produktów turystycznych. Strategia komunikacji będzie dotyczyła następujących aspektów promocji Szlaku: analiza potrzeb klientów i potencjału oferty szlaku, zdefiniowanie grup docelowych, katalog komunikacji werbalnej, rekomendacje tras tematycznych.

 

Szlak Piastowski to trasa turystyczna o unikatowych walorach historycznych, kulturowych i edukacyjnych. Przebiega przez województwo kujawsko-pomorskie i województwo wielkopolskie łącząc obiekty i zabytki związane z początkami państwa polskiego i pojawieniem się religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach. W województwie kujawsko-pomorskim obiekty Szlaku Piastowskiego znajdziemy w: Biskupinie, Gąsawie i Marcinkowie Górnym, Wenecji, Żninie (wszystkie powiat żniński), Mogilnie, Strzelnie (powiat mogileński), Inowrocławiu, Pakości, Gniewkowie, Kościelcu Kujawskim, Kruszwicy (wszystkie powiat inowrocławski), Radziejowie, Płowcach (powiat radziejowski), Włocławku, Brześciu Kujawskim, Kowalu (powiat włocławski).

 

Nad rozwojem szlaku czuwa Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez marszałków województw: kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. W 2012 r. marszałek Piotr Całbecki oraz marszałek Marek Woźniak podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału tej trasy.

 

kamienny posąg ŚwiatowidaCentrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, ŁojewoWarsztaty strategii komunikacji marketingowej Szlaku PiastowskiegoWarsztaty strategii komunikacji marketingowej Szlaku PiastowskiegoWarsztaty strategii komunikacji marketingowej Szlaku PiastowskiegoWarsztaty strategii komunikacji marketingowej Szlaku PiastowskiegoWarsztaty strategii komunikacji marketingowej Szlaku PiastowskiegoWarsztaty strategii komunikacji marketingowej Szlaku Piastowskiego

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone