Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Wiślana Trasa Rowerowa w województwie kujawsko-pomorskim

fot. Marek Wiśniewski
fot. Marek Wiśniewski

Wiślana Trasa Rowerowa, jako pomysł realizacji projektu ogólnopolskiego narodził się w 1995 r., a jego autorem była pani Grażyna Staniszewska, ówczesna posłanka na Sejm RP. Trasę planowano  poprowadzić od miejscowości Wisła do Gdańska. Przedsięwzięcie miało być manifestacją wobec obojętności lokalnych władz na potrzeby rowerzystów…

 

Wysiłek wytyczenia trasy podjęły niektóre samorządy województw: śląskiego (2007 r.), kujawsko-pomorskiego (2014 r.), małopolskiego (2017 r.), pomorskiego (obecnie), a także miast: Krakowa, Grudziądza. Na terenie naszego województwa trasa została wyznaczona i oznakowana po obu stronach Wisły na przebiegu około 450 km; ma charakter rowerowego szlaku turystycznego i prowadzi po drogach o różnych nawierzchniach. Od czasu jej oznakowania minęło 6 lat. Koncepcja jej wytyczenia jest jeszcze starsza, z 2010 r.

 

W 2019 r. zrealizowaliśmy, z programu INTERREG EUROPE w ramach projektu ECO-CICLE, audyt Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim. Przeprowadzili go specjaliści pokonując całą trasę na rowerach. Oceniono ją pod kątem: jakości i przejezdności nawierzchni, stanu oznakowania, bezpieczeństwa rowerzystów ze względu na ruch samochodowy, a także atrakcyjności turystycznej. Przeprowadzono również wizje lokalne proponowanych alternatywnych przebiegów trasy oraz korekt jej przebiegu. Działania zostały poprzedzone analizą propozycji zmian przebiegu trasy, które przedstawiły lokalne samorządy. Audyt został zweryfikowany przez niezależnych ekspertów ds. turystyki rowerowej oraz przez zespół pracowników samorządu województwa (z departamentów: Sportu i Turystyki, Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego,  Infrastruktury Drogowej, a także z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Gospodarczego). Wykonawcy audytu zaproponowali również szereg autorskich zmian przebiegu trasy, mających na celu podniesienie jej jakości, bezpieczeństwa i atrakcyjności. Większość z nich wymaga podjęcia ambitnych działań inwestycyjnych, których zrealizowanie jest możliwe w przyszłości jedynie przy dofinansowaniu ze środków unijnych czy krajowych, a także przy współpracy lokalnych samorządów. Załączony materiał zawiera syntezę wniosków z audytu. Realizacja zaproponowanych rozwiązań jest niezbędna w celu utworzenia konkurencyjnego w kraju i w Europie produktu turystyki rowerowej.

 

Toruń, maj 2020 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone