Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Dotacja dla marszałkowskiego muzeum

Część frontalna skrzyni posagowej, fot. Archiwum Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Część frontalna skrzyni posagowej, fot. Archiwum Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Skrzynie posagowe to jeden z najstarszych typów mebli związanych z kulturą ludową, które popularne były w domach od drugiej połowy XIX do początku XX wieku. Ich cechą charakterystyczną są barwne, ręcznie malowane motywy roślinne występujące przede wszystkim w części frontalnej. Skrzynie stanowiły element obrzędowy związany z zamążpójściem. Kobiety przechowywały w nich najcenniejsze przedmioty wchodzące w skład posagu.

 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku posiada jedną z największych w Polsce kolekcji skrzyń wiannych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej liczącą 60 sztuk. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możliwe będzie odrestaurowanie i zakonserwowanie 19 takich skrzyń. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pt. Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Została ona przyznana w ramach programu Wspieranie działań muzealnych przy dofinansowaniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Konserwację mebli przeprowadzi Pracownia Renowacji Antyków Romana Wietrzyckiego z Włocławka. Podczas prac wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna i zrealizowany zapis filmowy, którego efektem będzie kilkuminutowy film promocyjny. W ramach zadania zaplanowana jest także wystawa czasowa pt. Półskrzyneczek i wianeczek. Konserwacja posagowych skrzyń malowanych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, która prezentowana będzie w grudniu w Muzeum Etnograficznym. Ponadto wykonana zostanie digitalizacja zabytków, a dane zostaną wprowadzone do muzealnego systemu ewidencji zabytków MONA oraz opublikowane w katalogu zbiorów online. Więcej na stronie muzeum.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest organem prowadzącym dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Składa się ono z Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie oraz oddziałów na terenie Włocławka.

 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

03 czerwca 2020

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone