Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

  • Start
  • Edukacja
  • Zintegrowany system kwalifikacji w pracy doradcy zawodowego

Zintegrowany system kwalifikacji w pracy doradcy zawodowego

Marzanna Bogacka i Ziemowit Socha, fot. W. Kitajgrodzka
Marzanna Bogacka i Ziemowit Socha, fot. W. Kitajgrodzka

Konsultanci regionalni Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadzili w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy warsztaty dla doradców zawodowych na temat ZSK.

 

Marzanna Bogacka oraz Ziemowit Socha przybliżyli uczestnikom warsztatów, czym jest i po co powstał  Zintegrowany System Kwalifikacji, czym są kompetencje zawodowe, gdzie i jak je zdobywamy, co oznacza na świadectwach i dyplomach numer PRK (Polska Rama Kwalifikacji).

 

Wysoka aktywność uczestników  jednoznacznie wskazywała na przydatność  w pracy doradcy zawodowego omawianych zagadnień. Wiedza o ZSK jest niezbędna i pomaga w procesie doradczym.  Uczeń  powinien orientować się w potrzebach rynku pracy, znać  możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się oraz  być przygotowanym na ewentualne przekwalifikowanie się.Dopełnieniem warsztatów było omówienie przykładowego scenariusza zajęć  z zakresu ZSK z możliwością jego modyfikacji i wykorzystania na zajęciach doradczych.

 

Oprac. W. Kitajgrodzka

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone