Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

III posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dd góry p. R. Rogalski, p. A. Lisek-Charkiewicz, p. H. Matuszewski, p. L. Walczak podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska
Dd góry p. R. Rogalski, p. A. Lisek-Charkiewicz, p. H. Matuszewski, p. L. Walczak podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

W dniu 16 marca 2021 r. odbyło się III w tym roku zdalne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Proces tworzenia i wdrażania Krajowego Planu Odbudowy.

Prezentację na temat Procesu wydatkowania środków unijnych, jako domniemanego dysponenta samorządowej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy, przedstawiła Pani Agnieszka Lisek-Charkiewicz, Zastępca Dyrektora Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

- Na wniosek Pana Romana Rogalskiego - Prezesa Nadwiślańskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Prezydium K-P WRDS podjęło decyzję o podjęciu uchwały, przyjmującej stanowisko popierające Apel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uwzględnienia problematyki kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów dotyczących rozwoju kraju. Uchwala zostanie poddana pod glosowanie w trybie korespondencyjnym.

 

- Pan Przewodniczący poinformował,  że w skład K-P WRDS weszła nowa organizacja FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH.

 

Zgodnie z uchwałą zmieniającą liczebność Rady, K-P WRDS powinna liczyć 30 osób w tym po 4 osoby z 3 organizacji strony pracowników i po 2 osoby z 6 organizacji strony pracodawców, ponadto (bez zmian) po 3 osoby ze strony rządowej i samorządowej.

 

Dd góry p. R. Rogalski, p. A. Lisek-Charkiewicz, p. H. Matuszewski, p. L. Walczak podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd góry p. Andrzej Arndt, p. dr K. Matela, p. Zbigniew Ostrowski podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd góry p. R. Rogalski, p. A. Lisek-Charkiewicz, p. H. Matuszewski, p. L. Walczak podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd góry p. R. Rogalski, p. A. Lisek-Charkiewicz, p. H. Matuszewski, p. L. Walczak podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaAndrzej Arndt podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewskadr Krzysztof Matela podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaHarald Matuszewski podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaRoman Rogalski podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.