Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

DIGITOURISM – wirtualna wizyta studyjna na Wyspach Kanaryjskich

Fot. Agata Mazurek

Przez ostatnie trzy dni 23-25 marca odbywała się kolejna z zaplanowanych wizyt studyjnych projektu Digitourism. Z uwagi na pandemię COVID-19 miała ona charakter zdalny.

 

W trakcie wirtualnej wizyty, partnerzy projektu i interesariusze mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób turystyka, wykorzystująca  rozszerzoną rzeczywistość  i najnowsze technologie cyfrowe jest rozwijana, promowana i wdrażana na Wyspach Kanaryjskich.

 

Podczas sesji 23 marca zaprezentowane zostały rozwiązania Regionalnej Polityki Publicznej wspierające wdrażanie cyfrowej rzeczywistości w regionalnych przedsiębiorstwach, a także sposób funkcjonowania funduszu "Canarias Financia 1"(SODECAN), z którego korzystają technologiczne przedsiębiorstwa i StartUpy. Zaprezentowały się także dwie firmy technologiczne: Botdreams, ze swoim rozwiązaniem wirtualnego asystenta podróży ( strona BOTDREAMS) oraz Lightbee, której działania koncentrują się na zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach dla sektora turystycznego ( LIGHTBEE).

 

W sesji popołudniowej odbyły się trzy prelekcje: pierwsza dotyczyła partnerstwa publiczno-prywatnego o nazwie CIDIHUB (Canary Islands Digital Innovation Hub). Następnie omówione zostały dwie najlepsze praktyki. Pierwsza z nich dotyczyła transformacji turystyki obszarów wiejskich, która była możliwa m.in. dzięki cyfrowej platformie umożliwiającej analizę i wykorzystanie bazy danych dotyczących zapotrzebowania i oczekiwań turystów (BODEGAS MONJE + REDBORDER), natomiast druga dotyczy promowania działań ekoturystycznych przy użyciu wirtualnego modelowania 3D  (3DKUMO).

 

W środę, 24 marca, zaprezentowane zostały lokalne inicjatywy i najlepsze praktyki na Teneryfie, wyjaśniające projektowanie i wykorzystanie cyfrowej rzeczywistości w muzeach i miejscach dziedzictwa. Po południu odbyły się prezentacje trzech firm technologicznych: pierwsza z nich (TECHNARTE) koncentruje się na łączeniu sztuki i technologii  przy tworzeniu produktów turystycznych, druga, FiiHUB, przedstawiła swój projekt pn. Internet Przyszłości dla technologicznego przyspieszenia MŚP w regionie Makaronezji, pokazane zostały także najlepsze praktyki łączące technologię i turystykę (tworzenie aplikacji) opracowane przez trzecią z firm - MNX Online.

 

Ostatni dzień wirtualnej wizyty studyjnej poświęcony został na spotkanie techniczne partnerów projektu Digitourism, w trakcie którego podsumowano wizytę a także dyskutowano nad możliwością aplikowania o nowe działania partnerów w ramach programów pilotażowych.

 

Projekt Digitourism dotyczący zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w turystyce realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z ośmioma innymi partnerami europejskimi w ramach programu Interreg Europa.

 

Fot. Agata MazurekFot. Agata MazurekFot. Agata MazurekFot. Agata MazurekFot. Agata Mazurek

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.