Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Kadry oświatowe na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ulotka informacyjna

Dnia 8 czerwca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z reprezentantami placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z ponad dwudziestu takich placówek działających w naszym województwie, które zaproszono na spotkanie, środowisko reprezentowane było przez przedstawicieli pięciu największych instytucji, i to zarówno publicznych jak i niepublicznych.

 

Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, która zaprezentowała działania samorządu województwa adresowane do środowiska oświatowego zrealizowane w latach 2013-2020 w ramach Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 oraz plan kontynuacji tych działań w perspektywie lat 2021-2026. Przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli zaprezentowali swoją działalność oraz scharakteryzowali odbiorców, do których kierują swoja ofertę edukacyjną.

 

W trakcie spotkania poruszono głównie temat współpracy między Departamentem Spraw Społecznych a reprezentowanymi podmiotami w zakresie poszerzenia wiedzy i świadomości środowiska oświatowego na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwych działań interwencyjnych i profilaktycznych w tym obszarze.

 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów i inspiracji, a przede wszystkim ustalenia konkretnych form współpracy i dalszych kontaktów roboczych.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone