Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Sprawy społeczne
  • VII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa

VII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa

uczestnicy posiedzenia

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się VII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w trybie online.

 

Głównymi tematami posiedzenia było:

- zaopiniowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - druk nr 56/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

- podejmowane działania wspierające potrzeby osób z niepełnosprawnościami na przykładzie  miast Bydgoszczy i Włocławka.

- założenia programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+ , kt5óre główne założenia stanowią:

  • wykaz deklaracji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w odniesieniu do podjętych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i wyzwań w zakresie polityki społecznej, w szczególności w zakresie tworzenia warunków sprzyjających wyrównywaniu szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w celu zdobycia niezależności ekonomicznej i samodzielności życiowej;
  • kontynuowanie kierunków i działań cechujących się największą efektywnością i skutecznością, rozwijanie nowej oferty zindywidualizowanych i kompleksowych usług w związku ze zmieniającymi się potrzebami osób z niepełnosprawnościami i zachodzącymi zmianami społeczno-demograficznymi;
  • synchronizacja realizacji zadań samorządu wojewódzkiego z działaniami organizacji pozarządowych;
  • szeroka współpraca zainteresowanych podmiotów sprzyjająca wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.

 

uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone