Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Inkubator wniosków LIFE - Webinarium

Infografika LifeProgramme

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował trzecią część spotkania dotyczącego zasad ubiegania się o dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem projektu LIFE w ramach „Inkubatora wniosków LIFE”. Wydarzenie odbyło się w dniu 22.07.2021 roku w trybie zdalnym.

 

W trakcie spotkania zostały przedstawione aktualne informacje dotyczące najbliższego naboru projektów z programu LIFE w roku 2021, a także udzielone zostały odpowiedzi na najistotniejsze pytania i wątpliwości potencjalnych wnioskodawców związane z procesem aplikowania o środki finansowe.

 

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

 

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku.

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,468,materialy-z-webinarium-inkubator-wnioskow-life-2021-cz-3.html

 

Sporządził Bartosz Duszyński

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.