Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 24/2021 – Organizacja Dużych Imprez Sportowych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1370/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 24/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 3 września 2021 r. do godz. 14:00 oraz skanu wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną i dołączeniu go do Generatora Ofert Witkac.pl  w terminie do 3 września 2021 r. do godz. 23:59:59

 

Informacji udziela: Michał Rutkowski

tel. kom. 883 353 688

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone