Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Kontynuujemy rodzinną tradycję

Tegoroczni starostowie dożynkowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Tegoroczni starostowie dożynkowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rozmowa z Małgorzatą i Adamem Iwickimi prowadzącymi gospodarstwo rolne w Zamku Bierzgłowskim w powiecie toruńskim, starostami tegorocznych dożynek wojewódzkich. Więcej o dożynkach.

 

Jak się czuje rolnik w porze dożynek?

 

Dożynki to dla rolnika przede wszystkim czas świętowania oraz podziękowania za tegoroczne plony.  W tym okresie podsumowujemy naszą pracę, radujemy się, że wszystko przebiegło pomyślnie i bezpiecznie. Jest to także czas, w którym już myślimy o rozpoczęciu następnego etapu prac polowych. Dziś z niepokojem spoglądamy na założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Wdrożenie tej strategii może znacząco zmienić sposób pracy i styl życia na wsi. Myślę, że dla wielu rolników wprowadzane zmiany będą dużym wyzwaniem. Nowe przepisy oraz wycofanie dużej ilości środków ochrony roślin powoduje, że rolnicy niepewnie patrzą w przyszłość. Wielu zastanawia się, czy zebrane z wysiłkiem plony, które przechowują w swoich magazynach, doczekają się godziwej zapłaty. Praca rolnika jest trudna. Niewielu jest świadomych tego, jak bardzo rygorystycznych norm musimy przestrzegać podczas naszej uprawy. Niestety część społeczeństwa zauważa tylko nowoczesne maszyny i dotacje, nie uwzględniając przy tym trudu pracy i odpowiedzialności.  

 

Tegoroczni starostowie dożynkowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Przy okazji corocznego święta plonów odwołujemy się do wiejskiej tradycji i ojcowizny przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jaka jest Państwa tradycja?

 

Moi rodzice zajmowali się uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Gospodarstwo przejąłem w 1993 roku. Żona pochodzi z rodziny nierolniczej, ale szybko wdrożyła się w specyfikę pracy na roli. Przełomowym dla nas momentem była decyzja o postawieniu obory dla krów mlecznych w 2006 roku. Skorzystanie z funduszy unijnych pozwoliło nam na powiększenia produkcji zwierzęcej oraz rozwinięcie parku maszynowego. W miarę możliwości dokupowaliśmy grunty rolne, a obecnie gospodarujemy na 80 ha wraz z dzierżawami. Stado liczy 120 sztuk bydła, w tym 60 krów dojnych o wydajności 11 tysięcy litrów rocznie od każdej. Cieszy nas fakt, że dzieci, które pracują z nami w rodzinnym gospodarstwie, myślą w przyszłości o jego przejęciu i kontynuowaniu tradycji rodzinnej.

 

Tegoroczni starostowie dożynkowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czego życzyć kujawsko-pomorskim rolnikom w przededniu dożynek?

 

Dobrej pogody, wysokich plonów i cen płodów rolnych, bezpiecznej pracy oraz zdrowia i błogosławieństwa Bożego na kolejne lata pracy.

 

Tegoroczni starostowie dożynkowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

27 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone