Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Edukacja
  • Konferencja wychowawców świetlic w KPCEN w Bydgoszczy

Konferencja wychowawców świetlic w KPCEN w Bydgoszczy

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

W dniach  13 i 14 września br.,  w Kujawsko-Pomorskim  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyły się konferencje dla wychowawców świetlic, których  organizatorką była Izabela Nowakowska  nauczyciel – konsultant.

 

Omówione zostały  główne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz obszary pracy rekomendowane dla placówek doskonalenia nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego. Główny tematem spotkania było Kształtowanie umiejętności personalnych służących integracji społeczności szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic).

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy z uwagą wysłuchali prelekcji Izabeli Nowakowskiej, która zainspirowała ich do dzielenia się refleksjami na temat budowania pozytywnych relacji w społeczności szkolnej.

 

Opracowała: I. Nowakowska

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone