Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Zdrowie
  • Uzależnienia
  • Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025

Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025

Uchwałą Nr XXXVI/523/21 z dnia 27 września 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął „Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”.

 

 

Powyższy program stracił moc z dniem 21 marca 2022 r. tj. z dniem wejścia w życie uchwały Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone