Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Cykliczna Konferencja Dydaktyki Matematyki

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Dzięki inicjatywie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 9 grudnia 2021 roku odbyła się pierwsza z zaplanowanych trzech części Cyklicznej Konferencji Dydaktyki Matematyki.

 

W szkoleniu online  partycypowali  zarówno nauczyciele, jak i studenci matematyki o specjalności nauczycielskiej z bydgoskiego uniwersytetu. Trzygodzinne szkolenie  rozpoczął wykład konwersatoryjny dr Jolanty Kosman Logika a język naturalny, podczas którego prelegentka wskazała  różnice i podobieństwa użycia danego spójnika w języku naturalnym oraz w logice matematycznej. Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty Trening z graniastosłupami, które przygotowała i przeprowadziła dr inż. Karolina Mroczyńska ze studentkami matematyki studiów II stopnia.

 

Konferencja była doskonałą okazją do tego, by spojrzeć na nauczanie matematyki z różnych perspektyw: nauczyciela matematyki, nauczyciela akademickiego oraz przyszłego nauczyciela. Dała możliwość odświeżenia wiedzy akademickiej czynnym nauczycielom , a jednocześnie okazję zaprezentowania się młodym adeptom sztuki nauczania matematyki.

 

Zapraszamy wiosną na drugą odsłonę konferencji.

 

Oprac. J. Prud

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone