Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Edukacja
  • Szkolenia branżowe dla nauczycieli zawodu w PESA S.A oraz IVY TECHNOLOGY

Szkolenia branżowe dla nauczycieli zawodu w PESA S.A oraz IVY TECHNOLOGY

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku, szkolenia branżowe są obowiązkowe dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Celem takich szkoleń  jest  aktualizacja przez nauczycieli  wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem,   zapoznanie się ze sprzętem technicznym - maszynami, urządzeniami, narzędziami oraz  materiałami stosowanymi w procesach produkcyjnych, usługach, doskonalenie posiadanych umiejętności w praktyce, a także  zapoznanie się ze  specyfiką pracy w danej branży.

 

Mając na uwadze powyższe Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Żninie uczestniczyli  w szkoleniach dla branży mechanicznej oraz informatycznej zorganizowanych dzięki współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z firmami PESA S.A Bydgoszcz oraz IVY TECHNOLOGY. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia KPCEN była Roma Gorczyca -nauczyciel konsultant do spraw kształcenia zawodowego.

 

W trakcie szkolenia nauczyciele branży mechanicznej zapoznali się z warsztatem pracy największego producenta taboru szynowego w kraju. Firma zajmuje teren 36 hektarów, z kilkunastoma  halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 75 tysięcy m2. Tematyka zajęć obejmowała prezentację spółki, cykl życia produktu, zapoznanie z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie, analizę procesu budowy i  konstrukcji pojazdów, proces malowania, napraw i  modernizacji pojazdów. Całość poparta praktyczną prezentacją wywarła olbrzymie wrażenie, a życzliwość pracowników firmy, by wiedzę przekazać w sposób zrozumiały i użyteczny została doceniona przez uczestników.

 

Nauczyciele informatycy szkolili się w firmie IVY TECHNOLOGY. Główną działalność firmy stanowi naprawa sprzętu elektronicznego oraz telefoniczne wsparcie klienta. Tematyka obejmowała miedzy innymi zagadnienia związane z  rozpoznaniem potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym lub lokalnym rynku pracy, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie jako zdobycie nowych doświadczeń zawodowych związanych z zawodem.

 

Jasny i czytelny przekaz informacji  zyskał aprobatę nauczycieli.

 

Realizacja szkoleń branżowych w tak profesjonalny sposób nie byłaby możliwa bez udziału pracowników  prowadzących i przygotowujących zajęcia z  ramienia firm. Sposób organizacji oraz treści warsztatów zostały dostosowane do potrzeb odbiorców oraz wymogów programowych. Prowadzący wykazali się profesjonalną wiedzą praktyczną i doświadczeniem, a zajęcia zostały przeprowadzone  z wielką biegłością oraz  znawstwem przedmiotu,  uzyskując najwyższą z możliwych  ocenę uczestników.

 

Oprac. Roma Gorczyca

Autor zdjęcia: K. Świechowicz

 

Nauczyciele zawodu w budynku PESA S.A.

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone